<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

 

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2005 m. Nr. 1–2 / Rytai–Vakarai

BIBLIOGRAFINĖ APŽVALGA

Straipsniai periodiniuose leidiniuose

MUZIEJININKYSTĖ: TEORIJA, PRAKTIKA
Armonaitė L. Kernavė – Pasaulio paveldo vertybė: [apie oficialią Pasaulio paveldo sertifikato įteikimo ceremoniją Valstybiniam Kernavės kultūriniam rezervatui] // Lietuvos žinios. - 2005, geg. 20.
Atkastas šeimos porcelianas tapo dovana muziejui: [apie Biržuvėnų dvaro griuvėsiuose rastų grafų Gorskių šeimos relikvijų perdavimą Žemaičių vyskupystės muziejui] // Lietuvos rytas. – 2005, birž. 25.
Budrys D., Dolinskas V. Lenkijos ir Ukrainos istorinių rezidencijų patirtis: [apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrėjų specialistų tiriamąją  ekspediciją į Lenkijos ir Ukrainos istorines rezidencijas] // Literatūra ir menas. – 2005, vas. 25; kov. 4.
Katalikų Bažnyčia susigrąžins arkikatedros lobyną: [apie LR Seimo priimtą Katalikų Bažnyčios nuosavybės teisės į kilnojamąsias kultūros vertybes atkūrimo įstatymą] // Lietuvos žinios. – 2005, vas. 21.
Kazakevičius K. Ryškėja Paežerių dvaro vizija: [apie Suvalkijos regioninio kultūros centro kūrimąsi Paežerių dvare] // Lietuvos žinios. – 2005, vas. 3.
Kitkauskas N. Pietų Lenkijos ir Vakarų Ukrainos pilys ir rezidencijos: [apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų atkūrėjų specialistų tiriamąją  ekspediciją į Lenkijos ir Ukrainos istorines rezidencijas] // Literatūra ir menas. – 2005, saus. 28; vas. 4.
Kontrimavičius T. Didžiulių šeima pratęsė knygnešių tradiciją: [apie vilniečio gydytojo Leono Didžiulio, rašytojos Liudvikos Didžiulienės-Žmonos anūko saugotų šeimos relikvijų perdavimą Anykščių muziejui] // Lietuvos rytas. – 2005, birž. 15.
Kučinskaitė K. Lietuvos muziejai vienai dienai keičia darbo laiką: [apie Lietuvos muziejų dalyvavimą tarptautinėje Prancūzijos muziejų direkcijos inicijuotoje akcijoje „Muziejų naktis“] //  Respublika. - 2005, geg. 12.
Lozoraitis J. Vertybių sargai trokšta jaustis labiau vertinami: [apie Lietuvos muziejų asociacijos valdybos narių susitikimą su kultūros ministru V.Prudnikovu] // Lietuvos žinios.- 2005, saus. 31.
Mačienė B. Istorinis rašiklis perduotas muziejui: [apie rašiklio, kuriuo Lietuvos užsienio reikalų ministras A.Valionis pasirašinėjo Lietuvos įstojimo į ES dokumentus, perdavimą į Vytauto Didžiojo karo muziejaus fondus] // Respublika. - 2005, geg. 17. 
Marcinkevičienė D. Steigiamas miesto muziejus: [apie Kauno miesto muziejaus steigimo aplinkybes] // Respublika. - 2005, bal. 26.
Mierzwinski M. Malborko (Marienburgo) pilies muziejus – praeitis ir dabartis: [apie Malborko pilies-muziejaus (Lenkija) paminklinę reikšmę viešnagės Lietuvoje metu pasakoja šios pilies-muziejaus direktorius] // Literatūra ir menas. – 2005, saus. 14.
Nori įkurti muziejų: [apie Vilniaus miesto savivaldybėje aptartas Lietuvos technikos muziejaus įkūrimo galimybes] // Lietuvos rytas. – 2005, bal. 21.
Peleckienė L. Boso puota užtvėrė kelią į Gintaro muziejų // Lietuvos žinios. - 2005, birž. 13.
Peleckienė L. Pelikso Bugailiškio premija – paveldosaugininkui: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus įkūrėjo P.Bugailiškio vardo premijos įteikimą paminklotvarkininkui Romui Ališauskui] // Lietuvos žinios. – 2005, kov.14.
Raugalaitė I. Kauno arkivyskupija grąžina skolą: [apie ketinimą kardinolo Vincento Sladkevičiaus muziejuje įrengti Kauno miesto istoriją atspindinčią ekspoziciją] // Lietuvos žinios.- 2005, kov. 4.
Raugalaitė I. Ministras dosniai dalijo pažadus: [apie kultūros ministro V.Prudnikovo viešnagę Kauno muziejuose ir piliavietėje] // Lietuvos žinios. – 2005, vas. 2.
Skipitis E. Muziejininkai sveikino geriausią kolegę: [apie Lietuvos muziejų asociacijos „Metų muziejininko vardo suteikimo ceremoniją Lietuvos jūrų muziejuje] // Lietuvos žinios. - 2005, geg. 19.
Stankevičienė A. Profesoriaus dovana miestui – meno kolekcija: [apie kolekcininko profesoriaus A. Miškinio kolekcijos perdavimą Nac. M.K.Čiurlionio dailės muziejaus Paveikslų galerijai] // Lietuvos žinios. – 2005, birž. 20.
Šiuparys G. Paminklotvarkininkui – garbinga premija: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus įkūrėjo P.Bugailiškio premijos įteikimą paminklotvarkininkui Romui Ališauskui] // Lietuvos rytas. – 2005, kov. 14.
Treideris R. Muziejininkės teiginius derėtų vertinti... su nuolaida: [apie savamokslio skulptoriaus  Prano Sederavičiaus iš Kudirkos Naumiesčio kūrybą ir kai kuriuos komentarus] //  Respublika. - 2005, geg. 26.
Vaičiulytė R. Žmonės rinkosi į muziejus: [apie Prancūzijos muziejų direkcijos inicijuotą šventę „Muziejų naktis“, pirmą kartą surengtą Lietuvos muziejuose] // Respublika. - 2005, geg. 16.
Vansauskienė J. Senas dvaras patikimai saugojo savo paslaptį: [apie Biržuvėnų dvaro griuvėsiuose rastą grafų Gorskių šeimos porcelianą – XIX a. Saksonijos manufaktūros dirbinius] // Lietuvos rytas. - 2005, birž. 23.
Vaškevičius A. Muziejus pereis valstybės globon: [apie tautos patriarcho daktaro Jono Basanavičiaus gimtinės-muziejaus, iki šiol buvusio Vilkaviškio krašto muziejaus padaliniu, perdavimą valstybės žinion] // Lietuvos rytas. – 2005, saus. 4.
Vaškevičius A. V.Kudirkos smuikas – restauratorių rankose: [apie tautos atgimimo žadintojo daktaro V.Kudirkos smuiko, kuriuo griežiant buvo sukurtas Lietuvos himnas,  restauravimą P.Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centre] // Lietuvos rytas. – 2005, saus. 4.
Viskauskas R. Pažintis su „Kultūros priemene“: [apie Kaišiadorių rajono laikraščio „Atspindžiai“ priedą „Kultūros priemenė“, prie kurio rengimo aktyviai prisideda Kaišiadorių krašto muziejininkai] // Literatūra ir menas. – 2005, vas. 4.
 
APIE NACIONALINIUS MUZIEJUS
Aleksandravičiūtė A. XV-XIX a. paramentika Lietuvoje: [apie išleistą trečiąjį LDM parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ katalogo tomą „Bažnytinė tekstilė“] // Literatūra ir menas. – 2005, saus. 21.
Armonaitė L.  Svaiginanti Kęstučio Stoškaus kelionė: [apie fotomenininko K.Stoškaus personalinę parodą ir Vilniaus senamiesčio fotografijų albumo pristatymą Lietuvos nacionaliniame muziejuje] // Lietuvos žinios. – 2005, vas. 19.
Armonaitė L. „Santara“ tarsi tyli ir gili upė: [apie Lietuvos dailės muziejuje vykusį kultūros vakarą, skirtą kultūros žurnalo „Santara“ 15-os metų veiklos sukakčiai] // Lietuvos žinios. – 2005, saus. 29.
Armonaitė L. Išnykusios baltų genties pėdsakai: [apie baltų archeologijos parodą „Žiemgaliai“ Lietuvos nacionaliniame muziejuje] // Lietuvos žinios. - 2005, geg. 2.
Armonaitė L. Pristatomi nematyti kino archyvai: [apie tarpukario Lietuvos kino dokumentų, kuriuos išsaugojo Obelių visuomeninio istorijos muziejaus vedėjas Andrius Dručkus, pristatymą Lietuvos nacionaliniame muziejuje] // Lietuvos žinios. – 2005, vas. 17.
Armonaitė L. Spalvotos prieškario dokumentikos premjera: [apie Juliaus Miežlaiškio 1938-1940 metų dokumentinių filmų pristatymą Lietuvos nacionaliniame muziejuje] // Lietuvos žinios. - 2005, kov. 17.
Černius R. Liublino pilies švč. Trejybės koplyčia ir jos freskos: [apie LDM ir Liublino muziejaus fotografijų parodą „Liublino pilies švč. Trejybės koplyčia. Ten, kur Rytai susitinka su Vakarais“] // Literatūra ir menas. – 2005, birž. 17.
Genijus – brangus, jo namai – ne: [apie Nac. M.K.Čiurlionio dailės muziejaus padalinį Druskininkuose – M.K.Čiurlionio gimtinę] // Lietuvos rytas. – 2005, kov. 8, priedas „Mūzų malūnas“.
Gintaro muziejuje - priešistorinis driežas: [apie naują eksponatą Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose] // Lietuvos rytas. - 2005, birž.15.
Godunavičienė J. Vertingos užsienio lietuvių dovanos: [apie Lietuvos nacionalinio muziejaus Naujausių laikų istorijos skyriaus Rezistencijos ir išeivijos rinkinio papildymą eksponatais iš Švedijos] // Lietuvos žinios. - 2005, birž.18.
Jablonskienė A. Iš sakrališkojo sentikių kultūros lobyno: [apie tarptautinę parodą „Baltijos šalių sentikių kultūra: ikonos, knygos, bažnytinio giedojimo tradicijos“ Taikomosios dailės muziejuje] // Respublika. -  2005, kov. 19.
Jablonskienė A. Išnykusi Mažoji Lietuva atgijo šimtametėse fotografijose: [apie Lietuvos dailės muziejaus ir Lenkijos mokslų akademijos Meno instituto suorganizuotą fotografijų parodą „Praeities reginiai“] // Respublika. – 2005, kov. 15.
Jablonskienė A. Kam Signatarų namams 27 tualetai: [apie Lietuvos nacionaliniam muziejui priklausančiuose Signatarų namuose sunaikintą XIX a. pab. – XX a. pr. secesinės sieninės tapybos fragmentą] // Respublika. -  2005, kov. 12.
Jablonskienė A. Nuo senamiesčio apvalytas pigus grimas: [apie Lietuvos nacionalinio muziejaus fotografo Kęstučio Stoškaus darbų parodą] // Respublika. – 2004, vas. 18.
Jablonskienė A. V.Grybas: svetimas tarp savų, savas tarp svetimų: [apie menotyrininkės N.Tumėnienės monografijos „Vincas Grybas. Gyvenimo ir kūrybos drama“ pristatymą LDM Vilniaus paveikslų galerijoje] // Respublika. – 2005, vas. 4.
Jablonskienė A. Valstybės pripažinimo ženklai – visuomenei: [apie Lietuvos prezidentų apdovanojimų parodą Taikomosios dailės muziejuje] // Respublika. – 2005, kov. 18.
Kavaliauskas V. Parodoje – Lietuvos Respublikos pagerbimo ženklai: [apie užsienio valstybių apdovanojimų Lietuvos Respublikos prezidentams parodą Taikomosios dailės muziejuje] // Literatūra ir menas. – 2005, bal. 8.
Klusas M. Išeivijos menininkų premijos – Lietuvos kūrėjams: [apie Radvilų rūmuose Lietuvos dailės muziejaus ir Čikagos Čiurlionio dailės galerijos iniciatyva atidarytą konkursinę M.J.Šileikio ir T.Petraičio premijų dailės parodą „Lietuvos kelias“] // Lietuvos žinios. - 2005, birž. 17.
Kogelytė-Simanaitienė R. Meninio stiklo parodos: [apie italų stiklininko Silvio Vigliaturo darbų parodą A.Žmuidzinavičiaus memorialinio muziejaus salėse] // Literatūra ir menas. - 2005, geg. 20.
Liauškienė B. Gebėjimas žiūrėti į saulę: [apie žymiausios XX a. savamokslių menininkių, naiviosios liaudiškos dailės atstovės Petronėlės Garlikienės (1905-1979) darbų parodą LDM Radvilų rūmuose] // Lietuvos žinios. – 2005, vas. 4.
Liauškienė B. Iš istorijos šulinio – iki mūsų: [apie Lenkijos mokslų akademijos Meno instituto (Varšuva) ir Lietuvos dailės muziejaus parodą „Praeities reginiai“ Radvilų rūmuose] // Lietuvos žinios. - 2005, kov. 9.
Liauškienė B. Mikroskopinio grožio palikimas: [apie Lietuvos dailės muziejaus vakarą, skirtą Lidijai Meškaitytei ir jos miniatiūrų menui] // Lietuvos žinios. - 2005, geg. 27.
Liauškienė B. Po Lietuvą išvaikščiotos mylių mylios: [apie etnokultūros paveldui skirtą kultūros vakarą Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijoje] // Lietuvos žinios. – 2005, kov. 4.
Lukšėnienė J. Studija apie meno kūrinių pigmentus ir dažiklius: [apie LDM P.Gudyno muziejinių vertybių restauratorių parengtą knygą „Pigmentai ir dažikliai restauruojant kultūros vertybes] //  Literatūra ir menas. – 2005, birž. 8.
Matulytė M. Angele, juk tai mes: [apie tarptautinę fotografijų parodą „Praeities reginiai iš senojo Rytų Prūsijos konservatoriaus archyvo“] // Literatūra ir menas. – 2005, kov. 18.
Matulytė M. Parodoje – Ispanijos fotografijos klasika: [apie Ispanijos istorinių fotografijų parodą Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijoje] // Literatūra ir menas. - 2005, bal. 15.
Mažrimienė V. Kylant savais sparnais: [apie XX a. pradžios latvių dailės parodą iš Rygos, eksponuotą Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje] // 7 meno dienos. – 2005, kov. 25.
Mikšionienė R. „Gobelenuose – sielos audros ir gimtųjų Žiežmarių erdvės“: [apie Nacionalinės premijos laureato Felikso Jakubausko gobelenų parodą „Erdvės“ Vilniaus paveikslų galerijoje] // Lietuvos rytas. – 2005, saus. 18, priedas „Mūzų malūnas“.
Mikšionienė R. Tėvynė įsigėrė išeivijos dailininko norų kempinėje: [apie Paryžiuje kuriančio lietuvių dailininko P.Gailiaus darbų parodą LDM Radvilų rūmuose] // Lietuvos rytas. - 2005, birž. 28.
Mukienė D. „Sukaupti muziejų savyje...“: [apie miniatiūrų meistrę Lidą Meškaitytę bei knygos „Lida Meškaitytė. Gyvenimas ir kūryba“ pristatymą LDM Vilniaus paveikslų galerijoje] //  Literatūra ir menas. - 2005, geg. 27.
Narušytė A. Tarp buvusio ir būsimo: [apie fotografo K. Stoškaus darbų parodą Lietuvos nacionaliniame muziejuje] // 7 meno dienos. – 2005, kov. 4.
Nevčesauskienė N. Radvilų rūmuose – Igorio Piekuro paroda „Savitumo paieškos“: [apie LDM  Radvilų rūmuose eksponuotą retrospektyvinę I.Piekuro darbų parodą] // Literatūra ir menas. - 2005, bal. 25.
Poškutė A. Tapytojo Igorio Piekuro savitumo paieškos: [apie retrospektyvinę tapytojo parodą LDM Radvilų rūmuose] // Lietuvos žinios. – 2005, bal. 22.
Raugalaitė I. Geriausio menininko paieškos Kaune: [apie kasmetinį Nac. M.K.Čiurlionio dailės muziejaus Paveikslų galerijoje vykstantį geriausio metų kūrinio konkursą] // Lietuvos žinios. – 2005, saus. 22.
Raugalaitė I. Lankytojus vilios „Muziejų nakties“ renginiai: [apie tarptautinės akcijos „Muziejų naktis“ renginius Nac. M.K.Čiurlionio dailės muziejaus M.Žilinsko galerijoje] // Lietuvos žinios. - 2005, geg. 13.
Skromanienė D. Juodkrantės parodų salėje – „Lietuviškosios keramikos menas“: [apie Lietuvos dailės muziejaus surengtą parodą „Lietuviškosios keramikos menas“] // Literatūra ir menas. - 2005, birž. 3.
Skujaitė I. Ispanų dienomis – lietuviams nematyti renginiai: [apie Ispanijos kultūros dienų renginius Lietuvos dailės muziejuje] // Lietuvos žinios. - 2005, bal. 21.
Stasiulevičius A. Skulptorius Vincas Grybas atgimė monografijoje: [apie Lietuvos dailės muziejaus išleistą menotyrininkės dr. N.Tumėnienės monografiją „Vincas Grybas. Gyvenimo ir kūrybos drama“] // Lietuvos žinios. – 2005, vas. 25.
Taikomosios dailės muziejuje – dvi parodos: [apie Lietuvos dailės muziejaus parodas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 15-osioms metinėms] // Lietuvos rytas. – 2005, kov. 12, priedas „Sostinė“.
Tarandaitė D. Baltijos šalių sentikių kultūrą pristatanti paroda: [apie parodą Taikomosios dailės muziejuje] // Literatūra ir menas. – 2005, kov. 25.
Urbonienė R. Radvilų rūmuose – Prano Gailiaus retrospektyvinė paroda: [apie Lietuvos dailės muziejaus iš Paryžiaus atvežtą retrospektyvinę Prano Gailiaus darbų parodą] // Literatūra ir menas. – 2005, birž. 10.
Urbonienė R. Radvilų rūmuose – Prano Gailiaus retrospektyvinė paroda: [apie Paryžiuje kuriančio lietuvių dailininko darbų parodą Lietuvos dailės muziejaus padalinyje] // Literatūra ir menas. – 2005, birž. 10.
Žičkuvienė G., Kruopaitė L. Restauruota gotikinė skulptūra „Prisikėlęs Kristus“: [apie LDM P.Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centro restauratorių naujausius darbus] // Literatūra ir menas. - 2005, bal. 22.
 
APIE RESPUBLIKINIUS MUZIEJUS
,,Aušros“ muziejus kviečia papildyti rinkinius: [apie ,,Aušros“ muziejaus skelbiamą akciją ,,Papildykime muziejaus rinkinius šiandienos medžiaga“] // Šiaulių kraštas. – 2005, vas. 19.
Apočkinas A. Finišavo ,,Vaikystės spalvos“: [apie ,,Aušros“ muziejaus organizuotą vaikų piešinių konkursą ,,Vaikystės spalvos“] // Šiaulių kraštas. – 2005, kov. 31.
Apočkinas A. Mažoji Lietuva atvirukuose: [apie atvirukų parodą „Mažoji Lietuva“, eksponuojamą poeto Jovaro name] // Šiaulių kraštas. – 2005, bal. 5.
Apočkinas A. Moksleivių videoeksperimentų peržiūra: [apie moksleivių videodarbų peržiūrą Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2005 kov. 31.
Armonaitė L. Išnykusios baltų genties pėdsakai: [apie parodą Lietuvos nacionaliniame muziejuje ,,Žiemgaliai“, kurioje eksponuojami ir ,,Aušros“ muziejaus eksponatai] // Lietuvos žinios. – 2005, geg. 2.
Atidaroma XIX amžiaus Italijos fotografijų kilnojamoji paroda: [apie Italijos fotografijos parodą, atidaromą Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2005, birž. 17.
Balčiūnas P.  50 tūkstančių akimirkų – vienoje kolekcijoje: [apie fotografo A. Dilio ,,Aušros“ muziejui dovanotus fotonegatyvus] // Šiaulių kraštas. – 2005, kov. 18.
Balčiūnas P. Apie rašytoją Žemaitę liudija autentiški eksponatai: [apie Žemaitės 160-osioms metinėms skirtą parodą, eksponuojamą poeto Jovaro name] // Šiaulių kraštas. – 2005, birž. 18.
Balčiūnas P. Ekspozicija spaustuvių praeičiai ir dabarčiai: [apie parodą, skirtą Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai] // Šiaulių kraštas. – 2005, geg. 9.
Balčiūnas P. Pirmokai piešė ekskursijos įspūdžius: [apie Šiaulių miesto ir rajono mokyklų pirmųjų klasių moksleivių darbų parodą  ,,Mano įspūdžiai muziejuje“ „Aušros“ muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2005, saus. 14.
Balčiūnas P. Šiauliuose dar dvi reprezentacinės salės: [apie naujai restauruotas Šiaulių „Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio rūmų sales] // Šiaulių kraštas. – 2005, kov. 18.
Brikas A. Molio meistrai stovyklauja Kuršėnuose: [apie tarptautinę keramikų kūrybinę stovyklą, kurios metu vyksta ir ,,Aušros“ muziejaus surengta paroda apie keramikos raidą] // Šiaulių kraštas. – 2005, geg. 23.
Bružaitė V. ,,Aušros“ muziejus tęsia tradicijas: [pristatomas ,,Aušros“ muziejus] // Voruta. – 2005, kov. 19.
Buities daiktais prabylanti senovė: [apie ,,Aušros“ muziejuje eksponuotą parodą] // Lietuvos žinios. -  2005, vas. 4-10, priedas ,,Eime“.
Ch. Frenkelio rūmuose skambės praėjusio amžiaus melodijos: [apie antrąjį tarptautinio Ch. Frenkelio rūmų vasaros festivalio koncertą, kuriame koncertuos ansamblis ,,Sulės muzikantai“] // Šiaulių kraštas. – 2005, birž. 29. 
Čiužauskas D. Baltąjį ryklį Klaipėdos jūrų muziejuje įveikė Skuodo rajono šeštokai: [apie vandalizmo aktą Lietuvos jūrų muziejuje] // Respublika. - 2005, geg. 27.
Daudaitė M. Vienuolyno koplyčioje – liturginiai reikmenys: [apie Sakralinio meno ekspoziciją atidarytą Trakų istorijos muziejaus  dominikonų vienuolyno koplyčioje, esančioje pusiasalio pilies teritorijoje] // Lietuvos žinios. – 2005, birž. 23.
Daudaitė M. Vienuolyno koplyčioje – liturginiai reikmenys: [apie Trakų istorijos muziejaus naują - sakralinio meno ekspoziciją] // Lietuvos žinios. - 2005, birž . 23.
Daugirdas A. Divizijos generolas kunigaikštis Romualdas Giedraitis: [VDKM darbuotojo publikacija] // Kardas, 2005 m. Nr.2.
Deikus M. Žydai nusitaikė į brangiausius pastatus: [tarp kitų ir žydai nori atgauti ir baigiamus restauruoti „Aušros“ muziejui priklausančius Ch. Frenkelio rūmus] // Šiaulių naujienos. – 2005, kov. 18.
Dizainerio žvilgsnis į ,,marionečių teatrą“: [apie dizainerio Giedriaus Šiukščiaus fotografijų, plakatų ir skaitmeninės grafikos parodą ,,Neesminės direktyvos: marionečių teatras“, atidarytą Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2005, geg. 12.
Ekspozicija radijo jubiliejui: [apie parodą „Radijui–110“, surengtą Radijo ir televizijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2005, bal. 28.
Filosofiškas žvilgsnis į tikrovę: [apie dizainerio Giedriaus Šiukščiaus fotografijų, plakatų ir skaitmeninės grafikos parodos ,,Neesminės direktyvos: marionečių teatras“ atidarymą Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2005, geg. 16.
Fotografijos muziejuje – Stanislovo Žvirgždo peizažai: [apie S. Žvirgždo fotografijų parodą ,,Lietuvos peizažai“, surengtą Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2005, bal. 29.
Gečaitė R. Fotografija: Via Vilnius – Šiauliai: [apie fotografijų parodas, vykstančias Vilniuje ir Fotografijos muziejuje Šiauliuose] // Atgimimas. – 2005, geg. 13–19.
Griganavičius A. Svarbiausias bruožas – nesavanaudiškumas: [apie advokatą K. Venclauskį ir jo paminklo atidengimą „Aušros“ muziejaus Venclauskių namų kieme] // Lietuvos aidas –2005, vas. 22.
Iškilūs žemaičiai: [apie Adolfą Nezabitauskį, dirbusį ir ,,Aušros“ muziejuje] // Žemaičių žemė. – 2005, Nr. 2 (47).
Jablonskienė A. Vytauto Žalakevičiaus sugrįžimo vakaras: [apie renginį Lietuvos kino, teatro, muzikos ir kino muziejuje] // Respublika. - 2005, bal. 20.
Jakštas A.  Apie žirgelį ir tradicines lenktynes Dusetose: [Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojo publikacija] // Žirgai. – 2005, Nr.1.
Jakštas A. Jo vardas - vėjas: [Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojo publikacija apie Lietuvos sporto veteraną Alfonsą Vietriną, skirta jo 90- mečiui] // Lengvoji atletika. – 2004, Nr.4.
Jankuvienė R. ,,Aušros“ muziejaus šventėje pagerbti du kultūrininkai: [apie 82-ąsiais ,,Aušros“ muziejaus įkūrimo metines] // Šiaulių kraštas. – 2005, kov. 12.
Jankuvienė R. Chaimo Frenkelio palikuonys nepraranda vilties susigrąžinti turtą: [apie baigiamus restauruoti „Aušros“ muziejui priklausančius Ch. Frenkelio rūmus] // Šiaulių kraštas. –2005, kov. 24.
Januševičius A. Atidengtas paminklas Kazimierui Venclauskiui: [apie advokatą K. Venclauskį ir jo paminklo atidengimą „Aušros“ muziejaus Venclauskių namų kieme] // Šiaulių kraštas. – 2005, vas. 17.
Januševičius A. Diskusija apie fotografiją – dviese: [apie fotomenininko Stanislovo Žvirgždo ir kino kritiko Skirmanto Valiulio diskusiją Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2005, geg. 14.
Januševičius A. Festivalyje demonstruota ir neapykanta nacizmui: [apie multimedijos meno festivalį ENTER 3, kurio renginiai vyko ir Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – bal. 16.
Januševičius A. Fortepijonas perkeltas į Geltonąją salę: [apie pertvarkymus „Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio rūmuose] // Šiaulių kraštas. – 2005, kov. 14.
Januševičius A. Jomarkas prie malūno: [apie „Aušros“ muziejaus gyvosios istorijos šventę – Senųjų amatų dienas prie Žaliūkių vėjo malūno Šiauliuose] // Šiaulių kraštas. – 2005, geg. 21.
Januševičius A. Lietuvos fotografijos metraštyje Šiaulių nėra: [apie LSFK konkurso ,,Lietuvos spaudos fotografija“ parodą, veikusią Fotografijos muziejuje Šiauliuose] // Šiaulių kraštas. – 2005, saus. 7.
Januševičius A. Muziejuje suskambo muzikinės dėžutės: [apie grojančių muzikinių dėžučių parodą, eksponuojamą Radijo ir televizijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2005, saus. 19.
Januševičius A. Namus saugo šimtai angelų: [apie ,,Aušros“ muziejaus Technikos istorijos skyriaus vedėjos G. Žukauskienės angelų kolekciją] // Šiaulių kraštas. – 2005, bal.
Januševičius A. Parodoje – sportiniai trofėjai: [apie dviratininkės R. Razmaitės sportinių trofėjų parodą Dviračių muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2005, birž. 18 d.
Januševičius A. Senoliai apavą gamino patys: [apie senovinio apavo gaminimo tradicijų puoselėtojas – ,,Aušros“ muziejaus darbuotojas A. Kaušiuvienę ir A. Šapaitę] // Šiaulių kraštas. – 2005, birž. 3.
Januševičius A. Vaikai piešė pasaką: [apie Živilės Žviliūtės (Vilnius) vaikiškų knygų iliustracijų parodos ,,Vaikystės spalvos“ atidarymą „Aušros“ muziejaus Venclauskių namuose] // Šiaulių kraštas. – 2005, saus. 24.
Januševičius A. Vienos trispalvės istorija: [apie nuo prieškario laikų išsaugotą ir ,,Aušros“ muziejui perduotą trispalvę] // Šiaulių kraštas. – 2005, bal. 15.
Jūrų muziejaus pingvinų būrys vis gausesnis: [apie naujus Lietuvos jūrų muziejaus gyventojus] // Lietuvos rytas. – 2005, vas. 24.
Jūrų muziejus prašo ES paramos: [apie pramogų ir sveikatingumo paslaugų turizmo plėtrą pajūryje] // Respublika. - 2005, bal. 9.
Kareiva G. Atidengtas paminklas pirmajam burmistrui: [apie advokatą K. Venclauskį ir jo paminklo atidengimą „Aušros“ muziejaus Venclauskių namų kieme] // Šiaulių naujienos. – 2005, vas. 17.
Kareiva G. Su margučiais reikia elgtis subtiliai: [apie ,,Aušros“ muziejaus margučių rinkinį, jo kaupimą ir saugojimo subtilybes] // Šiaulių naujienos. – 2005, kov. 24.
Katinas B. Gyvoji istorija sutraukė minias miestiečių: [apie gyvosios istorijos šventę – Senųjų amatų dienas prie Žaliūkių vėjo malūno] // Šiaulių naujienos. – 2005, geg. 23.
Katkienė Z. Paroda – iš savo eksponatų: [apie ,,Aušros“ muziejuje rengiamą parodą ,,Šiauliai po Kovo 11-osios“ ir ta proga skelbiamą akciją ,,Papildykime muziejaus rinkinius šiandienos eksponatais“] // Šiaulių naujienos. – 2005 vas. 22.
Katkienė Z. Vaikai išvarė žiemą: [apie teatralizuotą Užgavėnių šventę ,,Žiema, žiema, bėk iš kiemo“, vykusią Aušros alėjos rūmų kiemelyje] // Šiaulių naujienos. – 2005, vas. 8.
Kelmiškiui – P. Bugailiškio premija: [apie „Aušros“ muziejaus įsteigtos Pelikso Bugailiškio premijos 2005-ųjų metų laureatą Romą Olišauską] // Bičiulis. – 2005, kov. 16.
Kniežaitė M. Kino grando patarimas: būti mafija: [apie režisieriaus A. Grikevičiaus jubiliejinį renginį Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje] // Respublika. - 2005, birž. 9.
Krivickas P. S. Dionizo Poškos Baubliai ir jų sergėtojos: [apie ,,Aušros“ muziejui priklausančius D. Poškos Baublius – pirmąjį Lietuvos muziejų] // Lietuvos žinios. – 2005, birž. 25.
Kudulienė G. Pelikso Bugailiškio premija – jotvingių palikuoniui: [apie „Aušros“ muziejaus įsteigtos Pelikso Bugailiškio premijos 2005-ųjų metų laureatą Romą Olišauską] // Šiaulių naujienos. – 2005, kov. 12.
Laurutytė O. Prie Žaliūkių malūno – tarpukario jomarkas: [apie gyvosios istorijos šventę – Senųjų amatų dienas prie Žaliūkių vėjo malūno] // Šiauliai plius. – 2005, geg. 20.
Lenkijos fotomenas: [apie Edvardo Hartvigo fotografijų parodą, eksponuotą Fotografijos muziejuje] // Šiauliai plius. – 2005, bal. 8.
Lenkų fotografijos grando kūryba Šiauliuose: [apie Edvardo Hartvigo fotografijų parodą, eksponuotą Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2005, bal. 8.
Lietuvos nacionaliniame muziejuje – baltų archeologijos paroda ,,Žiemgaliai“: [apie parodą Lietuvos nacionaliniame muziejuje, kurioje eksponuojami ir ,,Aušros“ muziejaus eksponatai] // Lietuvos aidas. – 2005, geg. 6.
Lovoje su dievu: [apie Pauliaus Arlausko fotografijų parodą, eksponuotą Fotografijos muziejuje] // Šiauliai plius.  – 2005, bal. 8.
Mičiulienė J. Viduramžių šurmulys Trakuose: [apie tradicinę Trakų istorijos muziejaus Viduramžių šventę, organizuojamą Pusiasalio pilyje] // Lietuvos žinios. -  2005, birž.21.
Miestas kvepėjo blynais: [apie Užgavėnių šventimą Šiauliuose, tarpe jų ir ,,Aušros“ muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2005, vas. 9.
Mikšionienė R. Pilyje kadaise yra gyvenę ir šnipai, ir vienuoliai: [apie Sakralinio meno ekspoziciją atidarytą Trakų istorijos muziejaus  dominikonų vienuolyno koplyčioje, esančioje Pusiasalio pilies teritorijoje] // Lietuvos rytas. – 2005, birž. 28, priedas „Mūzų malūnas“.
Mockutė A. Šiauliuose – XX amžiaus Italija: [apie Italijos fotografijos parodą, atidaromą Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2005, birž. 20.
Mockutė A., Jankauskas S. Vakaras ir naktis Frenkelio rūmuose: [apie tarptautinio projekto ,,Naktis muziejuje“ renginius ,,Aušros“ muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2005, geg. 16.
Morkūnienė V. Atvira Lietuvos istorijos pamoka: [apie Nepriklausomybės paminklo pašventinimo 70-mečio minėjimą ir parodą iš ,,Aušros“ muziejaus rinkinių] // Šiaulių kraštas. – 2005, geg. 28.
Morkūnienė V. Dailininko namas lopomas popieriais ir pažadais: [apie dailininko G. Bagdonavičiaus namą. Minimas ir ,,Aušros“ muziejus, kur saugomas dailininko kūrybinis palikimas] // Šiaulių kraštas. – 2005, birž. 27.
Morkūnienė V. Kviečia antrasis Frenkelio rūmų vasaros festivalis: [apie prasidedantį antrąjį Ch. Frenkelio rūmų vasaros festivalį] // Šiaulių kraštas. – 2005, geg. 28.
Morkūnienė V. Lietuviškos spaudos keliai: [apie knygą ,,Lietuviškos spaudos keliai Šiaurės Lietuvoje 1864–1904–2004“ ir jos pristatymą Ch. Frenkelio rūmuose] // Šiaulių kraštas. – 2005, birž. 11
Morkūnienė V. Metai Europoje – fotografų akimis: [apie šiauliečių fotografų parodą ,,Šiauliai – metai Europoje“] // Šiaulių kraštas. – 2005, geg. 6.
Morkūnienė V. Muziejaus dailės skyrius įsikūrė rūmuose: [apie ,Aušros“ muziejaus dailės skyriaus įsikūrimą Ch. Frenkelio rūmuose] // Šiaulių kraštas. – 2005, birž. 17.
Morkūnienė V. Muziejuje – šviesi naktis: [apie tarptautinį projektą ,,Muziejų pavasaris“, kuriame dalyvauja ir ,,Aušros“ muziejus] // Šiaulių kraštas. – 2005 m. geg. 11.
Morkūnienė V. Muziejus įsigijo dar tris Balio Buračo fotoaparatus: [apie „Aušros“ muziejaus padalinio Fotografijos muziejaus rinkinius papildžiusius B. Buračo fotoaparatus] // Šiaulių kraštas. – 2005, saus. 19.
Morkūnienė V. Pelikso Bugailiškio premija paskirta viršininkui: [apie „Aušros“ muziejaus įsteigtos Pelikso Bugailiškio premijos 2005-ųjų metų laureatą Romą Olišauską] // Šiaulių kraštas. – 2005, kov. 10.
Morkūnienė V. Šiauliai po kovo 11-osios: [apie parodą ,,Šiauliai po Kovo 11-osios“ iš ,,Aušros“ muziejaus rinkinių, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 15-osioms metinėms] // Šiaulių kraštas. – 2005, kov. 14.
Morkūnienė V. Žaismė kūrėjų darbuose: [apie tautodailininkų A. Liaudanskienės ir A. Steponavičiaus kurtų žaislų parodą ,,Aušros“ muziejuje] // Šiaulių krašta.s – 2005,  birž. 11.
Muziejaus salės – moksleivių kūrybai: [apie Gegužių vidurinės mokyklos moksleivių piešinių parodą ,,Tas nuostabus spalvų pasaulis“, atidarytą Šiaulių „Aušros“ muziejaus Aušros alėjos rūmuose] // Šiaulių kraštas. – 2005, bal. 28.
Muziejuje – gyvoji ekspozicija: [apie akvariumų parodą, surengta ,,Aušros“ muziejaus Venclauskių namuose] // Šiaulių kraštas. – 2005, bal 11.
Muziejus kviečia fotografus: [Fotografijos muziejaus kvietimas dalyvauti fotografijos parodoje ,,Šiauliai – metai Europoje“] // Šiaulių kraštas. – 2005, kov. 24.
Naktis Ch. Frenkelio rūmuose: [apie tarptautinio projekto ,,Naktis muziejuje“ renginius ,,Aušros“ muziejuje] // Šiauliai plius. – 2005, geg. 20.
Nekrašienė I. Gyvenęs be kompromisų su aplinkuma ir savo sąžine: [,,Aušros“ muziejaus darbuotojos publikacija apie advokatą Kazimierą Venclauskį] // Gairės. – 2005, kov. – bal. Nr. 3–4 (132–133).
Ostapenko M. Senųjų Šiaulių mados ir grožio subtilybės: [panaudotos iliustracijos iš ,,Aušros“ muziejaus rinkinių] // Šiaulių kraštas. – 2005, birž. 11.
P. Bugailiškio premija įteikta paminklosaugininkui: [apie „Aušros“ muziejaus įsteigtos Pelikso Bugailiškio premijos 2005-ųjų metų laureatą Romą Olišauską] // Šiauliai plius. – 2005, kov. 18.
Paminklas pirmajam Šiaulių burmistrui: [apie advokatą K. Venclauskį ir jo paminklo atidengimą „Aušros“ muziejaus Venclauskių namų kieme] // Šiauliai plius. – 2005, vas. 18.
Peleckienė L. Atidengtas paminklas pirmajam Šiaulių burmistrui: [apie advokatą K. Venclauskį ir jo paminklo atidengimą „Aušros“ muziejaus Venclauskių namų kieme] // Lietuvos žinios. – 2005, vas. 18.
Peleckienė L. Kūrėjų darbuose apsigyveno pasakos: [apie tautodailininkų sukurtų žaislų parodą “Aušros” muziejuje] // Lietuvos žinios. – 2005, birž. 28.
Peleckienė L. Pelikso Bugailiškio premija – paveldosaugininkui: [apie „Aušros“ muziejaus įsteigtos Pelikso Bugailiškio premijos 2005-ųjų metų laureatą Romą Olišauską] // Lietuvos žinios. – 2005, kov. 14.
Peleckienė L. Penkiolika Neprklausomybės metų – šiauliečių atmintyje: [apie parodą ,,Šiauliai po Kovo 11-osios“ iš ,,Aušros“ muziejaus rinkinių, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 15-osioms metinėms] // Lietuvos žinios. – 2005, kov. 10.
Petkūnas K. Trakų pilyje – viduramžių gyvenimo akimirkos: [apie viduramžių šventę Trakų pusiasalio pilyje] // Lietuvos rytas. - 2005, birž. 20.
Pristatyta bajorų Nagurskių giminė: [apie Šiaulių rajono savivaldybės, Kurtuvėnų regionio parko ir ,,Aušros“ muziejaus surengtą konferenciją] // Šiaulių kraštas. – 2005, birž. 6.
Raimundas Balza tapo Lietuvos muziejų asociacijos pirmininku: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorių] // Šiaulių kraštas. – 2005, kov. 4.
Razmislevičiūtė R. Algimantui Grikevičiui negręsia pasenti: [apie renginį Lietuvos teatro, kino, muzikos ir kino muziejuje, skirtą režisieriaus A. Grikevičiaus 70-mečiui] // Lietuvos žinios. - 2005, birž. 9.
Savičiūnaitė V. Poetės S.Nėries namas vėl tapo Palemono puošmena: [apie S.Nėries memorialinio muziejaus − Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinio rekonstrukciją] // Lietuvos rytas. – 2005, saus. 10, priedas „Būstas“.
Savičiūnaitė V. Užgavėnės Rumšiškėse – linksmybių ir blynų puota: [apie Užgavėnių renginius Lietuvos liaudies buities muziejuje] // Lietuvos rytas. – 2005, vas. 7.
Stanislovo Žvirgždo Lietuvos peizažai: [apie S. Žvirgždo fotografijų parodą ,,Lietuvos peizažai“, surengtą Fotografijos muziejuje] // Šiauliai plius. – 2005, bal. 29.
Stankūnienė A. Spaudos fotografijos paroda: [apie LSFK konkurso ,,Lietuvos spaudos fotografija“ parodą, veikusią Fotografijos muziejuje] // Šiauliai plius. – 2005, saus. 7.
Šiauliečių metai Europoje: [apie šiauliečių fotografų parodą ,,Šiauliai – metai Europoje“] // Šiauliai plius. – 2005, geg. 6.
Šiuparys G. Muziejininkai atgaivino senuosius amatus: [apie gyvosios istorijos šventę – Senųjų amatų dienas prie Žaliūkių vėjo malūno] // Lietuvos rytas – 2005, geg. 23.
Šiuparys G. Muziejininkai atgaivino senuosius amatus: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus organizuojamas Senųjų amatų dienas prie Žaliūkių malūno] // Lietuvos rytas. - 2005, geg. 23.
Tamošaitienė D. Fotografijos meistro objektyve - Velykų akimirkos: [apie tai, kaip Kauno muziejininkai saugo žymaus fotomenininko Balio Buračo surinktus kraštotyros lobius] // Laikinoji sostinė. – 2005,  kov. 26.
Tradicinė poezijos popietė: [apie tradicinę poezijos popietę poeto Jovaro name] // Šiaulių kraštas. – 2005, birž. 2.
Trakų pusiasalio pilyje – sakralinio meno ekspozicija: [apie Trakų istorijos muziejaus ekspoziciją retauruotoje dominikonų vienuolyno koplyčioje] // Respublika. - 2005, birž. 13.
Ulinskytė V. Giedriaus Šiukščiaus marionečių teatras: [apie dizainerio Giedriaus Šiukščiaus fotografijų, plakatų ir skaitmeninės grafikos parodą ,,Neesminės direktyvos: marionečių teatras“, atidarytą Fotografijos muziejuje] // Šiauliai plius. – 2005 m. geg. 20.
Užgavėnių kaukės: [apie ,,Aušros“ muziejuje eksponuotą parodą] // Šiaulių kraštas. – 2005, vas. 3.
Vaičiulytė R. ENTER 3: nuo multimedijos menų iki aktualijų parodijos: [apie multimedijos meno festivalį ENTER 3, kurio renginiai vyko ir Fotografijos muziejuje] // Respublika. – 2005, bal. 19.
Vaičiulytė R. Menininkas tapo eksponatu: [apie Pauliaus Arlausko fotografijų parodą, eksponuojamą Fotografijos muziejuje] // Respublika. – 2005, bal. 4.
Vaičiulytė R. Po 19 metų Šiauliuose vėl akvariumų paroda: [apie akvariumų parodą, surengtą ,,Aušros“ muziejaus Venclauskių namuose] // Respublika. – 2005, bal. 12.
Vaičiulytė R. Prasidėjo II CH.Frenkelio rūmų festivalis: [apie kamerinės muzikos festivalį „Aušros“ muziejaus Ch.Frenkelio rūmuose] // Respublika. - 2005, birž. 3.
Vaičiulytė R. Šiauliuose – tarpukario jomarkas: [apie „Aušros“ muziejaus gyvosios istorijos šventę „Senųjų amatų dienos“] // Respublika. - 2005, geg. 24.
Vaičiulytė R. Šiauliuose žydai nori ir to, ko neturėjo: [apie baigiamus restauruoti „Aušros“ muziejui priklausančius Ch. Frenkelio rūmus] // Respublika. – 2005, kov. 19.
Vaičiulytė R. Žmonės rinkosi į muziejus: [apie tarptautinio projekto ,,Naktis muziejuje“ renginius ,,Aušros“ muziejuje] // Respublika. – 2005, geg. 16.
Varapickaitė D. Ironija ir meditacija Pauliaus Arlausko fotografijų parodoje: [apie P. Arlausko fotografijų parodą, eksponuotą Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. – 2005, bal. 5.
Venckus R. Kai nuspaudi Enter ir klavišas užstringa…gal nuspausti Delete?: [,,Aušros“ muziejaus darbuotojo pastabos apie multimedijos meno festivalį ENTER 3, kurio renginiai vyko ir Fotografijos muziejuje] // Parkas. – 2005, bal. 29 .
Vitkus R. Pagerbė kraštietį: [apie advokatą K. Venclauskį ir jo paminklo atidengimą „Aušros“ muziejaus Venclauskių namų kieme] // Lietuvos rytas. – 2005, vas. 17.
Zubienė G. Muzika iš dėžutės: [apie muzikinių dėžučių parodą, eksponuojamą Radijo ir televizijos muziejuje] // Šiauliai plius. – 2005, vas. 4.
Zubienė G. Šiauliečiai – kultūringiausi!: [apie Geriausios 2004 m. televizijos kultūros laidos konkursą, kuriame laureatu pripažintas ir Šiaulių televizijos ,,S plius“ ir ,,Aušros“ muziejaus darbuotojų Vilijos Ulinskytės ir Romos Baristaitės ruoštų laidų ciklas ,,Įdomioji Šiaulių istorija“] // Šiauliai plius. – 2005, bal. 22.
Zubienė G. Šiaulių istorija – per televiziją ir DVD: [apie ,,Aušros“ muziejaus ir Šiaulių regiono kabelinės televizijos S plius projektą DVD kompaktinę plokštelę ,,Miesto praeities atodangos“] // Šiauliai plius. – 2005, saus. 14.
Žadeikytė R. Vertybių saugotojai gelbėsis po vieną: [apie Šiaulių apskrities kultūros vertybių, tarp jų ir ,,Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio rūmų, draudimą nuo stichinių nelaimių] // Šiaulių kraštas. – 2005, saus. 19.
Žemulienė L. Šokiruojantys eksponatai – budelių žiaurumo įkalčiai: [apie parodą Trakų salos pilyje] // Lietuvos rytas. - 2005, geg. 27.
Žiemgalių kultūros fragmentai atgijo archeologijos parodoje: [apie Lietuvos nacionaliniame muziejuje atidarytą parodą ,,Žiemgaliai“ iš baltų archeologijos parodų ciklo, parengtą kartu su Latvijos istorijos muziejumi. Parodoje eksponuojami ir ,,Aušros“ muziejaus eksponatai] // Šiaulių kraštas. – 2005, bal. 30.          
 
APIE SAVIVALDYBIŲ MUZIEJUS
„Laukiniai Vakarai“ – Pasvalio muziejuje: [apie Zino Kazėno fotografijų parodos atidarymą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas.– 2005, geg. 31.
Adomaitis J. Muziejuje – ne tik Alytaus, Dzūkijos, bet ir Užnemunės projektai: [apie Alytaus kraštotyros muziejaus kultūrinę, šviečiamąją veiklą, dalyvavimą įvairiuose projektuose] // Ūkininko patarėjas. – 2005, bal. 7.
Akunytė E. Iš naujo atrastas Čikagos miestas: [apie tautiečio Algimanto Kezio, gyvenančio Čikagoje, fotografijų parodą „Tūkstantmečio parkas“ Jonavos krašto muziejuje] // Naujienos. - 2005, vas. 12.
Akunytė E. Žmonės kaip paukščiai: [apie poezijos ir muzikos vakarą „Žmonės kaip paukščiai“ Jonavos krašto muziejuje] // Naujienos. - 2005, bal. 12.
Apdovanojimai geriausiems rajono kraštotyrininkams: [apie geriausių Jonavos r. kraštotyrininkų ir muziejininkų apdovanojimus Tarptautinės muziejų dienos proga] // Alio Jonava. - 2005, geg. 21.
Apie Čekijos grožį ir paslaptis: [apie Čekijos Respublikos ambasados parodą Jonavos krašto muziejuje] // Naujienų inf. − 2005, vas. 1. Nr. 13.
Apie kariuomenę reikia žinoti: [apie Pasvalio rajono moksleivių konkursą „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“, įvykusį Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2005, vas. 22.
Armonaitė L. Čiurlionio jubiliejus ekspertų nemalonėje: [apie festivalio “Druskininkų vasara su M.K.Čiurlioniu“ organizacines problemas pasakoja Druskininkų miesto muziejaus direktorius G.Dumčius] // Lietuvos žinios. – 2005, kov. 15.
Augustinas F. Muziejuje – „Žibanti pieva“: [apie Teresės Jankauskaitės juodosios keramikos parodą, atidarytą Alytaus kraštotyros muziejaus salėje] // Dainavos žodis. - 2005, saus. 13.
Augustinas F. Truputis šiurkštumo: [apie Alytaus kraštotyros muziejuje atidarytą vilniečio dailininko A. Griškevičiaus fotografijų parodą] // Dainavos žodis. – 2005, birž. 18.
Augustinas F. Ukraina mano akimis: [apie Roberto Šarknicko fotografijų parodą, rengtą Alytaus kraštotyros muziejaus salėje] // Dainavos žodis. – 2005, kov. 15.
Baltuškaitė A. Optimizmo neteikęs miestas istorikams tapo savas: [apie Rokiškio krašto muziejiininkės Onos Mackevičienės šeimą] // Gimtasis Rokiškis. - 2005, saus. 8.
Baltuškaitė A. Penkiolika laisvės metų: [apie Lenkijos tautodailininkų ir Latvijos bei Norvegijos menininkų parodos uždarymą Rokiškio krašto muziejuje] // Gimtasis Rokiškis. - 2005, kov. 12.
Baranauskaitė S. Fu, kaip neįdomu!, arba Mūsų kelionės ypatumai: [apie Vaisodžių pagr. mokyklos moksleivių požiūrį į kultūrinius objektus, apsilankius A. Jonyno memorialiniame muziejuje, redakcijoje ir spaustuvėje] // Alytaus naujienos. – 2005, birž. 13.
Baronienė D. Biržų pilį naikina visagalis laikas: [apie yrančią Biržų pilį, kurioje įsikūręs „Sėlos“ krašto muziejus] // Lietuvos žinios. - 2005, birž. 10.
Baronienė D. Dešimtoji rokiškėnų dailininkų paroda: [apie Rokiškio r. dailininkų klubo “Roda” darbų parodą Rokiškio krašto muziejuje] // Lietuvos žinios. - 2005, bal. 23.
Baronienė D. Kaupiami ne tik istorijos turtai: [apie Panevėžio kraštotyros muziejaus jubiliejinius renginius pasakoja direktorius A.Astramskas] // Lietuvos žinios. - 2005, geg. 12.
Baronienė D. Knygoje – šimtametė knygyno istorija: [apie Panevėžio muziejininkės J.V.Čiplytės knygą] // Lietuvos žinios. – 2005, bal. 8.
Baronienė D. Kraštas, kuriame erdvu akims ir sielai: [apie Pasvalio krašto muziejų, kaip turistų lankomą objektą] // Respublika. - 2005, kov. 29.
Baronienė D. Žirgų kanopos drebino Anykščių žemę: [apie tradicinę šventę „Bėk, bėk žirgeli“ Arklio muziejuje Niūronyse] // Lietuvos žinios. - 2005, birž. 6.
Bernatavičius G. Užgavėnių linksmumai Dzūkijon: [Alytaus krašto muziejaus darbuotojo straipsnis apie dzūkiškus Užgavėnių papročius – „linksmą ir spalvingą paskucinę mėsiedo dzieną“] // Alytaus naujienos. – 2005, vas. 8.
Bernatavičius G., Malaškevičiūtė B. Dar kartą apie Alytaus geležinkelį: [Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojų publikacija apie geležinkelio statymo istoriją, geležinkelio tiltą ir likimą] // Alytaus naujienos. – 2005, geg. 27.
Bernatavičius G., Malaškevičiūtė B. Jei turite galimybę, būtinai NE-KE-LIAU-KI-TE: [Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojų publikacija apie buvusių turizmo maršrutus] // Alytaus naujienos. – 2005, geg. 20.
Bernatavičius G., Malaškevičiūtė B. Žaliomis Alytaus panemunėmis. III dalis: [apie Alytaus tuberkuliozės sanatoriją, Alytaus dvarą, senąją Bakšių gyvenvietę] // Alytaus naujienos. – 2005, geg. 6.
Bernatavičius G., Malaškevičiūtė B. Žaliomis Alytaus panemunėmis. IV dalis: [apie Rumbonių piliakalnį, gyvenvietę, lankytinas Punios šilo vietas] // Alytaus naujienos. – 2005, geg. 13.
Biržytė A. Rašinių konkurse dalyvavo nuo pradinuko iki pensininko: [apie Pasvalio krašto muziejaus organizuotą rašinių konkursą „Mes likome lietuviai, išsaugoję lietuvišką knygą“] // Darbas. – 2005, bal. 7.
Biržytė A. Urbšių kūrybos parodoje – drožiniai, nėriniai, tapyba ant šilko: [apie Aloyzo, Danutės ir Danguolės Urbšių dailės darbų parodas Pasvalio muziejuje] // Darbas. – 2005, saus. 13.
Bitinaitė A. Atgijo senoji Žagrakalių sodyba: [apie Pasvalio krašto muziejaus ir Tetirvinų bendruomenės organizuotą Amatų dieną] // Darbas. – 2005, bal. 19.
Bitinaitė A. Jie nebus abejingi menui... [apie Pasvalio muzikos mokyklos Dailės skyriaus absolventų darbų parodos atidarymą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2005, birž. 18.
Bitinaitė A. Medžio drožėjo kūrybos neužgožia kasdienybės rutina: [apie tautodailininko Vytauto Jackūno medžio drožinių parodos atidarymą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. –2005, bal. 23.
Bitinaitė A. Muziejininkas, kraštotyrininkas, bitininkas – iš sielos gelmių: [apie jubiliejinį vakarą, skirtą Antano Stapulionio 75-mečiui] // Darbas. – 2005, saus. 11.
Bručienė V. Muziejuje kvepėjo vaškas ir riedėjo margučiai: [apie tai, kaip Alytaus kraštotyros muziejuje vaikai buvo mokomi vašku marginti kiaušinius ir pagal taisykles ridenti margučius] // Dainavos žodis. – 2005, kov. 22.
Bružienė G. Vaistažolės – sveikatos šaltinis: [apie susitikimą su mokslų daktaru, doc. fitoterapeutu Juozu Vasiliausku Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. - 2005, kov. 10.
Burbienė L. Vilkaviškyje prisiminti senieji sūduvių amatai: [apie Vilkaviškio krašto muziejininkų surengtą Sūduvių amatų šventę] // Lietuvos rytas. – 2005, birž. 6.
Būtėnaitė I. Etnokultūros pėdomis: [apie Jonavos krašto muziejaus filiale Šveicarijoje, kur veikia Tautodailės ir amatų centras, atidarytą rajono tautodailininkų parodą, skirtą Jonavos miesto privilegijos 255-osioms metinėms ir etnokultūrinę konferenciją] // Alio Jonava. - 2005, bal. 23.
Čergelienė R. Bajorų kultūra grįžo į Mažeikius: [apie žemaičių bajorų Daukantų palikuonės Helenos Dowkontt-Grzeskiewicz (1909-1977) kūrybos parodą Mažeikių muziejuje] // Lietuvos rytas. - 2005, geg. 24.
Čiginskienė D. Poezijos pavasaris atskriejo į Alytų: [apie Alytun atvykusius festivalio svečius, iškilmingą šventės atidarymą ant Alytaus piliakalnio, dienos programą] // Alytaus naujienos. – 2005, geg. 28.
Čiginskienė D. Valstybei – trijų spalvų derinys: [apie šventinį Vasario 16-osios paminėjimą mieste ir Alytaus kraštotyros muziejuje] // Dainavos žodis. – 2005, vas. 19. 
Dargaitė Z. Lietuvos medalių kūrėjų stovyklos: [„Alkos“ muziejaus darbuotojos publikacija] //. Žemaičių žemė. – 2004, Nr. 4.
Dūdailė L.  Rokiškio partizanai parodos filmuose: [apie Rokiškio krašto muziejuje atidarytą Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro ir Genocido aukų muziejaus parengtą parodą „Karas po karo“] // Gimtasis Rokiškis. − 2005, saus. 19.
Dulkienė A. Didžuvė kviečia mąstyti: [apie Lietuvos biblijos draugijos organizuotų parodų „Biblija istorijoje ir šiandien“ bei „Pranašas Jona“ atidarymą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2005, bal. 26.
Dulkienė A. Pavasario pranašai – margučiai: [apie Vitenės Repšienės margučių ir Vydo Vareikos medžio drožinių velykinę parodą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. − 2005, kov. 19.
Filimanavičienė A. Pasvalys trokšta susibroliauti su Ispanija: [apie Ispanijos Karalystės nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Lietuvoje Fidel Lopez Alvare viešnagę Pasvalyje ir jo krašto muziejuje] // Panevėžio rytas. – 2005, saus. 28.
Glinskas M.   Metalo kalyba ir poezija: [apie armenės Svetlanos Alekseiko Pogusian metalo kalybos parodą Jonavos krašto muziejuje] // Naujienos. - 2005, geg.  24.
Glinskas M.  „Achemos“ veteranai būriavosi muziejuje: [apie AB „Achema“ 40-mečio šventę Jonavos krašto muziejuje] // Naujienos. - 2005, geg. 28.
Glinskas M. Parodoje – šiuolaikinės mados priešistorė: [apie humanitarinių mokslų daktarės Marijos Matušakaitės knygos „Apranga XVI – XVIII a. Lietuvoje“ pristatymą ir jos drabužių eskizų parodą Jonavos krašto muziejuje] // Naujienos. - 2005, birž. 7.
Gradinskienė R. Mes likome lietuviai: [apie Pasvalio krašto muziejaus skelbtą rašinių konkursą, skirtą lietuviškos spaudos atgavimo 100-čiui] // Gimtinė. –2005/5, geg. 1-31.
Irminaitė G.   Pažinties vakaras: [apie poezijos ir muzikos vakarą „Žmonės kaip paukščiai“ krašto muziejuje] // Alio Jonava. - 2005, bal. 13.
Jalianiauskienė V. Ekspozicijoje – tūkstančių metų istorija: [apie Panevėžio kraštotyros muziejaus ekspoziciją] // Panevėžio balsas. – 2005, geg. 11.
Januševičienė V. Knygyno šimtmečiui – knyga apie jo įkūrėją: [apie Panevėžio kraštotyros muziejaus muziejininkės J.V.Čiplytės knygą] // Panevėžio rytas. – 2005, bal. 4.
Jonušas A. Antrasis Vito Valatkos gyvenimas: [apie knygos ir parodos apie archeologą Vitą Valatką pristatymą „Alkos“ muziejuje] // Kalvotoji Žemaitija. – 2005, saus. 27.
Jonušas A. Žemaitijos didžiavyrio atminimui: [apie knygos apie archeologą Vitą Valatką „Žemaičių žemės tyrinėjimai. Knyga I. Archeologija“ pristatymą „Alkos“ muziejuje] // Kalvotoji Žemaitija. – 2004, gruod. 23.
Jonuškienė R.  Priminė krašto istoriją ir garsius žmones: [apie Pasvalio krašto muziejaus teatro spektaklį „Kilkime ir aukime“ Utenoje] // XXI amžius. – 2005, saus. 5.
Jubiliejinė Kaziuko mugė: [apie mažąją Kaziuko mugę Jonavos krašto muziejuje] // Alio Jonava. - 2005, kov. 10.
Kanišauskas S. Ar sudomins ispanus naminis alus ir smegduobės: [apie Ispanijos Karalystės nepaprastojo ir įgaliotoje ambasadoriaus Lietuvoje  Fidel Lopez Alvare apsilankymą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2005, saus. 29.
Kanišauskas S. Klubas pagerbė aviatorius ir žymųjį keliautoją: [apie aviacijos istorijos vakaronę ir trečiąją tarptautinę aviacinės fotografijos parodą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas.–2005, geg. 21.
Kasparavičius S. Lopaičių šventvietė – kas tai?: [“Alkos” muziejaus direktoriaus publikacija] // Žemaitis. – 2005, bal. 26, priedas “Rietavo kraštas”.
Kazakevičius K. Dovanos muziejui iš tolimų kraštų: [apie Vilkaviškio krašto muziejaus fondų pasipildymą naujais, iš Australijos atvežtais, eksponatais] // Lietuvos žinios. – 2005, vas. 18.
Kazakevičius K. Dvarus priglobė liaudies amatus: [apie Vilkaviškio krašto muziejaus surengtą amatų šventę Paežerių dvare] // Lietuvos žinios. - 2005, birž. 9.
Kazakevičius K. Įvairiapusis kūrybos atspindys: [apie Paežerių davaro rūmuose surengtą JAV gyvenančios dailininkės M.B.Stankūnienės darbų parodą, skirtą jos 80-mečiui] // Lietuvos žinios. - 2005, birž. 11.
Kazakevičius K. Kraštiečių dovana Paežeriams: [apie Vilkaviškio krašto muziejaus fondų pasipildymą užsienyje gyvenančių kraštiečių relikvijomis] // Lietuvos žinios. - 2005, bal. 2.
Kazakevičius K. Kudirkos smuikas ir senųjų miestų dvasia: [apie į Vilkaviškio krašto muziejų po restauravimo sugrįžusį Vinco Kudirkos smuiką] //  Lietuvos žinios. - 2005, geg. 18.
Kazakevičius K. Vilkaviškiečiams – garsaus kraštiečio darbų paroda: [apie Marijampolės kraštotyros muziejaus darbuotojų įrengtą grafiko Romano Krasninkevičiaus darbų parodą Vilkaviškio kultūros centre] // Lietuvos žinios. – 2005, vas. 8.
Kazlauskas A.  Knyga byloja apie vieną talentingiausiųjų: [apie Vidmanto Jankausko knygos „Kario kelias. Generolas Kazimieras Ladiga nepriklausomybės kovose“ aptarimą ir dokumentų ir fotonuotraukų parodos „Stefanijos ir Kazio Ladigų šeima“ pristatymą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2005, vas. 19.
Kazlauskas A. Literatūros popietė: kur ėjo žmogus: [apie Pasvalio krašto muziejaus ir Vilniaus pasvaliečių organizuotą kraštiečių Kazimiero Zalenso knygos „Sudrumstas šaltinis“ ir Elzės Rauduvaitės trilogijos „Pamūšių sakmės“, „Vieversių laukas“ ir „Tremtis vietoje“ pristatymą Vilniuje, Rašytojų klube] // Darbas. – 2005, bal. 9.
Kazlauskas A. Naujas „Žiemgalos“ numeris; Atsiveriama skaitantiems; Leidiniuose – Pasvalio kraštas: [apie žurnalų „Žiemgala“ ir „Šiaurietiški atsivėrimai“ naujausių numerių turinį rašo Pasvalio krašto muziejaus darbuotojas] // Darbas. – 2005, saus. 18.
Kazlauskas A. Nepriklausomybės aušros žmogus: Juozas Velžys: [apie pirmojo Pasvalio visuomeninio muziejaus vieną iš kūrėjų, mokytoją Juozą Velžį] // Šiaurietiški atsivėrimai.–2005/1.–P. 32-33.
Kazlauskas A. Skaudi netektis: [Pasvalio krašto muziejaus darbuotojo publikacija apie kraštietį, agronomą, mokslininką Antaną Vadopalą] // Darbas. – 2005, saus. 29.
Kazlauskas A. Urbšių „triptikas“ krašto muziejuje: [apie Aloyzo, Danutės ir Danguolės Urbšių dailės darbų parodos atidarymą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2005, saus. 20.
Kazlauskas A. Visur kažkas buvo: Antanas Stapulionis: [apie Pasvalio krašto muziejininką] // Šiaurietiški atsivėrimai.–2005/1.
Kazlauskas A. Žoliškyje teliko...žolė: Gedulo ir Vilties dienos proga: [Pasvalio muziejininko straipsnis apie pasvaliečių tremtinių Jakštų šeimą] // Darbas. – 2005 birž. 14.
Kazulėnas A. Apie žodžių kaitą ir žaismą istoriko akimis: [Rokiškio krašto muziejaus darbuotojo publikacija] // Gimtasis Rokiškis. − 2005, saus. 25.
Kazulėnas A., Vitkūnas M. Prisiminti kovingieji Rokiškio krašto partizanai: [apie Rokiškio krašto muziejuje vykusį renginį, skirtą pokario partizanų kovoms atminti] // Valstiečių laikraštis. − 2005, vas.1.
Kontrastai: [apie išeivijos lietuvio Algimanto Kezio fotografijų parodą „Čikagos tūkstantmečio parkas“ Jonavos krašto muziejuje] // Alio Jonava. - 2005, vas. 12.
Kontrimavičius T. Senolių gyvenimo būdas – pelnas muziejui: [apie etnografinių sodybų atkūrimą ir jų panaudojimą muziejinei edukacijai Arklio muziejuje Niūronyse] // Lietuvos rytas. - 2005, geg. 24.
Kontrimavičiūtė I. Apskrities perspektyvos – pasivyti didžiuosius regionus: [apie Panevėžio kraštotyros muziejaus parodą, surengtą apskričiai] // Sekundė. – 2005, bal. 1.
Kontrimavičiūtė I. Kraštotyros muziejuje – jubiliejinių renginių maratonas: [apie Panevėžio kraštotyros muziejaus 80-mečio renginius] // Sekundė. – 2005, geg. 6. Valentinavičienė A. Muziejaus jubiliejui – nauja ekspozicija: [apie Panevėžio kraštotyros muziejaus 80-mečio renginius] // Sekundė. – 2005, geg. 11.
Kontrimavičiūtė I. Muziejaus jubiliejus laiką atsuko atgal: [apie Panevėžio kraštotyros muziejaus 80-metį] – Sekundė. – 2005, geg. 17.
Kontrimavičiūtė I. Šventuosius „gydančiam“ restauratoriui įdomiausia kalbėtis su praeitimi: [apie aaaPanevėžio muziejininką Ž.Milerį] // Sekundė. – 2005, geg. 14.
Kručkienė V. Alytiškiai švenčia miesto gimtadienį: [be kitų šventės momentų, paminėti ir Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojai B. Malaškevičiūtė ir G. Bernatavičius, už publikacijų ciklą „Prarasta – neatrasta“ pelnę metų kultūros premiją] // Dainavos žodis. – 2005, birž. 11.
Kručkienė V. Fotografijų parodoje – buvusios Suvalkų gubernijos paveldas: [apie bendrą Suvalkų apygardos ir Alytaus kraštotyros muziejaus projektą ir AKM salėje atidarytą parodą „Kairiajame Nemuno krante“, kurioje eksponuota 60 senų Suvalkų gubernijos miestelių paveldo fotografijų] // Dainavos žodis. – 2005, bal. 2.
Kručkienė V. V. Nedzinsko premijos – už geriausius gamtosaugos ir kraštotyros darbus: [ apie Alytaus kraštotyros muziejaus salėje rengtą gamtosaugininko vardo premijų įteikimą] // Dainavos žodis. – 2005, kov. 24.
Krušinskaitė R. Senosios fotografijos priminė praeities laikus: [apie praėjusio šimtmečio fotografijų ir pieštų atvirukų iš Suvalkų gubernijos (Lenkija) parodą Alytaus kraštotyros muziejuje] // Lietuvos žinios. - 2005, bal. 5.
Malaškevičiūtė B.  Kovo 8-oji – vyrų šventė, skirta moterims: [šmaikštūs Alytaus kraštotyros muziejaus muziejininkės pamąstymai apie tarptautinės moters šventės ištakas, šventimo būdus ir šimtmečiais koreguojamą moteriškumo supratimą] // Alytaus naujienos. – 2005, kov. 8.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Alytus – pramonės miestas: apie duoną, pieną ir statybines medžiagas: [Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojai apie Alytaus duonos kepyklos ir pieninių istorijas] // Alytaus naujienos. – 2005, kov. 25.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Alytus nuo karo iki karo: 1915 – 1941 metai: [apie Alytaus miestą karo ir nepriklausomybės kovų laikotarpiu, pirmaisiais nepriklausomybės dešimtmečiais] // Alytaus naujienos. – 2005, birž. 17.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Apie mūsų miestą Alytų: [apie žinomiausius Alytaus miesto objektus,  miesto istoriją, čia gyvenusius žmones] // Alytaus naujienos. – 2005, birž. 10.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Broliai verslininkai ir darbininkija tarpukario Alytuje: [apie tarpukario verslą Alytaus mieste ir socialinius klasių santykius] // Alytaus naujienos. – 2005, bal. 8.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Dar kartelį į Saratovo kareivines: [Alytaus muziejininkų žvilgsnis į senų statinių likučius, kurie kadais ir galėję būti Saratovo kareivinių pastatai] // Alytaus naujienos. – 2005, birž. 3.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Darbų pradžia terpentino ir kanifolijos fabrike Alytuje: [Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojų publikacija apie pirmuosius fabriko gyvavimo metus, senuosius sakų produktų gamybos būdus, fabriko likimą prisiartinus frontui] // Alytaus naujienos. – 2005, kov. 4.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Kaip Alytus siuvo ir skalbė: [Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojai apie Alytaus siuvimo fabriko istoriją] // Alytaus naujienos. – 2005, kov. 18.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Kaip Alytus tapo baltosios rožės, o ne trijų lelijų miestu: [apie miesto herbo istorijos vingrybes] // Alytaus naujienos. – 2005, birž. 25.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Karo ir pokario metų Alytaus pramonė: [Alytaus kraštotyros muziejaus muziejininkų pasakojimas apie kanifolijos ir terpentino, linų ir vyno fabrikus, IAlytaus lentpjūvę] // Alytaus naujienos. – 2005, kov. 10.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Lietuvių prekybos ir pramonės akcinė bendrovė „Dzūkija“: [Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojų išsami bendrovės susikūrimo, jos veiklos, bendrovei priklausiusių įmonių, akcininkų „nuotykių“ apžvalga] // Alytaus naujienos. – 2005, vas. 11.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Pramoninis Alytus: [istorikų kelionė po seniausias Alytaus pramonės įmones] // Alytaus naujienos. – 2005, saus 28.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Rusai ir cerkvės Alytuje: [Alytaus kraštotyros muziejaus istorikų žvilgsnis į išlikusius stačiatikių maldos namus, cerkvių rekonstrukcijas slenkant amžiams, neišlikusius kitus rusiškuosius statinius] // Alytaus naujienos. – 2005, saus. 14.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Sinagoga: [Alytaus kraštotyros muziejaus istorikų apžvalga apie žydų tautybės gyventojų paplitimą, jų maldos namus, žydų gyvenamąsias miesto vietas] // Alytaus naujienos. – 2005, saus. 21.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Sumanymas įkurti terpentino ir kanifolijos fabriką Alytuje: [Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojai apie ilgą fabriko įsikūrimo (1936 m.) priešaušrę: pirmuosius organizuotus sakinimo darbus, pirmąsias sakų perdirbimo įmones] // Alytaus naujienos. 2005, vas. 25.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Šv. Kazimiero ir Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios: [Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojų straipsnis apie dvi Alytaus bažnyčias] // Alytaus naujienos. – 2005, saus. 7.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Tarpukario Alytaus Lietuvių verslininsąjungos skyrius: [Alytaus krašto muziejininkai apie 1931 m. Alytuje bendrais interesais susivienijusius verslininkus: skyriaus gyvavimo pradžią, narių skaičių, klubo įstatus, jų rengtus kursus ir t. t.] // Alytaus naujienos. – 2005, vas. 4.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Tarpukario Alytaus verslovininkas Antanas Raginskas: [apie paskutinįjį tarpukario AB „Dzūkija“ savininką, jo verslo likimą] // Alytaus naujienos. – 2005, bal. 15.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Viskas prasidėjo po karo: [Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojų bendra Alytaus spaudos apžvalga nuo 1920 m.] // Alytaus naujienos. – 2005, vas. 19.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Žaliomis Alytaus panemunėmis I d.: [apie Radžiūnų piliakalnį] // Alytaus naujienos. – 2005, bal. 22.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Žaliomis Alytaus panemunėmis II d.: [apie Alytaus piliakalnį] // Alytaus naujienos. – 2005, bal. 29.
Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Žemės ūkio mašinų fabrikas: [Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojai apie Alytuje 1929 m. įkurtą žemės ūkio mašinų fabriką „Ūkmaš“: fabriko savininkus, apyvartą,    pasaulinės ekonominės krizės padarinius, fabriko likimą pasikeitus santvarkoms] // Alytaus naujienos. – 2005, vas. 18.
Markauskienė V. A. Jonyno satyrų „kaukių“ balius: [Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojos straipsnis apie A. Jonyno satyras bei satyrinius personažus] // Dainavos žodis. – 2005, saus. 6.
Markauskienė V. Mokslininko diena prasidėdavo krosnelės kūrimu: [Alytaus muziejininkės publikacija apie tautosakininką Ambraziejų Jonyną] // Dainavos žodis. – 2005, birž. 7.
Matjošaitytė K. Klasikinė muzika – marimbos garsuose: [apie brolių Gintars Racenis ir Guntars Freibergs koncertą Pasvalio krašto muziejuje] // Darbas. – 2005, bal. 21.
Meškonytė D. Pristatytas Panevėžio apskrities muziejų vadovas: [apie Panevėžio kraštotyros muziejaus direktoriaus sudarytą knygą] // Sekundė. – 2005, geg. 18.
Milaknienė R. Muziejaus paslaptys veriamos pasauliui: [Rokiškio krašto muziejaus darbuotojos publikacija apie verslininko Igorio Skripkos kartu su muziejininkais rengiamą unikalų projektą – tinklapį www knygos.lt] // Gimtasis Rokiškis. – 2005, vas. 3.
Milaknienė R. Pirmoji koncertinė turnė prasidėjo Rokiškyje: [Rokiškio krašto muziejaus darbuotojos publikacija apie XX a. pr. Rokiškyje vykusias politikų rinkimines akcijas (straipsnyje panaudota medžiaga iš muziejaus fondų)] // Gimtasis Rokiškis. – 2005, saus. 15.
Milaknienė R. Prakartėlių autoriams premijos iš savivaldybės: [Rokiškio krašto muziejaus darbuotojos publikacija apie VII konkursinę prakartėlių parodą muziejuje] // Gimtasis Rokiškis. – 2005, saus. 11.
Milkus G.  Skiria Jonavos privilegijos metinėms: [apie Jonavos krašto muziejaus filiale – Tautodailės ir amatų centre atidarytą rajono tautodailininkų darbų parodą, skirtą Jonavos miesto privilegijos 255-osioms metinėms] // Naujienos. - 2005, bal. 23.
Minkevičienė A. Policininkų kalvėje – prostitucija, „meilės ruletė“ ir pinigų išieškojimas: [apie policiją ir jos darbą tarpukaryje Rokiškio krašte (straipsnyje panaudota medžiaga ir nuotraukos iš muziejaus RKM fondų] // Gimtasis Rokiškis. − 2005, vas. 19.
Mozerienė D. Pasvalio krašto aviatoriai nesnaudžia: [apie aviacijos istorijos vakaronę ir III tarptautinės aviacinės fotografijos parodos atidarymą Pasvalio krašto muziejuje] // Aviacijos pasaulis.–2005, geg. 20.
Muziejuje – 10-oji mugė: [apie mažąją jubiliejinę Kaziuko mugę Jonavos krašto muziejuje] Naujienos. − 2005, kov. 8.
Pagerbti trys menininkai: [Jonavos krašto muziejaus informacija apie atminimo lentos atidengimą dailininkui Antanui Samuoliui, rašytojui Raimundui Samulevičiui bei jo motinai tautodailininkei Stasei Samulevičienei prie buvusių jų namų Žaliakalnyje ] // Naujienos. - 2005, vas. 12.
Paroda „Karas po karo“: [apie Rokiškio krašto muziejuje veikusią parodą, kurią surengė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro ir Genocido aukų muziejus] // Gimtasis Rokiškis. − 2005, saus. 15.
Pašaukimo vedami… [apie konferenciją ,, Flantropija – širdies pašaukimas“ Jonavos krašto muziejuje, skirtą  žymiam bankininkui Juozapui Montvilai] // Naujienos. − 2005, kov. 26.
Patašius M. Kaimo sodyboje – senos technikos muziejus: [apie naują J.Naujalio memorialinio muziejaus padalinį] // Lietuvos rytas. - 2005, geg. 19.
Paulauskaitė D. Dzūkai prisiminė gamtininką Vytautą Nedzinską: [apie gamtininko Vytauto Nedzinsko kūrybos skaitymus Alytaus kraštotyros muziejuje] // Respublika. – 2005, kov. 24.
Petrauskienė M. Ch. Kaplanskis – ženkliausias Telšių fotografas: [„Alkos“ muziejaus darbuotojos publikacija] // Lietuvos Jeruzalė. – 2004, lapkr.
Petrusevičienė V. A. Matučio eilėraščiai skamba vis naujais balsais: [Poeto A.Matučio memorialinio muziejaus darbuotojos mintys apie poetui skirtą renginį bei jo dalyvius] // Alytaus naujienos. − 2005, saus. 12.
Pilkauskas D. Panevėžio kraštotyros muziejui – 80: [Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojo publikacija] // Panevėžio balsas. – 2005, geg. 10.
Pinkevičienė S. Alytaus ryšius su Ukraina užmezgė alytiškio Roberto Šarknicko žvilgsnis į oranžinės revoliucijos šalį: [įspūdžiai iš R.  Šarknicko fotografijos parodos, surengtos Alytaus kraštotyros muziejaus salėje] // Alytaus naujienos. – 2005, kov. 12.
Pinkevičienė S. Į Alytų atėjo šventė: [apie 424-ąjį miesto gimtadienį, šventei skirtus renginius, svečius, miesto kultūros premijos laureatus] // Alytaus naujienos. – 2005, birž. 11.
Pinkevičienė S. Projektas įamžino bendrą istorinę lietuvių ir lenkų praeitį: [apie bendrą Suvalkų apygardos muziejaus ir Alytaus kraštotyros muziejaus projektą] // Alytaus naujienos. – 2005, bal. 1.
Pinkevičienė S. Suvalkų gubernijos istoriją pasakos archyvinės fotografijos: [apie leidinį „Kairiajame Nemuno krante“, kuris pasakoja Suvalkų gubernijos istoriją ir Alytaus kraštotyros muziejaus indėlį, rengiant leidinį] // Alytaus naujienos. – 2005, saus. 28.
Pinkevičienė S. Ugnis ant Alytaus piliakalnio – ženklas poezijos gerbėjams: [apie Alytun sugrįžusį tarptautinį festivalį „Poezijos pavasaris 2005“] // Alytaus naujienos. – 2005, geg. 28.
Pinkevičienė S. Žibančioje Teresės pievoje – laiko angelai: [apie T. Jankauskaitės juodosios keramikos parodą Alytaus kraštotyros muziejuje] // Alytaus naujienos. – 2005, saus. 14.
Pinkevičienė S. Žinomo tapytojo fotografijose – ironiškas žvilgsnis į tikrovę: [apie muziejuje atidarytą dailininko A. Griškevičiaus fotografijų parodą] // Alytaus naujienos. – 2005, birž. 17.
Rafanavičienė G. Senose fotografijose Suvalkų gubernija: [apie Alytaus kraštotyros muziejaus salėje atidarytą parodą, kuri fotografijomis pasakojo Suvalkų gubernijos tarpukario miestelių istoriją, apie dvišalį muziejininkų projektą] // Lietuvos rytas. – 2005, bal. 1.
Ragelytė V.  Muziejuje ilgai negeso šviesos: [apie Muziejų naktį Jonavos krašto muziejuje] // Naujienos. - 2005, geg. 19.
Rekevičienė L. Trečią kartą – po vieną kūrinį: [apie Druskininkuose gimusių, gyvenančių ar atvykusių gyventi menininkų vieno kūrinio darbų parodą Druskininkų miesto muziejuje] // Lietuvos žinios. – 2005, saus. 5.
Savickas S. Fotomenininkas pasvaliečiams dovanojo dalelę Amerikos: [apie fotomenininko Zino Kazėno parodos „Laukiniai laukiniai vakarai“ atidarymą Pasvalio krašto muziejuje]// Panevėžio rytas.– 2005, birž. 8.
Savickas S. Gimnazijoje varžėsi Baltijos šalių informatikai: [apie Baltijos šalių informatikos olimpiadą ir organizuotą jos uždarymą Pasvalio krašto muziejuje] // Panevėžio rytas.–2005, geg. 24.
Savickas S. Originalios dovanos ir linkėjimai pralinksmino sukaktuvininką: [apie muziejininko Antano Stapulionio 75-mečio minėjimą] // Panevėžio rytas. – 2005, saus. 14.
Savickas S. Tropikų medžiai virto lietuviškais kryžiais. Kolumbijoje gyvenantį lietuvį kryždirbyste užkrėtė senelio darbai:[apie Pasvalio krašto muziejuje atidarytą Alekso Kulviečio-Suareso medžio drožinių parodą „Lietuviški kryžiai iš Kolumbijos“] // Panevėžio rytas. – 2005, bal. 20.
Silickienė G. Rokiškyje premijuoti gražiausi prakartėliai: [apie prakartėlių parodos-konkurso Rokiškio krašto muziejuje uždarymą] // Respublika. – 2005, vas. 3.
Silickienė G. Smenganti žemė – Pasvalio ir Biržų skaudulys: [apie Pasvalio krašto muziejų, stovintį grėsmingoje karstinių reiškinių zonoje] // Respublika. − 2005, kov. 7.
Sirtautienė N. Knygyno šimtmečiui – leidinys apie J.Masiulį: [apie Panevėžio muziejininkės J.V.Čiplytės knygą] // Sekundė. – 2005, kov. 21.
Stankevičė K. Kėdainių krašto muziejų apšvarino vagis: [apie Apytlaukio dvaro medžioklės trofėjų vagystę iš Kėdainių krašto muziejaus ekspozicijos] // Lietuvos rytas. – 2005, saus. 25.
Steponaitė K. Atgimė rašytojo Juozo Paukštelio namai: [apie Kėdainių krašto muziejaus padalinio – Juozo Paukštelio namų atidarymą po remonto] // Lietuvos žinios. − 2005, kov. 8.
Šaulytė J.   Salve,  Italia!:  [apie Jonavos krašto muziejuje atidarytą fotografijų ciklo „Sveika, Europa“ pirmąją parodą „Salve, Italia!“, kurią pristatė italų kultūros instituto Vilniuje direktorė Aleksandra Bertini Malgarini] // Alio Jonava. - 2005, geg. 18.
Šaulytė J.  Besidomintiems praeities apranga: [apie menotyrininkės, humanitarinių mokslų daktarės Marijos Matušakaitės knygos „Apranga XVI – XVIII a. Lietuvoje“ pristatymą ir jos drabužių eskizų parodą Jonavos krašto muziejuje] // Alio Jonava. - 2005, birž. 8.
Šaulytė J. Krašto muziejuje – moraviško vyno taurė: [apie Čekijos Respublikos ambasados parodą Jonavos krašto muziejuje] // Alio Jonava. − 2005, vas. 2.
Šeštakauskaitė S. Brandaus jubiliejaus šviesa: [Pasvalio krašto muziejaus filialo – Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių muziejaus vedėjos straipsnis apie krinčinietę Emiliją Kvedaraitę-Gelažienę, švenčiančią savo gyvenimo 80-metį] // Darbas. – 2005, bal. 30.
Šimanskienė M. Dviguba šventė Pumpėnuose: [apie kovo 11-osios ir kunigo Alfonso Lipniūno 100-ųjų gimimo metinių minėjimą, kuriame dalyvavo ir Pasvalio krašto muziejaus muziejininkai] // Darbas. − 2005, kov. 26.
Šimkus N.  Suteikti garbingi vardai: [apie muziejininko dienos paminėjimą ir Garbės vardų suteikimą geriausiems Jonavos rajono kraštotyrininkams ir muziejininkams] // Naujienos. - 2005, geg. 21.
Šimkus N. Jonavoje – XIX a. Italija: [apie Jonavos krašto muziejuje atidarytą Italijos fotografijos paveldo parodą „Salve, Italia“] // Naujienos. - 2005, geg. 14.
Tubienė A. Fotografijų paroda: [apie Suvalkų muziejuje surengtą parodą ir katalogo „Kairiajame Nemuno krante“ pristatymą, kurio lietuviškąją leidybos dalį kuravo Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojai] // Alytaus naujienos. – 2005, saus. 27.
Valentinavičienė A. Paroda „Karas po karo“ atkeliavo ir į Panevėžį: [apie parodą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Sekundė. – 2005, kov.14.
Vasaitienė R. Tradicinių amatų diena muziejuje – neįkainuojama patirtis lankytojams: [Zanavykų krašto muziejininkės publikacija] // Draugas. – 2005, geg. 4. Nr.35.
Vertelka B. Penkerių metų triūsas tilpo vienoje knygoje: [apie Panevėžio muziejininkės J.V.Čiplytės knygą] // XXI amžius. – 2005, bal. 20.
Zdanevičienė R. Prakartėlių atstovams išdalintos premijos: [apie VII prakartėlių parodos uždarymą Rokiškio krašto muziejuje] // Panevėžio rytas. − 2005, saus. 31.
Ziabkus A. Dovanotos palmės muziejui teko atsisakyti: [apie Šiaulių bendrovės „Busturas“ dovaną Kretingos muziejaus Žiemos sodui]  // Lietuvos rytas. - 2005, geg. 27.
Zibolienė D.  Pagerbti konkurso „Šventė mano mieste“ nugalėtojai: [apie Rokiškio krašto muziejaus menėje vykusį konkurso nugalėtojų pagerbimą] // Gimtasis Rokiškis. - 2005, saus. 18.
Zibolienė D. Laurus skinančios muzikės iš Rokiškio: [apie Rokiškio krašto muziejaus menėje vykusį seserų Justinos ir Simonos  Zajančiauskaičių koncertą] // Gimtasis Rokiškis. - 2005, vas. 17.
Zombis Š. Beksinskio namo žlugimas: [Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojo publikacija apie lenkų menininko Zdislavo Beksinskio gyvenimą, kūrybą, likimą] // Alytaus naujienos. – 2005, kov. 4.
Žaliaduonienė B. Jie neleido numirti lietuviškam žodžiui: [Alytaus kraštotyros muziejaus  muziejininkės mintys apie knygnešystę Dzūkijoje, žymiausius regiono knygnešius, knygų leidybą spaudos draudimo metais] // Dainavos žodis. – 2005, kov. 15.
Žmonių apšvietai paaukočiau viską: [apie Jonavos krašto muziejaus parengtą knygelę, skirtą lietuviškos spaudos atgavimo šimtmečiui, kurioje pristatomi Jonavos krašto knygnešiai] // Alio Jonava. − 2005, kov. 16.
Žvinakevičiūtė A. Alytaus kaimietis Vytautas Remeika ir iš rudens gali nutapyti pavasarį: [apie Alytaus kraštotyros muziejuje pristatomos parodos autorių, jo kūrybinį braižą, ant kulnų „lipantį“ asmeninį autoriaus /jubiliejų] // Alytaus naujienos. – 2005, vas. 11.
Žvinakevičiūtė A. Kiekvienas mūsų, nebūdamas rašytojas, gali parašyti bent vieną gerą, brandžią knygą:  [apie gydytojos R. Variakojytės-Kiguolienės knygos „Ir aš ten buvau...“ pristatymą Alytaus kraštotyros muziejuje] // Alytaus naujienos. – 2005, birž. 25.
Žvinakevičiūtė A. Profesorius Alfredas Bumblauskas iš trijų valstybės švenčių rinktųsi Kovo 11-ąją: [apie Alytaus kraštotyros muziejuje iškilmingai paminėtą Kovo 11-osios šventę, garbius jos svečius] // Alytaus naujienos. – 2005, kov. 15.
Žvinakevičiūtė A. Valstybės šventes pradėjom švęsti džiugiai: [apie Vasario 16-ajai skirtus renginius Alytaus mieste ir Alytaus kraštotyros muziejuje, ta proga surengtą Amatų popietę šeimoms] // Alytaus naujienos. – 2005, vas. 18.
Žvinakevičiūtė A. Viešnagė Ukrainoje – tarsi žvilgsnis į nutolusią vaikystę: [apie Alytaus kraštotyros muziejaus salėje eksponuotus Roberto Šarknicko fotografijos darbus] // Alytaus naujienos. – 2005, kov. 5.
 
APIE ŽINYBINIUS, PRIVAČIUS IR KITUS MUZIEJUS
Armalytė A. Pavilnys istorijoje ir drobėse: [apie dailės darbų parodą Lietuvos geležinkelių muziejuje, pasakojančią, kaip pakeitė žmonių likimus ir vietoves prieš 145 metus per Lietuvą nutiestas geležinkelis Sankt Peterburgas – Varšuva] // Lietuvos žinios. – 2005, saus. 20.
Baužienė M. Bažnyčioje vienuoliai elgetoms kojas plaudavo: [apie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios Vilniuje istoriją rašo Architektūros muziejaus vedėja] // Lietuvos rytas. – 2005, kov. 26, priedas „Sostinė“.
Baužienė M. Diplomatų buveinėse – istorinių laikų aidas: [apie namą Antakalnio g. 2, Vilniuje rašo Architektūros muziejaus vedėja] // Lietuvos rytas. - 2005, birž. 14; priedas “Sostinė”.
Baužienė M. Istoriniame name įsikūrė vyno mėgėjai: [apie seną namą Literatų g. 9/2 Vilniuje pasakoja Architektūros muziejaus vedėja] // Lietuvos rytas. - 2005, geg. 18; priedas “Sostinė”.
Baužienė M. Reprezentacinį pastatą valdė daug šeimininkų: [apie Vilniaus miesto Rotušės pastato istoriją rašo Architektūros muziejaus vedėja] // Lietuvos rytas. – 2005, kov. 29, priedas “Sostinė”.
Baužienė M. Rotušės aikštėje plušėdavo ir prekybininkai, ir korikai: [apie Rotušės aikštės vaidmenį Vilniaus miesto istorijoje pasakoja Architektūros muziejaus vedėja] // Lietuvos rytas. – 2005, vas. 5, priedas „Sostinė“.
Baužienė M. Savitas pastatas turėjo daugybę šeimininkų: [apie Lietuvos nacionalinės filharmonijos pastato istoriją rašo Architektūros muziejaus vedėja] // Lietuvos rytas. – 2005, vas. 23, piedas „Sostinė“.
Baužienė M. Teatro kūrėjai dūmė akis Maskvos valdžiai: [apie Nacionalio dramos teatro pastato istoriją rašo Architektūros muziejuas vedėja] // Lietuvos rytas. - 2005, birž. 22, priedas “Sostinė”.
Išniekintas Genocido aukų muziejus // Respublika. - 2005, birž. 21.
Liauškienė B. Nežinomasis – įžymus vilnietis: [apie Vilniaus dailės akademijos muziejaus Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje surengtą lenkų skulptoriaus Stanislawo Horno-Paplawskio parodą „Mano kelias – kelio menas“] // Lietuvos žinios. – 2005, saus. 24.
Razmytė J. Miškininkai atidarė muziejų: [apie Vilniaus miškų urėdijos pastato palėpėje įkurdintą miškininkystės muziejų] // Lietuvos rytas. - 2005, birž. 21.
 
APIE PASAULIO MUZIEJUS
Gimtadienio dovana – muziejus: [apie Misisipės valstijos (JAV) sprendimą statyti muziejų bliuzo legendai BB Kingui pagerbti] // Lietuvos žinios. - 2005, geg. 28.
Keista vagystė iš Čilės muziejaus: [apie August’o Rodino  skulptūros vagystę iš Čilės muziejaus] // Lietuvos rytas. - 2005, birž. 20.
Lietuvio kūriniai suintrigavo Europos muziejus: [apie Europos modernaus meno muziejų susidomėjimą vilniečio D.Narkevičiaus sukurtais filmais] // Lietuvos rytas. − 2005, kov. 1, priedas „Mūzų malūnas“.
Muziejuje – savamokslių menas: [apie Prancūzijoje Bordo priemiestyje Begle esančiame muziejuje eksponuojamą savamokslių sukurtą meną] // Lietuvos rytas. - 2005, geg. 17.
Muziejus byloja apie žmogų: [apie D. Britanijos premjerui Vinstonui Čerčiliui skirtą muziejų Londone] // Lietuvos žinios. – 2005, vas. 3.
Vaškevičius A. Muziejų lankytojai paralyžiavo Niujorką: [apie renginį „Muziejų mylia“, vykstantį kasmet Niujorko (JAV) Penktajame aveniu] // Lietuvos rytas. - 2005, birž. 9.
 
MUZIEJŲ LEIDINIAI
Fotografas Juozas Karazija: knyga / Kupiškio etnografijos muziejaus leidinys; sudarytoja Aušra Jonušytė; teksto rinkėja Zita Bartašytė; dizaineris Saulius Smirnovas. – Vilnius, sp. UAB „Žvaigždžių miestas“, 2004. Tiražas 300 egz.
Gaputytė, Elena (1927-1991). Instaliacijos: parodos katalogas / Lietuvos dailės muziejaus leidinys; katalogo sudarytoja ir teksto autorė dr. Laima Laučkaitė; vertėja į anglų k. Agnė Narušytė; redaktoriai Gediminas Mikelaitis, Simon Rees; dizainerė Laima Prišmontaitė. – Vilnius: sp. UAB Adomo Jakšto spaustuvė, 2005. Tiražas 300 egz.
Kaluina, Paulinas. Meilė motinai – audimo raštuose: knyga / Kupiškio etnografijos muziejaus leidinys; sudarytoja Dalia Bernotaitė-Bieliauskienė; įvadinių tekstų autorės A.Jonušytė, G.Kadžytė; dailininkas ir maketuotojas Saulius Smirnovas. – Vilnius: sp. UAB „Žvaigždžių miestas“, 2004. Tiražas 500 egz.
Lietuvių keramikos maestro Liudvikas Strolis: jubiliejinė kūrybos paroda dailininko gimimo 100-mečiui: katalogas / Lietuvos dailės muziejaus leidinys; sudarytoja ir įvadinio straipsnio autorė Danutė Skromanienė; ats. redaktorė Laima Bialopetravičienė, redaktorė Giedra Urmanaitė; vertėja Laimutė Zabulienė; fotografai A.Lukšėnas, M.Sakalauskas, A.Kapčius, R.Ropytė; dailininkė Laima Prišmontaitė. – Vilnius: sp. UAB „Sapnų sala“, 2005. Tiražas 500 egz.
Lietuvos dailės muziejaus metraštis 6 (2002-2003): knyga / Lietuvos dailės muziejaus leidinys; sudarytoja Danutė Mukienė; redaktoriai Lina Biekštaitė, Gediminas Mikelaitis; viršelio dailininkė ir knygos maketo autorė Marija Mikulskienė. – Vilnius, sp. UAB Adomo Jakšto spaustuvė, 2005. Tiražas 500 egz.
Lietuvos himnas: knyga / Lietuvos nacionalinio muziejaus, Vinco Kudirkos fondo ir Paramos ir labdaros fondo Vinco Kudirkos vardui įamžinti leidinys; sudarė Gintautas Čėsnys, Birutė Kulnytė, Romas Treideris; redaktorė Loreta U.Urbaitė; dailininkė Agnė Benaravičiūtė; meninis redaktorius Eugenijus Karpavičius. – Vilnius, sp. UAB „Sapnų sala“, 2005. Tiražas 2000 egz.
Magdalena Birutė Stankūnienė. Vilkaviškio krašto muziejus. Paežeriai: memorialinės ekspozicijos vadovas-katalogas / Išleista M.B.Stankūnienės lėšomis; teksto autorė ir sudarytoja Aldona Žemaitytė; dailininkas Romas Orantas; fotografas Antanas Lukšėnas; maketavo Dalia Kavaliūnaitė. – Vilnius: sp. „Sapnų sala“, 2005.
Mekas, Jonas. Conversations, Letters, Notes, Misc. Pieces etc.: knyga / Lietuvos dailės muziejaus leidinys; redaktoriai-sudarytojai Liutauras Pšibilskis, Jonas Mekas; tekstų autoriai Brian Frye, Jonas Mekas, Liutauras Pšibilskis, Genevieve Yue; redaktorius Anders Kreuger; dizaineris Povilas Utovka. – Kaunas: sp. „Spindulys“, 2005. Tiražas 1500 egz.
Muziejaus žinios: bukletas / Jonavos krašto muziejaus periodinis leidinys; redakcinė grupė: Regina Karaliūnienė, Danutė Snitkienė, Gitana Jasiulionienė. − Jonava, 2005, Nr. 1 ( 29 ).
Numizmatika 2-3: metraštis 2001-2002 / Lietuvos nacionalinio muziejaus leidinys; numerį sudarė Dalia Grimalauskaitė; dailininkė Vida Ona Kuraitė; redaktorė Zita Danielienė; į anglų k. Vertė Aleksandras radžius. – Vilnius: sp. UAB Petro ofsetas, 2004. Tiražas 500 egz.
Paroda ,,Šiauliai po kovo 11-osios“ iš ,,Aušros“ muziejaus rinkinių, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 15-osioms metinėms: lankstinys / „Aušros“ muziejaus leidinys; sudarytoja Birutė Lukošiūtė, redaktorė Lina Kazlauskaitė, dailininkas V. Dambrauskas, fotografai: A. Dilys, J. Tamulis, Z. Ripinskis. − Šiauliai, 2005.
Pas Jonelį: bukletas / Jonavos krašto muziejaus periodinio leidinio „ Muziejaus žinios“ priedas. − Jonava, 2005, Nr. 1 ( 23 ).
Pranas: vaizdinės abstrakcijos: retrospektyvinė Prano Gailiaus kūrybos paroda. Katalogas / Lietuvos dailės muziejaus leidinys; sudarytoja Regina Urbonienė; redaktorė Giedra Urmanaitė; vertė: į prancūzų k. Viktorija Dūdėnienė, į anglų k. Laimutė Zabulienė; fotografas Ramūnas Virkutis; dailininkė Marija Mikulskienė. – Vilnius, sp. UAB „Sapnų sala“, 2005. Tiražas 500 egz.
Šiauliečių fotografų paroda ,,Šiauliai – metai Europoje“: lankstinys / Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidinys; sudarytojai: Remigijus Venckus, Vilija Ulinskytė, redaktorė Lina Kazlauskaitė. - Šiauliai, 2005.          
Šiaulių spaustuvės 1875–2005 / Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidinys; sudarytoja Roma Baristaitė; redaktorė Lina Kazlauskaitė; dizaineris Vilmantas Dambrauskas. - Šiauliai, 2005.
Šikšnys, Vytautas. Gyvenimo ratas sukasi… Tremties dienoraštis: knyga / Šiaulių ,,Aušros“ ir Raseinių krašto istorijos muziejų leidinys; redaktorė Lina Kazlauskaitė; dailininkas Vilmantas Dambrauskas; maketavo Artūras Jaugėla. − Šiauliai: sp. UAB „Šiaulių knygrišykla-spaustuvė“, 2005. Tiražas 500 eg.
Šimonių seniūnija: etnografinės ekspedicijos medžiaga / Kupiškio etnografijos muziejaus leidinys; redakcinė komisija: Aušra Jonušytė, Violeta Aleknienė, Tomas Sutkaitis; nuotraukų autoriai: A.Jonušytė, T.Sutkaitis, V.Buzas, R.Jonuška, A. ir J.Kairiai, V.Petrulienė; piešinių autoriai: G.Baseckaitė, I.Cimonolonskaitė, V.Jonušytė; maketavo Saulius Smirnovas. Vilnius: sp. UAB „Žvaigždžių miestas“, 2004. Tiražas 200 egz.
Taupyklės ir monetinės / Money-Boxes and Coin Boxes: parodos katalogas / Trakų istorijos muziejaus leidinys; katalogą sudarė Virgilijus Poviliūnas ir Saulius Zalys; tekstas anglų k. Onos Čepaitytės ir Geoffrey Vasil Jakutis; fotografas Viktoras Neliubinas. – Vilnius: sp. „Solidarity“, 2005. Tiražas 1000 egz.
Vilniaus vaizdų atvirukai 1897-1915: katalogas / Lietuvos nacionalinio muziejaus leidinys; sudarytoja Dalia Keršytė; dailininkas Arūnas Prelgauskas; redaktorė Loreta U.Urbaitė; į anglų k. Vertė Agnė Narušytė. – Vilnius: sp. UAB „Sapnų sala“, 2005. Tiražas 1200 egz.
Žiemgaliai / The Semigallians: Baltų archeologijos paroda. Katalogas / Baltic Archaeological Exibition. Catalogue / Lietuvos nacionalinio muziejaus ir Latvijas Vestures muzejs leidinys; katalogą parengė Eglė Griciuvienė; dailininkė Vida Ona Kuraitė; redaktorė Loreta Urtė Urbaitė; vertėjas iš latvių k. Ernestas Vasiliauskas; fotografai Kęstutis Stoškus ir Roberts Kaninš. – Vilnius: sp. UAB „Sapnų sala“, 2005. Tiražas 1000 egz.
Žilinskas, Jurgis. 1885-1957. Atsiminimai: Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo – 3: knyga / Lietuvos nacionalinio muziejaus leidinys; spaudai parengė Leidybos skyrius; redaktorė Dalia Rastenienė; maketavo Edita Gužaitė. – Vilnius: sp. UAB Petro ofsetas, 2005. Tiražas 700 egz.

 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.13