<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    


PROJEKTAS „SKAITMENINĖS INFORMACIJOS SKLAIDOS PRIEMONIŲ EFEKTYVUS PANAUDOJIMAS LIETUVOS MUZIEJUOSE“

 

Projekto „Skaitmeninės informacijos sklaidos priemonių efektyvus panaudojimas Lietuvos muziejuose“ seminarai

Informacinis leidinys: „Saitmeniniai leidiniai: teorija ir praktika“

2011 m. balandžio 15 d. – 2011 m. gruodžio 1 d. Lietuvos muziejų asociacija, bendradarbiaudama su Lietuvos dailės muziejaus filialu Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras ir kitomis įstaigomis bei įmonėmis, besispecializuojančiomis skaitmeninių ir elektroninių leidinių leidybos srityse, įgyvendina projektą „Skaitmeninės informacijos sklaidos priemonių efektyvus panaudojimas Lietuvos muziejuose“. Pagrindinis projekto tikslas yra paskatinti Lietuvos muziejus skaitmeninto kultūros paveldo sklaidai naudoti tinkamos struktūros, šiuolaikiško dizaino, plačiajai auditorijai (interneto bei elektroninių priemonių naudotojams) draugiškas, patrauklias, informacijos sklaidos priemones, kuriose taikomos ir saityno 2.0 technologijos. Šiuo projektu siekiama prisidėti prie informacijos apie skaitmenintą kultūros paveldą, saugomo atminties institucijose, ir konkrečiai Lietuvos muziejuose, efektyvumo didinimo.
 
Įgyvendinant šį projektą atliekami informacijos priemonių (Lietuvos muziejų interneto leidinių, duomenų bazių viešų prieigų, CD ir DVD plokštelių), kurias muziejai naudoja, teikdami visuomenei informaciją apie suskaitmenintus muziejuose saugomus eksponatus tyrimai ir esamos padėties įvertinimas.

Tyrimams atlikti pasitelkiami ekspertai (žinomi savo srities specialistai, dirbantys verslo struktūrose, mokslo įstaigose ir žiniasklaidos priemonėse). Tyrimų medžiaga bus apibendrinta ir pristatyta Lietuvos muziejams jiems skirtuose dviejuose seminaruose „Kaip pasiekti maksimalaus efekto, skleidžiant informaciją apie muziejuose suskaitmenintus kultūros paveldo objektus?“. Viename iš jų bus paskelbti atliktų tyrimų rezultatai ir pristatyti pastaraisiais metais atsirandantys ir pasaulyje sparčiai plintantys įrankiai, skirti vaizdinės medžiagos pateikimui elektroninėse ir skaitmeninėse priemonėse.

Antrajame seminare muziejų darbuotojai bus mokomi, kokius atrankos ir vertinimo metodus, kriterijus reikia taikyti renkantis informacijos sklaidai elektroninėse ir skaitmeninėse priemonėse reikalingas priemones, sudarant jų struktūrą, parenkant dizainą, viešajam naudotojui skirtas paslaugas.

Seminarų pranešimai bus parengti ir išleisti atskiru leidiniu, kuris į šį projektą įtrauktų ir kitų muziejų darbuotojams LMA organizuojamų seminarų metu bus išdalinti kaip padalomoji medžiaga. Visi seminaro pranešimai taip pat bus paskelbti Lietuvos muziejų asociacijos interneto leidinio www.museums.lt skyriuje „Projektai“ ir LM ISC LIMIS administruojamame interneto informaciniame-metodiniame leidinyje „Muziejinių vertybių skaitmeniniams“ www.emuziejai.lt.

Informacija apie projektą, jo įgyvendinimo eigą ir rezultatai bus skelbiami jau minėtuose interneto leidiniuose ir portale „Lietuvos muziejai“ www.muziejai.lt.

Projektas skirtas Lietuvos muziejų darbuotojams, dirbantiems ryšių su visuomene bei informacijos apie skaitmenintus kultūros paveldo objektus sklaidos srityse ir netiesiogiai visiems elektroninių ir skaitmeninių leidinių naudotojams, kurie domisi informacija apie Lietuvos muziejų skaitmenintus kultūros paveldo objektus.

Projektą dalinai finansuoja Lietuvos Respubikos kultūros ministerija

Tekstą parengė projekto vadovė Danutė Mukienė

 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2011.12.15