<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 1 

Riterių kovų menas ir klubas 
„Viduramžių pasiuntiniai“
 
Juras VISOCKIS, Vydas NARVIDAS
Trakų istorijos muziejus

 

1 pav. Lankininkų ir riterių brolijos „Viduramžių pasiuntiniai“ riteriai Viduramžių šventėje Trakų pusiasalio pilyje. V. Valužio nuotr.
2 pav. Kolegos iš Olštyno pilies (Lenkija) riterių brolijos Trakų pusiasalio pilyje.
V. Neliubino nuotr.

3 pav. V. Valužio nuotr.
4 pav. Lankininkų ir riterių brolijos „Viduramžių pasiuntiniai“ riteriai Vilniaus Žemutinės pilies Senojo arsenalo „sargyboje“. V. Neliubino nuotr.
Šiemet birželio 19 – 20 dienomis jau šeštą kartą Trakuose vyko Viduramžių šventė. Kaip ir kasmet, joje dalyvauja įvairūs amatininkai: puodžiai, kalviai ir kiti. Kiekvienoje šventėje didžiulio žmonių susidomėjimo sulaukia viduramžių kovų menus demonstruojančios grupės.
 
Kovų menas sudaro nematerialų viduramžių kultūros paveldą, kurį atgaivinti ir puoselėti stengiasi entuziastai, mėgėjai, muziejininkai. Atkurti, atgaivinti šį paveldą nėra lengva. Tam dažnai trukdo materialaus paveldo stygius. Trūksta aprašymų, atvaizdų, autentiškos ginkluotės pavyzdžių.
Daugiau informacijos mus pasiekia iš vėlyvųjų viduramžių, t.y. iš XV – XVI a. Šio laikmečio atkūrimas labiausiai ir tinka Trakams, Trakų pilių aplinkai. Labiausiai šio laikmečio dvasią atkurti sekasi į Trakus kasmet atvykstančioms riterių grupėms iš Lenkijos, kur gyvuoja senos, tvirtos riterių klubų tradicijos. Riterių kovos sutraukia gausų žiūrovų būrį.
Viduramžių šventės būdingos istorinius gynybinius statinius turinčioms Europos šalims. Be abejonių, renginių kokybė daug priklauso nuo šalies ir jos kultūrą kuruojančių organizacijų finansinių išteklių. Be to, labai svarbus ir minėtų institucijų požiūris į klubus, propaguojančius viduramžių kultūrą. Jeigu finansiniai ištekliai yra pakankami, o kultūrą kuruojančių organizacijų bei institucijų požiūris į tokias šventes yra teigiamas, tai gaunamas maksimalus rezultatas: įspūdingas, ilgai įsimenantis reginys, paverčiantis pilį ar tvirtovę nuolatinės turistinės traukos centru. Priešingu atveju, tiek žiūrovai, tiek ir šventės dalyviai išsiskirsto pamatę tik mėgėjiško lygio renginį, nepatyrę malonumo.
Džiaugiamės, kad Trakų istorijos muziejaus organizuojamos šventės, nepaisant kuklių finansinių išteklių, siekia maksimalaus rezultato ir šventės dažniausiai pavyksta, kasmet didėja šventėje apsilankančių žmonių skaičius.
Taip jau susiklostė, kad egzistuoja stereotipas, jog viskas, kas Lietuvos materialinėje kultūroje yra europietiško, yra svetima. Neva vertinga tik pagoniškoji kultūra, o po Lietuvos krikšto (1387 m.) lietuviški išliko tik žemesnieji visuomenės sluoksniai. Aukštuomenė gi atskilo nuo tautos kamieno ir negalinti autentiškai reprezentantuoti tautą. Tokiu atveju ir visa Vytauto Didžiojo – aktyvaus Lietuvos modernintojo ir europintojo – epocha kartu su Trakų salos pilimi turėtų būti svetimkūnis mūsų kultūroje ir nesuprantama valdovo užgaida? Šis stereotipas neteisingas, skurdinantis ir išbraukiantis iš mūsų gyvenimo tai, kuo pagrįstai galėtume didžiuotis.
Dėsninga, kad iš nepasitenkinimo esama padėtimi atsiranda iniciatyvos, kurios siekia tą padėtį pakeisti. Viduramžių (ypač vėlyvųjų) karybos vizualinime esanti tuštuma, atrodo, kad greitai gali būti užpildyta pakankamai kokybiškai ir plačiai, nes žmonės, pasiryžę profesionaliai ta padaryti, neslepia didelių ambicijų. Jau yra susikūrusios ar kuriasi įvairios grupės ir klubai, propaguojantys viduramžių kultūros apskritai ir konkrečiai to laikmečio karybos tradicijas.
Viešoji įmonė „Oksalis“ ir jos padalinys „Viduramžių pasiuntiniai“ šiais metais pradėjo įgyvendinti projektą, supažindinantį visuomenę su viduramžių Europos karyba. Projektą sudaro pažintinių seminarų ciklas moksleiviams ir suaugusių turistų grupėms. Balandžio mėnesį pradėtas vesti įžanginis seminaras „Viduramžių Europos karyba“. Viename Trakų salos pilies vakarinių kazematų bokšte įrengta šarvų ir ginklų kopijų ekspozicija (kovoms skirtas inventorius). Šiame bokšte vyksta seminarai, gausiai iliustruojami skaidrėmis. Seminaras turi ir praktinę dalį. Dalyviai gali pašaudyti iš lanko ir arbaleto. Šaudymo aikštelė įrengta šalia Centrinių rūmų, todėl, į ją gali užsukti ir nedalyvaujantys seminaruose Salos pilies lankytojai. Tikimės, kad seminaras, parengtas kartu su „Viduramžių pasiuntiniais“ ir Trakų istorijos muziejaus darbuotojais, bus mėgiamas ir gausiai lankomas.
Antra projekto dalis numato šaudymo tradiciniais (artimais istoriniams) lankais varžybų ciklą. Varžybų tipai ir taisyklės sudarytos pagal Vakarų Europoje viduramžiais rengtas lankininkų varžybas. Tokios varžybos atspindi šaudymo būdus, naudotus mūšio sąlygomis. Pagal galimybes jas stengiamasi įkomponuoti į viduramžių šventes. Tokiais atvejais varžybų dalyviai vilkės ir viduramžiškais drabužiais.
Trečioji projekto dalis numato galimybę įrengti šaudyklą ir besidomintiems šaudymu tradiciniais lankais žmonėms sudaryti sąlygas įsigyti inventorių. Šiuo metu šaudyklos rengiamos: Trakų pusiasalio pilies teritorijoje (neskaitant Trakų salos pilyje esančios šaudyklos) ir šalia Šalčininkų esančioje Klimkynės kaimo turizmo sodyboje. Čia rengiamos šaudymo iš lanko miško trasoje varžybos.
Ketvirta projekto dalis – grynai komercinė, numatanti dalyvavimą lankininkų ir riterių šou programose. Ši veikla turi iš dalies finansuoti pažintinių seminarų rengimą bei pasirengimą dalyvauti viduramžių šventėse.
Projektas taip pat turi tikslą skatinti viduramžių kovos menų klubų steigimąsi Lietuvoje, bendradarbiavimą su Europos viduramžių kovos menų akademija (AEMMA) ir plėtoti viduramžių kovos menų sportinę veiklą.
„Viduramžių pasiuntiniai“ kelia sau tikslą Trakų ir kitose Lietuvos pilyse rengti riterių turnyrus, lankininkų varžybas, į jas pritraukti dalyvių ir iš užsienio šalių. Be abejo, tai – ilgalaikė programa, kuri bus įgyvendinama keliais etapais per keletą metų.
Šio projekto įgyvendinimas nebūtų įmanomas be „Viduramžių pasiuntinių“ entuziastų, be dviejų pagrindinių projekto rėmėjų – Trakų istorijos muziejaus ir ginklų parduotuvių tinklą turinčios bendrovės „Oksalis“ – paramos. Visos šio projekto pusės tikisi, kad sumanymas yra geras, duos naudos ir muziejui, ir „Viduramžių pasiuntiniams“, bus įdomus, naudingas muziejaus lankytojams, prisidės prie viduramžių kultūros, tradicijų nematerialaus paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo.
Susidomėjusius „Viduramžių pasiuntinių“ veikla kviečiame apsilankyti Trakų istorijos muziejuje bei interneto svetainėje adresu www.viduramziai.lt, kur galima rasti papildomos informacijos apie „Viduramžių pasiuntinių“ klubo veiklą.
© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.14