<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 1 

Juozo Naujalio memorialinis muziejus 
Raudondvario pilyje
 
Lina LAPIENYTĖ, J. Naujalio memorialinis muziejus

 

1 pav. Iš Raudondvario pilies bokšto atsiveria Nevėžio kraštovaizdžio draustinis. L. Lapienytės nuotr.
2 pav. Raudondvario pilies rūmai, kuriuose įsikūręs kompozitoriaus J.Naujalio memorialinis muziejus. V. Valužio nuotr.
Raudondvario ansamblis ir parkas
 
Pirmasis žinomas Raudondvario rūmų (nuo XIX a. vadinami pilimi) savininkas XVII a. pirmoje pusėje buvo Vaitiekus Dziavaltauskas. Apie XVII a. vidurį rūmai tapo J. Kosakovskio, o 1652 m. – LDK didžiojo etmono J. Radvilos nuosavybe. Jam mirus, rūmai atiteko B. Radvilai. 1662 m. už 30 tūkst. florinų Raudondvario dvarą nusipirko Vorlovskis. XVIII a. antroje pusėje čia šeimininkavo Zabielos, o nuo XIX a. pradžios – grafai Tiškevičiai.
Pirmojo pasaulinio karo metais, vokiečių kariuomenei okupavus Lietuvą, Raudondvario rūmuose įsikūrė Vyriausiosios okupacinės valdžios valdybos būstinė. 1924 – 1942 m. rūmuose buvo Lietuvos moterų globos komiteto vaikų prieglauda. Per Antrąjį pasaulinį karą čia buvo įsikūrusi vokiečių ypatingos paskirties komanda, kuri, pasitraukdama iš Raudondvario, 1944 m. pilies rūmus sunaikino. 1959 – 1973 m. pagal architektų S. Čerškutės ir V. Jurkšto projektą Raudondvario ansamblis atstatytas.
Rūmai ypatingai suklestėjo grafų Tiškevičių valdymo laikotarpiu. Čia buvo rūmų orkestras, daugiau kaip 20 tūkst. knygų biblioteka, kurioje buvo Aristotelio, G. Galilėjaus, E. Roterdamiečio veikalų. Rūmuose kabėjo garsių Europos dailininkų Leonardo da Vinči, P. Rubenso, M. Karavadžo paveikslai, interjerą puošė unikalūs meno kūriniai, parsivežti iš tolimų kelionių po pasaulį.
Juozo Naujalio memorialinis muziejus
 
Šiandien Raudondvario rūmuose įsikūręs Juozo Naujalio memorialinis muziejus, siekiantis kurti glaudžius kultūrinius saitus tarp praeities ir dabarties kartų.
J. Naujalio memorialinis muziejus įsteigtas 2002 m. sausio 1 d. Kauno rajono tarybos sprendimu. Muziejus įsikūręs Raudondvario pilies patalpose. Bendras muziejaus plotas 260 kv. m.: iš jų 57 kv. m ekspozicijų salės, 84 kv. m – parodų salės.
Muziejaus rinkiniuose saugoma daugiau kaip 1000 muziejinių vertybių. Gausiausią rinkinio dalį sudaro J. Naujalio gyvenimą, kūrybą, visuomeninę veiklą atspindintys eksponatai. Tai fotografijos, dokumentai, daiktai. Kitą rinkinio dalį sudaro Raudondvario miestelio, jo apylinkių, čia gyvenusių įžymių žmonių gyvenimo istoriją liudijantys eksponatai. Pavyzdžiui, grafus Tiškevičius, Raudondvario valdytojus, primenanti iškaba, Raudondvario bažnyčios ir miestelio senosios fotografijos, raudondvariečio D. Budrio XIX a. pabaigos – XX a. pradžios asmeninės bibliotekos knygos.
Apsilankę Lietuvos muzikos patriarchui Juozui Naujaliui skirtoje ekspozicijoje sužinosite, kad jis buvo ne tik profesionaliosios lietuviškos muzikos ir muzikinės spaudos pradininkas, bet ir žymiausias to meto Lietuvos vargonininkas, choro dirigentas, pirmojo lietuviško knygyno ir muzikos mokyklos Kaune steigėjas, pedagogas ir pirmosios dainų šventės organizatorius.
Pažvelgę į Raudondvario praeitį pamatysite grafų Tiškevičių vėliavą su Lelivos herbu, originalią 1905 m. Benedikto Tiškevičiaus kelionių po Ugandą, Kongą ir Egiptą parodos iškabą, palaikysite savo rankose simbolinį pilies raktą. O pakilę į 25 m aukščio pilies bokštą, galėsite pasižvalgyti po Nevėžio kraštovaizdžio draustinį.
Muziejų galite aplankyti antradieniais – šeštadieniais nuo 10 iki 17 val. Lankytojų pageidavimu muziejus organizuoja ekskursijas po Raudondvario miestelį ir seniūniją.
© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.14