<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    
STRAIPSNIAI PERIODINIUOSE LEIDINIUOSE
● Digrytė E. R.Budrys santarvės siūlo mokytis iš bičių: [pokalbis su Lietuvos dailės muziejaus direktoriumi Romualdu Budriu Santarvės ordino „Pro augenda concordia“ įteikimo proga] // Respublika. – 2004, saus. 8.
● Muziejininkas priėmė Santarvės ordiną: [apie Santarvės ordino „Pro augenda concordia“ įteikimo Lietuvos dailės muziejaus direktoriui Romualdui Budriui iškilmes] // Lietuvos žinios. – 2004, saus. 10.
● Senvaitienė J. Šiluvos Madona: [apie Šiluvos švč.Mergelės Marijos gimimo bazilikos altoriaus paveikslo „Dievo Motina su Kūdikiu“ tyrimų ir restauravimo Lietuvos dailės muziejaus P.Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centre rezultatus] // Literatūra ir menas – 2004, kov. 19.
● Stankevičienė R. Naujas žvilgsnis į Šiluvos švč Mergelės Marijos gimimo bazilikos stebuklingojo paveikslo istoriją: [nauji istoriniai duomenis apie Šiluvos Madoną, restauravus paveikslą Lietuvos dailės muziejaus P.Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centre] // Literatūra ir menas. – 2004, kov. 19.
● Tamašauskas E. Kultūrai – aštuoni milijonai: [apie Kauno miesto savivaldybės administracijoje sudarytą Kultūros skyriaus ekspertų komisiją, kurios Muziejų ir bibliotekų projektų vertinimo darbo grupės nariais tapo Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus direktorius Osvaldas Daugelis, Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktorius Juozas Jurevičius ir Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė] // Lietuvos žinios. – 2004, kov. 27.
● Vanagas R. Kaip žiedžiama bendruomenė: [apie Anykščių r. savivaldybės Kultūros tarybos skiriamos Teresės Mikeliūnaitės premijos laureatų A.Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktoriaus Antano Verbicko ir archeologo Gintauto Zabielos nuopelnus] // Lietuvos žinios. – 2004, kov. 3.
● Žemaitytė A. Luvro muziejus savo rinkinius atveria Lietuvai: [apie Lietuvos ambasadorės prie UNESCO Inos Marčiulionytės kuruojamas derybas su Luvro muziejumi dėl jo kolekcijos, susijusios su Vilniaus valdovų rūmais, eksponavimo Lietuvos dailės muziejuje ir Užtrakio parko skulptūrų atkūrimo pagal Luvro eksponatų pavyzdžius projekto] // Respublika. – 2004, kov. 15.
 
● Armonaitė L. Autobiografiniai fotografo pasižvalgymai po Vilnių: [apie fotomenininko Algimanto Kunčiaus parodą „Fotografuota Vilniuje 1963-1970“ Lietuvos nacionaliniame muziejuje] // Lietuvos žinios. – 2004, kov. 2.
● Armonaitė L. Meilė gyvenimui ir gamtai – amžina: [apie Viktoro Vizgirdos 100-mečio minėjimo renginius, tarp jų – retrospektyvinę tapybos klasiko darbų parodą Radvilų rūmuose Vilniuje] // Lietuvos žinios. – 2004, saus. 20.
● Armonaitė L. Metai pagal Praną Domšaitį: [apie išeivį dailininką Praną Domšaitį (1880-1965), Lietuvos dailės muziejaus išleistą kalendorių, iliustruotą jo tapybos darbais ir rudenį numatomą jo kūrybos parodą Vilniuje] // Lietuvos žinios. – 2004, saus. 7.
● Armonaitė L. Pristatomi unikalūs Jono Miliaus filmai: [apie kino vakarą Lietuvos nacionaliniame muziejuje, kuriame demonstruotos vieno ankstyviausių lietuvių kino dokumentininkų Jono Miliaus 1928-1929 m. sukurtos juostos] // Lietuvos žinios. – 2004, saus. 29.
● Armonaitė L. Valanda su tarpukario Lietuvos filmais: [apie Kazio ir Mečio Motūzų bei jų brolio Vytauto Belecko 1938-1947 m. sukurtų dokumentinių filmų retrospektyvą Lietuvos nacionaliniame muziejuje] // Lietuvos žinios. – 2004, kov. 25.
● Birškytė-Klimienė L. Lietuvos istorijos atspindžiai dailėje: [dar kartą apie Lietuvos nacionalinio muziejaus parodą „Lietuvos istorijos atspindžiai dailėje XVII-XIX a.“ iš Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių] // 7 meno dienos. – 2004, saus. 23.
● Dolinskas V. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų projektų salė: [Lietuvos dailės muziejaus darbuotojo informacija apie Chodkevičių rūmuose įrengtą atkuriamų Valdovų rūmų specializuotą informacijos centrą, kuriame pristatomi naujausi projektai ir pagrindiniai darbai] // Literatūra ir menas. – 2004, vas. 13.
● Jablonskienė A. Užmirštas Vilnius pagal Algimantą Kunčių: [pokalbis su fotomenininku Algimantu Kunčiumi apie jo parodą „Fotografuota Vilniuje. 1963-1970“ Lietuvos nacionaliniame muziejuje] // Respublika. – 2004, kov. 1.
● Lietuvos globėjui skirta paroda: [apie šv. Kazimiero gyvenimą liudijančių šaltinių bei jį įprasminančių meno kūrinių parodą „Vita Sancti Casimiri“ Taikomosios dailės muziejuje, pirmąją iš ketverius metus truksiančio ciklo, skirto sakralinio meno populiarinimui] // Lietuvos žinios. – 2004, kov. 5.
● Mažrimienė V. Pastabos apie užmirštą dailininkę: [apie skulptorę, keramikę Leokadiją Belvertaitę (1904-1992) ir jos figūrinės-žanrinės keramikos darbų parodą „Karalienė molio bateliais“ Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje] // 7 meno dienos. – 2004, kov. 19.
● Mikšionienė R. Dailės lobyne – tik trupiniai: [apie Lietuvos dailės muziejaus įsigytų XX a. paskutinio dešimtmečio Lietuvos menininkų kūrinių, numatomų eksponuoti rekonstruojamoje Lietuvos nacionalinėje dailės galerijoje, pristatymą visuomenei] // Lietuvos rytas. – 2004, kov. 23, priedas „Mūzų malūnas“.
● Naujovės Baltijos šalių skulptūros kvadrienalėje: [informacija apie Lietuvos dailės muziejaus Šiuolaikinės dailės informacijos centro ir Tarptautinės dailės kritikų asociacijos Lietuvos sekcijos 2004 m. kovo 26 d. organizuojamą tarpdisciplininį seminarą-diskusiją „Europos erdvė: naujausios žinios apie genius loci“] // 7 meno dienos. – 2004, vas. 6.
● Parodoje atskleisti sakralinės dailės klodai: [apie ketverius metus veikusios parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ organizavimą ir įgytą patirtį pasakoja Lietuvos dailės muziejaus direktorius Romualdas Budrys ir parodos kuratorius dr. Vydas Dolinskas] // Literatūra ir menas. – 2004, saus. 9.
● Paveikslų galerijoje – XX amžiaus pabaigos dailės kūriniai: [apie XX a. paskutinio dešimtmečio Lietuvos menininkų kūrinių parodą Vilniaus paveikslų galerijoje, tapsiančią rekonstruojamos Lietuvos nacionalinės dailės galerijos ekspozicijos dalimi] // Lietuvos žinios. – 2004, kov. 16.
● Profesinio meistriškumo atspindžiai: [apie Leonardo Tuleikio pastarųjų keliolikos metų tapybos darbų parodą Radvilų rūmuose, skirtą menininko 65 metų sukakčiai] // Lietuvos žinios. – 2004, kov. 25.
● Rupeikaitė V. Fotografo duoklė Čiurlioniui: [apie žymaus lietuvių dokumentininko – fotografo, operatoriaus, kino režisieriaus Juozo Kazlausko (1941-2002) retrospektyvinę fotografijų parodą M.K.Čiurlionio galerijoje] // Lietuvos žinios. – 2004, kov. 22.
● Savičiūnaitė V. Italų avangardas pasiekė Kauną: [apie italų daugelio žanrų menininko Ugo Nespolo naujausių darbų pristatymą M.Žilinsko dailės galerijoje] // Lietuvos rytas. – 2004, saus. 27, priedas „Mūzų malūnas“.
● Savičiūnaitė V. Kaune nugalėjo „Kentauras“ ir jaunų dailininkų idėjos: [apie Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus organizuotą kasmetį konkursą „Geriausias metų kūrinys“ ir jį laimėjusią Danieliaus Sodeikos bronzinę skulptūrą „Kentauras“] // Lietuvos rytas. – 2004, kov. 2, priedas „Mūzų malūnas“.
● Tekančio laiko atspaudai: [žurnalistės Agnės Narušytės pokalbis su fotomenininku Algimantu Kunčiumi apie jo parodą „Fotografuota Vilniuje. 1963-1970“ Lietuvos nacionaliniame muziejuje] // 7 meno dienos. – 2004, kov. 5.
 
● Antanas Dilys – Pelikso Bugailiškio premijos laureatas: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus 2004 m. Pelikso Bugailiškio premijos laureatą Antaną Dilį] // Šiaulių kraštas. – 2004, vas. 28.
● Balčiūnas P. Mokiniai prigamino Užgavėnių kaukių: [apie Užgavėnių kaukių parodą Šiaulių „Aušros“ muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2004, vas. 13.
● Beinoravičienė R. Jūrų muziejuje išperintas pingviniukas: [apie Lietuvos jūrų muziejaus augintinių prieauglį ir jo priežiūrą] // Lietuvos žinios. – 2004, vas. 10.
● Brusokas E. Už vientisą ir laisvą respubliką. Vilniaus miestiečiai 1794 m. sukilime: [Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojo publikacija] // Darbai ir dienos. – T. 37. P. 149-180.
● Čepukaitytė K. Karinio konkurso geriausieji: [apie respublikinio konkurso „Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija“ atrankinę viktoriną, vykusią Šiaulių „Aušros“ muziejuje surengtoje parodoje „Lietuvos karys nuo seniausių laikų iki šių dienų“] // Šiaulių naujienos. – 2004, vas. 6.
● Čepukaitytė K. P. Bugailiškio premija – fotografui: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus 2004 m. P.Bugailiškio premijos įteikimą ir naujausio „Aušros“ muziejaus leidinio – „Šiaulių metraštis 1999-2002“ pristatymą] // Šiaulių naujienos. – 2004, kov. 12.
● Eksponuojamos Virgilijaus Šontos fotografijos: [apie V.Šontos (1952-1992) fotografijų parodą, atidarytą Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2004, saus. 14.
● Fotografas džiazuoja kartu su muzikantais: [apie D.Labučio fotografijų parodą „Jazz my life“, atidarytą Fotografijos muziejuje] // Lietuvos rytas. – 2004, saus. 23, priedas „Savaitgalis“.
● Fotografinis Dainiaus Labučio džiazas keliauja per Lietuvą: [apie D.Labučio fotografijų parodą „Jazz my life“, atidarytą Fotografijos muziejuje] // Respublika. – 2004, saus. 21.
● Garnienė A. „Saldus ir skaudus tas rašymas...bet rašysiu“: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus ir Šaulių sąjungos išleistos knygos „Vlado Putvinskio-Pūtvio laiškai“ pristatymą Ch.Frenkelio rūmuose] // Trimitas. – 2004, Nr. 3.
● Girdvainis J. Fotografuodamas džiazą jo negirdi: [apie D.Labučio fotografijų parodą „Jazz my life“, atidarytą Fotografijos muziejuje] // Respublika. – 2004, saus. 24, priedas „Julius“.
● Į muziejų – ir rožinis dviratis: [apie Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos Šiaulių dviračių muziejui dovanotą vieną įžymiųjų rožinių dviračių, kuriais Vilniuje važinėja parkų lankytojai] // Lietuvos rytas. – 2004, saus. 31, priedas „Sostinė“.
● Inčiūrienė S. Vlado Putvinskio-Pūtvio laiškai: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus išleistą knygą] // Parkas. – 2004, vasario mėn.
● Jakštas A. Už tai, ką pasiekiau, esu dėkingas plieno rutuliui: [straipsnis skirtas sporto veterano Adolfo Varanausko 70-osioms gimimo metinėms, paminėtoms Lietuvos sporto muziejuje] // Sportas. – 2004, vas. 2.
● Januševičius A. Druskininkų desantas Šiauliuose: [apie Druskininkų miesto muziejaus parodą „XIX amžiaus Druskininkai Vasilijaus von Rothkircho iliustracijose“ Šiaulių „Aušros“ muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2004, vas. 20.
● Januševičius A. Miestas ant žmonių kaulų: [interviu su Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus vedėja A.Šapaite apie archeologinius kapinynus Šiauliuose] // Šiaulių kraštas. – 2004, kov. 8.
● Januševičius A. Senovės žmonių gyvenimas iš arti: [apie naujos Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologijos ekspozicijos atidarymą] // Šiaulių kraštas. – 2004, kov. 8.
● Januševičius A. Švyturių šviesa – poeto Jovaro name: [apie filokartisto, Lietuvos fotomenininkų sąjungos nario Raimondo Dilio atvirukų parodą „Švyturiai“] // Šiaulių kraštas. – 2004, saus. 17.
● Januševičius A. Teatro mūzos sužavėta: [apie parodą „Teatrinės iliuzijos ir realijos“ ir jos rengėją Šiaulių „Aušros“ muziejaus skyriaus vedėją M.Taraškutę] // Šiaulių kraštas. – 2004, kov. 26.
● Jurevičiūtė A. Lietuvos karių dalyvavimo užsienio kariuomenėse tyrimų problemos: [Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojos publikacija] // Karo archyvas. T. XVIII. P. 339-354.
● Jurevičiūtė A. Lietuvos kariuomenės kūrėjų sąjunga ir jos vaidmuo vidaus politikoje 1927-1940 metais: [Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojos publikacija] // Karo archyvas. T. XVIII. P. 209-255.
● Kniežaitė M. G.Kakaras: „Gyvename iškreiptame pasaulyje“: [pokalbis su Lietuvos etnokosmologijos muziejaus direktoriumi Gunaru Kakaru apie vykdomą muziejaus rekonstrukciją] // Respublika. – 2004, vas. 3.
● Lukošiūtė B. Antano Ulpio fondas Šiaulių „Aušros“ muziejuje: [Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotojos publikacija] // Šiaulių kraštas. – 2004, vas. 28.
● Markūnas A. Vytauto Didžiojo karo muziejaus indėlis atkuriant Lietuvos kariuomenę ir tradicijas 1988-1990 m.: // [pranešimas 2001 m. lapkr. 17 d. vykusios Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos karininkų sąjungos mokslinės konferencijos leidinyje] // Lietuvos atsargos karininkų sąjungos vaidmuo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos atkūrime. – Vilnius, 2004.
● Morkūnienė V. „Aušros“ muziejuje – dvigubas paminėjimas: [apie Kovo 11-osios ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus 81-ųjų įkūrimo metinių minėjimus Ch.Frenkelio rūmuose] // Šiaulių kraštas. – 2004, kov. 12.
● Morkūnienė V. Muziejuje susitinka praeitis ir šiandiena: [interviu su Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriumi R.Balza muziejaus įkūrimo 81-ųjų metinių proga] // Šiaulių kraštas. – 2004, kov. 16.
● Morkūnienė V. Publikuoti 50 metų žemėje slėpti laiškai: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus išleistą knygą „Vlado Putvinskio-Pūtvio laiškai“] // Šiaulių kraštas. – 2004, vas. 17.
● Morkūnienė V. Sausis nebuvo sausas: [apie Dainiaus Labučio fotografijų parodą „Jazz my life“, eksponuotą Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2004, vas. 7.
● Musteikis A. Praėjusio amžiaus pradžios paveikslėliai: [apie parodą „XX a. pr. Rusijos meniniai atvirukai“ iš kolekcininko Igorio Prudnikovo (Sankt Peterburgas) rinkinių Lietuvos teatro, kino ir muzikos muziejuje] // Lietuvos žinios. – 2004, saus. 19.
● Pociūnas A. Lietuvos rekruto dalia Rusijos kariuomenėje: [Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojo publikacija] // Karys. – 2004, Nr. 1.
● Pociūnas A. Smogiamieji ginklai – LDK kariuomenės karininkų ir laipsnių simboliai: [Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojo publikacija] // Kardas. – 2004, Nr. 1.
● Rakutis V. Lietuvos kariuomenės organizaciją reglamentuojantys dokumentai 1717-1775 m.: [Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojo publikacija] // Karo archyvas. T. XVIII. P. 65-121.
● Rakutis V. XVIII a. Lietuvos karo istorijos tyrimų apžvalga: [Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojo publikacija] // Karo archyvas. T. XVIII. P. 307-322.
● Rupeikaitė V. Samurajų kardai laukia įkurtuvių Kaune: [apie japonų verslininko Fuminorio Nobos finansuotą 11 unikalų samurajų kardų parodą, kuri nuo gegužės pabaigos metus bus eksponuojama Vytauto Didžiojo karo muziejuje] // Lietuvos žinios. – 2004, kov. 16.
● Stuokaitė J. Istorijos fragmentas senoje graviūroje: [apie Vytauto Didžiojo karo muziejuje saugomą Lemeano ir Misbacho graviūrą „Napoleono ir Aleksandro I susitikimas Nemune ant plausto prie Tilžės 1807 m. birželio 23 d.“] // Kardas. – 2003, Nr. 4.
● Šapaitė A. Ekspozicijoje – Šiaulių krašto praeitis: [Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus vedėjos informacija apie naują archeologijos ekspoziciją] // Respublika. – 2004, kov. 13.
● Šimaitis S. Surastas Theodoro Grotthusso portretas: [Šiaulių „Aušros“ muziejaus ekspozicijoje kabančio „Vyro portreto“ atributavimas ir portretuojamojo asmenybės nustatymas] // Šiaulių kraštas. – 2004, saus. 30.
● Šiukščienė V. „Šiaulių metraštis 1999-2002“. Devintoji knyga: [Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotojos publikacijoje pristatomas naujausias muziejaus tęstinio leidinio tomas, primenama leidinio istorija] // Šiaulių kraštas. – 2004, kov. 26.
● Teatro iliuzijos vaikams ir suaugusiems: [apie Tarptautinei teatro dienai skirtą Šiaulių „Aušros“ muziejaus parodą „Teatrinės iliuzijos ir realijos“] // Šiaulių kraštas. – 2004, kov. 16.
● Tumėnas S. Keli pastebėjimai, paskaičius „Šiaulių metraščio“ devintąją knygą: [atsiliepimas apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidinį „Šiaulių metraštis 1999-2002"] // Šiaulių kraštas. – 2004, kov. 31.
● Vaičenonis J. Karo komendantūrų veikla Lietuvoje 1927-1940 m.: [Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojo publikacija] // Karo archyvas. T. XVIII. P. 256-295.
● Vansauskienė J. Dvaro praeities sergėtojas: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejui priklausantį Pakruojo dvarą] // Šiaulių kraštas. – 2004, kov. 5.
 
● Alytaus padangėje – nauja knyga: [apie Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojo Š.Šimkevičiaus knygos „Petras Dumbliauskas – Dzūkijos krašto bibliofilas“ pristatymą] // Dainavos žodis. – 2004, saus. 13.
● Andrijauskas R. Ką lietuviai turėtų veikti sausio 6-ąją dieną?: [žurnalisto ir Alytaus kraštotyros muziejaus etnografo Giedriaus Bernatavičiaus pokalbis apie Trijų karalių šventę, senąsias šios šventės tradicijas] //Alytaus naujienos. – 2004, saus. 3.
● Armonaitė L. Kėdainiai pagerbė Juozą Paukštelį: [apie poeto J.Paukštelio 105-ųjų gimimo metinių minėjimą Kėdainiuose ir pernykštes peripetijas dėl jo memorialinio muziejaus likvidavimo] // Lietuvos žinios. – 2004, kov. 24.
● Astramskas A. Baigiamasis žodis: [Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojo publikacija] // Panevėžys nuo XVI a. iki 1990 m. – Panevėžys, 2003, P. 684-687.
● Astramskas A., Gaidelienė J. Po dvigalvio erelio ženklu (XIX a. – XX a. pr.): [Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojų publikacija] // Panevėžys nuo XVI a. iki 1990 m. – Panevėžys, 2003. P. 115-286.
● Baužytė J.M. Kreivas vaizdas: [minimas Pasvalio krašto muziejaus teatro spektaklis „Pakylėjimas“ Nacionaliniame dramos teatre] // Žurnalistų žinios. – 2004, vasaris.
● Bernatavičius G. Alytaus kraštotyros muziejuje – riešinės: [Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojo straipsnis apie muziejuje eksponuojamas riešines] // Alytaus naujienos. – 2004, vas. 11.
● Bitinaitė A. Apie žydų gyvenimą Lietuvoje: [apie Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus parodą ir mokomąjį metodinį seminarą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2004, kov. 13.
● Bitinaitė A. Saločių biblioteka persikėlė į „baltuosius rūmus“: [apie Saločių bibliotekos atidarymo šventėje Pasvalio muziejininkų surengtą pamoką „Slaptoji lietuviška mokykla“] // Darbas. – 2004, kov. 16.
● Dulkienė A. Erdviniai objektai – muziejuje: [apie netradicinius lino dailės darbus, menininkų sukurtus tarptautiniame simpoziume „Plinars 2003“ Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2004, vas. 19.
● Dulkienė A. Grafiko klasiko darbai jau muziejuje: [apie Antano Kučo darbų parodą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2004, vas. 26.
● Dulkienė A. Meditacinė tapyba muziejuje: [apie kauniečio dailininko Vytauto Tamošiūno tapybos darbų parodos „Tik ėjimas...“ atidarymą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2004, kov. 23.
● Dumbliauskas P. Knygų mylėtojai praeities Dzūkijoje: [slapyvardžiu prisidengęs muziejaus darbuotojas Šarūnas Šimkevičius apžvelgia jau XVIII a. Dzūkijoje kauptas bibliotekas (dažniausiai tai buvo didikų ir vienuolių knygų kolekcijos), po spaudos draudimo panaikinimo įsisteigusius knygynus] // Dainavos žodis. – 2004, kov. 30.
● Eitkevičienė L. Tereikia vienos smulkmenos – patalpų: [interviu su Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus direktoriumi E.Vasiliausku apie muziejaus veiklą, problemas ir perspektyvas] // Joniškis. – 2004, kov. 30.
● Giedrytė T. Kaimo bendruomenė senus papročius žadina kartu su Pasvalio muziejininkais: Užgavėnių diena: [apie Užgavėniųrenginį Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2004, kov. 4.
● Grabys K. Kas pažemino Panevėžio Sąjūdžio būstinę?: [kritinis žodis apie Panevėžio kraštotyros muziejaus parodą] // Sekundė. – 2004, kov. 1.
● Grunskis F. Biržų pilis laukia tarptautinių turistų: [apie Seimo Subalansuotos aplinkos plėtros ir nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos komisijos išvažiuojamąjį posėdį Biržų „Sėlos“ muziejuje, kur aptartas ambicingas 20 mln. litų vertės Biržų pilies pritaikymo turizmo reikmėms projektas] // Respublika. – 2004, vas. 3.
● Jaunimas neabejingas savo tautos istorijai: [apie Pasvalio krašto muziejuje vykusį rajono vyresniųjų klasių moksleivių konkursą „Lietuvos kovų už laisvę, kariuomenės bei netekčių istorija“] // Darbas. – 2004, vas. 7.
● Jonušas A. Operacija „Vykinto akmuo“: [Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotojo informacija apie paminklinio akmens kunigaikščiui Vykintui pastatymą buvusio Vembūtų (Kulšiškių) papilio teritorijoje] // Kalvotoji Žemaitija. – 2003, gruodž. 2.
● Jonušas A. Talka Zdoniškės dvarvietėje: [Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotojo publikacija] // Kalvotoji Žemaitija. – 2004, saus. 13.
● Juškienė E. Sąjūdžio gimimas ir veikla iki 1990-ųjų kovo: [Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojos publikacija] // Panevėžys nuo XVI a. iki 1990 m. – Panevėžys, 2003. P. 670-683.
● Kalašnikovienė A. Rekolekcijos: [Alytaus kraštotyros muziejaus rinkinių vyr. saugotojos straipsnis apie krikščioniškąją meditacijos, mintinės maldos formą – rekolekcijas] // Alytaus naujienos.- 2004, kov. 30.
● Kasparavičius S. ...į žemaičių Pilėnus: [Žemaičių muziejaus „Alka“ direktoriaus publikacija] // Žemaičių žemė. – 2004, Nr. 1(42).
● Kazlauskas A. Ar Gulbinėnai prisimins generolą? Nepriklausomybė – kovų pasekmė: [Pasvalio muziejininko straipsnis apie generolą Kazį Ladigą] // Darbas. – 2004, vas. 19.
● Kazlauskas A. Naujausias žurnalo numeris: „Žiemgalos“ draugijoje: [Pasvalio muziejininkas apžvelgia „Žiemgalos“ žurnalo 2003 m. Nr. 2 straipsnius] // Darbas. – 2004, saus. 24.
● Kazlauskas A. Petras Avižonis įsitvirtino amžiams: [Pasvalio krašto muziejaus darbuotojo publikacija apie paminklo P. Avižoniui atidengimą] // Mokslas ir gyvenimas. – 2004, Nr. 1.
● Kochanskas J. Angelas su pasagėle tegul Andriui Liaukui laimę neša: [apie garsaus Dzūkijos kalvio metalo darbų parodą Alytaus kraštotyros muziejuje] //Alytaus naujienos. – 2004, vas. 29.
● Kontrimavičiūtė I. Į ištiestus delnus pinigai nebyrės: [apie Panevėžio kraštotyros muziejų] // Sekundė. – 2004, vas. 2.
● Krušinskaitė R. Žymus meistras pristato kaldinius: [apie jubiliejinę kalvio Andriaus Liaukaus darbų parodą „Geležis ir žmonės“ Alytaus kraštotyros muziejuje] // Lietuvos žinios. – 2004, vas. 18.
● Kultūros projektus remia ministerija: [apie Kultūros ministerijos skirtas lėšas Pasvalio krašto muziejaus projektui „Ekspedicija Joniškėlio miestelyje“ vykdyti] // Darbas. – 2004, saus. 31.
● Lititauskas A. Joniškyje – paroda apie žydus Lietuvoje: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje atidarytą parodą „Žydų gyvenimas Lietuvoje“ ir muziejininko T.Butaučio knygos „Joniškio krašto žydų gyvenimas tarpukariu (1918-1940 m.)“ pristatymą] // Respublika. – 2004, saus. 6.
● Lužytė M. „Kai plunksna prabyla“: [apie rajono VIII jaunųjų literatų konkursą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2004, vas. 28.
● Maskoliūnas P. Priekulėje ruošiamasi klasikės muziejaus jubiliejui: [apie 2004 m. 20-metį švenčiantį Ievos Simonaitytės memorialinį muziejų] // Respublika. – 2004, saus. 15.
● Osipova I. Kas nustelbė valstybės saugomo kultūros paveldo vertę: [Joniškio muziejaus direktoriaus E.Vasiliausko komentaras dėl ardomo Raktuvės piliakalnio] // Sidabrė. – 2004, vas. 28.
● Osipova I. Kraštiečiai pirmąsyk susitiko su Joniškio meru: [apie Vilniaus kraštiečių bendrijos „Sidabra“ susirinkime Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus direktoriaus E.Vasiliausko skaitytą pranešimą „Naujausi tyrinėjimų duomenys apie Kalnelio archeologijos paminklus“] // Sidabrė. – 2004, saus. 7.
● Osipova I. Leidinys, skatinantis išsaugoti senamiestį: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje atidarytą parodą „Žydų gyvenimas Lietuvoje“ ir muziejininko T.Butaučio knygos „Joniškio krašto žydų gyvenimas tarpukariu (1918-1940 m.)“ pristatymą] // Sidabrė. – 2004, saus. 3.
● Osipova I. Prestižiniame leidinyje – Joniškio praeitis: [apie Lietuvos banke atidarytą parodą „Bankai Lietuvoje XIX a. pabaigoje – XX a. I pusėje. Projektuose, atvirukuose, nuotraukose“ ir jos kataloge pateiktas kai kurias Joniškio muziejuje saugomas nuotraukas] // Sidabrė. – 2004, saus. 7.
● Osipova I. Senamiestis – unikali mūsų miesto dvasia: [Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus direktoriaus E.Vasiliausko komentaras dėl Joniškio senamiesčio] // Sidabrė. – 2004, vas. 7.
● Paškevičienė Z. Baronienė įsigeidė Rokiškio dvaro: [apie Austrijoje gyvenančios baronienės Johanos fon Tyzenhauzen pretenzijas į Rokiškio dvaro rūmus, kuriuose šiandien veikia Rokiškio krašto muziejus, ir kitą jos šeimos valdytą nekilnojamąjį turtą Lietuvoje] // Lietuvos žinios. – 2004, vas 18.
● Petrulienė A. Panevėžio miesto ir jo apylinkių priešistorė: [Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojos publikacija] // Panevėžys nuo XVI a. iki 1990 m. – Panevėžys, 2003. P. 19-38.
● Pilkauskas D. Pirmoji sovietinė okupacija Panevėžyje 1940-1941 m.: [Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojo publikacija] // Panevėžys nuo XVI a. iki 1990 m. – Panevėžys, 2003. P. 446-457.
● Pilkauskas D. Rezistencinis judėjimas Panevėžio mieste ir apskrityje 1944-1953 m.: [Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojo publikacija] // Panevėžys nuo XVI iki 1990 m. – Panevėžys, 2003. P. 488-499.
● Pinkevičienė S. Kovo 8-ąją – feministinis diskursas į „antibarbinės“ kultūros erdves: [apie dailininkės Jūratės Kazakevičiūtės kūrybos parodą Alytaus kraštotyros muziejuje] // Alytaus naujienos. – 2004, kov. 9.
● Pinkevičienė S. Tarsi koks Diuma daktaras Eugenijus Svetikas po dvidešimties metų pagaliau atsiskaitė su alytiškiais: [apie archeologo E.Svetiko knygos „Alytaus kapinynas:christianizacijos šaltiniai“ pristatymą Alytaus kraštotyros muziejuje] // Alytaus naujienos. – 2004, kov. 13.
● Pinkevičienė S. Vaikams apie spaudos draudimą prie žibalinės lempos pasakojantys muziejininkai nepraranda vilties parengti virtualią ekspoziciją „Dzūkijos knygnešiai“: [apie Alytaus muziejininkų siekį parengti virtualią ekspoziciją, kuri primintų spaudos draudimą Dzūkijoje] // Alytaus naujienos. – 2004, kov. 17.
● Politikų dovanas išdalino Trys Karaliai: [apie Pasvalio krašto muziejaus teatro spektaklį „Dangaus palaiminta naktis“, parodytą daugiavaikių šeimų, Grūžių globos namų ir kitiems vaikams] // Darbas. – 2004, saus. 10.
● Pučilauskaitė V. Pirmąją parodą abiturientas skyrė gimtajam miestui: [apie A.Simanavičiaus kompiuterinės fotografijos parodą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Sekundė. – 2004, saus. 30.
● Rinkūnienė G. Sąjūdžio muziejus primins neiškreiptą istoriją: [apie naująjį Panevėžio kraštotyros muziejaus filialą] // Panevėžio balsas. – 2004, vas 18.
● Ripskytė L. Po laidotuvių piliakalnyje – abejonės kultūros vertybių sargais: [Joniškio muziejaus direktoriaus E.Vasiliausko komentaras dėl ardomo Raktuvės piliakalnio] // Šiaulių kraštas. – 2004, kov. 10.
● Savickas S. Atgijo žemaičių dvasia: [apie pirmąjį Žemaičių kultūros draugijos Pasvalio skyriaus steigiamąjį susirinkimą Pasvalio krašto muziejuje] // Panevėžio rytas. – 2004, vas. 26.
● Savickas S. Geologai pasėjo nerimą: požeminės tuštumos kelia rimtą grėsmę Pasvalio pasididžiavimui – krašto muziejui ir šv. Jono Krikštytojo bažnyčiai // Panevėžio rytas. – 2004, saus. 17.
● Savickas S. Slaptoji mokykla traukia ir suaugusius: savo šalies istorijos moksleiviai mokosi prie žvakių šviesos plunksnomis krebždendami juodais dažais nuteptas medines lenteles: [apie edukacinį renginį Pasvalio krašto muziejuje] // Panevėžio rytas. – 2004, saus. 12.
● Silickienė G. Rokiškio muziejuje padaugės prakartėlių: [apie kasmetį kalėdinių prakartėlių parodą-konkursą Rokiškio krašto muziejuje] // Respublika. – 2004, vas. 20.
● Silickienė G. Skulptorius Pranas už tūkstantį neparduos prakartėlio: [apie Rokiškio krašto muziejaus derybas su kalėdinių prakartėlių parodos-konkurso nugalėtoju telšiškiu skultoriumi Pranu Dužinsku dėl jo sukurto prakartėlio įsigyjimo] // Respublika. – 2004, kov. 2.
● Silickienė G. Smegduobės praryja namus ir kelius: grėsmingi gamtos reiškiniai Pasvalyje ir Biržuose kelia pavojų pastatams ir žmonėms [apie karstinius reiškinius, galinčius pakenkti Pasvalio krašto muziejaus pastatui] // Respublika. – 2004, saus. 19.
● Skipitis E. Gedgaudiškės interpretacijos Vilniaus fone: [apie grafiko Alfonso Čepausko jubiliejinę parodą Tauragės „Santakos“ muziejuje] // Lietuvos žinios. – 2004, kov. 15.
● Spudytė E. Paveikslai be parašo: [Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotojos straipsnis apie dailininko J.Igario tapybą] // Kalvotoji Žemaitija. – 2004, vas. 26.
● Stragis V. Kuo mes turtingi?: [apie Pasvalio krašto muziejaus ekspediciją Kriklinių kaime ir jos pabaigtuvių vakaronę Kriklinių pagrindinėje mokykloje] // Darbas. – 2004, vas. 7.
● Stundienė R. Prakartėlių paroda – jau tarptautinė: [apie kasmetę kalėdinių prakartėlių parodą-konkursą Rokiškio krašto muziejuje] // Lietuvos žinios. – 2004, kov. 8.
● Toliušytė V. Miesto visuomenei pristatyta solidi Panevėžio istorija: [apie Panevėžio kraštotyros muziejaus leidinį] // Sekundė. – 2004, saus. 19.
● Toliušytė V. Po 60 metų apie save prabyla dar plačiau: [apie Vietinės rinktinės sukakčiai skirtą parodą Panevėžio krštotyros muziejuje] // Sekundė. – 2004, vas. 23.
● Trinskytė N. Paroda knygnešiams atminti: [apie parodą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Sekundė. – 2004, kov. 19.
● Trinskytė N. Persirengėliai vijo žiemą šokiais ir dainomis: [apie Užgavėnių renginį Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Sekundė. – 2004, vas. 25.
● Vaičikonytė V. Panevėžio pramonė 1919-1940 m.: [Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojos publikacija] // Panevėžys nuo XVI a. iki 1990 m. – Panevėžys, 2003. P. 316-341.
● Vaikai prisiminė poetą Anzelmą Matutį: [apie Alytaus kraštotyros muziejuje vykusią šventę, skirtą A.Matučio gimimo metinėms] // Alytaus naujienos. – 2004, saus. 8.
● Vaitkus R. Tauragės fotografas Juozas Meškerys: [Tauragės „Santakos“ muziejaus darbuotojo publikacija] // Mūsų miestelių fotografai. – Vilnius, 2003. P. 138-145.
● Vaškevičius A. Už paaukotus dolerius – muziejaus remontas: [apie pradėtus remonto darbus Vilkaviškio krašto muziejuje už JAV lietuvės dailininkės Margaritos Birutės Stankūnienės paaukotus pinigus] // Lietuvos rytas. – 2004, saus. 14.
● Virbickienė V. Druskininkietės darbuose – feministinis pasaulio suvokimas: [apie dailininkės Jūratės Kazakevičiūtės darbų parodą Alytaus kraštotyros muziejuje] // Dainavos žodis. – 2004, kov. 9.
● Virbickienė V. Jubiliejinėje kalvio parodoje – šilti metalo darbai: [apie Andriaus Liaukaus metalo darbų parodą Alytaus kraštotyros muziejuje] // Dainavos žodis. – 2004, vas. 12.
● Virbickienė V. Šeštadienio rytas – be žadintuvo, bet retai ramus: [apie Alytaus kraštotyros muziejaus direktorę Audronę Jakunskienę ir darbais apkrautus jos savaitgalius] // Dainavos žodis. – 2004, vas. 28.
● Virbickienė V. Valentinas po dešimties metų – visu gražumu: [apie Alytaus kraštotyros muziejuje atidarytą V.Butanavičiaus dailės parodą „Sveiki... po 10 metų“] // Dainavos žodis. – 2004, saus. 10.
● Žaliaduonienė B. Dzūkiją pasiekdavo ir lietuviška maldaknygė, ir laikraštis: [Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojos straipsnis apie spaudos draudimą Dzūkijoje] // Alytaus naujienos. – 2004, kov. 16.
● Žemaitienė L. Iš naujo atraskime A.Jonyno poeziją: [apie jubiliejinį A.Jonyno atminimo vakarą, vykusį Alytaus teatro salėje] // Dainavos žodis. – 2004, saus. 3.
● Žigienė V. Panevėžio istoriją rengė pusketvirtų metų: [apie Panevėžio kraštotyros muziejaus leidinį] // Panevėžio balsas. – 2004, saus. 17.
● Žvinakevičiūtė A. Sniegas ne tik paslepia – ir atveria...: [apie originalią dailininko V.Butanavičiaus darbų parodą Alytaus kraštotyros muziejuje] // Alytaus naujienos. – 2004, saus. 10.
 
● Baužienė M. Oginskių rūmuose šeimininkavo ir kareiviai, ir aktoriai: [Architektūros muziejaus vadovės publikacija apie Oginskių rūmus Vilniuje, kuriuose šiandien veikia Jaunimo ir „Lėlės“ teatrai bei P.Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centras] // Lietuvos rytas. – 2004, kov. 20, priedas „Sostinė“.
● Baužienė M. Pilies gatvės gražuolis žavi raudonų plytų ornamentais: [Architektūros muziejaus vadovės publikacija apie gotikinį pastatą Vilniaus Pilies g. 12] // Lietuvos rytas. – 2004, saus. 24, priedas „Sostinė“.
● Baužienė M. Rūmai priglaudė pirklius, studentus ir architektus: [Architektūros muziejaus vadovės publikacija apie Raduškevičių rūmus Vilniuje] // Lietuvos rytas. – 2004, saus. 6, priedas „Sostinė“.
● Mikšionienė R. Naujo muziejaus vizija kilo Himalajuose: [pokalbis su fotografu Pauliumi Normantu apie jo brandinamą idėją iki 2005 m. pabaigos Lietuvoje įsteigti Rytų Azijos sakralinio meno muziejų] // Lietuvos rytas. – 2004, kov. 9, priedas „Mūzų malūnas“.
● Vilniaus muziejų menininkai ketina įkurti Rotušėje: [apie Vilniaus rotušės darbuotojų žadamą šiemet realizuoti idėją pastato rūsiuose, foje ir III aukšto balkone įrengti Vilniaus miesto muziejų] // Lietuvos rytas. – 2004, saus. 31, priedas „Sostinė“.
 
● Dangaus sūnų kelias: [apie Taipėjaus nacionalinio muziejaus Kinijos imperatorių rūmų meno kolekcijos ekspoziciją Berlyne ir Bonoje] // 7 meno dienos. – 2004, vas. 6.
● Dubline – ir lietuvių dailė: [Lietuvos nacionalinės dailės galerijos vadovės dr. Lolitos Jablonskienės komentaras apie parodą „Naujos ribos. Dailė iš naujųjų Europos Sąjungos šalių“ Airijos nacionalinėje galerijoje] // Literatūra ir menas. – 2004, vas. 27.
● Tragiško likimo muzikanto dovana Briuseliui: [apie pernai mirusio Lietuvos muzikos akademijos profesoriaus Antano Smolskaus paskutine valia skirtą dovaną Briuselio muzikos instrumentų muziejui – muzikologo birbynę, skudučius, kankles, muzikinius įrašus ir „Grojimo birbyne pradžiamokslį“] // Respublika. – 2004, kov. 15.
 
© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.14