<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    
MUZIEJŲ LEIDINIAI
 
● Etnografija. Metraštis’11: straipsnių rinkinys / Lietuvos nacionalinio muziejaus leidinys; metraštį rengia Birutė Kulnytė ir Elvyda Lazauskaitė; numerį sudarė Birutė Kulnytė, Elvyda Lazauskaitė ir Vacys Milius; fotografas Kęstutis Stoškus; piešinių autorė Edita Prelgauskienė; dailininkas Eugenijus Karpavičius; redaktorė Marytė Slušinskaitė; maketuotoja Edita Gužaitė. – Vilnius: sp. UAB „Sapnų sala“, 2001. Tiražas 500 egz.
● Genienė Z., Žukas J. Kova dėl Klaipėdos. 1923-ieji: parodos katalogas / Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus leidinys; parengė Zita Genienė; įvadinio straipsnio autorius Julius Žukas; dailininkė-dizainerė Zita Mazaliauskaitė; viršelio dizainerė Lina Zbarauskaitė; korektorė Janina Menkutė; maketavo Silva Vėlienė. – Klaipėda: sp. S.Jokužio leidykla-spaustuvė, 2003. Tiražas 610 egz
● Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenė 1777-1794 metais: 2004 m. kalendorinių atvirukų rinkinys (41 vnt.) / Vytauto Didžiojo karo muziejaus leidinys; parengė Arvydas Pociūnas; maketavo KAM Leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnyba. – Vilnius: sp. UAB „Grafija“, 2004. Tiražas 2000 egz.
● Lietuvos kariuomenės karininkai: 1918-1953. III tomas: bio-grafinis žinynas / Lietuvos nacionalinio muziejaus leidinys; redakcinės komisijos pirmininkė Birutė Kulnytė; III tomo redaktorės Danguolė Gudienė ir Dalia Žalienė; maketavo Edita Gužaitė ir Arūnas Prelgauskas. – Vilnius: sp. AB „Spauda“, 2003. Tiražas 1000 egz.
● Lietuvos pilių archeologija: straipsnių rinkinys / Klaipėdos universiteto Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centro, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus ir Kultūros paveldo centro leidinys; sudarė Jonas Genys ir Vladas Žulkus; redaktorė Roma Nikžentaitienė; dailininkas Algis Kliševičius; santraukas į vok. k. vertė Ruth Kibelka-Leiserowitz. – Klaipėda: sp. Klaipėdos universiteto leidykla, 2002.
● Ramanauskas R. Traktas Sankt Peterburgas – Varšuva. Arklių paštas Ukmergės – Kauno ruože: knyga / Ukmergės kraštotyros muziejaus leidinys; nuotraukos A.Kuliešiaus ir iš muziejaus fondų. – Ukmergė: sp. UAB „Valdo leidykla“, 2004. Tiražas 600 egz.
● Raseinių krašto žydai: dokumentų ir straipsnių rinkinys / Raseinių krašto istorijos muziejaus leidinys; sudarytoja Lina Kantautienė; redaktorė Lina Endrušaitytė; dailininkė-maketuotoja Asta Puikienė. – Vilnius: sp. UAB „Adomo Jakšto spaustuvė“, 2004.
● Senosios Žiemgalos istorinis ir etnokultūrinis paveldas / Senās Zemgales vēsturiskais un etniskās kultūras mantojums: straipsnių rinkinys / „Žiemgalos“ draugijos, Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus bei Vilniaus pedagoginio universiteto leidinys; sudarytojai Robertas Jurgaitis ir Ernestas Vasiliauskas; dailininkas Juozas Galkus; kalbos redaktorė Leta Jurgaitienė; į latvių k. vertė Ernestas Vasiliauskas; į anglų k. vertė Algis Starkus; maketavo Laura Barisienė. – Vilnius: sp. V.Kempino įmonė „Valgra“, 2004. Tiražas 300 egz.
● Seraya Szapszal’s Karaim Collection: katalogas / Lietuvos nacionalinio muziejaus leidinys; sudarė Žygintas Būčys; redaktorė Marytė Slušinskaitė; dailininkas Eugenijus Karpavičius; maketavo Edita Gužaitė; į anglų k. vertė Arvydas Gaižauskas. – Vilnius: sp. UAB „Sapnų sala“, 2003. Tiražas 500 egz.
● Serajos Šapšalo karaimikos rinkinys: katalogas / Lietuvos nacionalinio muziejaus leidinys; sudarė Žygintas Būčys; redaktorė Marytė Slušinskaitė; dailininkas Eugenijus Karpavičius; maketavo Edita Gužaitė. – Vilnius: sp. UAB „Sapnų sala“, 2003. Tiražas 300 egz.
● Surwiłło M. Ukmergės miesto ir Ukmergės apskrities istorijos apybraiža: knyga / Ukmergės kraštotyros muziejaus leidinys; vertimas iš lenkų k. ir pastabos Raimondo Ramanausko; nuotraukos iš muziejaus fondų; nuotrauka viršelyje A.Kuliešiaus. – Ukmergė: sp. UAB „Valdo leidykla“, 2004. Tiražas 500 egz.
● Vaičenonis J. Lietuvos kariuomenė valstybės politinio gyvenimo verpetuose (1927-1940 m.): knyga / Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojo monografija; leidėjas – UAB „Versus aureus“. – Vilnius, 2003. Tiražas 500 egz.

 

 
© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.14