<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

LMA Švietimo sekcija

LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJOS
ŠVIETIMO SEKCIJOS SUEIGA
ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJUJE
2014 m. kovo 20 d.

2014 m. kovo 20 d. Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centre ir Chaimo Frenkelio viloje vyko Lietuvos muziejų asociacijos (LMA) Švietimo sekcijos seminaras. Dalyvavo 42 muziejininkai iš 20 Lietuvos muziejų. Sveikinimo žodį susirinkusiesiems tarė LMA vadovas-valdybos pirmininkas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza.

Pirmoje seminaro dalyje LMA Švietimo sekcijos valdybos pirmininkė, Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centro vedėja Nideta Jarockienė pateikė 2011–2013 m. kadencijos valdybos ataskaitą. Įvyko naujos kadencijos valdybos rinkimai. Naująją sekcijos valdybą sudarys Šiaulių „Aušros“, Lietuvos jūrų, Lietuvos dailės, Vytauto Didžiojo karo muziejų ir Biržų krašto muziejaus „Sėla“ deleguoti nariai.

LMA Švietimo sekcija įkurta 1997 m. Pagrindiniai jos veiklos tikslai: vienyti Lietuvos muziejus, siekiančius tobulinti švietėjišką veiklą, inicijuoti metodinės medžiagos kūrimą bei teikti muziejams metodinę pagalbą edukacijos srityje, skatinti muziejus dalyvauti respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose, skatinti keistis idėjomis, sumanymais, patirtimi, bendradarbiauti su valstybinėmis švietimo institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis pristatant visuomenei švietėjišką muziejų veiklą.

Ypatingas dėmesys seminare buvo skiriamas Šiaulių „Aušros“ muziejaus edukacinei veiklai. Pasak muziejaus direktoriaus R. Balzos, edukacinė veikla „Aušros“ muziejuje – viena iš prioritetinių veiklos sričių. Muziejus yra parengęs archeologijos, etnografijos, istorijos, dailės, technikos istorijos edukacines programas. 2013 m. edukacijos srityje ,,Aušros“ muziejui buvo sėkmingiausi per ilgametę veiklą – sulaukta beveik 17 tūkst. edukacinių programų dalyvių.

„Aušros“ muziejaus Edukacijos skyriaus vedėja Asta Vaitkienė, seminaro dalyviams pristatydama muziejaus edukacinę veiklą, pasidžiaugė, kad edukaciniai užsiėmimai aktyviai lankomi ištisus metus. Atsižvelgdami į lankytojų poreikius, edukacinių programų kuratoriai tobulina temas, nepopuliarias keičia naujomis, o šiuo metu lankytojams siūlomi net 26 edukaciniai užsiėmimai.

A. Vaitkienės teigimu, gausų edukacinių programų dalyvių skaičių lėmė kokybiškos edukacinės programos ir sėkminga „Aušros“ muziejaus projektinė veikla. Nuo 2011 m. partnerio teisėmis ,,Aušros“ muziejus dalyvauja Lietuvos muziejų asociacijos projekte „Muziejus-mokykla-moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, finansuojamame ES fondų ir LR valstybės biudžeto lėšomis. Projekto dėka ŠAM Edukacijos centre įkurta stilizuota tarpukario Lietuvos pradžios mokyklos klasė, kurioje vedama edukacinė programa „Per tarpukario klasę – į tautos istorijos pažinimą“. Praėjusiais metais Edukacijos skyrius įgyvendino projektą „Muziejus – tau ir man“, kuriuo siekta sudaryti palankias sąlygas mažų Lietuvos miestelių ir kaimų mokinių savišvietai, kultūrinei-edukacinei veiklai ir pažinimui muziejuje. 2014 m. pradžioje įgyvendintas „Aušros“ muziejaus padalinio – Dviračių muziejaus – ekspozicijos atnaujinimo bei pritaikymo vaikams ir jaunimui projektas „Dviratis technologijų pasaulyje“.

Seminaro dalyviai buvo pakviesti išbandyti vienus iš populiariausių muziejaus edukacinių užsiėmimų: „Archeologinis kostiumas ir virvučių vijimas su akmenukais“, „Monetų istorija, kolekcionavimas, kaldinimas“, programos „Per tarpukario mokyklos klasę – į tautos istorijos pažinimą“ užsiėmimą „Dailyraščio pamoka“.
Antra seminaro dalis vyko Chaimo Frenkelio viloje, kur seminaro dalyviai susipažino su edukaciniais užsiėmimais „Košerinio maisto paslaptys“ ir „Dvaro istorijos. Dvaro mada ir gyvensena“, apžiūrėjo parodą „Secesijos mada“ iš Aleksandro Vasiljevo kolekcijos. Dalyviams buvo pristatyta ir vilos ekspozicija „Žydų paveldas Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“ bei taktilinė ekspozicija „Daiktai, kurie kalba“. Seminarą užbaigė LMA Švietimo sekcijos 2014 m. planų aptarimas ir diskusijos.

Informaciją apie renginį teikia Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos skyriaus vedėja Asta Vaitkienė, tel. (8 41) 52 43 94.

       
© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2014.03.21