<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 3

 

Sukaktys

 

Gintaro muziejus: istorija, dabartis ir perspektyvos

 

Antanas Tranyzas

Palangos gintaro muziejus

 

Gintaro muziejus įkurtas grafo Felikso Tiškevičiaus rūmuose (pastatyti 1897 m. pagal architekto Franco Švechteno projektą). Rūmus supa Eduardo Andrė (1840-1911) projektuotas parkas. D. Mukienės nuotr.

Palangos gintaro muziejaus ekspozicijos fragmentas. D. Mukienės nuotr.

F.Tiškevičiaus rūmų Židinio menė, kur koncertuoja žymiausi Lietuvos atlikėjai, vyksta kultūriniai renginiai. D.Mukienės nuotr. 

Gintaro apdirbimo dirbtuvė XIX a. II pusėje. D.Mukienės nuotr.

Dar 1963 metų pradžioje buvęs ilgametis Dailės muziejaus direktorius Pranas Gudynas spaudoje rašė: „Gintaro kraštas negali būti be gintaro muziejaus, ir visų mūsų garbės reikalas padėti jį organizuoti“. Gintaro muziejus nuo pat savo įkūrimo dienos sulaukė didelio visuomenės dėmesio ir pripažinimo. Muziejaus atidarymas tapo svarbiu visos Lietuvos kultūros gyvenimo įvykiu.

 

1963 metų rugpjūčio 3 dieną atidaryta pirmoji ekspozicija buvo nedidelė, vos 96 m2 ploto, joje buvo rodomi tik 478 eksponatai. Tačiau ekspozicijos dailininko Romualdo Budrio ir architekto Juliaus Masalskio surastas naujoviškas sprendimas ir įdomiai sukomponuotos vitrinos leido pateikti svarbios mokslinės informacijos ir kartu parodyti gintaro meno dirbinius. Muziejuje buvo dar viena originali naujovė – muzika ir poezija. Čia skambėjo Salomėjos Nėries ir Maironio eilės, M.K. Čiurlionio, Juozo Gruodžio ir kitų lietuvių kompozitorių muzika. Visa tai lankytojams darė didelį įspūdį. Per pirmąsias dvi savaites muziejų aplankė 16 tūkst. žmonių.

Visuomenės susidomėjimas skatino kūrėjus intensyviai dirbti: kaupti eksponatus ir juos moksliškai tyrinėti. 1965 m. buvo atidarytos dar dvi salės, ekspozicija papildyta įdomiais eksponatais. Ekspozicijos plotas padidėjo iki 150 m2, o muziejaus saugyklose jau buvo 950 eksponatų. Istorijos skyrius pasipildė Šventosios durpyne archeologės Rimutės Rimantienės rastais neolito laikotarpio radiniais bei archeologinėse ekspedicijose pačių muziejininkų surinkta medžiaga.

Gintaro muziejui perdavus visą Tiškevičių rūmų pastatą, darbas ypač pagyvėjo. 1968 m. birželio 28 d. antrame rūmų aukšte buvo atidaryta ilgalaikė lietuvių liaudies meno paroda. Ekspozicija buvo įrengta pagal mokslinių bendradarbių Akvilės Mikėnaitės ir Aldonos Stravinskienės teminį planą.

1969 m. liepos 9 d. pagal Romualdo Budrio teminį planą buvo parengta nauja išplėsta, moksliškai pertvarkyta gintaro ekspozicija. Konsultantais buvo pakviesti archeologė Rimutė Rimantienė ir geologas Vladas Katinas. Naujoji gintaro ekspozicija užėmė 750m2 , vitrinose buvo pateikta apie 3000 vertingų  eksponatų. 1970 m. rugpjūčio 13 d. muziejus sulaukė milijoninio lankytojo.

Toliau buvo ieškoma naujų darbo formų, kurios padėtų geriau propaguoti gintarą rodant naujausius gintaro meistrų darbus. Tuo tikslu muziejuje pradėta organizuoti personalines dailininkų parodas. Jos skatino ieškoti naujų gintaro apdirbimo būdų, kurti originalius papuošalus. Pasibaigus parodoms, muziejus turėjo galimybę fondus papildyti naujais gintaro dirbiniais.

Nuo 1971 m. muziejus pradėjo organizuoti Lietuvos gintaro parodas užsienyje. Per praėjusius dešimtmečius parodos surengtos Čekijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje, Austrijoje. Lietuviškas gintaras buvo eksponuojamas Danijoje, Švedijoje, Italijoje, pasaulinėje parodoje „Ekspo – 92“ Sevilijoje. Šiuo metu gintaro inkliuzai demonstruojami JAV Newark muziejuje, parodoje „Gintaras: užšalę langai į praeities pasaulį“.

Nuėmus liaudies meno ekspoziciją, muziejininkų laukė naujas reikšmingas darbas – naujos ekspozicijos įrengimas abiejuose rūmų aukštuose. Teminį planą vėl rengė Romualdas Budrys ir geologas Vladas Katinas. Naujojoje ekspozicijoje, atidarytoje 1986 m. vasaros pradžioje, rodoma apie 4,5 tūkst. kruopščiai parinktų eksponatų. Gintaras pateikiamas dviem pagrindiniais aspektais: gintaro susidarymas Žemės evoliucijoje ir jo panaudojimas kultūros istorijos raidoje.

Palangos gintaro muziejaus kūrėjai nuveikė didžiulį darbą, visapusiškai, moksliškai ir profesionaliai pateikdami gintarą. Per praėjusius keturis dešimtmečius domėjimasis gintaru nė kiek nesumažėjo. Pakanka priminti, kad Gintaro muziejų jau aplankė apie 8 mln. žmonių iš įvairiausių pasaulio kraštų.

Pastaruoju metu muziejus stengiasi plėsti savo funkcijas. Lankytojai čia ateina ne tik pasigrožėti gintaru – juos pritraukia prasmingi ir įsimintini kultūriniai renginiai. Daugiau kaip tris dešimtmečius muziejaus terasoje vyksta „Nakties serenadų“ koncertų ciklai. Labai išradingai panaudojama rūmų Židinio menė, kur koncertuoja žymiausi Lietuvos atlikėjai, vyksta prasmingi kultūriniai renginiai. Jie ilgam įsimena ir klausytojams, ir atlikėjams. Anot atlikėjų, tokios auros, kuri gaubia Židinio menę, neturi jokia kita Palangos salė. Čia verta prisiminti Prano Gudyno žodžius, kad bet kokia proga reikia pritraukti žmones į muziejų. Ir tai daryti taip, kad vieną kartą užsukęs, jis vėl norėtų čia sugrįžti. O tam reikia išnaudoti tą ypatingą muziejaus aplinką, kuri yra tarsi atsvara triukšmingai kurorto centrinės gatvės aplinkai.

Lietuvos dailės muziejaus vadovybė ir Gintaro muziejaus darbuotojai gyvena nuostata, jog per gintarą turime garsinti ir populiarinti Lietuvą. Užmegzti glaudūs ryšiai su kolegomis iš Vokietijos, Lenkijos, Rusijos ir kitų šalių muziejų. Akivaizdus šio bendradarbiavimo pavyzdys buvo 2001 m. rugsėjo 17-18 d. vykusi tarptautinė mokslinė konferencija „Gintaras gamtos moksluose, archeologijoje ir taikomojoje dailėje“, kurią organizavo Vilniaus dailės akademija ir Lietuvos dailės muziejus. Joje dalyvavo mokslininkai iš 10 pasaulio šalių.

Tobulinti gintaro ekspoziciją skatina ir tas faktas, jog Palanga yra įtraukta į Europos kultūrinę – turistinę programą „Gintaro kelias“. Šiame tarptautiniame projekte dalyvauja Europos šalys, per kurias eina Gintaro kelias. PHARE finansuojamo projekto tikslas – sukurti vieningą tinklą ir parengti vientisą turistinių paslaugų paketą „Gintaro kelio“ maršrute. Palangos gintaro muziejus yra vienas pagrindinių šio maršruto objektų.

Viskas dabar priklauso nuo šio projekto finansavimo. Kaip bus reprezentuojamas Lietuvos gintaras, priklauso ne tik nuo muziejininkų gero noro, bet ir nuo mūsų valdžios požiūrio į šį svarbų kultūrinį projektą. Prieš 17 metų įrengta ir beveik nepakeista muziejaus ekspozicija neatitinka šių dienų reikalavimų. Ekspozicijos atnaujinimas, signalizacijos tobulinimas pareikalaus didelių investicijų. Tačiau jeigu jau kalbame apie gintarą kaip apie Lietuvos kultūros istorijos dalį, tai privalome bendromis pastangomis viską išsaugoti ateities kartoms. Per 40 metų patyrėme ne vieną skaudžią pamoką, kai galėjome prarasti neįkainojamas vertybes, todėl viliamės sulaukti tinkamo valdžios požiūrio į kultūros vertybių išsaugojimą. Gintaro muziejus, reprezentuodamas mūsų krašto kultūrą, tikrai to nusipelnė.

 

Amber Museum: History, Nowadays, and Perspectives

 

Antanas TRANYZAS

Palanga Amber Museum, Chief Museologist

 

The Palanga Amber Museum – Branch of the Lithuanian Art Museum – was established in August 3, 1963. It is housed in the manor of Count Feliksas Tiškevičius

(1865-1932). The building of the manor, designed by the German architect Franc Schwechten (1841-1924), was built in 1897. The Palanga Botanical Gardens, designed by the landscape-architect Eduard Francois Andre

(1840-1911), are all round the manor. The Palanga Amber Museum’s exposition takes 15 rooms. About 4,500 exhibits are here. Visitors here get acquainted to the formation, processing, practical applications and morphological variations of amber. The museum owns a number of the amber pieces with insects and plants, a collection of unique pieces of amber, examples of

amber from all over the world. About 8 million people visited the Palanga Amber Museum.

 

Contact: Antanas Tranyzas

Palanga Amber Museum

17 Vytauto str., LT-5720 Palanga.

Tel.: (+370) 460 51319, (+370) 460 53501.

E-mail: pgm@takas.lt

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.13