ICOM ICCROM ICOM-LT EL. PAŠTAS ENGLISH  
Portalas "Lietuvos muziejai" Svetainės naujienos Žurnalas "Lietuvos muziejai" <<< Į pradžią >>>  
PAIEŠKA
ASOCIACIJOS NARIAI:
Tikrieji nariai
Asocijuotieji nariai
Nariai-rėmėjai
Garbės nariai
VALDYBA
SEKCIJOS:
Vadybos
Rinkinių apsaugos,
apskaitos ir saugojimo
Rinkinių mokslinio
tyrimo
Švietimo
RENGINIAI
PROJEKTAI
KONKURSAI
TEISĖS AKTAI
BIBLIOTEKA
NAUDINGOS NUORODOS
LEIDINIO ARCHYVAS
RĖMĖJAI
KŪRĖJAI
APIE MUS
Laiškai

 

PROJEKTAI

2014 m. 2012 m. 2011 m. 2010 m. 2009 m. 2008 m. 2006–2007 m. 2005 m. 2004 m. 2003 m.

2010 m.

Lietuvos muziejų asociacija kartu su 15 muziejų-partnerių 2009 m. rugpjūčio mėnesį pradėjo įgyvendinti naują muziejininkų kvalifikacijos kėlimo projektą „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas: II etapas“. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009 m. rugpjūčio 10 d. – 2011 m. rugpjūčio 9 d.
Projektas įgyvendinimas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“. Bendra Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės skirta parama 2,3 mln. litų.
Pagrindinis projekto tikslas – Lietuvos nacionalinių ir regioninių muziejų darbuotojų pagrindinių įgūdžių ugdymas bei kvalifikacijos kėlimas, siekiant stiprinti muziejų kultūrinę ir edukacinę veiklą visuomenėje, geriau tenkinti Lietuvos ir užsienio lankytojų poreikius. Projekto įgyvendinimo metu kvalifikaciją kelia 310 projekte dalyvaujančių muziejų darbuotojų. Išsamiau >


Projektas „LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XIII konferencija ,,Lietuvos muziejai: Istorija ir asmenybės“ ir leidinys ,,Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 9. ,,Lietuvos muziejai: istorija ir asmenybės“.
Įgyvendinant projektą, 2010 m. balandžio 28 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune surengta XIII Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos konferencija tema – ,,Lietuvos muziejai: istorija ir asmenybės“. Temą pasiūlė XII konferencijos dalyviai, atsižvelgdami į tai, kad ankstesnėse konferencijose įvairiais aspektais nagrinėti Lietuvos muziejų rinkiniai, tačiau nekalbėta apie asmenybes, kurios dirbo ar dirba šį darbą. Lietuvos muziejuose dirbo ir dirba daug asmenybių, kurių dėka sukauptas Lietuvos muziejų fondas. Jų darbas sudarė galimybę šiandieninei Lietuvos muziejininkystei pasiekti atitinkamą profesinį lygį. Konferencijoje buvo atsigręžta į Lietuvos muziejininkystės ištakas, pristatyta muziejų raida ir asmenybės, turėjusios didžiausios įtakos Lietuvos muziejininkystės raidai. Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su Maironio lietuvių literatūros muziejaus ekspozicijomis ir naujausiomis parodomis. Metų pabaigoje parengtas spaudai ir išleistas tęstinis (ISSN 1822-057) LMA leidinys ,,Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 9. Lietuvos muziejai: istorija ir asmenybės“.
Projektą remia Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas.


Projektas „Portalo „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt administravimas, atnaujinimas, plėtra ir modernizavimas 2010 m.“
Įgyvendinant projektą, sudaryta galimybė visiems interneto vartotojams bet kurioje pasaulio šalyje 2010 m. nepertraukiamai gauti visą svarbiausią ir aktualiausią informaciją apie Lietuvos muziejus ir aktyviai dalyvauti plečiant ir tobulinant jų veiklą, teikiamas paslaugas lankytojams. Nepertraukiamai visus 2010-uosius metus administruotas, aktualiausia informacija atnaujinti ir papildyti portalo „Lietuvos muziejai“ http://www.muziejai.lt puslapiai, skirti visiems Lietuvos muziejams; sukurtos portalo „Lietuvos muziejai“ http://www.muziejai.lt dvi naujos struktūros ir dizaino versijos – vokiečių ir prancūzų kalbomis; teikta metodinė pagalba visiems Lietuvos muziejams interneto leidinių kūrimo klausimais.
Projektą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas.


Projektas „Muziejų veiklos lietuvoje ir užsienyje pristatymas periodiniame leidinyje „Lietuvos muziejai‘2010“ ir jo priede „Muziejininkystės biuletenis“
Projekto tikslas – tinkamai pristatyti visuomenei Lietuvos muziejų 2010 metų veiklą, siejant ją su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-ties ir Žalgirio mūšio 600 metų sukakčių paminėjimais per daugiakultūrį paveldą, sukauptą Lietuvos muziejuose, o taip pat informuoti muziejininkų bendruomenę apie svarbiausius muziejininkystės pasiekimus Lietuvoje ir užsienyje. Įgyvendinus projektą „Muziejų veiklos Lietuvoje ir užsienyje pristatymas periodiniame leidinyje „Lietuvos muziejai 2010“ ir jo priede „Muziejininkystės biuletenis“ parengti spaudai ir išleisti 4 leidinio „Lietuvos muziejai 2010” ir jo priedo „Muziejininkystės biuletenis“ numeriai. Tiražas 500 egz. Atskiru leidiniu išleista Lietuvos muziejų statistika‘2009.
Projektą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas.


Projektas „Dalyvavimas baltijos muzeologijos mokykloje-2010“
Baltijos muzeologijos vasaros mokykla (toliau – BMM) yra tęstinis, nuo 2004 metų kasmet organizuojamas ilgalaikio tarptautinio bendradarbiavimo projektas, skirtas Lietuvos, Latvijos ir Estijos muziejininkų profesiniams gebėjimams tobulinti ir jų kultūriniam bendradarbiavimui skatinti.
Mokyklos tikslas – skatinti muziejinės minties sklaidą, derinant teorijos ir praktikos aspektus, siekiant Baltijos šalių muziejų profesionalumo, modernėjimo ir atvirumo visuomenei. BMM idėją remia Tarptautinės muziejų tarybos ICOM Europos regioninis skyrius.
2010-ųjų Baltijos muzeologijos mokyklos tema „Nematerialusis paveldas ir muziejai“. Mokymai (seminaras) vyko birželio 13-19 d. Latvijoje Latgalių kultūros istorijos muziejuje Rezeknėje. Užsiėmimus vedė Amsterdamo Reinwardt’o akademijos Tarptautinės muziejininkystės magistratūros programos direktorė Paula dos Santos ir Bournemouth’o universiteto Muziejų ir paveldo programos vadovė Yvette Staelens (Didžioji Britanija).
Siekdama seminaro Latvijoje patirtį perteikti kuo platesnei šalies muziejininkų auditorijai, Lietuvos muziejų asociacijos Vadybos sekcija 2010 metų rudenį Kaune, Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje surengė gerosios patirties sklaidos seminarą „Baltijos muzeologijos mokyklos pamokos“, kurio metu BMM-2010 dalyviai pasidalino mokymų Rezeknėje metu įgytomis žiniomis.
Projektą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas.

 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2014.12.08