<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 4

EDUKACIJA

Kulionių etnografinėje sodyboje darbavosi menininkai
Jonas VAIŠKŪNAS
Molėtų krašto muziejus

Simpoziumo dalyviai prie tautodailininko R. Gaškos baltiško stogastulpio
Simpoziumo dalyvių Kulionių etnografinėje sodyboje surengta meno kūrinių  paroda „pasiklydę kitame laike“ 

Nuotraukos iš muziejaus archyvo

Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius kartu su Molėtų krašto muziejumi 2004 m. liepos 26-30 dienomis Kulionių kaime esančioje etnografinėje sodyboje surengė kūrybinį simpoziumą „Kitas laikas“.
Šio renginio globėju sutiko būti Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija. Simpoziume dalyvavo Molėtų r. Bijutiškio pagrindinės mokyklos, Vilniaus J.Vienožinskio dailės mokyklos Naujosios Vilnios filialo, Kauno J.Jablonskio gimnazijos moksleiviai bei Kauno kolegijos Technologijos ir dizaino katedros absolventai.
Pirmą dieną simpoziumo dalyviai etnografinėje sodyboje įsirengę palapinių miestelį traukė į observatoriją klausyti paskaitų. Jaukioje observatorijos vitražų salėje po baltiškojo meno ir simbolių pasaulį stovyklos dalyvius vedžiojo menotyrininkė Alė Počiulpaitė, projekto vadovė dailėtyrininkė Jolanta Zabulytė, bei etnografinės sodybos vadovas etnoastronomas Jonas Vaiškūnas. Senovinėje dangaus šviesulių stebykloje visi turėjo galimybę sužinoti, kokiu būdu mūsų protėviai stebėjo dangų ir skaičiavo kalendorinį laiką, kaip įsivaizdavo pasaulį ir žmogaus vietą jame. Vakare prie laužo ugnies vyko susipažinimo vakaras, simpoziumo programos aptarimas.
Penkias dienas būrys moksleivių, vadovaujamų grafikės R.Vaigeltaitės, triūsė Etnografinėje sodyboje mokydamiesi lino raižinio bei grotažo technikos ir savo meno kūriniais bandydami išreikšti senąją baltiškąją pasaulėžiūrą. Studentai dirbdino lauko baldus etnografinei sodybai, tautodailininkas R.Gaška darbavosi prie baltiško stogastulpio, skulptorius D.Sodeika kūrė žemę laiminančios deivės Laimos skulptūrą. Jaunieji simpoziumo dalyviai turėjo puikią progą ne tik pasisemti patirties iš vyresnių kolegų, pasigilinti į mūsų tautinės kultūros ištakas, bet ir atsigauti nuo miesto šurmulio, pasidžiaugti gražia Molėtų gamta.
Liepos 30 d. simpoziumo uždarymo proga Molėtų krašto muziejuje buvo atidaryta R.Laukaičio medinių kryželių paroda. Tą dieną į etnografinę sodybą sugužėjo nemažas būrys dalyvių, svečių ir simpoziumo rėmėjų. Susirinkusiuosius pasitiko simpoziumo dalyvių parengta meno darbų paroda „Pasiklydę kitame laike“. Norintys prisėsti ir pasilepinti gražiu liepos vakaro oru galėjo išbandyti studentų padirbdintus lauko baldus. Sodybos vadovas J.Vaiškūnas visiems susirinkusiems užkūrė senovinę dūminę pirtį. Gerai išsikaitinę ir išsipėrę, atsigaivinę tyrose Lenktinio ežero bangose, šventės dalyviai rinkosi į atsisveikinimo vakaronę. Ilgai vakarota, dalinantis kūrybinio darbo įspūdžiais bei patirtais nuotykiais. Dėkota rėmėjams už nuoširdžią paramą ir džiaugtasi, kad nuo šiol visus atvykstančius į Etnografinę sodybą pasitiks dailus baltiško pasaulio medžio sandarą perteikiantis stogastulpis, kad sodybos lankytojams bus kur prisėsti ir pailsėti, kad šalia senosios Dangaus šviesulių stebyklos iškilęs skulptoriaus D.Sodeikos sukurtas didingas Pasaulį laiminančios deivės Laimos atvaizdas čia atvykstantiems turistams ir ekskursijų dalyviams dar labiau padės įsijausti į mūsų protėvių pasaulėžiūrą. Džiaugtasi ir išmoningais moksleivių darbais, kurie deramą vietą suras etnografinės sodybos baltiškosios pasaulėžiūros ekspozicijoje.
Simpoziumo rengėjai dėkojo visiems renginio rėmėjams, be kurių būtų buvę sunku ką geresnio nuveikti. Gerų žodžių negailėta Molėtų rajono savivaldybės merui V.Stundžiui, vicemerui R.Šaveliui, AB „Molesta“ generaliniam direktoriui S.Žviniui, susivienijimo „Ekomediena“ komercijos direktoriui R.Kvekšui, verslininkams G.Žalaliui ir V.Kubiliui bei Lietuvių tautininkų sąjungos atsakingajam sekretoriui A.Birbilui už jų geranorišką pagalbą organizuojant šį įdomų simpoziumą. Renginį rėmė Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondas, Molėtų rajono savivaldybė, TFAI astronomijos observatorija, firmos „Skina“, „Linos pasaulis“, „Ekomediena“; UAB „Kunigaikščių menė“, AB „Molesta“, IĮ Tigmis, IĮ „Laimeda“, G.Žalalio IĮ ir net Lietuvos kariuomenės karinės oro pajėgos.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.06.03