ICOM ICCROM ICOM-LT EL. PAŠTAS ENGLISH  
Portalas "Lietuvos muziejai" Svetainės naujienos Žurnalas "Lietuvos muziejai" <<< Į pradžią >>>  
PAIEŠKA
ASOCIACIJOS NARIAI:
Tikrieji nariai
Asocijuotieji nariai
Nariai-rėmėjai
Garbės nariai
VALDYBA
SEKCIJOS:
Vadybos
Rinkinių apsaugos,
apskaitos ir saugojimo
Rinkinių mokslinio
tyrimo
Švietimo
RENGINIAI
PROJEKTAI
KONKURSAI
TEISĖS AKTAI
BIBLIOTEKA
NAUDINGOS NUORODOS
LEIDINIO ARCHYVAS
RĖMĖJAI
KŪRĖJAI
APIE MUS
Laiškai

 

PROJEKTAI

2014 m. 2012 m. 2011 m. 2010 m. 2009 m. 2008 m. 2006–2007 m. 2005 m. 2004 m. 2003 m.

2005 m.

Projektas „Gyvieji dvarai ir pilys“. Viešoji įstaiga „Socialinės ir ekonominės plėtros centras“ kartu su partneriais - Lietuvos muziejų asociacija, Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija, Latvijos pilių ir dvarų asociacija bei Latvijos kultūros, istorijos ir gamtos paveldo plėtros fondu – gavo PHARE 2002 Bendradarbiavimo abipus sienos programos Smulkiųjų projektų fondo paramą projektui „Gyvieji dvarai ir pilys: kultūrinio turizmo vystymas Lietuvoje ir Latvijoje“ įgyvendinti.
Projekto tikslas – paspartinti kultūrinio turizmo abipus sienos plėtrą, suaktyvinant Lietuvos ir Latvijos dvarų ir pilių marketingą bei integraciją į pasaulinę turizmo rinką, o taip pat skatinti ilgalaikį Lietuvos ir Latvijos muziejininkų ir turizmo verslininkų bendradarbiavimą bei patirties apsikeitimą kultūros ir turizmo srityse.
Lietuvos muziejų asociacija, kaip projekto parneris, rengia informacinį leidinį apie muziejus, įsikūrusius pilyse, dvaruose, rūmuose. Ekspertai, dalyvaujantys projekte ir atstovaujantys LMA – Romualdas Budrys, Virgilijus Poviliūnas, Lolita Valužienė.


Projektas „VIII mokslinė konferencija „Muziejai istoriniuose pastatuose“ – Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos projektas. Projekto vadovas R.Navardauskas Palaima. Projektą remia Kultūros ministerijos NVO kultūros projektų rėmimo programa. Konferenciją numatoma surengti Lietuvos dailės muziejaus Konferencijų centre (Vilnius, Bokšto g. 5) 2005 m. balandžio 28 d. Konferencijoje planuojama aptarti muziejų, įsikūrusių istoriniuose ar memorialiniuose, architektūros paminkluose, situaciją, jų pritaikymą muziejinėms funkcijoms, ekspozicijų ir parodų rengimo specifiką, pristatyti naujų idėjų įgyvendinimą liaudies architektūros pastatuose, analizuoti pilių, rūmų, dvarų kultūros paveldo problematiką. Konferencijos medžiaga bus spausdinama tęstiniame Lietuvos muziejų asociacijos moksliniame leidinyje „Lietuvos muziejų rinkiniai“ Nr. 4. Projektą remia Kultūros ministerijos NVO kultūros projektų rėmimo programa.


Projektas „Muziejų elektroninė leidyba Lietuvoje ir užsienyje: raida, naujovės ir perspektyvos“. Projekto vadovė Vadybos sekcijos valdybos narė Danutė Mukienė.
Lietuvos muziejų asociacija, bendradarbiaudama su Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centru ir Lietuvos dailės muziejumi, įgyvendindama šį projektą, 2005 m. balandžio–spalio mėn. Lietuvos muziejų darbuotojams surengs du seminarus elektroninės leidybos tema (vieną – muziejų direktoriams, antrą – muziejų darbuotojams, atsakingiems už ryšius su visuomene ir informacijos pateikimą internete). Seminarų metu pateiks specialistų parengtą šiuo metu internete publikuojamų Lietuvos muziejų elektroninių leidinių analizę; išvadas apie Lietuvos muziejininkų dažniausiai daromas klaidas elektroninės leidybos srityje ir būdus šių klaidų išvengti. Taip pat Lietuvos muziejų darbuotojams bus pateikti elektroninės leidybos specialistų parengti pasiūlymai dėl tolesnės Lietuvos muziejų elektroninės leidybos plėtros, modernizavimo, informacijos pateikimo internete tobulinimo. Projektą remia Kultūros ministerijos NVO kultūros projektų rėmimo programa.


Projektas „Idėjų mugė“. Projekto vadovė Švietimo sekcijos valdybos pirmininkė Nideta Jarockienė. Švietimo sekcijos projektas „Idėjų mugė“ skirtas pristatyti visuomenei muziejų edukacinę veiklą, skatinti muziejus dalintis patirtimi, keistis idėjomis ir jų įgyvendinimo modeliais. Įgyvendinant šį projektą, 2005 m. rugsėjo 30 d. Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje (Kaunas) įvyks Lietuvos muziejų edukacinių projektų, įgyvendintų ir naujų idėjų pristatymai, diskusijos, seminarai su bendrojo lavinimo mokyklų pedagogais, turizmo agentūrų darbuotojais. Idėjų mugėje dalyvaus LMA Švietimo sekcijos nariai-muziejai. Idėjų mugė bus organizuojama kasmet, skirtingame regione: 2006 m. Vilniuje, 2007 m. Klaipėdoje. Projektą remia Kultūros ministerijos NVO kultūros projektų rėmimo programa.


Projektas „Muziejus – kultūrų susitikimo vieta“ periodiniame leidinyje „Lietuvos muziejai“. Projekto vadovė Lolita Valužienė. Lietuvos muziejų asociacija, 2005-aisiais metais įgyvendindama projektą „Muziejus – kultūrų susitikimo vieta“ parengs ir išleis keturis žurnalo „Lietuvos muziejai“ numerius, kuriuose bus: atskleista daugiašakė muziejų veikla saugant, puoselėjant ir garsinant daugiakultūrinį Lietuvos paveldą per muziejinių rinkinių, ekspozicijų, parodų, švietimo ir kultūrinio turizmo programų modelius. Leidinyje bus pristatyti kultūros istorijos ir meno ženklai, susiję su Lietuvoje gyvenusių ir gyvenančių tautų bei konfesijų paveldu, tradicinės, europinės ir pasaulio kultūrų kontekste. Įgyvendinant šį projektą, numatyta pirmąjį žurnalo „Lietuvos muziejai“ numerį skirti Rytų Lietuvos regiono muziejų veiklai ir daugiakultūrinio paveldo sklaidai; antrąjį – Vakarų Lietuvos; trečiąjį – Šiaurės Lietuvos; ketvirtąjį – Pietų Lietuvos muziejų veiklai ir daugiakultūrinio paveldo sklaidai. Projektą remia LR kultūros ministerija.


Projektas „Skaitmeninis žurnalas LIETUVOS MUZIEJAI’2005“. Projekto vadovas Lolita Valužienė. Įgyvendinama šį projektą, Lietuvos muziejų asociacija savo interneto svetainės skyriuje “Žurnalas Lietuvos muziejai“ publikuos visų periodinio leidinio „Lietuvos muziejai“ ir jo priedo „Muziejininkystės biuletenis” 2005 m. tekstus ir iliustracijas bei papildomai parengs visų pagrindinių publikacijų angliškas santraukas. Periodinių kultūros leidinių spausdinimą, platinimą ir įsigijimą dažnai riboja tiek leidėjų, tiek skaitytojų finansinės galimybės. Todėl pateikiant „Lietuvos muziejus” ir jo priedą „Muziejininkystės biuletenis” internete, išplečiamas leidinio skaitytojų skaičius; jis tampa operatyviau prieinamas didelei žmonių auditorijai ne tik Lietuvoje, bet ir svetur, be to, skaitmeninė „Lietuvos muziejų“ ir „Muziejininkystės biuletenio” versija skatina Lietuvos muziejininkus plačiau savo darbe naudoti naujausias informacijos pateikimo, perdavimo ir surinkimo priemones – kompiuterinę ryšių sistemą. Projektą remia Kultūros ministerijos NVO kultūros projektų rėmimo programa.


Projektas „Informacinio leidinio „Lietuvos muziejai. Vadovas / A Guide to the Museums of Lithuania“ leidyba“. Projekto vadovas Lolita Valužienė. Lietuvos muziejų asociacija įgyvendindama šį projektą parengs ir išleis Lietuvos muziejus reprezentuojantį leidinį lietuvių ir anglų kalbomis. Leidinys supažindins su Lietuvos Respublikos muziejais, priklausančiais ministerijoms, apskritims ir savivaldybėms, taip pat žinybiniais ir privačiais muziejais, akcentuojant svarbiausias ir patraukliausias lankytojui muziejų kolekcijas, ekspozicijas, pabrėžiant kiekvieno muziejaus unikalumą. Leidinyje bus pateikta trumpa kiekvieno muziejaus ir jo padalinių istorija, glaustai pristatomi rinkiniai ir ekspozicijos, nurodomas muziejaus pavaldumas, adresai, telefonai ir darbo laikas, bilietų kainos, papildomos paslaugos. Leidinys bus gausiai iliustruotas nuotraukomis, apskričių ir rajonų žemėlapiais, didžiųjų Lietuvos miestų schemomis. Projektą remia LR Kultūros ir sporto rėmimo fondas.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2014.12.08