<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

EDUKACIJA

Edukacinė veikla literatūriniuose muziejuose

Birutė SARŽICKIENĖ

Literatūrinis A.Puškino muziejus


Konferencijos dalyvė – Valstybinio Maskvos A. Puškino muziejaus Metodinio skyriaus vedėja V. Nevskaja. Nuotr. iš Literatūrinio A. Puškino muziejaus archyvo

Edukacinio projekto „Mano Aleksandras Puškinas" dalyvių darbų parodos fragmentas. Nuotr. iš Literatūrinio A. Puškino muziejaus archyvo

Konferencijos dalyviai Markučių parke. Nuotr. iš Literatūrinio A. Puškino muziejaus archyvo

2003 metų birželio 5-7 dienomis Literatūriniame A.Puškino muziejuje Vilniuje vyko tarptautinė konferencija, skirta edukacinės veiklos literatūriniuose memorialiniuose muziejuose analizei. Dalyvauti konferencijoje buvo pakviesti visų Lietuvos literatūrinių memorialinių muziejų darbuotojai. Konferencijos rengėjai – Literatūrinio A.Puškino muziejaus darbuotojai – manė, kad susitikti, pasidalinti edukacinio darbo patirtimi, sužinoti, kaip dirbama, kokie iškyla sunkumai ir kaip jie įveikiami, yra būtina ne tik dailės, krašto istorijos, bet ir literatūrinių muziejų darbuotojams.
Malonu, kad mūsų iniciatyva buvo palankiai sutikta, ir birželio 5 dieną į Vilnių atvyko 24 muziejininkai, besidomintys šia tema ar konkrečiai dirbantys šį darbą. Konferencijoje dalyvavo Valstybinio Maskvos A.Puškino muziejaus mokslinio metodinio skyriaus vedėja Vera Nevskaja, Talino Linnamiajės licėjaus A.Puškino muziejaus direktorė Svetlana Kutčerenko. Išsamius pranešimus skaitė ir kolegos iš Lietuvos: Rimantas Šalna, A.Mickevičiaus muziejaus direktorius, A.Matučio muziejaus vadovė V.Petrusevičienė, Maironio muziejaus darbuotoja R.Baltrūnaitė ir kiti. Gyvai ir įdomiai vyko diskusijos, kuriose buvo aptariami ir analizuojami projektai, įgyvendinami Anykščių A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko, Šiaulių rajono literatūros muziejuose. Konferencija padėjo atsakyti į daugybę klausimų, susijusių ne tik su edukacine, literatūrinių muziejų veikla. Neįkainuojama pasirodė Tomo Mano muziejaus patirtis, organizuojant plačiai pagarsėjusius ir didelio visuomenės susidomėjimo sulaukusius festivalius Nidoje, Adomo Mickevičiaus muziejaus – rengiant tarptautinius poezijos skaitymus ar koncertus ir susitikimus kiemelyje. Stebino muziejininkų išradingumas, artistiškumas dirbant su pačiais mažiausiais lankytojais Anzelmo Matučio muziejuje, kur vaikai ne tik sužino apie poeto asmenybę, kūrybą, bet ir mokosi pažinti ir mylėti gamtą. Nekilo abejonių, kad būtina keisti tradicines darbo formas naujomis. Jau nebeužtenka gido monologo – tik tinkamai parengus vaikus, sužadinus jų kūrybiškumą ir susidomėjimą, pasiekiami geresni muziejaus ekspozicijų suvokimo ir žinių įsisavinimo rezultatai. 
Birželio 6 dieną buvo pristatomas Literatūrinio A.Puškino muziejaus edukacinis projektas „Mano Aleksandras Puškinas“, kurio tikslas – sudominti ir supažindinti moksleivius su poeto A.Puškino asmenybe ir kūryba, skatinti jų kūrybinius sugebėjimus dalyvaujant meninės lipdybos konkurse. Dalyvauti konkurse buvo pakviesti visos Lietuvos moksleiviai. Prieš tai jie turėjo apsilankyti muziejuje, susipažinti su jo ekspozicija, paskaityti Puškino kūrinių. Pagrindinė konkurso sąlyga – lipdiniuose turi atsispindėti Puškino kūrinių herojai, poeto biografija ar Literatūrinis A.Puškino muziejus. Visą pusmetį moksleiviams, panorusiems dalyvauti konkurse, buvo organizuojamos nemokamos teminės ekskursijos, poezijos skaitymai, demonstruojami videofilmai. Konkursui buvo pristatyti daugiau kaip 100 darbų iš Pasvalio, Kupiškio, Klaipėdos, Raseinių, Vievio, Lazdijų, Šiaulių ir kitur, įveikusių pirmąjį atrankos turą mokyklose ar būreliuose. Komisijai, vadovaujamai Vilniaus dailės akademijos docento Andriaus Surgailio, teko nelengvas uždavinys, nes visi darbai rodė neribotą vaikų fantaziją, išradingumą ir neabejotiną talentą. 
Po konkurso muziejuje buvo atidaryta moksleivių lipdinių paroda. Čia eksponuoti ir iš Estijos atvežti vaikų darbai, kuriuose atsispindėjo jų įspūdžiai, patirti Markučiuose.
Markučių parke, prie paminklo Puškinui, vyko moksleivių ir jų pedagogų apdovanojimo šventė: grojo Vilniaus Žirmūnų gimnazijos pučiamųjų orkestras „Septima“, visi konkurso dalyviai buvo apdovanoti, pedagogams įteikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos padėkos raštai. Konkurso dalyvius ir jų mokytojus sveikino Vilniaus miesto ir Rusijos Federacijos ambasados vadovai, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento generalinis direktorius A.Petrauskas, A.Puškino gerbėjų draugijos pirmininkė D.Aukštakienė.
Vakare muziejaus svetainėje A.Puškino kūrybos gerbėjams Lietuvos rusų dramos teatro aktoriai surengė poezijos ir romansų vakarą, skirtą poeto 204- osioms gimimo metinėms.
Trečioji konferencijos diena buvo skirta kultūrinei programai: viešnioms iš Maskvos ir Talino buvo suorganizuota pažintinė ekskursija po Vilnių ir jo apylinkes, aplankytas Trakų istorijos muziejus, Grūto parko sovietinių skulptūrų ekspozicija. 
Konferencijos dalyvių nuomone, panašių, periodiškai organizuojamų konferencijų, seminarų, susitikimų labai trūksta, ypač tokių, į kuriuos kviečiami ir mažųjų muziejų, filialų darbuotojai.

Educational Activities in Literary Museums

Birutė SARŽICKIENĖ
A. Pushkin Literary Museum

The International Conference, dedicated to the analysis of educational activities in the literary museums, was held in June 5-7-th, 2003, in A.Pushkin’s Museum. There were specialists from Lithuanian memorial museums participating at the conference and, also, guests from Moscow (Russia) and Tallinn (Estonia). There was the museum’s educational project “My Alexander Pushkin” presented at the conference – the sculpturing competition for school children based on the motives of the literary works by and the biography of A.Pushkin.

Contact: Birutė Saržickienė
A.Pushkin Literary Museum
124 Subačiaus str., LT-2014 Vilnius
Tel./ Fax (+370) 5 2600080.
Email: puskinap@takas.lt

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16