<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

 

projektas „Muziejus–mokykla–moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“
2011–2014 m.

Projekto pavadinimas „Muziejus–mokykla–moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“
Projekto vykdytojas Lietuvos muziejų asociacija
Projekto tikslas Plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas per muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimą nacionaliniu lygiu, panaudojant muziejų išteklius ugdymo proceso tobulinimui.
Finansavimo šaltinis (-iai) Europos Sąjungos socialinis fondas ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos. Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.
Įgyvendinimo laikotarpis 2011 m. lapkritis – 2014 m. gegužė.
Partneriai Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvos jūrų muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Maironio lietuvių literatūros muziejus, Kėdainių krašto muziejus, Alytaus kraštotyros muziejus, Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, Rokiškio krašto muziejus, Kretingos muziejus, Vilniaus memorialinių muziejų direkcija, Lietuvos aviacijos muziejus, Energetikos ir technikos muziejus, Literatūrinis Aleksandro Puškino muziejus, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus.
Projekto svetainė www.muziejuedukacija.lt

Lietuvos muziejų asociacijos parengtame projekte numatomos 3 pagrindinės veiklos kryptys: nacionalinio bendradarbiavimo tinklo modulio „Muziejus–mokykla–moksleivis“ sukūrimas, edukacinių programų moksleiviams sukūrimas bei įgyvendinimas, mokymai mokytojams ir mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojams. Projekto įgyvendinimo metu numatoma mokyti 9000 moksleivių, 120 mokytojų ir 120 mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų.


2011 m. lapkričio 18 d. Lietuvos muziejų asociacija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė dvišalę finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ įgyvendinimo pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Projekto įgyvendinimui skirta 1 mln. 95 tūkst. litų iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Pranešimas spaudai >

2012 m. atliktas Lietuvos muziejų edukacinės veiklos tyrimas. Jį atliko UAB „Vilmorus“ Lietuvos muziejų asociacijos užsakymu, įgyvendinant projektą „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ (SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-10-V-02-012) pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Pranešimas spaudai > Tyrimo ataskaita >

[2013 02 25] Praėjus metams nuo Lietuvos muziejų asociacijos įgyvendinamo projekto „Muziejus – mokykla – moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ pradžios jame užsiregistravo virš 5 tūkst. dalyvių iš visų 60-ties savivaldybių.
Informacinis pranešimas >

[2013 05 24] 2013 m. gegužės 21 d. Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22, Vilnius) vyko tarptautinė konferencija „Muziejus – mokykla – moksleivis“, skirta projekto „Muziejus-mokykla- moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“, įgyvendinamo pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“, rezultatų sklaidai, muziejų ir mokyklų bendradarbiavimo skatinimui.
Konferencijos metu aptarsime nacionalinio projekto „Muziejus-mokykla-moksleivis“ dalyvių patirtį, Lietuvos ir užsienio lektoriai dalinsis įžvalgomis kaip efektyviau organizuoti muziejų edukaciją bei skatinti mokyklų ir muziejų partnerystę, konferencijos dalyvius kviesime diskutuoti kaip plėtoti ir tobulinti mokyklų ir muziejų, kultūros ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą. Programa > Išsamiau apie įvykusią fonferenciją >


Apie projektą svetainėje www.muziejuedukacija.lt >
Apie projektą svetainėje www.esparama.lt >

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2013.05.24