<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 4

RINKINIAI

Nežinomi dailininko Petro Rauduvės paveikslai
Antanas SEIBUTIS
Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Istorinių tyrimų skyrius

Kotrynos Variakojytės-Jakubonienės (1862–1947) portretas. 1933 m.
P. Rauduvė. Jurgio Jakubonio (1846–1914) portretas. Pieštas iš nuotraukos.
1933 m.

Muziejininko darbas įdomus tuo, kad studijuoji savo krašto istoriją, gilini žinias, susipažįsti su įdomiais, kartais gan netikėtais faktais. Istorijos paieškos neretai pateikia naujų faktų, netikėtų radinių, naujai pažvelgi į šeimų, giminių istorijas, į žinomų meno, mokslo, literatūros žmonių gyvenimą, pamatai jų kūrybos ištakas, pradžią, pirmuosius darbus, pirmuosius kūrybos žingsnius.
Neseniai teko iš naujo susipažinti su žinomo dailininko Petro Rauduvės darbais, kūryba. Atrodo, apie jį daug kas žinoma, jo darbai surašyti įvairiuose kataloguose, tačiau gyvenimas pateikia ir įvairių malonių siurprizų.
Petras Rauduvė gimė 1912 09 05 Baukų kaime, Pasvalio rajone. Baigęs pradinę mokyklą, mokėsi Biržų gimnazijoje. Ją baigęs, 1932 m. priimtas į Kauno meno mokyklos antrą kursą. Baigęs mokyklą dirbo Kaune kultūros paminklų konservatoriumi, 1940 - 1945 m. dėstė Kauno dailiųjų amatų mokykloje, 1949 - 1951 m. - Vilniaus dailės institute, buvo įvairių leidyklų meninis redaktorius.
Nuo 1940 m. dalyvavo daugybėje parodų, sukūrė daug knygų iliustracijų, estampų, ekslibrisų, plakatų. P.Rauduvės darbais iliustruota L.Žitkevičiaus, Vytės Nemunėlio (B.Brazdžionis), P.Cvirkos, L.Dovydėno, J.Janonio, A.Venclovos, A.Baranausko, E.Mieželaičio, E. Matuzevičiaus, S. Nėries, P. Širvio, S. Žlibino knygų. Mirė P. Rauduvė Vilniuje 1994 02 22.
Biržų muziejininkai jau ir anksčiau buvo pažįstami su mokytoju Leonardu Tuomenu (1926 - 2004). Jis daug metų dirbo mokytoju Pasvalio, Biržų kraštuose, vėliau išsikėlė gyventi į Mažeikius, dirbo Mažeikių muziejuje. L.Tuomenas kiekvienais metais atvykdavo į Biržus, aplankydavo pažįstamas vietas, užsukdavo į Biržų muziejų.
L.Tuomenas gimė 1924 m. Eglynės vienkiemyje, Biržų girioje, lankė Virškupėnų pradinę mokyklą. Netoliese tuo metu gyveno ir Rauduvių šeima, su dailininko jaunesniu broliu Antanu Leonardas draugavo, žaisdavo, padėdavo jam ganyti.
Viename savo, jau paskutinių, apsilankymų jis papasakojo tokią istoriją. Petras Rauduvė tuo metu baigė Biržų gimnaziją ir pradėjo mokslus Kauno meno mokykloje. Atostogų metu aplankydavo ir kaimynus. Taip L.Tuomeno tėvai Jonas Tuomenas ( 1887 - 1947) ir Marija Jakubonytė-Tuomenienė (1891 - 1959) paprašė būsimą garsų dailininką nupiešti Marijos tėvelių, o Leonardo senelių Kotrynos Variakojytės-Jakubonienės (1862 - 1947) ir Jurgio Jakubonio (1846 - 1914) portretus.
Senelis Jurgis Jakubonis tiems laikams buvo labai raštingas žmogus, mokėjo rusų ir lenkų kalbas, buvo renkamas į prisiekusiųjų teismus. Grafas Tiškevičius jam buvo pasiūlęs pasirinkti vieną iš septynių gyvenamųjų vietovių. Kadangi buvo aistringas medžiotojas, J.Jakubonis pasirinko vienkiemį pačioje Biržų girioje.
Čia buvo labai graži vieta, žemės nemažai - 24 hektarai, nauja troba su dviem galais, stiklinėmis gonkomis ir salkomis. Aplinkui daugiausia augo eglės, tad ilgainiui vienkiemį imta vadinti Eglyne.
Grafas Tiškevičius dažnai atvykdavo į Eglynę pamedžioti. Kartą J.Jakubonis užsitraukė didelę nemalonę: draudžiamu laiku nušovė briedį. Tik po ilgų maldavimų pavyko išsilaikyti Eglynėje.
Bobutė Kotryna anūkų atmintyje liko kaip paprastumo, gyvo žmoniškumo, kantrumo įsikūnijimas. Atmintyje gyvos jos, kaip ir dažnos močiutės, sekamos pasakos, Biblijos istorijos, įvairūs nutikimai.
Senelę dailininkas piešė „gyvai“, o senelį, kadangi jis jau buvo senokai miręs, iš nuotraukos. Nupiešęs dailininkas padėjo parašus ir užrašė datą, liudijančią, kad paveikslai nupiešti 1933 08 27. Įdomu pastebėti, kad senelė Kotryna piešta ant popieriaus lapo, kurio kitoje pusėje jau buvo nupieštas nežinomo vyro portretas ir yra Kauno meno mokyklos antspaudas. Matyt, dailininkui pritruko tuo metu popieriaus ir jis paprasčiausiai pasinaudojo jau vartotu lapu, tik nupiešė senelės portretą kitoje pusėje.
Prasidėjus karams, okupacijoms ir suirutėms, 1947 m. Kotryna Variakojytė-Jakubonienė mirė, o jos žentas Jonas Tuomenas 1947 m. buvo suimtas ir išsiųstas į Komijos lagerius, kur tais pačiais metais Uchtoje ir mirė.
Paveikslų likimas buvo toks. Senelio Jurgio Jakubonio portretą saugojo L.Tuomenas, o senelės Kotrynos paveikslas buvo saugomas Leonardo sesers Eugenijos Lilijos Tuomenaitės-Šidagienės, gimusios 1924 m. toje pačioje Eglynėje, šeimoje. Neseniai brolis su seseria sutarė šiuos paveikslus dovanoti Biržų muziejui. Leonardas tą padarė 2004 metų vasarą, o netrukus, mūsų gailesčiui, sužinojome, kad jis mirė.
Žinodami L.Tuomeno sutarimus su seserimi, Biržų muziejininkai neseniai susisiekė su Lilija Šidagiene ir jos saugotas paveikslas 2005 m. vasario mėnesį taip pat atkeliavo į muziejų. Taip Jurgio Jakubonio ir Kotrynos Variakojytės-Jakubonienės šeima vėl simboliškai susijungė, tik šį kartą jau Biržų muziejuje.
Taip gerbiami žmonės pastatė simbolinį paminklą savo giminei, savo seneliams, savo gimtinei Eglynės vienkiemiui. Tuo pačiu metu atskleista kažkas naujo apie vėliau garsiu dailininku grafiku tapusį Petrą Raudavę - mes veikiausiai susipažįstame su vienais jo pirmųjų rimtų darbų. Juk jis tik buvo pradėjęs mokslus Kauno meno mokykloje.
O muziejininkai dar kartą įsitikino, kad mūsų, Biržų krašte, mūsų žmonėse gausu įvairių įdomių daiktų, mūsų krašto istorijos paminklų, kurie vieniems primena, kitus moko, kad dar daug ko mes nežinome, kad dar daug kas mūsų laukia, kad tai ir yra gyvoji Biržų krašto, Biržų žmonių, Biržų kultūros istorija.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.06.03