<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 4

Muziejininkystės biuletenis 2003’4

BIBLIOGRAFINĖ APŽVALGA 

Straipsniai periodiniuose leidiniuose:

Muziejų leidiniai

***

Straipsniai periodiniuose leidiniuose

Muziejininkystė: teorija, praktika

Katilius A. Vidurio Europos pilis ir karalių rezidencijas aplankius: [LDK valdovų rūmų atkūrimo projekto koordinatoriaus įspūdžiai iš Valdovų rūmų tyrinėtojų, atkūrimo projekto rengėjų ir muziejininkų pirmosios tiriamosios ekspedicijos į Vidurio Europą susipažinti su LDK valdovų rūmams artimų rezidencinių ansamblių restauravimu ir pritaikymu šiuolaikinėms reikmėms] // Literatūra ir menas. – 2003, lapkr. 21.

Kazakevičius K. Paežerių dvaras tampa kultūros centru: [apie Lietuvos dailės muziejui priklausančios Suvalkijos dailės galerijos Paežerių dvare perdavimą Marijampolės apskrities viršininko administracijai ir planus steigti joje Suvalkijos regioninį kultūros centrą] // Lietuvos žinios. – 2003, spal. 27.

Metai privertė suabejoti pesimizmu kaip sąvoka: [apie „Mūzų malūno“ 2003 m. apdovanojimus menininkams ir vieną laureatų – tapytoją, kolekcininką Kazimierą Varnelį, kurio įsteigtas muziejus (dabar Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys) pripažintas įdomiausiu sostinėje] // Lietuvos rytas. – 2003, gruodž. 30, priedas „Mūzų malūnas“.

Mokytis nereiškia kopijuoti: [S.Krivicko pokalbis su Lietuvos dailės muziejaus direktoriumi Romualdu Budriu apie Valdovų rūmų tyrinėtojų, atkūrimo projekto rengėjų ir muziejininkų pirmąją tiriamąją ekspediciją į Vidurio Europą susipažinti su tipologiškai tapačių bei chronologiškai artimų LDK valdovų rūmams rezidencinių ansamblių architektūrine ir istorine raida] // Literatūra ir menas. – 2003, spal. 31.

Mukienė D. Ar turėsime jaukius namus internete?: [Lietuvos dailės muziejaus Skaitmeninių leidinių centro vadovės pasakojimas apie Lietuvos muziejų elektroninės leidybos istoriją ir specifiką] // Literatūra ir menas. – 2003, gruodž. 12.

Silickienė G. Santarvės ordinas bus teikiamas muziejininkui: [apie Santarvės fondo valdybos sprendimą apdovanoti Santarvės ordinu „Pro augenda concordia“ Lietuvos dailės muziejaus direktorių Romualdą Budrį už didelius nuopelnus saugant ir puoselėjant istorines bei kultūrines vertybes] Respublika. – 2003, gruodž. 13.

 

Apie nacionalinius muziejus

 

Armonaitė L. Atsisveikinama su paroda „Krikščionybė Lietuvos mene“: [straipsnyje apžvelgiami ketverius metus Taikomosios dailės muziejuje veikusios parodos rezultatai] // Lietuvos žinios. – 2003, gruodž. 27.

Armonaitė L. Pirmoji dovana Valdovų rūmams: [apie kolekcininko Tomaszo Niewodniczańskio būsimajai Valdovų rūmų ekspozicijai dovanotą XVI a. vario raižinį su Gardino vaizdu iš jo rinkinių parodos „Imago Lithuaniae“, rudenį veikusios Vilniaus paveikslų galerijoje] // Lietuvos žinios. – 2003, gruodž. 2.

Būčys Ž. LDK istorijos ir kultūros paveldas iš Rusijos saugyklų: [apie parodą „Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Rusija XIV-XVIII a.“ Lietuvos nacionaliniame muziejuje, kurioje buvo eksponuotos lituanistinės vertybės iš centrinių Rusijos muziejų ir archyvų fondų] // Literatūra ir menas. – 2003, spal. 10.

Dailės muziejų pasiekė dovana iš Australijos: [apie išeivijos skulptoriaus Vinco Jomanto skulptūras, jo našlės dovanotas Lietuvos dailės muziejui] // Lietuvos rytas. – 2003, gruodž. 23, priedas „Mūzų malūnas“.

Jablonskienė A. Parodoje švyti XVII a. žvaigždė: [apie parodą „Lietuvos istorijos atspindžiai dailėje XVII-XIX a.“ iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių Lietuvos nacionaliniame muziejuje] // Respublika. – 2003, gruodž. 9.

Jablonskienė A. Paveikslai būsimiems Valdovų rūmams: [apie parodą-konkursą „Lietuvos istorija tapyboje“ Nacionaliniame muziejuje, kur eksponuoti šiuolaikinių dailininkų sukurti būsimo Valdovų rūmų interjero paveikslų eskizai] // Respublika. – 2003, spal. 27.

Kniežaitė M. Vertingos Vokietijos fiziko dovanos: [apie Vilniuje gimusį Vokietijos kolekcininką Tomaszą Niewodniczańskį, savo rinkinius eksponavusį Vilniaus paveikslų galerijoje parodoje „Imago Lithuaniae“, ir kai kuriuos parodos eksponatus, jo dovanotus Lietuvos dailės muziejui bei Vilniaus universiteto bibliotekai] // Respublika. – 2003, gruodž. 3.

Stašaitytė V. Gedimino medaliai – už nuopelnus Vilniaus regionui: [apie Vilniaus apskrities viršininko administracijos Metų apdovanojimų labiausiai prie Vilniaus regiono socialinės ir ekonominės plėtros prisidėjusiems asmenims įteikimo ceremoniją Taikomosios dailės muziejuje] // Respublika. – 2003, gruodž. 15.

 

Apie respublikinius muziejus

 

Atgijo viltis restauruoti Frenkelio vilą Šiauliuose: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus Ch.Frenkelio rūmų restauravimą, suteikus jiems kultūros paminklo statusą] // Lietuvos žinios. – 2003, spal. 14.

Brusokas E. Bausmės LDK kariuomenėje XVII a.: [VDKM darbuotojo publikacija] // Trimitas. – 2003, Nr. 10.

Ch.Frenkelio rūmai pripažinti kultūros paminklu: [apie kultūros paminklo statuso suteikimą Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio rūmams] // Šiaulių naujienos. – 2003, spal. 2.

Ch.Frenkelio rūmams restauruoti tikimasi daugiau lėšų: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus viltis gauti didesnę paramą kultūros paminklo statusą gavusiems Ch.Frenkelio rūmams restauruoti] // Šiaulių naujienos. – 2003, spal. 13.

Daugirdas A. Napoleono I adjutantas – Lietuvos patriotas: [VDKM darbuotojo publikacija] // Kardas.- 2003, Nr. 3.

Epšteinaitė D. Nepažįstami europiečiai: [Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus darbuotojos publikacija] // Lietuvos Jeruzalė. – 2003, Nr. 6–7.

Fotografijose – amžių sandūra: [apie Vaclovo Černiausko fotografijų parodą Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2003, lapkr. 17.

Frenkelio rūmai tapo kultūros paminklu: [apie kultūros paminklo statuso suteikimą Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus Ch.Frenkelio rūmams] // Šiaulių kraštas. – 2003, spal. 3.

Gruzdienė D. Lietuvos karalius Mindaugas ir šeima: [Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojos publikacija] // Trimitas. – 2003, Nr. 12.

Jankauskaitė D. „Varpų“ jubiliejus paminėtas Kaune: [apie literatūros almanacho „Varpai“ 60-mečio minėjimą Maironio lietuvių literatūros muziejuje] // Literatūra ir menas. – 2003, spal. 3.

Januševičius A. Keistuolis ant dviračio: [apie Dviračių muziejaus darbuotoją A.Zauką, kurio ir darbas, ir hobis sutampa] // Šiaulių kraštas. – 2003, spal. 3.

Januševičius A. Moksleiviai įamžina Šiaulius: [apie moksleivių fotografijų parodą–konkursą ,,Mano jaunystės miestas“, atidarytą Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2003, gruodž. 8 d.

Januševičius A. Muziejuje – Lietuvos karių apranga ir amunicija: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus Aušros alėjos rūmuose atidarytą parodą ,,Lietuvos karys nuo seniausių laikų iki šių dienų“, skirtą Lietuvos kariuomenės 85-mečiui] // Šiaulių kraštas. – 2003, lapkr. 25.

Januševičius A. Oranžinė svajonė atsidūrė muziejuje: [apie Vilniaus mero A.Zuoko surengtos akcijos oranžinį dviratį, dovanotą Dviračių muziejui] // Šiaulių kraštas. – 2003, gruodž. 5 d.

Januševičius A. Paroda apie Olegą Truchaną: [apie parodą Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2003, spal. 17.

Januševičius A. Senosios fotografijos paroda: [apie Vinco Ferinausko fotografijų parodą Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2003, lapkr. 11.

Jurevičiūtė A. Walki partyzanskie na Litwie w latach 1944-1953: [VDKM darbuotojos publikacija Torunės M.Koperniko universiteto Istorijos ir archyvistikos instituto leidinyje] // Klio. – 2003, Nr. 3. P. 65-134.

Kaminskaitė E. Koncertas ant jūrų muziejaus akvariumo įrengtos scenos: [apie labdaros renginį „Kalėdos su delfinais“ Lietuvos jūrų muziejuje, skirtą surinkti lėšų Delfinų terapijos centrui paremti] // Respublika. – 2003, gruodž. 13.

Kultūros paminklo statusas – garbė ir didesni pinigai: [pokalbis su Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus direktoriumi R.Balza apie kultūros paminklo statuso suteikimą Ch.Frenkelio rūmams] // Šiaulių kraštas. – 2003, spal. 10.

Lukošiūtė B. Istorijos puslapiai: [,,Aušros“ muziejaus darbuotojos publikacija, skirta laikraščio ,,Šiaulių naujienos“ 80-mečiui] // Šiaulių naujienos. – 2003, gruodž. 20 d.

Morkūnienė V. Muziejų tarybos pirmininku išrinktas šiaulietis: [apie Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus direktoriaus R.Balzos išrinkimą Lietuvos muziejų tarybos pirmininku] // Šiaulių kraštas – 2003, gruodž. 29 d.

Morkūnienė V. Nefotografuojamų vaikų portretai: [apie Ch.Niedenthalio fotografijų parodą ,,Tabu – neportretuojamųjų portretai“, atidarytą Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2003, gruodž. 19 d.

Morkūnienė V. Prisiminti garbieji muziejininkai: [apie renginį, skirtą ,,Aušros“ muziejaus jubiliatams] // Šiaulių kraštas. – 2003, gruodž. 15 d.

Musteikis A. Atsiųsk man atviruką: [apie atvirukų istoriją ir Šiaulių ,,Aušros“ muziejuje įsteigtą Atvirukų sektorių] // Lietuvos žinios. – 2003, lapkr. 15.

Nekrašius J. Olegas Truchanas: ,,Žmogus ir gamta yra neišskiriama visuma“: [apie iš Šiaulių kilusį Australijos ir Tasmanijos tyrinėtoją, gamtosaugininką Olegą Truchaną (1923–1972), kurio jubiliejui skirta paroda eksponuojama Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2003, spal. 10.

Parafinavičius R. Oranžinis dviratis pateko į muziejų: [apie Vilniaus mero A.Zuoko surengtos akcijos oranžinį dviratį, dovanotą Dviračių muziejui] // Vakaro žinios. – 2003, gruodž. 6 d.

Paroda apie angelus: [apie Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus Jovaro name atidarytą parodą ,,Angele sarge, man paskirtasis, būk prie manęs, mano gerasis…“] // Šiaulių kraštas. – 2003, gruodž. 5 d.

Pociūnas A. Čekoslovakijos tankai ir Lietuva: [VDKM darbuotojo publikacija] // Kardas. – 2003, Nr. 3.

Seminaras apie kryžių Lietuvą: [apie seminarą Šiaulių ,,Sandoros“ pagrindinėje mokykloje, kuriame ,,Aušros“ muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja S.Mockutė pristatė katalogą ,,Geležinių kulto ir memorialinių paminklų viršūnių rinkinys Šiaulių ,,Aušros“ muziejuje“] // Šiaulių kraštas. – 2003, gruodž. 5 d.

Skliutaitė I. Pageltusios nuotraukos mena karių šeimų likimus: [apie VDKM parodą „Karininkų šeimųlikimai, tradicijos ir buitis (1918-1940)“] // Laikinoji sostinė. – 2003, lapkr. 22.

Staševičiūtė D. Užgavėnių kaukės žvelgia nuo medžių: [apie mažeikiškio tautodailininko Rimanto Laimos sakralinių medžio drožinių parodą Žemaičių vyskupystės muziejuje Varniuose ir užgavėnių kaukių kolekciją nuosavoje galerijoje Skuodiškių kaime] // Respublika. – 2003, gruodž. 11.

Šakavičiūtė D. Kada paskutinį kartą savo malonumui buvai Šiaulių muziejuje?: [apie ekspozicijas Šiaulių ,,Aušros“ muziejuje] // Parkas. – 2003, Nr. 10.

Vansauskienė J. Mininsterijos desantas kultūros įstaigose: [apie Kultūros ministerijos atstovų apsilankymą Pakruojo r., kur, be kitų klausimų, buvo svarstomas ir Pakruojo dvaro perdavimo iš ,,Aušros“ muziejaus Pakruojo savivaldybei klausimas] // Šiaulių kraštas. – 2003, spal. 8.

Žvilgsnis į Šiaulius – kitu kampu: [apie Šiaulių architektūros parodą ,,Kasdienybės erdvė“ Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2003, spal. 13.

 

Apie savivaldybių muziejus

 

Alka A. kai pleveno net devynios žvakės: [apie adventinį susitikimą su rašytoju kun. Salvijumi Pranskūnu Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2003, gruodž. 24.

Alka A. Miesto dienomis – paminklas iškiliam pasvaliečiui: [apie paminklo žymiam kraštiečiui oftalmologui Petrui Avižoniui atidengimą prie Pasvalio krašto muziejaus] // Darbas. – 2003, rugpj. 9.

Alka A. Patraukli biržiečių tapyba: Pasvalio krašto muziejuje: [apie Biržų tautodailininkų darbų parodos atidarymą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2003, rugpj. 23.

Armonaitė L. Istorija telpa keturiuose kambariuose: [apie Paberžės dvarą (Kėdainių r.) ir jame įsikūrusį 1863 metų sukilimo muziejų] // Lietuvos žinios. – 2003, spal. 15.

Balienė V. pareikime viltingi: Oninių atgarsiai: [apie Katalikių moterų draugijos organizuotą konferenciją „pareikim į savo pastogę viltingi“ Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2003, rugpj. 5.

Balikienė B. Visai rimtai: gal norite įsikurti Rojuje?: [pokalbis su Gintautu Velička, Rojaus miestelyje (Ignalinos r.) prižiūrinčiu selekcininko prof. Adomo Hrebnickio muziejų, ir Ignalinos rajono meru Broniu Rope apie muziejaus perspektyvas] // Lietuvos žinios. – 2003, spal. 27.

Bitinaitė A. ...o meras menininkams padovanojo „Meškos kraujo“: [apie Pasvalio menininkų klubo „Rats“ ir tautodailininkų parodų atidarymą Krašto muziejuje] // Darbas. – 2003, rugs. 27.

Bitinaitė A. Fotografijos parodoje buvo galima ir papypkiuoti: [apie fotomenininkės Darijos Vasiliauskienės fotografijų ir tautodailininko Vidmanto Vasiliausko (Klaipėda) keraminių pypkių parodą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2003, rugpj. 7.

Bitinaitė A. Iš kompiuterizuotų klasių – į dūminę pirkią: [apie edukacinį projektą „Spaudos draudimo laikotarpio slaptoji mokykla“ Pasvalio krašto muziejuje] // darbas. – 2003, spal. 4.

Bitinaitė A. Kaip pripildyti kalėdinę kojinę…: [apie tradicinę kalėdinę parodą „Metai“ Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2003, gruodž. 11.

Bitinaitė A. Kur Bačkių giminės ištakos…: [apie kardinolo A.J.Bačkio priėmimą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2003, liep. 29.

Bitinaitė A. Menininkai turėtų eiti į mokyklas: [apie dailininkų Jūratės Stauskaitės ir Arvydo Baltrūno darbų parodą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2003, lapkr. 4.

Bitinaitė A. Muziejuje – jaunųjų dailininkų tapyba ir keramika: [apie Pasvalio muzikos mokyklos dailės skyriaus absolventų baigiamųjų darbų parodą–gynimą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2003, birž. 28.

Burkšaitienė L. Ilgai lauktoji knyga „Broliai Juškos“: [M. ir J.Šlapelių namo-muziejaus darbuotojos publikacija] // Tėviškės žiburiai. – 2003, spal. 15.

Danija bus atrandama ir Kėdainiuose: [apie Lietuvoje vykusį Danijos kultūros festivalį, kuris palietė ir Kėdainius: tris dienas Kėdainių krašto muziejaus padalinyje Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje vyko spektakliai H.K.Andersono pasakų motyvais, veikė vaikų darbų paroda „Pažink H.K.Andersono kūrybą“] // Kėdainių garsas. – 2003, spal. 21.

Deltuvaitė A. Paragiuose restauruojamas muziejus: [apie restauravimo darbus Paragių (Akmenės r.) dvaro sodyboje, kurioje įsikūręs Lazdynų Pelėdos muziejus] // Respublika. – 2003, gruodž. 20.

Filimanavičienė A. Keliautojo šimtmetis paminėtas žemėje ir danguje: [apie kraštiečio, antropologo, žymaus keliautojo Antano Poškos 100-ųjų metinių minėjimą Pasvalio krašto muziejuje ir kitose Pasvalio r. vietose] // panevėžio rytas. – 2003, geg. 13.

Filimanavičienė A. Šalia tradicinių rankdarbių – ir akiai neįprasti darbai: [apie Pasvalio krašto muziejuje atidarytą rankdarbių, tautodailės bei profesionalių menininkų darbų kalėdinę mugę] // Panevėžio rytas. – 2003, gruodž.10.

Genienė E. Kraštotyros muziejus pasipildė menininkų dovanomis: [apie naujus eksponatus Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Sekundė. – 2003, gruodž. 22.

Giedrytė T. Kultūrinio palikimo saugotojas: [apie Pasvalio krašto muziejaus bičiulio Zenono Nistelio apdovanojimą Pasvalio krašto kultūros premija] // Darbas. – 2003, gruodž. 24.

Gudonytė A. Juozas Tumas-Vaižgantas ir Vilnius: [M. ir J.Šlapelių namo-muziejaus direktorės publikacija] // Gimtinė. – 2003, Nr. 12.

Gudonytė A. Miką Petrauską prisimenant: [M. ir J.Šlapelių namo-muziejaus direktorės publikacija] // Gimtinė. – 2003, Nr. 12.

Ieško kunigaikščio Vykinto miesto: [pokalbis su Žemaičių muziejaus „Alka“ direktoriumi S.Kasparavičiumi] // Mokslo Lietuva. – 2003, Nr.18.

Januševičienė V. Menininkai muziejui sunešė vertingas dovanas: [apie naujus eksponatus Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Panevėžio rytas. – 2003, gruodž. 22.

Januševičienė V. Unikalios parodos nustebino net menotyrininkus: [apie Bistrampolio dvare (Panevėžio r.) eksponuojamą Vilhelmo janiselio fotoparodą „Sibiro tremtinių gyvenimo akimirkos“ iš Pasvalio krašto muziejaus fondų] // Panevėžio rytas. – 2003, liep. 4.

Januševičius A. Senosios fotografijos paroda: [apie Šiauliuose vykusią parodą iš Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinių] // Šiaulių kraštas. – 2003, lapkr. 11.

Jonušas A. Domina piliakalnių paslaptys: [Žemaičių muziejaus „Alka“ straipsnis apie Lopaičių piliakalnio žvalgomuosius tyrimus] // Kalvotoji Žemaitija. – 2003, lapkr. 11.

Jonušas A. Lopaičiuose – gilios senovės pėdsakai: [Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotojo fotoreportažas apie atradimus Lopaičių poilsiavietėje] // Kalvotoji Žemaitija. – 2003, lapkr. 27.

Jonušas A. Operacija „Vykinto akmuo“: [Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotojo straipsnis apie paminklinio akmens kunigaikščiui Vykintui pastatymą prie Vembūtų piliakalnio] // Kalvotoji Žemaitija. – 2003, gruodž. 2.

Jonušas A. Pradėtas sodinti ąžuolynas: [Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotojo straipsnis apie medžių sodinimą Vembūtų piliavietėje] // Kalvotoji Žemaitija. – 2003, spal. 30.

Kačerauskaitė A. Knyga „Broliai Juškos“ ir jos autorius: [M. ir J.Šlapelių namo-muziejaus darbuotojos publikacija] // XX amžius. – 2003, Nr. 37.

Kaip prisijaukinti bites: [apie jaunųjų bitininkų susitikimą Pasvalio krašto muziejuje] // darbas. – 2003, gruodž. 30.

Kanišauskas S. Kraičio skrynios lobynai atsivėrė muziejuje: [apie Pasvalio krašto muziejuje eksponuojamų dviejų Pušaloto krašto moterų Stasės Čepurnienės ir Juozapos Sargevičiūtės rankdarbių parodą „Iš kraičio skrynios“] // Darbas. – 2003, birž. 10.

Kanišauskas s. Magistro ainis į Pasvalio krašto muziejų atvežė savo seseris: [apie Maltos ordino ambasadoriaus Lietuvai ir Latvijai barono dr. Pėterio fon Fiurstenbergo bei jo seserų apsilankymą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2003, rugpj. 6.

Kanišauskas S. Moksleiviai „spektaklį“ sukėlė salėje: [apie Pasvalio krašto muziejaus teatro publicistinį spektaklį „Kelio brolis“, skirtą žymaus kraštiečio Antano Poškos 100-osioms gimimo metinėms] // Darbas. – 2003, lapkr. 11.

Kanišauskas S. paminklas Petro Avižonio asmenybei, nešusiai akių ir širdies šviesą: [apie paminklo prof. P.Avižoniui atidengimą prie Pasvalio krašto muziejaus] // Darbas. – 2003, rugs. 23.

Kazlauskas A. Išminties žodžiai advento rimtyje: [apie susitikimą su kraštiečiu, bažnytinės teisės daktaru, prof. kun. Pranu Vaičekoniu Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2003, gruodž. 4.

Kazlauskas A. Jau trečia solidi monografija: knygos apie kraštiečius – agronomus: [apie Pasvalio krašto muziejui padovanotą knygą „Profesorius Bronius baginskas“] // Darbas. – 2003, birž. 26.

Kazlauskas A. Jubiliejinė Broniaus Uoginto paroda: [apie parodą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2003, liep. 3.

Kazlauskas A. Nuo seniausių rodinių iki vyskupo kraštiečio: „Žiemgalos“ žurnalo puslapiuose: [Pasvalio krašto muziejaus darbuotojas trumpai supažindina pasvaliečius su archeologės Virginijos Ramanauskaitės–Ostašenkarienės moksliniu straipsniu „Šiaurės vidurio Lietuva laikotarpiu iki Kristaus“] // Darbas. – 2003, liep. 26.

Kazlauskas A. Po Noreikiškių – Pulciniškis: kraštiečio jubiliejaus paminėjimas: [Pasvalio krašto muziejaus muziejininko straipsnis apie prof. habil. dr. Broniaus Bašinsko 100-čio minėjimą] // Darbas. – 2003, rugpj. 13.

Kazlauskas G. Mirė Lososnoje, palaidotas Vyžuonose, o ilsisi Kėdainiuose: [straipsnis skirtas Kristupo Radvilos Perkūno 400-osioms mirties metinėms. Kristupo Radvilos Perkūno palaikai ilsisi Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios kriptoje] // Kėdainių garsas. – 2003, lapkr. 20.

Kažemekaitytė J. Pasvaliui besmegenio nereikia, arba kaip miestas šventė savo dienas: [apie paminklo prof. Petrui Avižoniui atidengimą prie Pasvalio krašto muziejaus] // Ūkininko patarėjas. – 2003, rugpj.23.

Kudzienė A. Pasakotojai nepritrūko pasakų: [apie Alytaus kraštotyros muziejuje vykusį pasakorių konkursą „Seku seku pasaką“] // Alytaus naujienos. – 2003, gruodž. 17.

Magelinskienė Z. Gyvenimas – tai kelionė…: [apie kraštiečio, žymaus keliautojo Antano Poškos 100-ųjų gimimo metinių minėjimą, kurį rengė ir Pasvalio krašto muziejus] // Darbas. – 2003, geg. 17.

Magelinskienė Z. Žemgaliai žemaičiams nenusileis: [apie Žiemgalos draugijos suvažiavimą ir konferenciją Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2003, gruodž. 4.

Mickus P. dangaus žydrynės paviliotas: [apie susitikimą su keliautoju, alpinistu Vladu Vitkausku Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2003, spal. 4.

Muziejuje veiks spaudos draudimo laikų mokykla: [apie Pasvalio krašto muziejuje vykdomą edukacinį projektą] // Darbas. – 2003, birž. 10.

Paškevičienė Z. Rokiškis tampa kultūros centru: [apie sprendimą Aukštaitijos regioninį kultūros centrą įkurti Rokiškio krašto muziejuje] // Lietuvos žinios. – 2003, spal. 16.

Pinkevičienė S. Bandyta suprasti kūrėjo asmenybę: [apie jubiliejinį A.Jonyno atminimo vakarą] // Alytaus naujienos. – 2003, gruodž. 20 d.

Pinkevičienė S. Kai mokytojams pristinga laiko, mokiniai nežino, kas yra muziejus: [apie Lietuvos muziejų asociacijos švietimo sekcijos ataskaitinį rinkiminį susirinkimą ir seminarą, skirtą muziejų edukacinėms programoms, kuris vyko Alytaus kraštotyros muziejuje] // Alytaus naujienos. – 2003, spal. 25.

Pomėgį modeliuoti išsaugojo nuo vaikystės: [informacija apie Pasvalio krašto muziejuje atidarytą Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos technologijų mokytojo Vilhelmino Janušonio ir 9 klasės mokinio Aurimo Bielskio aviamodelių parodą] // darbas. – 2003, spal. 18.

Prisiminta Radvilų dinastija: [apie Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje laikytas iškilmingas pamaldas bei muzikinę–literatūrinę kompoziciją, skirtą Reformacijos dienai bei kunigaikščio Kristupo Radvilos Perkūno 400 metų mirties metinėms paminėti] // Rinkos aikštė. – 2003, lapkr. 10.

RaicevičienėA. Parodoje – naujas veidas: [apie Lietuvių ir švedų draugijų sąjungos narių menininkų darbų parodą Kėdainių krašto muziejuje, skirtą Kėdainių sutarties, pasirašytos 1655 m. su Švedija, metinėms paminėti] // Kėdainių garsas. – 2003, spal. 21.

Restauruotas seniausias Panevėžio pastatas: [apie Panevėžio kraštotyros muziejui priklausančio pastato remontą] // Panevėžio balsas. – 2003, gruodž. 29.

Rinkūnienė G. Paroda po angelo sparnu: [apie kalėdinę Panevėžio dailės mokyklos moksleivių darbų parodą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Panevėžio balsas. – 2003, gruodž. 24.

Rupeikaitė V. Savivaldybė tramdo muziejaus direktorių: [apie P.Stulgos Lietuvos tautinės muzikos muziejaus veiklos auditą, kurio tikslas – nustatyti, ar tikslingai muziejaus direktorius Vaidotas Stulga naudojo Kauno miesto savivaldybės skirtas lėšas] // Lietuvos žinios. – 2003, lapkr. 11.

Savickas S. Advento rimtį suvirpino klebono gitara: [apie dainuojamosios poezijos vakarą Pasvalio krašto muziejuje] // Panevėžio rytas. – 2003, gruodž. 11.

Savickas S. Alpinistą ir seniūną sieja keisti sutapimai: [apie susitikimą su žymiu keliautoju, alpinistu Vladu Vitkausku Pasvalio krašto muziejuje] // Panevėžio rytas. – 2003, spal. 2.

Savickas S. Diplomatas muziejui atvežė dovanų: [apie Maltos ordino ambasadoriaus Lietuvai ir Latvijai barono dr. pėterio fon Fiurstenbergo apsilankymą Pasvalio krašto muziejuje] // Panevėžio rytas. – 2003, liep. 8.

Savickas S. Garsųjį profesorių primins paminklas: [apie prie Pasvalio krašto muziejaus pastatytą paminklą, skirtą žymiam kraštiečiui, akių ligų gydytojui prof. Petrui Avižoniui] // Panevėžio rytas. – 2003, rugpj. 16.

Savickas S. Kardinolui tėvo gimtinėje trūko romantikos: [apie kardinolo Audrio Juozo Bačkio priėmimą Pasvalio krašto muziejuje] // Panevėžio rytas. – 2003, liep. 29.

Savickas S. Vokietijos didikus protėvio paveikslas atviliojo į Pasvalį: [apie Maltos ordino ambasadoriaus Lietuvai ir Latvijai barono dr. Pėterio fon Fiurstenbergo bei jo seserų apsilankymą Pasvalio krašto muziejuje] // panevėžio rytas. – 2003, rugpj. 6.

Silickienė G. Kalėdų prakartėlės Rokiškyje iš visos šalies: [apie kasmetinį kalėdinių prakartėlių konkursą Rokiškio krašto muziejuje] // Respublika. – 2003, gruodž. 23.

Silickienė G. L.Šepkos premija iškeliavo į Plungę: [apie dievdirbio Liongino Šepkos vardo respublikinį medžio drožėjų konkursą Rokiškio krašto muziejuje ir jo nugalėtojus] // Respublika. – 2003, spal. 28.

Šeštakauskaitė S. Lyg laiko akys, žvelgiančios tiesiog širdin: [apie parodą, skirtą Kaziui Ladigai, eksponuojamą Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialiniame muziejuje, ir svečius, apsilankiusius šiame muziejuje] // darbas. – 2003, liep. 12.

Šeštakauskaitė S. verdenių atgaivinti, poezijos surašyti: [apie tradicinę „Krinčino verdenių“ šventę Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialiniame muziejuje] // Darbas. – 2003, liep. 5.

Šimkūnas A. Žiemgala bunda ir ruošiasi į ES: [apie Žiemgalos draugijos suvažiavimą ir konferenciją Pasvalio krašto muziejuje] // Respublika. – 2003, gruodž. 16.

Urmanavičienė A. Dzūkai dėl krašto garbės žemaičiams nenusileido: [apie Lietuvos televizijos laidą „Krašto garbė“, kurioje svečiavosi Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojas G.Bernatavičius] // Dainavos žodis. – 2003, gruodž. 13.

Urmanavičienė A. Dzūkai, gindami krašto garbį, žemaicam nenuslaido: [apie Lietuvos televizijos laidą „Krašto garbė“, kurioje dalyvavo ir Alytaus kraštotyros muziejaus etnografas G.Bernatavičius] // Alytaus muziejus. – 2003, gruodž. 16.

Vertelka B. Žiūrovų simpatijos – provincijos muziejaus teatrui: [apie Pasvalio krašto muziejaus teatrą] // XXi amžius. – 2003, geg. 28.

Virbickienė V. A.Jonyno jubiliejaus proga – sūnaus Nacionalinė premija: [apie Alytaus kraštotyros muziejaus surengtą jubiliejinį A.Jonyno atminimo vakarą Alytaus teatro salėje] // Dainavos žodis. – 2003, gruodž. 18.

Virbickienė V. Naujametis kaukių balius keliavo į Paryžių: [apie Alytaus kraštotyros muziejuje vykusį kaukių balių] // Dainavos žodis. – 2003, gruodž. 30 d.

Zokaitytė Z. Džiazo vakare – poezija, muzika ir dainavimas: [apie muzikos ir poezijos projektą „Neįmanomas krioklys“, kurio pagrindą sudarė lietuvių poeto Antano A.Jonyno eilės; jas skaitė ir dainavo žymus aktorius Sigitas Jakubauskas] // Kėdainių garsas. – 2003, lapkr. 13.

Zokaitytė Z. Kėdainiuose rado puikią vietą sukurti fontanui: [apie vieną garsiausių džiazo muzikantų Vladimirą Tarasovą, koncertavusį Kėdainių daugiakultūriame centre, kitus džiazo muzikantus, perspektyvas Lietuvoje] // Kėdainių garsas. – 2003, gruodž. 16.

Zokaitytė Z. Laidotuvės ir įprastas gyvenimas: [apie P.Januševičiaus fotografijų parodą „Laidotuvės“, kurioje užfiksuotos laidotuvės Žemaitijoje, Rytų Aukštaitijoje ir Vidurio Lietuvoje, Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūriame centre] // Kėdainių garsas. – 2003, lapkr. 11.

Zokaitytė Z. Švedams dėl Kėdainių sutarties, sako, esanti gėda: [apie 1655 m. Kėdainių sutartį su švedais, kurią pasirašė kunigaikštis Jonušas Radvila, kaip ši sutartis vertinama bei nušviečiama Lietuvoje ir Švedijoje] // Kėdainių garsas. – 2003, spal. 23.

Žemaitytė D. Moters rankos, kuriančios stebuklus: [[M. ir J.Šlapelių namo-muziejaus darbuotojos publikacija] // Gimtinė. – 2003, Nr. 10.

Žvinakevičiūtė A. Atminimo duoklė garsiam kolekcininkui bibliofilui: [apie Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojo Šarūno Šimkevičiaus knygos „Petras Dumbliauskas – Dzūkijos krašto bibliofilas“ pristatymą] // Alytaus naujienos. – 2003, gruodž. 13.

 

Apie žinybinius, privačius ir kitus muziejus

 

Andrijonas A. Nuo Romos imperijos laikų…: [pristatoma Vievio kelių muziejaus ekspozicija] // Lietuvos žinios. – 2003, spal. 30.

Jakulis A. Butrimonyse atidarytas muziejus: [apie Butrimonių (Alytaus r.) vidurinėje mokykloje atidarytą kraštotyros muziejų ir jo ekspozicijas: mokyklos istorijos, linų apdirbimo, rekonstruotą XX a. pr. kaimo pirkią] // Respublika. – 2003, gruodž. 9.

Užmiškienė V. Upynos amatų muziejui – 30: [apie jubiliejų minintį Amatų muziejų Upynoje (Šilalės r.) ir jo įkūrėją kraštotyrininką Klemensą Lovčiką] // Respublika. – 2003, spal. 24.

 

Apie pasaulio muziejus

 

Augulytė M. Prado muziejus atsivėrė pirmajam modernistui: [apie originalią Eduardo Manet parodą Madrido Prado muziejuje, kurioje šio modernisto darbai eksponuoti greta juos sukurti dailininką įkvėpusių klasikinės tapybos šedevrų] // Lietuvos rytas. – 2003, gruodž. 9, priedas „Mūzų malūnas“.

Lititauskas A. Parodoje – Šiaurės Lietuvos muziejai: [apie Latvijos istorijos muziejuje Rygoje surengtą tarptautinę archeologijos parodą „Žiemgaliai“, kurioje eksponuojami radiniai iš Lietuvos nacionalinio, Joniškio, Mažeikių ir Šiaulių „Aušros“ muziejų fondų] // Respublika. – 2003, spal. 11.

Mažrimienė V. M. K. Čiurlionio kūriniai Orsay muziejaus parodoje: [apie Paryžiaus Orsay muziejuje mokslinės analizės ir meno stilių dialektikos principais parengtą parodą „Abstrakcijos pradžia (1800-1914)“, kurioje 12 M. K. Čiurlionio kūrinių reprezentuoja muzikos ir tapybos, pereinančios į abstrakciją, sintezę] // Literatūra ir menas. – 2003, gruodž. 5.

 

Muziejų leidiniai

 

Atmintinė sau ir ne sau. Tauro muziejui – 10: knyga / Marijampolės kraštotyros muziejaus leidinys; sudarė Justinas Sajauskas; dailininkė Jolita Bičkienė; maketavo Stasys Sajauskas. – Kaunas: sp. UAB spaustuvė ,,Morkūnas ir Ko“, 2003.

Bankai Lietuvoje (XIX a. pabaiga – XX a. I pusė): projektuose, fotografijose, atvirukuose: parodos katalogas / Lietuvos banko ir Lietuvos banko muziejaus leidinys; sudarytojas ir teksto autorius V.Laurinavičius; redaktorė E.Vilkauskienė; į anglų k. vertė D.Šatienė; dizainą kūrė ir maketavo dizaino studija „DABA“. – Vilnius: sp. UAB „Baltijos kopija“, 2003. Tiražas 700 egz.

Blažiejus Krivickas (1908–1988): parodos katalogas / Marijampolės kraštotyros muziejaus leidinys; parengė Danutė Katkuvienė; nuotraukos Romo Linionio. – Vilkaviškis: sp. UAB „Olimpijos spaustuvė“, 2003.

Butautis T. Joniškio krašto žydų gyvenimas tarpukariu (1918 – 1940 m.): knyga / Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus leidinys; redagavo Birutė Kucinienė; į anglų k. vertė Laima Stankevičienė; maketavo Linas Janonis; viršelio dailininkė Jurgina Jankauskienė; leidybos vadovė Danguolė Vasiliauskienė. – Šiauliai: sp. AB spaustuvė „Titnagas“, 2003. Tiražas 500 egz.

Geležiniai kryžiai Utenos kraštotyros muziejuje: katalogas / Utenos kraštotyros muziejaus leidinys; sudarė Laima Laučkaitė-Surgailienė; eksponatų metrikas surinko Elena Juodzevičienė, Rolanda Gudynienė; maketavo ir eksponatus kompiuteriu rekonstravo Andrius Surgailis; fotografijos S.Karanausko, A.Surgailio, A.Varno. – Vilnius: sp. UAB „Sapnų sala“, 2003. Tiražas 500 egz.

Griškaitė R. „Mineralinis miestelis“ arba kurortinės kultūros pradžia Lietuvoje / „Минеральное местечко“ или начало курортной культуры в Литве / „Mineralne miasteczko“ albo początek kultury uzdrowiskowej na Litwie: knyga / Vilniaus dailės akademijos leidyklos ir Druskininkų miesto muziejaus leidinys; redaktorė Teresė Valiuvienė; į rusų k. vertė Pavel Lavrinec; į lenkų k. vertė Barbara Kalėda; santraukų vertėjos Eglė Kačkutė ir Jovita Skačkauskaitė; maketuotoja Gražina Kazlauskienė; dailininkė Sigutė Chlebinskaitė. – Vilnius: sp. P.Kalibato IĮ „Petro ofsetas“, 2003.

Jonas Aleksandravičius Aistis (1904-1973): 2004 m. kalendorius / Rumšiškių J.Aisčio muziejaus leidinys; fotografijos Jūratės Mačiūtės ir Renatos Mikalauskaitės; parengė leidybos centras „Dakra“. – Kaunas, 2003.

Juodzevičius B. Laisvės kaina: biografinis žinynas / Utenos kraštotyros muziejaus leidinys; viršelio dailininkas Andrius Surgailis; nuotraukos iš Utenos kraštotyros muziejaus fondų. – Utena: sp. UAB „Utenos spaustuvė“, 2003. Tiražas 500 egz.

Keršytė N. Lietuvos muziejai iki 1940 metų. Lietuvos muziejų raida XVI–XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje: knyga / Lietuvos nacionalinio muziejaus leidinys; redaktorė Marytė Slušinskaitė; dailininkė Agnė Beinaravičiūtė; meninis redaktorius Eugenijus Karpavičius; vertėja Gitana Purtulytė. – Vilnius: sp. UAB „Sapnų sala“, 2003. Tiražas 1000 egz.

Kurtinaitis A. Senieji vyžiai ir jų paminklai: knyga / Marijampolės kraštotyros muziejaus leidinys; redagavo A.Damušis; rinko V.Rudzinskienė ir D.Katkuvienė. – Marijampolė: sp. A.Reinikio firma „Piko valanda“, 2002. Tiražas 500 egz.

Lietuvos Respublikos merų regalijos: parodos katalogas / Trakų istorijos muziejaus leidinys; sudarė Virgilijus Poviliūnas; vertė Ona Čepaitytė, George Maxwell Campbell; fotografas Viktoras Neliubinas. – Vilnius: sp. VšĮ „Solidarity“, 2003. Tiražas 1000 egz.

Lietuvos Respublikos Prezidentūra 1919-1940: 2004 m. kalendorinis atvirukas / Vytauto Didžiojo karo muziejaus leidinys. – Kaunas: sp. UAB „Kalendorius“, 2003. Tiražas 3000 egz.

Lietuvos sakralinė dailė. II tomas: lietuvių liaudies menas: parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ katalogo antras tomas / Lietuvos dailės muziejaus ir dizaino studijos „Savas takas“ ir Ko leidinys; sudarytoja Dalia Bernotaitė-Beliauskienė, fotografas Antanas Lukšėnas, dailininkės Laima Prišmontaitė ir Silva Jankauskaitė, maketuotojai – Ričardas Birmanas ir Žydrūnas Strumila, redaktorė Ilona Čiužauskaitė, į anglų k. vertė Laimutė Zabulienė, iš lotynų k vertė Veronika Gerliakienė, iš lenkų k. vertė Janina Krupovič. – Vilnius: sp. UAB Adomo Jakšto spaustuvė, 2003.

Namikas A. Gyvenimo fragmentai: knyga / Utenos kraštotyros muziejaus leidinys; spaudai parengė Balys Juodzevičius ir Milda Skaisgirienė; viršelio dailininkas Andrius Surgailis; nuotraukos iš Utenos kraštotyros muziejaus. – Utena: sp. UAB „Utenos spaustuvė“, 2003. Tiražas 500 egz.

Nuo ištakų lig dabarties: 85 metai Lietuvos plentų valdybai: bukletas / Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Kelių muziejaus bei UAB „Ex Arte“ leidinys; sudarytojas Gražvydas Paliulis; dizaineris Donaldas Andziulis, nuotraukos iš Kelių muziejaus, LAKD ir UAB „Ex Arte“ archyvų. – Vilnius, 2003.

Sūduvos krašto šviesuoliai: atsiminimai apie pedagogų Jarumbavičių šeimą: knyga / Marijampolės kraštotyros muziejaus leidinys; sudarytojas Zigmas Vidrinskas; redaktorė Romutė Raudonikienė; maketavo Jurgita Jankaitė-Briunienė; dailininkas Juozas Tumas. – Marijampolė: sp. leidykla „Ramona“, 2003. Tiražas 800 egz.

Šiaulių metraštis 1999-2002: žinynas apie Šiaulius / Šiaulių „Aušros“ muziejaus ir Šiaulių miesto savivaldybės leidinys; sudarytoja Virginija Šiukščienė; redaktorė Lina Kazlauskaitė; dailininkas Vilmantas Dambrauskas; maketą spaudai parengė Artūras Jaugėla; fotografai Giedrius Baranauskas, Klemas Jankūnas, Povilas Juozapaitis ir kt. – Šiauliai: sp. UAB „Šiaulių knygrišykla-spaustuvė“, 2003. Tiražas 1000 egz.

Šimkevičius Š. Petras Dumbliauskas – Dzūkijos krašto bibliofilas: knyga / Alytaus kraštotyros muziejaus leidinys; atsakingoji redaktorė Audronė Jakunskienė; redaktorė Vilija Markauskienė; dailininkas Arvydas Švirmickas; maketavo VšĮ „Vingio galerija“. – Vilnius: sp. UAB „Akritas“, 2003. Tiražas 500 egz.

Utena anksčiau ir dabar: atvirukų rinkinys / Utenos kraštotyros muziejaus leidinys. Vilnius: sp. UAB „Sapnų sala“, 2003.

Vai tu, rugeli!: Adelės Kazlauskienės tautosakos rinktinė: knyga / Marijampolės kraštotyros muziejaus leidinys; sudarė Jaunius Vylius; parengė Laima Jurkšaitienė; tekstus redagavo Vida Daniliauskienė; melodijas redagavo Virginija Baranauskienė; natas rinko Laima Jurkšaitienė ir Loreta Juciutė; maketavo Rima Bukaveckienė. – Vilnius: sp. P.Kalibato IĮ „Petro ofsetas“, 2003.

Vilniaus klausimas Lietuvos Respublikos diplomatijoje (1918-1940 m.): IV mokslinės konferencijos iš ciklo „Iš Lietuvos diplomatijos istorijos“, vykusios 2003 m. gruodžio 18 d., medžiaga / Vytauto Didžiojo karo muziejaus leidinys; sudarytoja ir redaktorė Audronė Veilentienė; leido N.Balasevičienės IĮ „Jumena“. – Kaunas: sp. L.Balčiūnienės IĮ „Dimera“, 2003.

Zemgaļi senatnē / Žiemgaliai senovėje: knyga / Latvijos istorijos muziejaus (Latvijas vēstures muzejs) ir Lietuvos nacionalinio muziejaus leidinys; redaktorės Ināra Stašulāne ir Marytė Slušinskaitė; į lietuvių k. vertė Ernestas Vasiliauskas; į latvių k. vertė Ernestas Vasiliauskas ir Dzintra Elga Irbīte; leidybai parengė SIA „N.I.M.S.“; maketuotoja Andra Liepiņa. – Rīga: sp. SIA „NIPO NT“, 2003.

Žymiausi zanavykų krašto mažosios architektūros paminklai: albumas / Zanavykų krašto muziejaus leidinys; sudarytojas V.Dėdynas; fotografai G.Jokūbaitis, P.Jacevičius, V.Venclovaitis. – Kaunas: sp. UAB „Judex“, 2003. Tiražas 500 egz.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.14