<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

lietuvos muziejų asociacijos
rINKINIŲ MOKSLINIO TYRIMO SEKCIJOS
ir VILNIAUS UNIVERSITETO KOMUNIKACIJOS FAKULTETO
MUZEOLOGIJOS KATEDROS
XvIiI mokslinė–praktinė KONFERENCIJA
,,ETNIŠKUMAS IR REGIONIŠKUMAS xxi A. MUZIEJUOSE“
VYTAUTO KASIULIO DAILĖS MUZIEJUS
(A.
Goštauto g. 1, Vilnius)
2015 m. balandžio 22 d., trečiadienis

 

KONFERENCIJOS PROGRAMA
 

9.30–10.00    REGISTRACIJA

10.00–10.10  Atidarymas

I posėdis

Moderuoja Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto
Muzeologijos katedros vedėjas doc. dr. Rimvydas Laužikas

10.10–10.30  Doc. dr. Rūta Šermukšnytė. Vilniaus universitetas, Istorijos fakultetas

MUZIEJAUS IR LOKALINĖS ISTORIJOS RYŠIAI GENIUS LOCI KONCEPCIJOS PERSPEKTYVOJE

10.30–10.50  Dr. Jolanta Karpavičienė. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

REGIONIŠKUMO PROFILIAI EUROPOS MUZIEJŲ VEIKLOJE: NETWORK OF EUROPEAN MUSEUM ORGANISATIONS (NEMO) 22 KONFERENCIJOS PATIRTYS

10.50–11.10    Gintarė Dusevičiūtė. Kauno miesto muziejus skyrius P. Stulgos lietuvių tautinės muzikos muziejus

KAUNO MIESTO MUZIEJUS: TARP GEOGRAFINIO CENTRO IR ETNOGRAFINIO REGIONIŠKUMO REPREZENTACIJOS

11.10–11.30 Vida Rimkuvienė. Žemaičių muziejus „Alka“

ETNINIO PAVELDO SAUGOJIMAS IR SKLAIDA ŽEMAIČIŲ MUZIEJUJE „ALKA“

11.30–11.50  Kavos pertrauka

II posėdis
Moderuoja LMA RMTS valdybos pirmininkė,
Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja Virginija Šiukščienė

11.50–12.10 Ilona Mažeikienė. LDM Vytauto Kasiulio dailės muziejus

VYTAUTAS KASIULIS – IŠKILUS DZŪKAS PARYŽIUJE

12.10–12.30 Birutė Lukošiūtė. Šiaulių „Aušros“ muziejus

LIETUVIŲ TAUTINIO TAPATUMO RAIŠKA ANTROJO PASAULINIO KARO PABĖGELIŲ STOVYKLOSE, REMIANTIS ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS RINKINIŲ MEDŽIAGA

12.30–12.50  Vingaudas Baltrušaitis. Lietuvos liaudies buities muziejus

MAŽOSIOS LIETUVOS PELKININKŲ SODYBA: VIENOS ŠEIMOS GYVENIMO RAIŠKA

12.50–13.10  Janina Samulionytė. Lietuvos liaudies buities muziejus

MOTERS ŽYGIAI: VALGIŲ GAMINIMAS LIETUVOS ETNOGRAFINIUOSE REGIONUOSE

13.10–13.30 Kristina Jokimienė. Kupiškio etnografijos muziejus

VAIDINIMAI „SENOVINĖS KUPIŠKĖNŲ VESTUVĖS“ IR „VESĖLIOS  ANOJ ŠALY“ KAIP REGIONINĖS IR ETNINĖS TAPATYBĖS ŽENKLAS

13.30–14.30  Pietų pertrauka

III posėdis

Moderuoja LMA RMTS valdybos pirmininkės pavaduotojas,
Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Rinkinių apskaitos ir saugojimo skyriaus vedėjas Dalius Avižinis

14.30–14.50 Doc. Zita Bružaitė. Vytauto Didžiojo universitetas

ETNIŠKUMO IR REGIONIŠKUMO ATSPINDŽIAI LIETUVIŲ KOMPOZITORIŲ MUZIKOJE

14.5015.10 Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė. Kauno miesto muziejaus skyrius

M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus

ETNIŠKUMO RAIŠKA MIKO PETRAUSKO MUZIKINĖJE VEIKLOJE                    

15.10–15.30 Rima Binkienė. Biržų krašto muziejus „Sėla“

ŠIAURĖS LIETUVA – KRAŠTAS, KUR VISUS DARBUS LAIMINO SAULĖ,     KIEKVIENĄ ŽMOGAUS ŽINGSNĮ LYDĖJO MUZIKOS GARSAI

15.30–15.50 Deimantė Aidukaitė. Alytaus kraštotyros muziejus

ETNIŠKUMO IR REGIONIŠKUMO FORMOS ALYTAUS KRAŠTOTYROS MUZIEJAUS VEIKLOJE

15.50–16.10 Elvyra Spudytė. Žemaičių muziejus „Alka“

TRADICINĖS ŽEMAIČIŲ SKULPTŪROS TĘSĖJAI – ŠIŲ DIENŲ TELŠIŲ APSKRITIES MEISTRAI

16.10–16.20 Diskusijos. Konferencijos apibendrinimas.

Pagal konferencijoje skaitytus pranešimus parengti straipsniai bus publikuojami Vilniaus universiteto mokslo žurnale „Acta Museologica Lithuanica“ ir Lietuvos muziejų asociacijos leidinyje ,,Lietuvos muziejų rinkiniai Nr. 14. XVIII konferencija „Etniškumas ir regioniškumas XXI a. muziejuose“.

Ketinančius dalyvauti maloniai prašome iš anksto registruotis iki balandžio 20 d. el. paštu: d.avizinis@valdovurumai.lt Tel. pasiteirauti: 868411934.

Konferenciją remia:

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2015.04.15