<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 4

SUKAKTYS

Juozo Gruodžio memorialiniam muziejui 30
Kristina VAITKŪNIENĖ
M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus

Kompozitoriau J. Gruodžio memorialinis muziejus Kaune
Kauno konservatorijos atidarymo iškilmių dalyviai (iš dešinės) Rygos konservatorijos rektorius J. Vytuolas, V. Grigaitienė, V. Laumenskienė, UJ. Gruodis, A. Smetona, K. Šakenis, V. Žadeika, J. Naujalis, A. Kačanauskas, V. Motiekaitis
J. Gruodžio kambaryje vykusio kompozitoriau 120-ųjų gimimo metinių paminėjimo akimirka. Kalba habil. m. dr. A. Ambrasas
J. Gruodžio memorialinės ekspozicijos fragmentas. Darbo kambarys

Nuotraukos iš muziejaus archyvo

2004 metų gruodžio 20 d. buvo įsimintina dviem svarbiais jubiliejais. Sukako 120 metų, kai gimė žymus lietuvių kompozitorius, pedagogas, dirigentas Juozas Gruodis, o prieš 30 metų įsteigtas J. Gruodžio memorialinis muziejus.
Ta proga vertėtų prisiminti muziejaus įkūrimo istoriją, kompozitoriaus palikimą bei jo atminimo puoselėjimą.
Juozo Gruodžio memorialinis muziejus (Salako g. 18, Kaunas) įkurtas kompozitoriaus sodyboje. 1931 m. miesto pakraštyje jis įsigijo 0,9529 ha sklypą, kurį sudarė kylantys aukštyn šlaitai. Nukastoje šlaito aikštelėje 1932 m. pagal architekto Felikso Vizbaro projektą buvo pastatytas 2 aukštų medinis namas. Šlaite kompozitorius pagal savo planą (pieštuku braižytas sodo planas saugomas muziejaus fonduose) įveisė sodą. Šioje sodyboje J. Gruodis su žmona gyveno iki mirties - 1948 m. balandžio 16 d.
u 1967 m. S. Gruodienės prašymu namą perėmė Kauno miesto vykdomojo komiteto Kultūros skyrius, o 1971 m. S. Gruodienei skirtas butas Kęstučio gatvėje. Kelerius metus Gruodžių name veikė muzikos biblioteka, 1974 m. įsteigtas J. Gruodžio memorialinis muziejus.
1977 m. muziejus tapo K. Petrausko memorialinio muziejaus (dabar M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus) filialu. 1984 m. minint J. Gruodžio 100-ąsias gimimo metines, atidaryta pirmoji ekspozicija. 1994 m. ekspozicija atnaujinta, papildyta gausia, iki tol neskelbta J. Gruodžio archyvine medžiaga.
M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus fonduose saugomi unikalūs eksponatai, kurių dėka atsiskleidžia įvairialypis J. Gruodžio gyvenimas, jo spalvinga asmenybė. Iš dokumentų pirmiausia minėtini tie, kurie ženklina reikšmingus jo biografijos faktus - tai apdovanojimai ir sveikinimai-adresai. 1929 m. J. Gruodžiui įteiktas „Italijos karūnos“ ordinas, deja, muziejaus fonduose išliko tik raštas apie šį garbingą valstybinį apdovanojimą: ordinas iš ekspozicijos buvo pavogtas. Įspūdingi Valstybės teatro kolektyvo adresai su garsiausių artistų autografais - sveikinimas po 1924 m. spalio 28 d. pirmojo diriguoto „Toskos“ spektaklio ir atsisveikinimai 1927 metais. Gausioje nuotraukų kolekcijoje yra itin vertingų, XX a. pradžios, taip pat atspindinčių reikšmingus J. Gruodžio kūrybinės veiklos momentus ar įdomias jo išvykas į gamtą, kurią jis taip mylėjo. Laiškai bei atvirlaiškiai J. Gruodžiui rodo, su kokiais žmonėmis jis bendravo. Daugiausia - tai žymūs to meto muzikai, laiškuose juntama jų pagarba ir meilė J. Gruodžiui. Muziejaus fonduose saugoma keletas jo kūrinių rankraščių, įvairi rankraštinė medžiaga, susijusi su jo darbu muzikos mokykloje, konservatorijoje. Įdomūs rankraščiai yra J. Gruodžio saviįtaigos kortelės, kuriose užrašytos 32 tezės apie sveikatą, valią, savo temperamento valdymą, kūrybinių galių realizavimą. Vertinga J. Gruodžio palikimo dalis - jo asmeninė biblioteka, kurią muziejui 1977 m. perdavė S. Gruodienė. Bibliotekoje nemažai muzikos teorijos, meno filosofijos ir kitų leidinių užsienio kalbomis (jo domėjimąsi užsienio kalbomis liudija išlikę kišeniniai žodynėliai), gausu gaidų fortepijonui, simfonijų bei styginių kvarteto partitūrų, yra muzikos bei literatūros kūrinių su jų autorių dovanojimo J. Gruodžiui įrašais. Brangios relikvijos - kompozitoriaus asmeniniai daiktai, jam dovanoti meno kūriniai, Stasės ir Juozo Gruodžių baldai. Svarbus ir S. Gruodienės palikimas: jos atsiminimai apie J. Gruodį (11 sąsiuvinių), žymių muzikų laiškai jai, kuriuose daug įdomių minčių bei prisiminimų apie kompozitorių ir pedagogą, jo kūrybą, J. Gruodžiui skirtų renginių nuotraukos, dokumentai, turintys tiesioginį ryšį su J. Gruodžio gyvenimu, kūrybiniu palikimu, jo tradicijų bei atminimo puoselėjimu. Nemažą Juozo ir Stasės Gruodžių palikimo dalį galima pamatyti J. Gruodžio muziejaus ekspozicijoje ir memorialiniuose kambariuose.
Muziejaus svečių knygoje 1994 m. gruodžio 20 d. prof. Algirdas Ambrazas įrašė: „Džiaugiuosi, J. Gruodžio 110-ojo gimtadienio proga galėdamas vėl pasinerti į kompozitoriaus namų atmosferą. Tegu niekada neužges šis neįkainojamas lietuvių muzikos kultūros židinys“.
J. Gruodžio sodyba šiuo metu jau nėra miesto pakraštyje, kaip buvo 1932 - aisiais. Kitoje Neries upės pusėje nusidriekę nauji miesto rajonai. Vis dėlto muziejus yra nuošalioje nuo centro vietoje. Lankytojų sulaukiama nedaug, bet ateina jautrūs žmonės, kurie supranta ir vertina kultūros paveldo reikšmę. Tokių lankytojų tautinę savimonę liudija įrašai muziejaus svečių knygoje: „Mes dar tikrai neįvertiname, ką reiškia mums tokios oazės, kaip Gruodžių sodyba. Didelė tautos dalis abejoja, ar verta stengtis šį palikimą išsaugoti. Reikėtų pasiūlyti šiems žmonėms įsivaizduoti gyvenimą, jei tokių vietų netektumėm. Kur atgautume dvasią?“ - 1995 m. pasirašė Eglė Burkšaitytė. Dabar tokių abejonių jau nekyla, muziejus yra įtrauktas į kultūros paminklų sąrašą. Moksleivių ekskursijos negausios, bet labai įsimintinos - betarpiškai bendraudami su jaunais žmonėmis, muziejininkai pajunta, kokia prasminga jiems pirmoji pažintis su J. Gruodžio sodyba. 2002 m. čia apsilankė M. K. Čiurlionio menų gimnazijos moksleiviai, lydimi mokytojos Birutės Cechanavičienės, kuri muziejaus knygoje įrašė: „Yra jauku ir šilta čia, malonu jausti muzikos, Gruodžio dvasią. Džiaugiamės čia apsilankę, nepaprastai gera pabūti kartu su Gruodžiu, pajusti jo namų jaukumą, šilumą. Linkime ir tikimės, kad čia bet kada galėsime sugrįžti. Ačiū mielai Kristinai, nuoširdžiai papasakojusiai apie šį talentingą Lietuvos kultūros milžiną.“ Muziejuje lankosi ir J. Naujalio muzikos mokyklos moksleiviai, jų įrašai svečių knygoje labai emocingi: „Dieve, duok mums stiprybės kaip ir J. Gruodžiui...“ (abiturientai Jonė, Aivaras ir Arūnas, 2004 06 08), „Šis muziejus dvelkia kilnia ir jausminga Juozo Gruodžio siela. Malonu ją pajusti per gausią ekspoziciją“ (11 klasės mokinė Agnė Kažimėkaitė, 2004 09 22).
J. Gruodžio sodybą pagyvina įvairūs muzikiniai renginiai, vykstantys jo darbo kambaryje. Čia koncertuoja Muzikos ir teatro akademijos studentai ir pedagogai, muzikos mokyklų moksleiviai (nuo mažiausiųjų iki abiturientų). Apie moksleiviškų koncertų prasmę byloja įrašai muziejaus svečių knygoje: „Dėkui muziejui už galimybę mažiesiems muzikantams paragauti koncertavimo malonumo. Džiaugiuosi ir tikiu, kad mažam koncertui šis stebuklų namelis suteikė žavią dvasią, o mažieji smuikininkai sugrąžino namui gyvybę“ - Kauno lėlių teatro aktorius ir režisierius Andrius Žiūrauskas (2004 02 20). Muziejuje yra viešėjusi žymi dainininkė Giedrė Kaukaitė. Ji nepaprastai įtaigiai interpretavo J. Gruodžio dainą „Oi ant kalno“, žavėjosi jaukia kompozitoriaus namų aplinka, kvėpavo žydinčių akacijų aromatu ir stebėjosi, jog Kauno mieste yra toks rojaus kampelis. 2003 m. balandžio 25 d. vyko J. Gruodžio solinių dainų koncertas (dainavo Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakulteto dainavimo katedros studentai), skirtas kompozitoriaus mirties 55-osioms metinėms.
2004 m. M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus organizavo jubiliejinius renginius J. Gruodžiui atminti. Gruodžio 19 d. Šv. Mykolo Arkangelo (Įgulos) bažnyčioje buvo aukojamos šv. mišios už kompozitorių Juozą Gruodį ir jo žmoną Stasę Gruodienę. Per mišias giedojo Algirdas Janutas, vargonavo Dalia Jatautaitė, jie atliko ir J. Gruodžio dainą „Rudens tylumoj“.
Gruodžio 20 d. Kauno miesto savivaldybės atstovai, muziejininkai, kultūros veikėjai padėjo gėlių prie J. Gruodžio paminklo Miesto sode. Pagerbtas Juozo ir Stasės Gruodžių kapas Petrašiūnų kapinėse. Kompozitorius doc. Algimantas Kubiliūnas pasakė gražią įsimintiną kalbą, kurioje pabrėžė, jog „valstybė - tai ne tik kariuomenė, politika, valstybė - tai ir kultūra, visos kultūros institucijos. J. Gruodis milžiniškas jėgas skyrė Lietuvos muzikinės kultūros kūrimui ir savo darbais vedė Lietuvą į Europą, todėl mes galime jį prilyginti prie valstybės kūrėjų“.
Svarbiausia gruodžio 20 dienos minėjimo dalis vyko J. Gruodžio sodyboje. Atidengta memorialinė lenta (skulptorius Algimantas Šlapikas), po to minėjimo dalyviai apžiūrėjo muziejaus ekspoziciją ir memorialinius kambarius. Jubiliejaus proga restauruoti kai kurie baldai, meno kūriniai ir kiti eksponatai. Ekspozicija atnaujinta įvairiais leidiniais iš J. Gruodžio asmeninės bibliotekos. Vienas ekspozicijos kambarys pritaikytas edukacinei veiklai. Parengta edukacinė programa - testas vyresniųjų klasių moksleiviams.
Minėjimą J. Gruodžio darbo kambaryje pradėjo muziejaus direktorė Zita Grincevičienė. Ji pasakojo muziejaus kūrimosi istoriją, paminėjo įdomių detalių apie Stasės ir Juozo Gruodžių sodybą, jų meilę gamtai. Mintimis apie J. Gruodžio nuopelnus mūsų kultūrai dalijosi prof. habil. dr. Algirdas Ambrazas. Profesorius pabrėžė, jog J. Gruodis buvo tikras Lietuvos patriotas - suprasdamas, kad Lietuvai reikia jo kompetencijos (jis su pasižymėjimu baigė Leipcigo konservatoriją), jis aukojo savo svarbiausią pašaukimą - kompoziciją ir didesnę gyvenimo dalį skyrė Lietuvos muzikinei kultūrai kėlti. Leidinį „Juozas Gruodis 1884-1948“ pristatė jo sudarytoja Kristina Vaitkūnienė. Ji pasidžiaugė, jog pavyko išleisti brošiūrą, kurioje skelbiama daug unikalios archyvinės medžiagos iš muziejaus fondų, padėkojo leidinio rėmėjams - Kauno miesto savivaldybei ir ypač Sigitui Šliažui bei Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondui. Minėjimą užbaigė J. Gruodžio kūrinių koncertas. Pjeses fortepijonui „Stasei“ ir „Šposas“ skambino Jūratė Šleinytė, harmonizuotą liaudies dainą „Oi ant kalno“ atliko Germa Gasiūnaitė, o dainą „Aguonėlės“ - Jūratė Mikalauskaitė, joms akompanavo Jūratė Šleinytė. Pianistas Tomas Kukta paskambino Sonatos Nr. 1 cis - moll 2-ąją dalį Adagio espressivo.
Juozo Gruodžio jubiliejinis minėjimas visų kalbėjusių, muzikavusių ir dalyvavusių pastangomis tapo nepaprastai nuoširdus, šiltas, taurus. Visų organizatorių ir dalyvių pastangomis buvo deramai pagerbtas žymaus lietuvių tautos veikėjo Juozo Gruodžio atminimas.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.06.03