<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    
Baltijos jūros regiono pilių ir muziejų bendradarbiavimas
 
Vivi JENSEN, Koldinghus (Danija) pilies muziejus, 
Danijos atstovė Baltijos jūros regiono pilių ir muziejų asociacijos komitete

 

1 pav. Malborko pilies muziejus (Lenkija), tapęs Baltijos jūros regiono pilių ir muziejų asociacijos centru. J. Vitkūno nuotr.

2 pav. Koldinghus pilies muziejus (Danija). Nuotr. iš knygos Castles Around the Baltic Sea. Malbork, 1994.

Baltijos jūros regiono pilių ir muziejų asociacija įkurta 1991 m. liepos 20 d. Malborke, Lenkijoje. Malborko pilis tapo šios asociacijos centru ir susitikimų, kurie vyksta kasmet rudenį, vieta. Asociacija vienija daugiau nei 40 muziejų, įsikūrusių Švedijos, Suomijos, Rusijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos ir Danijos pilyse.
Baltijos jūros regiono pilių ir muziejų asociacija yra pirmoji tokio pobūdžio organizacija, susikūrusi po komunistinių režimų žlugimo Rytų Europoje ir atkūrusi Baltijos šalių pilių muziejų bendradarbiavimą. Idėjos autorius buvo Michel Marbot – lenkę vedęs prancūzų verslininkas, kuris neseniai buvo nusipirkęs makaronų fabriką MALMA Malborke. Šiame mieste, esančiame į pietryčius nuo Gdansko, yra viena didžiausių Europoje pilių. Ją 1270 m. įkūrė Vokiečių ordinas, nuo 1457 m. buvo lenkų karalių pilis. Šis didžiulis pastatas įkvėpė Michel Marbot pradėti tarptautinį aplink Baltijos jūrą esančių pilių ir muziejų bendradarbiavimą, kurį MALMA dosniai rėmė.
Asociacijos tikslas yra padidinti atitinkamų institucijų bendradarbiavimą šalyse, esančiose prie Baltijos jūros. Kasmetiniuose bendruose susitikimuose, vykstančiuose Malborke, asociacijos nariai aptaria bendras problemas, diskutuoja. Komiteto nariai paeiliui organizuoja metinius susitikimus, tuo suteikdami galimybę aplankyti naujas įdomias vietas, geriau susipažinti su Baltijos erdve.
Baltijos jūros regiono pilių ir muziejų asociacijos narių bendradarbiavimas pabrėžia bendrą Baltijos valstybių lemtį. Prekyba jungė, karai skyrė, sienos buvo perbraižomos, valdžios keitėsi. Tie, kurie dirba pilyse ir muziejuose, yra įpareigoti perteikti platų istorinį pažinimą, saugomą mūsų senųjų pastatų ir muziejų. Dramatiška istorija, turinti geros ir blogos patirties iš mūsų bendrų išgyvenimų, turėtų būti pristatyta ateities kartoms. Geriausia būtų, jeigu istorija prisidėtų prie bendros ir taikingos ateities kūrimo, kad ji netarnautų siauriems, tautiniams interesams.
Malborke buvo demonstruojama keturiasdešimt vienos Baltijos šalių pilies plakatų paroda. Ją buvo galima pamatyti 2003 rudenį Koldinghus, vėliau Sonderborg pilyje. Šią vasarą paroda rodoma Nyborg pilyje.
Asociacijos nariai yra pristatomi knygoje „Pilys aplink Baltijos jūrą“, išleistoje 1994 m.
Iš anglų k. vertė Rapolas Bernotas
 
Red. pastaba: Lietuvos atstovas Baltijos jūros regiono pilių ir muziejų asociacijos komitete yra Trakų istorijos muziejaus direktorius Virgilijus Poviliūnas. Trakų istorijos muziejus asociacijos veikloje aktyviai dalyvauja nuo 1994 metų. Be šio muziejaus, asociacijai priklauso Lietuvos nacionalinis muziejus (Gedimino pilies bokštas), Biržų krašto muziejus (Biržų pilis) ir Vytauto Didžiojo karo muziejus (Kauno pilis).
 
© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.14