ICOM ICCROM ICOM-LT EL. PAŠTAS ENGLISH  
Portalas "Lietuvos muziejai" Svetainės naujienos Žurnalas "Lietuvos muziejai" <<< Į pradžią >>>  
PAIEŠKA
ASOCIACIJOS NARIAI:
Tikrieji nariai
Asocijuotieji nariai
Nariai-rėmėjai
Garbės nariai
VALDYBA
SEKCIJOS:
Vadybos
Rinkinių apsaugos,
apskaitos ir saugojimo
Rinkinių mokslinio
tyrimo
Švietimo
RENGINIAI
PROJEKTAI
KONKURSAI
TEISĖS AKTAI
BIBLIOTEKA
NAUDINGOS NUORODOS
LEIDINIO ARCHYVAS
RĖMĖJAI
KŪRĖJAI
APIE MUS
Laiškai

 

PROJEKTAI

2014 m. 2012 m. 2011 m. 2010 m. 2009 m. 2008 m. 2006–2007 m. 2005 m. 2004 m. 2003 m.

2011 m.

Lietuvos muziejų asociacija kartu su 15 muziejų-partnerių įgyvendino 2009 m. rugpjūčio mėnesį pradėtą muziejininkų kvalifikacijos kėlimo projektą „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas: II etapas“. Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2009– 2011 m.
Projektas buvo įgyvendinimas pagal Lietuvos 2007–2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“. Bendra Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės skirta parama 2,3 mln. litų.
Pagrindinis projekto tikslas – Lietuvos nacionalinių ir regioninių muziejų darbuotojų pagrindinių įgūdžių ugdymas bei kvalifikacijos kėlimas, siekiant stiprinti muziejų kultūrinę ir edukacinę veiklą visuomenėje, geriau tenkinti Lietuvos ir užsienio lankytojų poreikius. Iš viso dvejų metų Lietuvos muziejų asociacijos mokymų projekte kvalifikaciją kėlė per 350 darbuotojų iš 15-kos jame dalyvavusių muziejų. Projekto partneriai: Lietuvos nacionalinis, Maironio lietuvių literatūros, Trakų istorijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos jūrų, Lietuvos liaudies buities, K. ir M. Petrauskų lietuvių muzikos, Alytaus kraštotyros, Biržų krašto, Birštono, Druskininkų, Kauno miestų, Molėtų krašto, Panevėžio kraštotyros, Zanavykų krašto muziejai. . Išsamiau >


Projektas „Lietuvos muziejininkų dalyvavimas Baltijos muzeologijos mokykloje – 2011“
Lietuvos muziejų asociacijos Vadybos sekcija, įgyvendindama LR kultūros rėmimo fondo dalinai finansuojamą projektą „Lietuvos muziejininkų dalyvavimas Baltijos muzeologijos mokykloje – 2011“, 2011 m. lapkričio 3 d. Nacionaliniame K.Čiurlionio dailės muziejuje surengė seminarą „Baltijos muzeologijos mokyklos pamokos – 2011“. Seminaro pranešimus galite atsisiųsti čia:

Projektas „Skaitmeninės informacijos sklaidos priemonių efektyvus panaudojimas Lietuvos muziejuose“
Lietuvos muziejų asociacija, bendradarbiaudama su Lietuvos dailės muziejaus filialu Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras ir kitomis įstaigomis bei įmonėmis, besispecializuojančiomis skaitmeninių ir elektroninių leidinių leidybos srityse, įgyvendina projektą „Skaitmeninės informacijos sklaidos priemonių efektyvus panaudojimas Lietuvos muziejuose“. Pagrindinis projekto tikslas yra paskatinti Lietuvos muziejus skaitmeninto kultūros paveldo sklaidai naudoti tinkamos struktūros, šiuolaikiško dizaino, plačiajai auditorijai (interneto bei elektroninių priemonių naudotojams) draugiškas, patrauklias, informacijos sklaidos priemones, kuriose taikomos ir saityno 2.0 technologijos. Išsamiau >


Projektas „Lietuvos muziejininkų dalyvavimas Baltijos muzeologijos mokykloje 2011“
Baltijos muzeologijos vasaros mokykla (toliau – BMM) yra tęstinis, nuo 2004 metų kasmet organizuojamas ilgalaikio tarptautinio bendradarbiavimo projektas, skirtas Lietuvos, Latvijos ir Estijos muziejininkų profesiniams gebėjimams tobulinti ir jų kultūriniam bendradarbiavimui skatinti.
Mokyklos tikslas – skatinti muziejinės minties sklaidą, derinant teorijos ir praktikos aspektus, siekiant Baltijos šalių muziejų profesionalėjimo, modernėjimo ir atvirumo visuomenei. BMM idėją remia Tarptautinės muziejų tarybos ICOM Europos regioninis skyrius.
2011-ųjų Baltijos muzeologijos mokyklos tema „Muziejų parodos“. Mokymai (seminaras) vyks liepos 10–16 d. Taline (konkreti vieta tikslinama). Užsiėmimus ves Helsinkio universiteto profesorė Marja-Liisa Ronkko ir Martin Schaerer iš Šveicarijos.
Siekiant seminaro Taline patirtį perteikti kuo platesnei šalies muziejininkų auditorijai Lietuvos muziejų asociacija vertingiausius BMM 2011 metų dalyvių straipsnius apie šių mokymų naudą publikuos asociacijos leidinyje „Lietuvos muziejai“.
Projektą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas.


Projektas „Muziejų veiklos Lietuvoje ir užsienyje pristatymas periodiniame leidinyje „Lietuvos muziejai 2011“ ir jo priede „Muziejininkystės biuletenis“
Lietuvos muziejų asociacija vykdo tęstinę programą, skirtą Lietuvos muziejų veiklos pristatymui visuomenei, muziejininkų informavimui apie svarbiausius muziejininkystės pasiekimus Lietuvoje ir užsienyje. Šios programos įgyvendinimui 2011 metais parengtas projektas „Muziejų veiklos Lietuvoje ir užsienyje pristatymas periodiniame leidinyje „Lietuvos muziejai‘2011“ ir jo priede „Muziejininkystės biuletenis“. Projekto tikslas – tinkamai pristatyti visuomenei Lietuvos muziejų 2011 metų veiklą siejant ją su  valstybės istorijai ir kultūrai reikšmingoms jubiliejinėms sukaktims paminėti skirto daugiakultūrio paveldo, sukaupto Lietuvos muziejuose, sklaida, bei informuoti muziejininkų bendruomenę apie svarbiausius muziejininkystės pasiekimus Lietuvoje ir užsienyje.
Projektą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas.


Projektas: LMA rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XIV konferencija ,,Šiuolaikinė muziejinė komunikacija: tradicijos ir inovacijos“ ir leidinys ,,Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 10. ,,Šiuolaikinė muziejinė komunikacija: tradicijos ir inovacijos“
Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos darbo išraiška – kasmetinės Lietuvos muziejininkų konferencijos, kurios vyksta nuo 1998 m. Konferencijos vyksta vis kitame Lietuvos muziejuje, jose nagrinėjamos aktualios šiandieninės muziejininkystės temos.
2011 m. konferencija vyko muziejiniame objekte – Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje. Konferencijos tema – ,,Šiuolaikinė muziejinė komunikacija: tradicijos ir inovacijos“. Konferencijos temą pasiūlė XIII konferencijos, vykusios 2010 m. Maironio lietuvių literatūros muziejuje, dalyviai. Prisiminta, kad konferencija panašia tema – ,,Rinkinių pristatymas visuomenei“ buvo surengta prieš 10 metų – 2000 m. – Nacionaliniame M. K. Čiurlionio muziejuje Kaune. Per 10 metų Lietuvos muziejininkystėje įvyko didelių pokyčių, todėl nutarta 2011 m. konferencijoje kalbėti apie muziejinę komunikaciją, ją suprantant ne tik kaip pranešimą apie muziejuose vykstančius procesus. Siūloma į komunikaciją pažvelgti plačiau – muziejai su visuomene komunikuoja per eksponatą – ekspozicijomis, parodomis, leidiniais. Konferencijoje kviečiama pristatyti naujausias ekspozicijas, parodas, leidinių katalogus, edukacines programas, kurių pagrindas muziejų rinkiniai. Buvo kviečiama kalbėti ir apie naujas tendencijas – eksponato ir technologijų santykį ekspozicijose, rinkinių pristatymą virtualioje erdvėje ir t. t. Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su Nacionalinės dailės galerijos ekspozicijomis, naujausiomis parodomis.
Kaip ir kasmet, pranešimų pagrindu bus išleistas tęstinis LMA leidinys (ISSN 1822-057) ,,Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 10. Šiuolaikinė muziejinė komunikacija: tradicijos ir inovacijos“.
Projekto tikslas – muziejinio mokslinio tiriamojo darbo populiarinimas, rezultatų skelbimas, muziejinio darbo viešinimas, muziejininkų profesinės kompetencijos ugdymas.
Projektą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas.


Projektas „LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos XIII konferencija ,,Lietuvos muziejai: istorija ir asmenybės“ ir leidinys ,,Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 9. ,,Lietuvos muziejai: istorija ir asmenybės“.
Įgyvendinant projektą, 2010 m. balandžio 28 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune surengta XIII Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos konferencija tema – ,,Lietuvos muziejai: istorija ir asmenybės“. Temą pasiūlė XII konferencijos dalyviai, atsižvelgdami į tai, kad ankstesnėse konferencijose įvairiais aspektais nagrinėti Lietuvos muziejų rinkiniai, tačiau nekalbėta apie asmenybes, kurios dirbo ar dirba šį darbą. Lietuvos muziejuose dirbo ir dirba daug asmenybių, kurių dėka sukauptas Lietuvos muziejų fondas. Jų darbas sudarė galimybę šiandieninei Lietuvos muziejininkystei pasiekti atitinkamą profesinį lygį. Konferencijoje buvo atsigręžta į Lietuvos muziejininkystės ištakas, pristatyta muziejų raida ir asmenybės, turėjusios didžiausios įtakos Lietuvos muziejininkystės raidai. Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su Maironio lietuvių literatūros muziejaus ekspozicijomis ir naujausiomis parodomis. Metų pabaigoje parengtas spaudai ir išleistas tęstinis (ISSN 1822-057) LMA leidinys ,,Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 9. Lietuvos muziejai: istorija ir asmenybės“.
Projektą remia Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas.


Projektas „Portalo „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt administravimas, atnaujinimas, plėtra ir modernizavimas 2011 m.“
Įgyvendinant projektą, sudaryta galimybė visiems interneto vartotojams bet kurioje pasaulio šalyje 2011 m. nepertraukiamai gauti visą svarbiausią ir aktualiausią informaciją apie Lietuvos muziejus ir aktyviai dalyvauti plečiant ir tobulinant jų veiklą, teikiamas paslaugas lankytojams. Nepertraukiamai visus 2011-uosius metus administruotas, aktualiausia informacija atnaujinti ir papildyti portalo „Lietuvos muziejai“ http://www.muziejai.lt puslapiai, skirti visiems Lietuvos muziejams; sukurtos portalo „Lietuvos muziejai“ http://www.muziejai.lt dvi naujos struktūros ir dizaino versijos – vokiečių ir prancūzų kalbomis; teikta metodinė pagalba visiems Lietuvos muziejams interneto leidinių kūrimo klausimais.
Projektą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas.

 

 

 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2014.12.08