<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

Muziejininkystės biuletenis 2003’2

BIBLIOGRAFINĖ APŽVALGA 

Muziejų leidiniai
Nauji leidiniai

Straipsniai periodiniuose leidiniuose:

Muziejininkystė: teorija, praktika

Dvylika „Dienovidžio“ klausimų Lietuvos dailės muziejaus direktoriui Romualdui Budriui: [interviu su R.Budriu apie jį patį, didžiuosius gyvenimo projektus ir ateities planus] // Dienovidis. – 2003, birželis.
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrimas: [žurnalistės Birutės Liauškienės pokalbis apie Valdovų rūmų interjerų atkūrimo ir pritaikymo reprezentacinėms, muziejinėms ir edukacinėms funkcijoms programą su jos rengimo koordinatoriumi, Lietuvos dailės muziejaus direktoriumi Romualdu Budriu ir programos metmenų antroji redakcija] // Literatūra ir menas. – 2003, geg. 30.

Apie nacionalinius muziejus

Bialopetravičienė L. Vilniaus paveikslų galerijoje – XVI-XIX a. portretai: [apie Lietuvos dailės muziejaus parodos „Lietuvos valstybės kūrėjai (XVI a.-XX a. pirmosios pusės portretai)“ pirmąją dalį Vilniaus paveikslų galerijoje Chodkevičių rūmuose] // Literatūra ir menas. – 2003, birž. 20.
Bieliūnienė A., Subatniekienė R. Lietuva žemėlapiuose: [apie Lietuvos nacionaliniame muziejuje surengtą parodą „Lietuva žemėlapiuose“ ir jos įspūdingiausius eksponatus] // Literatūra ir menas. – 2003, bal. 25.
Budrys R. Lietuvos kūrėjų portretai: [parodą „Lietuvos valstybės kūrėjai (XVI a.-XX a. pirmosios pusės portretai)“, kurioje bus eksponuojami Lietuvos valdovų, didikų, Bažnyčios dignitorių, kultūrininkų portretai, pristato jos autorius, Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys] // Literatūra ir menas. – 2003, birž. 20.
Dolinskas V. Senosios Lietuvos ženklai iš Vakarų Europos: [apie įstabiausius eksponatus septintąjį kartą atnaujintoje parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“ Taikomosios dailės muziejuje Vilniuje: Mindaugo dovanojimo raštą, seniausią Vilniaus atvaizdą, pirmuosius herbynus su lietuviška heraldika ir kanclerio Alberto Goštauto maldyną] // Literatūra ir menas. – 2003, birž. 27.
Jankevičiūtė G. Vilniaus Radvilų rūmuose – XX a. pirmosios pusės portretai: [apie Lietuvos dailės muziejaus parodos „Lietuvos valstybės kūrėjai (XVI a.-XX a. pirmosios pusės portretai)“ antrąją dalį Radvilų rūmuose] // Literatūra ir menas. – 2003, birž. 20.
Jarmalis S. Muziejuje – jau paskutiniai rekonstrukcijos darbai: [apie Chodkevičių rūmų Vilniuje, kuriuose įsikūręs Lietuvos dailės muziejus, kiemo ir vežiminių rekonstrukciją bei pritaikymą muziejaus reikmėms] // Lietuvos rytas. – 2003, birž. 20, priedas „Sostinė“.
Jarmalis S. Paminklo statybvietėje triūsia ir archeologai: [apie archeologų žvalgomuosius darbus bei radinius Nacionalinio muziejaus teritorijoje, statomo Mindaugo tilto prieigose ir būsimo paminklo Mindaugui vietoje] // Lietuvos rytas. – 2003, geg. 20, priedas „Sostinė“.
Mažrimienė V. Secesinė Zsolnay’aus keramika Kaune: [apie vengrų XIXa. pab.-XX a. pr. Zsolnay’aus keramikos dirbtuvių produkcijos parodą Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje] // Literatūra ir menas. – 2003, birž. 27.
M.K.Čiurlionio galerija tapo moderniu muziejumi: [apie Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus priestato, skirto M.K.Čiurlionio darbams eksponuoti, atidarymą po dvejus metus trukusios rekonstrukcijos] // Laisvalaikis. – 2003, birž. 26.
Murelytė N. Prisiminimai apie kardinolą sudėti į knygą: [apie Vincento Sladkevičiaus memorialinio buto-muziejaus vadovės Irenos Petraitienės parengtos knygos „Padaryk mane gerumo ženklu“, skirtos velioniui kardinolui, pristatymą, įvykusį Taikomosios dailės muziejuje] // Respublika. – 2003, geg. 30.
Nacionaliniame muziejuje – unikalūs dokumentai: [apie parodą „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Rusija XIV-XVIII a.“, kurioje pirmą kartą bus eksponuojami LDK valstybinių sutarčių, metrikų originalai ir kiti unikalūs dokumentai iš Rusijos archyvų bei muziejų] // Lietuvos rytas. – 2003, birž. 17, priedas „Sostinė“.
Parodoje – Mažosios Lietuvos nuotakos kykas: [apie Lietuvos nacionaliniame muziejuje atidarytos etninės kultūros ir kraštotyros parodos naujausią eksponatą – XVIII a. pab.-XIX a. pr. Mažosios Lietuvos jaunamartės kostiumą su kyku] // Lietuvos rytas. – 2003, geg. 27, priedas „Sostinė“.
Savičiūnaitė V. Praėjusio amžiaus įžymybei – XXI amžiaus vertės būstas: [apie Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus patalpų, skirtų M.K.Čiurlionio kūrybai eksponuoti, rekonstrukcijos darbus] // Lietuvos rytas. – 2003, birž. 30, priedas „Būstas“.
Stašaitytė V. Atsinaujinusi sostinė praskleidė istorijos klodus: [apie sostinėje, Gedimino prospekto rekonstrukcijos ir Mindaugo tilto statybos teritorijose, aptiktus stulbinančius archeologinius radinius, atiteksiančius Lietuvos nacionaliniam muziejui ir būsimai Valdovų rūmų ekspozicijai] // Respublika. – 2003, birž. 6.
Stašaitytė V. Jubiliejus su vertingais dokumentais: [apie Mindaugo karūnavimo 750-osioms metinėms Lietuvos nacionaliniame muziejuje atidaromą parodą „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Rusija XIV-XVIII a.“, kurioje pirmą kartą bus eksponuojami unikalūs dokumentai iš Rusijos archyvų ir muziejų] // Respublika. – 2003, birž. 13.
Šiluvos Madona sugrįžta į didįjį bazilikos altorių: [apie dvejus metus trukusį Šiluvos bazilikos paveikslo „Dievo motina su kūdikiu“ restauravimą Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centre ir paveikslo priežiūrą ateityje] // Lietuvos rytas. – 2003, geg. 7.

Apie respublikinius muziejus

Epšteinaitė D. Istorija – trumpa, tačiau imli: [Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus darbuotojos publikacija apie Dov Levino, žinomo Izraelio istoriko, Jeruzalės universiteto profesoriaus, knygą „The Litvaks. A Short History of the Jews in Lithuania”] // Lietuvos Jeruzalė. – 2003, Nr. 1–2.
Fotografijose – Alpių vaizdai: [apie J.Nekrašiaus fotografijų parodą ,,Alpės. Materhorno papėdėje“, atidarytą Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2003, birž. 11.
Jankuvienė R. Muziejininkės sėkmė: [apie 2003 m. Pelikso Bugailiškio premijos laureatę, Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus mokslinę sekretorę Virginiją Šiukščienę] // Šiaulių kraštas. – 2003, bal. 11.
Jovaro kiemelyje – poezijos popietė: [apie Šiaulių ,,Aušros“ muziejuje įvykusį ,,Poezijos pavasarėlį“] // Šiaulių kraštas. – 2003, geg. 30.
Jurgelaitis R. Valstybingumo simbolis tampa balastu: [apie VDKM ir jo padalinių ateities perspektyvas ] // Kauno diena. – 2003, baland. 28.
Kavaliauskaitė Ž. Gyvosios istorijos diena – vaikams: [apie Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus surengtą Gyvosios istorijos dieną prie Žaliūkių vėjo malūno] // Šiaulių kraštas. – 2003, geg. 26.
Kažimekaitė J. Pagerbti Lietuvos muziejų bičiuliai: [tarp kitų ir apie ,,Aušros“ muziejaus muziejininkus A.Šapaitę ir V.Butvilą] // Ūkininko patarėjas. – 2003, geg. 20.
Klicner L. Provincijos dvaras fabrikanto rūmuose: [apie naują ,,Aušros“ muziejaus Ch.Frenkelio rūmų ekspoziciją ,,Provincijos dvaras ir miestas“] // Šiaulių kraštas. – 2003, bal. 26.
Kniežaitė M. Dainų šventės skamba ir iš archyvų: [apie Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje Pasaulio lietuvių dainų šventės proga atidarytą parodą „Dainų šventės Lietuvoje“, pasakojančią apie visas dainų šventes, vykusias nuo 1924 m.] // Respublika. – 2003, birž. 30.
Kudulienė G. Moksleiviams dviratis yra ne tik susisiekimo priemonė: [apie Dviračių muziejuje pristatytą Šiaulių miesto moksleivių plakato konkurso ,,Aš renkuosi dviratį“ parodą ,,Šiauliai – dviračių miestas“] // Šiaulių naujienos. – 2003, geg. 30.
Matulionytė H. Kiekvienas, kuris žino savo kilmę, yra kilmingas: [apie teatralizuotą renginį „Didikų Radvilų giminės istorija ir jų giminės medis“] // Kauno diena. – 2003, geguž. 12.
Moksleiviai domisi sentikių kultūra: [ apie bendrą ,,Aušros“ muziejaus, Šiaulių Simono Daukanto, Šventupio ir ,,Santarvės“ vidurinių bei Kelmės rajono Lykšilio pagrindinės mokyklų projektą ,,Sentikiai Šiaulių krašte“] // Šiaulių kraštas – 2003 m. balandžio 18 d.
Moksleivių plakatai agituoja už dviratį: [apie Dviračių muziejuje pristatytą Šiaulių miesto moksleivių plakato konkurso ,,Aš renkuosi dviratį“ parodą ,,Šiauliai – dviračių miestas“] // Šiaulių kraštas. – 2003, geg. 30.
Morkūnienė V. ,,Plėviasparnių“ kūrybos vakaras: [apie humanitarinės studijos ,,Plėviasparniai“ vakarą, vykusį poeto Jovaro name – „Aušros“ muziejaus padalinyje] // Šiaulių kraštas. – 2003, bal. 12.
Morkūnienė V. Emily Wiessner meilė ir jos fotografijos: [apie olandų fotografę E.Wiessner, savo parodą eksponavusią Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2003, geg. 2.
Morkūnienė V. Kryžių pamokslai žadina viltį: [apie Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus išleistą albumą – katalogą ,,Geležinių kulto ir memorialinių paminklų viršūnių rinkinys Šiaulių ,,Aušros“ muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2003, bal. 25.
Morkūnienė V. Muziejaus jubiliejus pažymėtas tarptautine paroda: [apie Fotografijos muziejaus 30 – mečio minėjimą] // Šiaulių kraštas. – 2003, birž. 23.
Morkūnienė V. Muziejų eksponatai – tiltas tarp dabarties ir praeities: [apie Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinių tyrimų sekcijos VI mokslinę konferenciją ,,Eksponatas kaip komunikacinis artefaktas“] // Šiaulių kraštas. – 2003, geg. 7.
Murauskaitė A. Gyvosios archeologijos festivalyje bus galima įminti praeities paslaptis: [anonsuojamos penktosios „Gyvosios archeologijos dienos“ Kernavės archeologijos ir istorijos muziejuje-rezervate] // Respublika. – 2003, birž. 27.
Naujalienė D. Atnaujinta ekspozicija Vytauto Didžiojo karo muziejuje: [apie parodą „S.Dariaus ir S.Girėno transatlantiniam skrydžiui – 70“] // Aviacijos pasaulis. – 2003 geguž. 9.
Nuotraukose – Tautinės olimpiados vaizdai: [apie fotografijų parodą, atidarytą Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2003, birž. 26.
Pagerbtas kunigo – skulptoriaus atminimas: [apie skulptoriaus A.Rimavičiaus 70-ųjų mirties metinių minėjimą Šakynoje, kur buvo pristatyta skulptoriaus darbų paroda iš ,,Aušros“ muziejaus rinkinių] // Šiaulių kraštas. – 2003, geg. 24.
Parafinavičius R. Fotografijos istorija ir dabartis: [apie Fotografijos muziejaus 30 – mečio minėjimą] // Lietuvos žinios. – 2003, birž.
Peleckienė L. Į Šiaulius buvo grįžusi praeitis: [apie Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus surengtą Gyvosios istorijos dieną prie Žaliūkių vėjo malūno] // Lietuvos žinios. – 2003, geg. 27.
Pociūnas A. Karinio dalinio vėliava – Tėvynės simbolis: [apie vėliavų atsiradimą, atkūrimą ir projektavimą Lietuvos kariuomenėje] // Karys. – 2003, Nr. 3.
Popieriaus restauratoriai dalijosi patirtimi: [apie ,,Aušros“ muziejaus Ch.Frenkelio rūmuose vykusį popieriaus restauratorių seminarą] // Šiaulių kraštas. – 2003, birž. 19.
Rakutis V., Tupinienė J. Akademijos bibliotekoje – nauji karo istorijos leidiniai: [apie Lietuvos karo akademijos bibliotekoje gautą knygų siuntą iš JAV] // Kariūnas. – 2003, kov. Nr. 1(97).
Ramanauskaitė–Ostašenkovienė V. Šiaurės Vidurio Lietuva laikotarpiu iki Kristaus: [„Aušros“ muziejaus darbuotojos publikacija] // Žiemgala. – 2003. Nr. 1. P. 3 – 8.
Rickevičiūtė K. Karmėlavos senkapis: [Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojos publikacija] // Lietuvos archeologija’24. - Vilnius, 2003. - P. 161-228.
Skrickaitė R. Elektrošokas – iš jaunųjų technikų rankų: [apie respublikinę jaunųjų radijo konstruktorių parodą–konkursą, organizuotą Radijo ir televizijos muziejuje] // Šiaulių naujienos. – 2003, geg. 14.
Skrickaitė R. Kaip išvynioti mumiją?: [apie Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinių tyrimų sekcijos VI mokslinę konferenciją ,,Eksponatas kaip komunikacinis artefaktas“] // Šiaulių naujienos. – 2003, geg. 14.
Skučiaitė V. Paminėtas Lietuvos sakalų skrydis: [apie parodos, skirtos S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio 70-mečiui, atidarymą] // Kauno diena. – 2003, baland. 18.
Širvytė-Saladžiuvienė G. Avantiūristinis ar mokslinis leidinys?: [kritiška Maironio lietuvių literatūros muziejaus išleistos Virginijos Paplauskienės knygos „Išėję sugrįžti“ recenzija] // Literatūra ir menas. – 2003, birž. 27.
Šiukščienė V. Šiaulių ,,Aušros“ muziejui – 80. Muziejaus mokslinė veikla: [„Aušros“ muziejaus darbuotojos publikacija] // Žiemgala. – 2003. Nr. 1. P. 36 – 39.
Vaičenonis J. Baltijos pakrantės apsaugos problemos pagal Lietuvos kariuomenės modernizavimo 1934-1940 m. planus: [Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojo publikacija] // Kardas. – 2003, Nr. 1.
Vaičenonis J. Bombarda: [Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojo straipsnis] // Visuotinė lietuvių enciklopedija. - Vilnius, 2003. – T. 3. - P. 347.
Vaičenonis J. Bombardyras: [Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojo straipsnis] // Visuotinė lietuvių enciklopedija. - Vilnius, 2003. – T. 3. - P. 347.
Vaičenonis J. Botfortai: [Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojo straipsnis] // Visuotinė lietuvių enciklopedija. - Vilnius, 2003. – T. 3. - P. 389-390.
Vaičenonis J. Bunčiukas: [Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojo straipsnis] // Visuotinė lietuvių enciklopedija. - Vilnius, 2003. – T. 3. - P. 615-616.
Vaičenonis J. Bunčiukininkas: [Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojo straipsnis] // Visuotinė lietuvių enciklopedija. - Vilnius, 2003.- T. 3. - P. 616.
Vaičenonis J. Centrinės kariuomenės dirbtuvės: [Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojo straipsnis] // Visuotinė lietuvių enciklopedija. - Vilnius, 2003. – T. 3. - P. 763.
Vaičenonis J. Problemy obrony wybreža Bałtyku w ramach planów modernizacji Litewskiego wojska (1934-1940): [Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojo publikacija] // Polityczne i militarne aspekty bezpieczeństwa w regionie morza Bałtyckiego. - Gdynia, 2002. - S. 66-76.
Vaitiekūnaitė R. Bernardo Brazdžionio archyvas plaukia į Lietuvą: [apie Maironio lietuvių literatūros muziejaus darbuotojų Aldonos Ruseckaitės ir Jūratės Zalubaitės pargabenimui į Lietuvą Los Andžele rengtą 2002 m. mirusio poeto Bernardo Brazdžionio archyvą] // Kauno diena. – 2003, birž. 21.
Vansauskienė J. Dvaras atnaujinamas pagal senas technologijas: [apie Šiaulių ,,Aušros“ muziejui priklausančio Pakruojo dvaro kai kurių statinių restauravimą ir atstatymą] // Šiaulių kraštas. – 2003, birž. 17.
Viešnia iš JAV domėjosi Šiaulių žydų istorija: [apie amerikietės Lornos Švarc viešnagę Šiauliuose ir ,,Aušros“ muziejuje, kur ji domėjosi žydų istorija] // Šiaulių kraštas. – 2003, birž. 9.
Žemaitytė A. Buvusi Prezidentūra lieka be šeimininko: [apie Vytauto Didžiojo karo muziejaus Prezidentūros sektoriaus vedėjos publikacija] // Respublika. – 2003, baland. 7.
Žvybienė N. Etnokultūrininkai nutarė vienytis: [apie Šiaulių miesto etnokultūros specialistų, tarp jų ir ,,Aušros“ muziejaus muziejininkų, darbą] // Šiaulių naujienos. – 2003, bal. 16
Žvybienė N. Olandės darbuose – keli centimetrai vandens lašo: [apie olandų fotografės E.Wiessner darbų parodą ,,Autoportretas varlės akyje“ Fotografijos muziejuje] // Šiaulių naujienos. – 2003, bal. 28.

Apie savivaldybių muziejus

Astramskas A. Panevėžys. Miesto galios ir negalės: [Panevėžio kraštotyros muziejaus direktoriaus publikacija] // Kultūros barai. – 2003, Nr.5.
Austėja ir Eglė (A.Matučio prad. m-klos mokinės) Žemė turi savo širdį: [apie A.Jonyno memorialinio muziejaus kiemelyje vykusią pavasario sugrįžimo šventę] // Alytaus naujienos. – 2003, bal. 10.
Baltuškaitė A. Dvaro menėje neįprasta paroda: [apie muziejuje atidarytą Skemų pensionato neįgalių gyventojų kūrybos darbų parodą] // Gimtasis Rokiškis. - 2003 birž. 21.
Baltuškaitė A. Gyvenimas ant parako statinės: [apie Obelių istorijos muziejaus vedėją Andrių Dručkų] // Gimtasis Rokiškis. - 2003 geg. 17.
Baronienė D. Muziejaus parodoje – ir besikeičiančios mados: [apie Panevėžio kraštotyros muziejaus parodą, skirtą Panevėžio miesto jubiliejui] // – Sekundė. – 2003, geg. 28. 
Bernatavičius G. Profesorė Regina Žepkaitė ketina rašyti knygą apie Alytų: [Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojo interviu su profesore apie tarpukario Alytų, kuriame prabėgo jos vaikystė ir jaunystė] // Alytaus naujienos. – 2003, geg. 9.
Dėdynas V. Muziejų bičiuliams: [Zanavykų krašto muziejaus direktoriaus publikacija] // Draugas. – 2003, geg. 23.
Dėdynas V. Pagerbti Lietuvos muziejų bičiuliai: [Zanavykų krašto muziejaus direktoriaus publikacija] //  Valsčius. – 2003, geg. 23.
Gaidelienė J. Vienoje erdvėje – penki miesto istorijos šimtmečiai: [Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojos publikacija apie parodą, skirtą miesto jubiliejui] // Panevėžio balsas. – 2003, geg. 28. 
Giedrimienė V. Panevėžio rajone žydi magnolijos: [Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojos publikacija apie S.Juknevičiaus dendrologinį parką] // Panevėžio balsas. – 2003, geg. 19. 
Grunskis F. Biržų pilis turės naują stogą: [apie naujai dengiamą Biržų krašto muziejaus „Sėla“, įsikūrusio Biržų pilyje, stogą] // Respublika. – 2003, birž. 6.
Gudonytė A. Iškalbinga gegužinė Valakampiuose: [M. ir J.Šlapelių namo-muziejaus direktorės publikacija] // Gimtinė. – 2003, Nr. 7.
Gudonytė A. Naujos knygos sutiktuvės: [M. ir J.Šlapelių namo-muziejaus direktorės publikacija] // Gimtinė. – 2003, Nr. 6. 
Gudonytė A. Naujos kulturos paminklas: [M. ir J.Šlapelių namo-muziejaus direktorės publikacija] // Pasaulio lietuvis. – 2003, Nr. 5.
Gudonytė A. Prof. Povilas Čibiras: [M. ir J.Šlapelių namo-muziejaus direktorės publikacija] // Gimtinė. – 2003, Nr. 5. 
Gudonytė A. Ryto draugijai – 90: [M. ir J.Šlapelių namo-muziejaus direktorės publikacija] // Voruta. – 2003, Nr. 5.
Jalianiauskienė V. Bajorų salėje paveikslai tarsi prigijo: [apie R.Skunčiko darbų parodą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Sekundė. – 2003, geg. 5. 
Kalašnikovienė A. Alytaus kraštotyros muziejuje – beveik 60 tūkst. eksponatų: [Alytaus kraštotyros muziejaus vyriausioji rinkinių saugotoja aptaria muziejaus fondus] // Alytaus naujienos. – 2003, geg. 16.
Kasparavičius S. Gal Bilionių piliakalnis – legendiniai Pilėnai?: [„Alkos“ muziejaus direktoriaus publikacija] // Kalvotoji Žemaitija. – 2003, geg. 24. Nr. 58 (8009) p. 10. 
Kasparavičius S. Kunigaikščio Vykinto pilies beieškant: [„Alkos“ muziejaus direktoriaus publikacija] // Šventorkalnis. – 2003. (Žemaitijos nacionalinio parko direkcijos leidinys).
Kazakevičienė R. Garsaus kraštiečio dukra žada paremti Vilkaviškio muziejų: [apie išeivės Irenos Vimerytės-Gerbe ketinimus Vilkaviškio krašto muziejui perduoti archyvinius dokumentus apie jos tėvą, tarpukario Lietuvos kariuomenės prokurorą Emilį Vimerį, papildysiančius jau veikiančią ekspoziciją apie jį] // Respublika. – 2003, birž. 24.
Kybartienė B. Unikali paroda Joniškyje: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje atidarytą parodą „Skaistgirio šv. Jurgio bažnyčios Kristaus kančių medinių skulptūrėlių kompozicijos po restauravimo“] // Joniškis. - 2003, bal. 7.
Kochanskas J. Aš niekad netikėjau, kad mūsų meilė žus: [apie folkloro ansamblio „Daulėlio“ veiklą ir Alytaus kraštotyros muziejuje vyksiantį romansų vakarą „Sėdėjau aš daržely...“ ] // Alytaus naujienos. – 2003, bal. 23.
Kochanskas J. Ir maestro, ir jo kūryba su metais vis šviesėja... [apie Alytaus kraštotyros muziejuje atidarytą J.Gecevičiaus kūrybos parodą] // Alytaus naujienos. – 2003, bal. 9.
Lititauskas A. Skaistgirio bažnyčios skulptūrėlės grąžintos į gimtinę: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje atidarytą parodą „Skaistgirio šv. Jurgio bažnyčios Kristaus kančių medinių skulptūrėlių kompozicijos po restauravimo“] // Respublika. – 2003, bal. 25.
Lozoraitis J. Susitikimas Kėdainių sinagogoje: [apie Tarptautinės paminklų apsaugos dienos iškilmes nesenai restauruotame Kėdainių senamiestyje ir Kėdainių krašto muziejuje] // 7 meno dienos. – 2003, geg. 2.
Markauskienė V. Ar aitvaras tik turtus neša?: [apie A.Jonyno memorialiniame muziejuje surengtą šventę „Pas Didįjį Moną“, skirtą M.Vainilaičio 70-čiui paminėti] //Alytaus naujienos. – 2003, geg. 24.
Markauskienė V. Norėtųsi, kad Alytaus intelektualai tartų: „Mes visai nepažinojome Antano Jonyno“:[A.Jonyno memorialinio muziejaus vedėjos straipsnis apie projektą „Dalinkimės šviesa“, skirtą A.Jonyno 80-osioms gimimo metinėms paminėti] // Alytaus naujienos. – 2003, geg. 20.
Markučiuose minima A.Puškino sukaktis: [apie Literatūrinio A.Puškino muziejaus poeto 204-ųjų gimimo metinių proga surengtą trečiąjį moksleivių meninės lipdybos darbų konkursą „Mano A.Puškinas“] // Lietuvos rytas. – 2003, birž. 6, priedas „Sostinė“.
Mezginaitė E. Sąjūdžio kareivis ir jo dainuojanti siela: [apie sąjūdininkų vakaronę Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Panevėžio balsas. – 2003, geg. 16. 
Milaknienė R. Aukcione klasika bei džiazas: [apie krašto muziejuje įvykusį dailininkų klubo „Roda“ parodos atidarymą ir aukcioną] // Gimtasis Rokiškis. – 2003, bal. 24.
Milaknienė R. Dailininkų siurprizai: [apie muziejuje įvykusį dailininkų klubo „Roda“ kasmetinės parodos atidarymą ir aukcioną] // Gimtasis Rokiškis. – 2003, bal. 19.
Milaknienė R. Grafų drabužius galės pamatyti visi: [apie rengimąsi muziejuje atidaryti 7 naujas sales, kuriose bus eksponuojama dvaro buitis] // Gimtasis Rokiškis. – 2003, bal. 29.
Milaknienė R. Krašto muziejuje - Europos lygio kolekcija: [apie muziejaus 70-ties metų jubiliejaus paminėjimą] // Gimtasis Rokiškis. – 2003, geg. 3.
Milaknienė R., Zibolienė D. Susidūrę su nesėkme dailininkai ieškojo kaltų: [apie muziejaus menėje vykusį dailininkų klubo „Roda“ aukcioną] // Gimtasis Rokiškis. – 2003, bal. 29.
Minkevičienė A. Ar Tyzenhauzų dvaro parkas sulauks Renesanso?: [apie Rokiškio krašto muziejaus parką ir jo tvarkymą] // Gimtasis Rokiškis. – 2003, bal. 12.
Minkevičienė A. Europietiškame šurmulyje: [apie muziejuje įvykusį dailininkų klubo „Roda“ kasmetinės parodos atidarymą ir europietiškiausio rajono žmogaus apdovanojimą] // Gimtasis Rokiškis. - 2003 bal. 19.
Minkevičienė A. Iškilminga ceremonija: titulas ir dovanos: [apie muziejuje įvykusį dailininkų klubo „Roda“ parodos atidarymą ir europietiškiausio žmogaus apdovanojimą] // Gimtasis Rokiškis. - 2003 bal. 17.
Osipova I. Originalus renesansas: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje atidarytą parodą „Skaistgirio šv. Jurgio bažnyčios Kristaus kančių medinių skulptūrėlių kompozicijos po restauravimo“] // Sidabrė. – 2003, bal. 7.
Osipova I. Paminklosaugininkė su ugnele: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje atidarytą parodą „Skaistgirio šv. Jurgio bažnyčios Kristaus kančių medinių skulptūrėlių kompozicijos po restauravimo“] // Sidabrė. – 2003, bal. 12.
Osipova I. Projekto rezultatus įprasmins katalogas: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus organizuotą kraštotyros ekspediciją „Medžiagos apie kalvystę ir kryždirbystę Joniškio krašte rinkimas“] // Sidabrė. – 2003, birž. 18.
Petrusevičienė V. Vaikų piešiniais pasipuoš muziejaus kiemas ir gatvė: [ apie A.Matučio muziejaus vedėjos rengiamą parodą-piešimo pamoką „Vaikų dovana A.Matučiui“] // Alytaus naujienos. – 2003, geg. 15.
Pilaitienė A. Muziejuje – kefyro butelis ir tinklinė rezginė: [apie Klaipėdos Mažosios Lietuvos muziejaus akciją „Klaipėdos sovietmečio kasdienybė – jau istorija“, per kurią miestiečiai padovanojo muziejui daugiau nei 250 eksponatų būsimai, sovietinę epochą atspindėsiančiai, parodai] // Lietuvos rytas. – 2003, geg. 22.
Pinkevičienė S. Plaukti pasroviui Kraštotyros muziejaus direktorei Audronei Jakunskienei įdomu nebent... baidarėmis: [apie A.Jakunskienės asmenybę ir vadovės aktyvios pozicijos įtaką našiam kolektyvo darbui] // Alytaus naujienos. – 2003, geg. 17.
Pinkevičienė S. Siaubo parodos  idėjos autoriui įteikta bežiedė rožė: [apie Šarūno Šimkevičiaus ir jo studentų siaubo meno parodą, atidarytą Alytaus kraštotyros muziejuje] // Alytaus naujienos. – 2003, geg. 8.
Pinkevičienė S. Tarptautinės muziejų dienos minėjime Trakuose bus pagerbtas ir alytiškis verslininkas Vytautas Zambacevičius: [apie gero Alytaus kraštotyros muziejaus bičiulio ir rėmėjo V.Zambacevičiaus apdovanojimą Kultūros ministerijos padėkos raštu] // Alytaus naujienos. – 2003, geg. 16.
Pinkevičius V. M. Žiovulį išbaidė Kraštotyros muziejaus fondai: [Dzūkijos vid. m-klos moksleivio įspūdžiai apie muziejuje rengtą akciją „Mes kuriame muziejų“] // Alytaus naujienos. – 2003, geg. 17.
Ripskytė L. Moksleiviai fiksuoja senuosius kryžius: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus organizuotą kraštotyros ekspediciją „Medžiagos apie kalvystę ir kryždirbystę Joniškio krašte rinkimas“] // Šiaulių kraštas. – 2003, birž. 18.
Ripskytė L. Skaistgirio bažnyčios skulptūrėlės eksponuojamos Joniškio muziejuje: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje atidarytą parodą „Skaistgirio šv. Jurgio bažnyčios Kristaus kančių skulptūrėlių kompozicijos po restauravimo“] // Šiaulių kraštas. – 2003, bal. 16.
Silickienė G. Arklio muziejus švenčia gimtadienį: [apie Niūronyse (Anykščių r.) įsikūrusio Arklio muziejaus 25-tojo gimtadienio renginius, įsteigimo istoriją, ateities planus ir muziejuje rengiamą kasmetinę folkloro bei žirgų sporto šventę „Bėk bėk, žirgeli“] // Respublika. - 2003, birž. 6.
Silickienė G. Rokiškio krašto muziejuje – dvarininkų buitis: [apie Rokiškio krašto muziejaus 70-mečio proga surengtą ekspoziciją “Dvarų istorija ir kultūra XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje”, kurioje demonstruojami buvusių Rokiškio dvarininkų grafų Pšezdeckių drabužiai, baldai, indai, medžioklės trofėjai ir dailės dirbiniai] // Respublika. – 2003, geg. 5.
Tumasonienė L. Alytuje – siaubo meno paroda: [ apie Š. Šimkevičių ir jo siaubo meno parodą Alytaus kraštotyros muziejuje] // Dainavos žodis. – 2003, geg. 6.
Vasaitienė R. Atėjo Didžioji savaitė: [Zanavykų krašto muziejaus darbuotojos publikacija] //  Valsčius. – 2003, bal. 15.
Vasaitienė R. Kiekviena šventė turi savo prasmę ir apeigas: [Zanavykų krašto muziejaus darbuotojos publikacija] // Valsčius. – 2003, kov. 14.
Vasaitienė R. Verba plaka – ne aš plaku: [Zanavykų krašto muziejaus darbuotojos publikacija] // Valsčius. – 2003, bal. 11.
Vertelka B. Muziejininkė rašo knygas: [apie Panevėžio kraštotyros muziejaus muziejininkę J.V.Čiplytę] // Savivaldybės žinios. – 2003, geg. 15. 
Vertelka B. Per penkiolika kūrybos metų – dešimt išleistų knygų: [apie Panevėžio kraštotyros muziejaus muziejininkę J.V.Čiplytę] // XXI amžius. – 2003, geg. 21. 
Virbickienė V. Tėvo nuotraukas į albumą sudėjo sūnus: [apie knygos „Fotografijos 1945–1959“ pristatymą, vykusį Alytaus kraštotyros muziejuje] // Dainavos žodis. – 2003, geg. 8.
Zimblienė D. Ištuštėjusiame pastate – muziejaus skyrius: [apie naują Ukmergės kraštotyros muziejaus padalinį A.Smetonos rūpesčiu pastatytoje Užugirio (Ukmergės r.) mokykloje] // Lietuvos rytas. – 2003, geg. 13.
Žaliaduonienė B. Maži ir dideli muziejaus bičiuliai, mes kuriame muziejų: [Alytaus kraštotyros muziejaus muziejininkės straipsnis apie organizuotą akciją, padėjusią vaikams iš arčiau susipažinti su senove ir muziejų darbu] //Alytaus naujienos. – 2003, geg. 17.
Žvinakevičiūtė A. Vytauto Stanionio vyresniojo fotografijos pamažu įgauna naują prasmę ir vertę: [apie Alytaus kraštotyros muziejuje pristatytą knygą „ Fotografijos 1945 – 1959“] // Alytaus naujienos. – 2003, geg. 6.

Apie žinybinius, privačius ir kitus muziejus

Aleksėjūnienė A. Vogtos skulptūros – savininkui: [apie privataus etnografinio muziejaus Šilutėje kūrėjo Aleksandro Dobrovo paminklosaugininkams grąžintas į vietinės reikšmės paminklų sąrašą įtrauktas XIX a. šventųjų skulptūras, kurios buvo pavogtos iš Leviškių k. (Šilutės r.) koplytėlės ir Dobrovo įsigytos] // Lietuvos rytas. – 2003, bal. 11.
Baužienė M. Architekto A.Kulpos-Kulpavičiaus kūryba: [apie išeivio lietuvio kūrybos parodą Architektūros muziejuje] // Statybų pilotas. - 2003, Nr.4.
Baužienė M. The Lithuanian Museum of Architecture: [pristatomas Lietuvos architektūros muziejus Tarptautinės architektūros muziejų konfederacijos (ICAM) Šiaurės Europos padalinio leidinyje] // Nordic and Baltic Museums and Archives of Architecture. – Helsinki: Museum of Finnish Architecture, 2003. – P. 69-71.
Osipova I. Šviesuolio jubiliejus įkvėpė naujoms idėjoms: [apie Rudiškiuose (Joniškio r.) ir Rudiškių visuomeniniame muziejuje paminėtą archeologo, kunigo J.Žiogo 135-ąsias gimimo metines bei „Aušros“ muziejaus archeologės V.Ramanauskaitės-Ostašenkovienės surengtą paskaitą apie jį] // Sidabrė. – 2003, geg. 21.
Šiuparys G.
Šiaulių katinų muziejus šventė gimtadienį:
[apie Šiaulių jaunųjų gamtininkų stotyje esantį, Vandos Kavaliauskienės įkurtą katinų muziejų ir jo 13-ojo gimtadienio renginį] // Lietuvos rytas. – 2003, geg. 23.

Apie pasaulio muziejus

Vienos muziejus neteko Renesanso šedevro: [apie 50 mln. eurų vertės Benvenuto Cellini auksinės skulptūros vagystę iš Vienos istorijos ir dailės muziejaus] // Lietuvos rytas. – 2003, geg. 13.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16