<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

 

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2005 m. Nr. 1–2 / Rytai–Vakarai

PARODŲ SALĖSE

Kelionė po istorinių tradicijų ir meninio skonio labirintus
 

Parodos „Užsienio valstybių apdovanojimai Lietuvos Respublikos Prezidentams“ fragmentas. D. Mukienės nuotr.

2005 m. kovo 11 – gruodžio 31 d Taikomosios dailės muziejuje eksponuojama paroda „Užsienio valstybių apdovanojimai Lietuvos Respublikos Prezidentams“ visuomenei pristato Nepriklausomybės metų ypatingos svarbos tarptautinio pripažinimo ženklus, mūsų jaunos valstybės diplomatijos laimėjimus. Čia ne tik užsienio karūnuotųjų asmenų, prezidentų Lietuvos vadovams įteikti ordinai, bet ir jų diplomai bei aprašai, fotodokumentika, užfiksavusi šių apdovanojimų įteikimo ceremonijas, nuotaiką, dalyvius. Fotonuotraukose – istoriniai veidai, valstybės ryšius, tarptautinių santykių orumą, svarbą įprasminantys įvykiai. Gerai apsaugotoje muziejaus lobyno salėje – abiejų Lietuvos Respublikos Prezidentų – Valdo Adamkaus ir Algirdo Brazausko vizitų užsienyje metu gauti apdovanojimai, turintys ne tik valstybinę ir istorinę, bet ir meninę vertę, nes valstybių vadovų ordinus kuria aukšto profesionalumo juvelyrai, iš brangių medžiagų. Tai puikūs taikomosios dailės kūriniai. Kai kurių senųjų valstybių ordinai sukurti prieš keletą šimtmečių ir tradiciškai tebeteikiami dabar.

Parodos „Užsienio valstybių apdovanojimai Lietuvos Respublikos Prezidentams“ fragmentas. D. Mukienės nuotr.

Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo penkiolikos metų jubiliejui skirtoje parodoje „Užsienio valstybių apdovanojimai Lietuvos Respublikos Prezidentams“ eksponuojami mūsų valstybes vadovų apdovanojimai yra reikšmingi Lietuvos tarptautinio pripažinimo ženklai. Jie rodo Lietuvos Respublikos diplomatijos laimėjimų įvertinimą, svarbų Lietuvos integracijai į tarptautines organizacijas ir jos valstybingumo įtvirtinimui. Lietuvos Respublikos Prezidentams Valdui Adamkui  ir Algirdu Brazauskui suteikta maždaug po lygiai užsienio valstybių apdovanojimų, todėl parodos ekspozicija sudaryta iš dviejų vienodos apimties dalių.
Per 15 metų Lietuvos Respublika įsitvirtino pasaulio politiniame žemėlapyje. Ji palaiko diplomatinius santykius beveik su 100 pasaulio valstybių, trijose dešimtyse šalių yra Lietuvos diplomatinės atstovybės. Prie šios diplomatinės sėkmės daug prisidėjo ir Respublikos Prezidento institucija, pagal Konstituciją tiesiogiai atsakinga už šalies užsienio politiką.
Abu pirmieji atkurtosios Lietuvos Respublikos vadovai daug nuveikė plėtodami šalies diplomatinius santykius. Tiek Algirdas Brazauskas, tiek Valdas Adamkus per savo kadencijas aplankė daugybę užsienio valstybių, priėmė Vilniuje pasaulio šalių vadovus. Kaip įprasta diplomatinių santykių praktikoje, tokių vizitų proga buvo pasikeičiama ir valstybinės pagarbos ženklais – ordinais. Abu Prezidentus valstybiniais garbės žymenimis yra pagerbusios po 20 valstybių.

Parodos „Užsienio valstybių apdovanojimai Lietuvos Respublikos Prezidentams“ fragmentas. D. Mukienės nuotr.
 

Ši paroda – įdomi ir patraukli ekskursija po pasaulio politikos vandenyną. Tai kartu kelionė po mums draugiškų šalių istorinių tradicijų ir meninio skonio labirintus. Kokia didelė istorija slypi už Prancūzijos Garbės legiono ženklų, kuriuos įsteigė pats Napoleonas. Kokią skausmingą ir permainingą praeitį atspindi kiekvienoje epochoje kintantys Italijos, Vengrijos ir Rumunijos ordinai. Kiek daug reminiscencijų gali sukelti kaimyninės Lenkijos Baltojo erelio ordinas, kurį daugiau kaip prieš du šimtmečius galėjome laikyti savu apdovanojimu. Kokios solidžios Danijos, Švedijos, Norvegijos valstybinės regalijos. Kokios tolimos ir kartais sunkiai suprantamos mūsų draugų iš buvusios „imperijos“ pakraščių – Kazachstano ar Uzbekistano valstybinės simbolikos paieškos. Kokios svetimos ir kartu per mūsų išeivius artimos Lotynų Amerikos – Argentinos, Venesuelos, Urugvajaus – insignijos. Ir kokie paprasti, lakoniški bei kiekvienam lietuviui suprantami panašaus mentaliteto Latvijos ir Estijos garbės ženklai.
Lietuvos vadovai, priimdami garbės ženklus, mūsų valstybės vardu taip pat pagerbia užsienio karalius, prezidentus ir kitus politikus Vytauto Didžiojo ar Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinais, simboline ir garbinga mūsų valstybės dovana už pagalbą ir draugiškumą.
Šioje ekspozicijoje parodyta mūsų jaunos valstybės 15 metų istorija – jos diplomatiniai žingsniai, valstybinio pripažinimo ir orumo laipteliai. Prezidentams Algirdui Brazauskui ir Valdui Adamkui įteikti žymenys – tai pasaulio išreikšta pagarba Lietuvos Respublikai.
Parodos kuratoriai – Romualdas Budrys ir Vilius Kavaliauskas.
 
Parengta pagal Lietuvos dailės muziejaus
Ryšių su visuomene centro pateiktą informaciją.

 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.13