<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    
In memoriam:
 
Jonas Bielskis
(1938 – 2004)
 
Su pirmaisiais pavasario žiedais, su giliu liūdesiu atsisveikinome su visiems brangiu, mylimu ir gerbiamu bendradarbiu, kolega, draugu, bičiuliu, ilgamečiu Kauno apskrities pedagoginio muziejaus direktoriumi Jonu Bielskiu.
Jonas Bielskis gimė 1938 11 26 Kelmės rajone. Baigęs Tytuvėnų vidurinę mokyklą, 1957-1962 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame institute lietuvių kalbą. Baigęs studijas dirbo Kubilių klube-skaitykloje vedėju, mokytojavo Kaune ir dirbo kultūrinį švietėjišką darbą. 1977-1982 m. dirbo Kauno miesto kultūros skyriaus vedėju, o nuo 1982 m. pradėjo vadovauti Respublikinio pedagoginio muziejaus kolektyvui.
Jonas Bielskis buvo aktyvus visuomenininkas, lietuvių tautinės kultūros puoselėtojas, aktyvus Kauno miesto žurnalistų sąjungos narys, atsidavęs muziejininkas, patyręs pedagogas. Knygų „Lietuvos mokyklai – 600“ (1993), „Muziejininkas Vincas Ruzgas“ (1995), „Šalia valdžios“ (1996), „Lietuviška mokykla svetur“ (1997), Pedagoginio muziejaus 80-mečio bukleto (2002), daugybės straipsnių, publikacijų švietimo, kultūros klausimais autorius.
Jonas Bielskis du kartus buvo renkamas Kauno miesto tarybos nariu, organizavo akciją „Lietuvos mokykla – už Respublikos ribų“, buvo aktyvus vaikų ir jaunimo pilietinės sąmonės ugdytojas ir propaguotojas. Daug pastangų, energijos, sumanumo ir sveikatos įdėjo Kauno apskrities pedagoginiam muziejui išsaugoti ne tik dabarties, bet ir ateities kartoms.
Visada prisiminsime direktorių Joną Bielskį kaip nuoširdų, demokratišką, turintį gilų humoro jausmą, puikų organizatorių, išprususį muziejininką.
 
Bendradarbiai
 
© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.14