<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    
 
NAUJI MUZIEJŲ LEIDINIAI
 
Antanas Gudaitis 1904-1989. Išsilaisvinimas: jubiliejinės kūrybos parodos katalogas / Lietuvos dailės muziejaus leidinys; sudarytoja ir teksto autorė Jolita Mulevičiūtė; vertėja Laimutė Zabulienė; dizainerė Lina Bastienė; fotografas Antanas Lukšėnas. – Vilnius: sp. „Sapnų sala“, 2004. Tiražas 300 egz.
Mažosios Lietuvos istorijos paminklai. Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinių: albumas / Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus ir leidyklos „Libra Memelensis“ leidinys; sudarytojas ir teksto autorius dr. Jonas Genys; dailininkė Jolanta Mažeikaitė; vertė Ieva Gaidamavičiūtė, Natalie Kronast; nuotraukos Aleksandro Katkovo, Antano Stanevičiaus; Jolantos Mažeikaitės, Kęstučio Demerecko. – Vilnius: sp. UAB „Sapnų sala“, 2004. Tiražas 1500 egz.
Grafų Kosakovskių albumas: knyga / Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus leidinys; sudarytoja ir teksto autorė E.Lukaševičiūtė; mokslinė ir literatūros redaktorė dr. J.Mulevičiūtė; redaktorė S.Brazaitytė; dailininkė M.Kairaitienė; fotografas A.Baltėnas; vertėjos J.Bačauskaitė, J.Ostaszewska-Nowicka. – Kaunas: sp. „Keturios spalvos“, 2004. Tiražas 1000 egz.
Ksenija Jaroševaitė: tradicinė skulptūra XXI amžiuje: knyga / Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus leidinys; sudarytoja Giedrė Jankevičiūtė; priedai – Ksenija Jaroševaitė; redaktorius Mikas Vaicekauskas; fotografai Arūnas Baltėnas, Aleksandras Sidorenka, Dangė Širvytė, Gintautas Trimakas; dailininkė Milda Kairaitienė. – Kaunas: sp. „Kopa“, 2004. Tiražas 500 egz.
Valatka Vitas. Žemaičių žemės tyrinėjimai: rašytinis palikimas Žemaičių muziejuje „Alka“. Knyga I. Archeologija / Žemaičių muziejaus „Alka“ ir Regionų kultūrinių iniciatyvų centro leidinys; sudarė Laimutė Valatkienė, Danutė Mukienė, Algirdas Girininkas; redaktorė ir maketo autorė Danutė Mukienė; viršelio dailininkė Deimantė Rybakovienė; kalbos redaktorės Lina Biekštaitė, Margarita Gaubytė; iliustracijos iš Laimutės Valatkienės archyvo ir Žemaičių muziejaus „Alka“ rinkinių. – Vilnius: sp. UAB „Petro ofsetas“, 2004. Tiražas 1000 egz.
Salomėja Nėris. Archyvai: archyvinių dokumentų leidinys / Maironio lietuvių literatūros muziejaus leidinys; parengė Ina Aleksaitienė, Raminta Antanaitienė, Aldona Ruseckaitė, Asta Vileniškytė; maketavo Marju Šlapikienė. – Kaunas: sp. „MORKŪNAS ir Ko“, 2004.
Tumėnienė N. Vincas Grybas. Gyvenimo ir kūrybos drama: knyga / Lietuvos dailės muziejaus ir dizaino studijos „Savas Takas“ ir Ko leidinys; fotografai A.Baltėnas, M.Sakalauskas; dailininkė S.Jankauskaitė; maketuotojai R.Birmanas, Ž.Strumila; redaktorius G.Mikelaitis; vertėja L.Zabulienė. – Vilnius: sp. UAB Adomo Jakšto spaustuvė (Kaišiadorys), 2004. Tiražas 700 egz.
Akvilė Mikėnaitė. Gyvenimo prasmė – liaudies menas. Knyga / Lietuvos dailės muziejaus leidinys.
Knygos sudarytojos Dalia Bernotaitė-Beliauskienė ir Žydrė Petrauskaitė; viršelio dailininkas Albertas Krajinskas; maketo dailininkas Gediminas Lašas; fotografijos S. Vaitkaus, A. Šeduikio, A. Lukšėno; redaktorė Giedra Urmanaitė.
Vilnius: sp. UAB „Žvaigždžių miestas“, 2004. Tiražas 500 egz.
Bernotaitė-Beliauskienė D. Lietuvių moterų drobulės / Lietuvos dailės muziejaus drobulių rinkinio katalogas. Lietuvos dailės muziejaus leidinys.
Fotografai A. Lukšėnas, R. Paknys; maketavo M. Mikulskienė; redaktorė G. Urmanaitė; reziumė vertė L. Zabulienė ir I. Daugvilaitė.
Vilnius: sp. UAB Adomo Jakšto spaustuvė, 2004. Tiražas 400 egz.
Lida Meškaitytė. Gyvenimas ir kūryba. Knyga / Lietuvos dailės muziejaus leidinys ir dizaino studijos „Svas takas“ ir Ko leidinys.
Knygos autorės Daiva Beliūnienė ir Marija Kuodienė; dailininkė Silva Jankauskaitė; redaktorius Gediminas Mikelaitis.
Vilnius: sp. AB „Spindulys“, 2004. Tiražas 500 egz.
Bažnytinė tekstilė XV–XX a. pradžia. Lietuvos sakralinė dailė III. Parodos „Kriščionybė Lietuvos mene“ katalogas / Lietuvos dailės muziejaus ir dizaino studijos „Svas takas“ ir Ko leidinys.
Katalogo sudarytojos dr. Gražina Marija Martinaitienė, Eglė Pinkutė; dailininkė Laima Prišmontaitė; fotografas Antanas Lukšėnas; redaktorė Aušra Gapsevičienė.
Vilnius: sp. UAB Adomo Jakšto spaustuvė, 2004.
Kęstutis Stoškus. Vilnius Senamiesčio fotografijos. Albumas / E. Karpavičiaus leidyklos leidinys.
Albumo sudarytojas ir dailininkas Eugenijus Karpavičius; teksto autorė dr. Raminta Jurėnaitė.
Salve, Italia! XIX amžiaus Italijos fotografijos. Parodos katalogas / Lietuvos dailės muziejaus leidinys.
Katalogo sudarytoja Margarita Matulytė; mokslinė redaktorė Alessandra Bertini Malgarini; dailininkė Marija Mikulskienė; redaktorius Gediminas Mikelaitis.
Vilnius: sp. UAB Adomo Jakšto spaustuvė, 2004.
Lietuviškos spaudos draudimas 1864–1904 metais. Knyga / Lietuvos nacionalinio muziejaus leidinys.
Leidinio sudarytojos Aldona Bieliūnienė, Birutė Kulnytė, Rūta Subatniekienė. Dailininkai Vida Kuraitė, Arūnas Prelgauskas. Fotografas Kęstutis Stoškus. Redaktorė Loreta Urtė Urbaitė.
Magdalena Birutė Stankūnaitė-Stankūnienė. Lietuvai dovanoti kūriniai. Works donated to Lithuania: katalogas / Molėtų krašto muziejaus leidinys; sudarytoja Gražina Mareckaitė; maketuotoja Vilmantė Matuliauskienė; leidinyje A.Girininko ir G.Mareckaitės nuotraukos. – Vilnius, 2005.
   
Vaičenonis J. Lietuvos karių uniformos ir lengvieji ginklai XX amžiuje: knyga / Vytauto Didžiojo karo muziejaus leidinys. – Vilnius: leidykla „Baltos lankos“. 2004, 262 p. Tiražas 3000 egz. Šilutės muziejus ir jo kolekcija: bukletas / Šilutės muziejaus leidinys; sudarytojai L.Burzdžiuvienė, J.Pancerova, D.Barasa, R.Šikšnienė, B.Servienė; tekstą redagavo R.Jasudienė; dizainerė S.Šikšniūtė. – Šilutė: sp. DRUKA (Klaipėda), 2004.
Panemunės sielininkai: knyga / Lazdijų krašto muziejaus leidinys; sudarytoja Joana Vaikšnoraitė; atsakingoji redaktorė Daina Pledienė; stiliaus ir kalbos redaktorė Vilija Markauskienė; fotografijų autorė Lina Kabelkaitė; medžiagą pateikė Joana Vaikšnoraitė, Vytautas Vaikšnoras, Antanas Pupienis, Aldona Lepeškienė. – Alytus: sp. UAB „Albagrafija“, 2004. Tiražas 300 egz. Petraitytė N. Šiaulių viešoji biblioteka: istorinės atodairos 1920–1950 m.: knyga / Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidinys; redaktorė Lina Kazlauskaitė; dailininkas Vilmantas Dambrauskas; maketuotoja Violeta Bieliauskienė. – Šiauliai: ,,Aušros“ muziejaus leidykla, 2004. 156 p.: iliustr.
Juozas Gruodis 1884-1948: bukletas / M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus leidinys; parengė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė; nuotraukos Edvardo Urbonavičiaus; į anglų k. vertė Audra Pocienė; maketavo Marija Šlapikienė. – Kaunas: sp. „MORKŪNAS ir Ko“, 2004. Dviračių muziejus. Bycycle museum: lankstinys / Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidinys; sudarytojas Algirdas Zaukas, vertėja į anglų kalbą Audronė Tamulienė, fotografas Klemas Jankūnas, dizaineris Vilmantas Dambrauskas. – Šiauliai: ,,Aušros“ muziejaus leidykla, 2004.
Už laisvę ir tėvynę: fotonuotraukų albumas / Vytauto Didžiojo karo muziejaus leidinys; tekstų autoriai D.Kuodytė ir J.Vaičenonis. – Vilnius, 2004. Laiko ženklai: 2005 metų kalendorius su Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus eksponatų vaizdais / Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidinys. – Šiauliai: „Saulės spaustuvė“, 2004.

 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.05.31