<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 4

„Muziejininkystės biuletenis“ 2004 m. Nr. 4

Turinys

REDAKCIJOS SKILTIS
2 / A. Ruseckaitė. Žodis skaitytojui

 

PROBLEMOS, NUOMONĖS
5 / L. Klimka. Apie etnografinių skanseno muziejų perspektyvas
7 /
A. Ruseckaitė. Memorialiniai muziejai: nuo Klaipėdos iki Zarasų

 

PROGRAMOS, PROJEKTAI
10 / R. Budrys. Kuriama Antano Gudaičio galerija
11 / N. Gutautienė. Projektas „Po kryžiaus ženklu“ – kryždirbystės tradicijoms saugoti ir tęsti

 

BENDRADARBIAVIMAS
14 / E. Skipitis. Rambyno papėdėje, prie lietuviškos kalbos ežero
16 / V. Aleknienė. K. Šimonio kūrybos palikimas ir aukštaičių tapybos paveldo puoselėtojai
18 / J. Gaidelienė. Konferencija, skirta Upytės žemės jubiliejui
20 / S. Šeštakauskaitė. E. ir L. Matuzevičių muziejus-sodyba ir poezijos šventė „Krinčino verdenės

22 / I. Levickaitė. Išleistas naujas kompaktinis diskas
23 / I. Nekrašienė. Šiauliuose pastatytas paminklas advokatui Kazimierui Venclauskiui
25 / R. Samuolytė. Memorialiniai Kauno muziejai

 

NAUJI MUZIEJAI, EKSPOZICIJOS
27 / A. Ruseckaitė. Vėl sušvito Palemonas – kaip Salomėjos laikais
29 / A. Braziūnienė. Kazio Varnelio muziejus: tarp tradicijos ir avangardo
32 / A. Žemaitytė. Širdim į Lietuvą, šaknim į Suvalkiją
35 / V. Zasienė. Rašytojo gimtadieniui – nauja ekspozicija
36 / V. Šiukščienė, A. Zaukas. Dviratis ir Lietuva

 

PARODŲ SALĖSE
38 / V. Baltrušaitis. Su šviesa į tiesą
39 / V. Krištopaitytė. Dovana jaunystės miestui: nauji atradimai
41 / R. Racėnaitė. Scenos alchemiko šimtmečiui
43 / L. Lukenskienė. Kanklininkui atminti skirta paroda
45 / LNM informacija. Lietuvių liaudies pučiamieji muzikos instrumentai
48 / J. Ziemelis. Atminties seifų raktai

 

EDUKACIJA
49 / D. Elertas. Etnografinė pajūrio žvejo sodyba atvira naujoms iniciatyvoms
51 / J. Vaiškūnas. Kulionių etnografinėje sodyboje darbavosi menininkai

 

RINKINIAI
53 / A. Seibutis. Nežinomi dailininko Petro Rauduvės paveikslai
54 / M. Petrauskienė. Fotografo Ch. Kaplanskio kūrybinis palikimas „Alkos“ muziejuje
55 / D. Petrulienė. Kraštiečio dovanos Joniškio muziejui

 

RESTAURATORIŲ DIRBTUVĖSE
56 / R. Bertašiūtė. Medinė architektūra: išsaugojimo ir plėtros galimybės

 

SVETUR
60 / S. Urbonienė. Paroda Vienoje
62 / E. Remecas. Pinigai ir karas: VI numizmatinė konferencija Supraslyje
63 / K. Jokubavičienė. Prano Domšaičio kūryba Vokietijoje

 

SUKAKTYS
65 / L. Lemežienė. Jau dvidešimt metų rašytojos vasarnamyje veikia memorialinis muziejus
66 / K. Vaitkūnienė. Juozo Gruodžio memorialiniam muziejui 30
69 / V. Aleknienė. Visas gyvenimas arba Adomo Petrausko turtai Uoginių kaime

 

IN MEMORIAM
71 / Steponas Antanavičius (1932 12 08 – 2004 12 15)

 

Muziejininkystės biuletenis

 

OFICIALIOS ŽINIOS

 

KRONIKA

Parodos, renginiai (spalis – lapkritis – gruodis)

 

BIBLIOGRAFINĖ APŽVALGA
Straipsniai periodiniuose leidiniuose
Nauji muziejų leidiniai

 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.05.31