<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

 

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2005 m. Nr. 1–2 / Rytai–Vakarai

Nauji leidiniai
 
Lietuvos muziejų asociacijos biblioteka
 
Vilniaus vaizdų atvirukai. 1897 – 1915. Katalogas – Lietuvos nacionalinio muziejaus leidinys.
Šis katalogas – pirmasis bandymas susisteminti ankstyviausius atvirukus su Vilniaus vaizdais. Jame pristatoma daugiau kaip 3500 vietinių ir užsienio leidėjų atvirukų, išleistų 1897-1915 metais. Jie pateikiami chronologine seka pagal leidėjus, kurių kataloge galima suskaičiuoti per 60.
Atvirukams leisti panaudota apie 1200 skirtingų Vilniaus vaizdų fotografijų. Jų autoriai – žinomi fotomeistrai savo darbuose perteikę savitą daugiakultūrio miesto grožį ir poeziją.
Katalogo autoriai tikisi, kad surinkta ikonografinė medžiaga, kaip tam tikro laikotarpio atspindys, taps papildomu šaltiniu mūsų krašto kultūros, istorijos studijoms, o plačiajai visuomenei ir kiekvienam senojo Vilniaus mylėtojui bus maloni pažintis su XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pradžios miestu.
Leidinio sudarytoja Dalia Keršytė, dailininkas Arūnas Prelgauskas.
Leidinį parėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir koncernas MG BALTIC.
 
Žiemgaliai / The Semigallians. Baltų archeologijos paroda / Baltic Archaeological Exibition. Katalogas – Lietuvos nacionalinio muziejaus ir Latvijos istorijos muziejaus leidinys.
2003 m. rugsėjo – 2004 m. kovo mėnesiais bendra Lietuvos nacionalinio muziejaus ir Latvijos istorijos muziejaus paroda „Žiemgaliai“ buvo eksponuota Rygoje, Latvijos istorijos muziejuje. 2005 m. balandžio 28 d. paroda atidaryta Vilniuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje.
Bendros parodos tikslas – parodyti žemgalių proistorę archeologiniais radiniais. Parodos Lietuvos nacionaliniame muziejuje knyga – išsamus, iliustruotas parodos katalogas lietuvių ir anglų kalbomis, kuriame pateikiama 1300 arheologinių eksponatų.
Katalogą parengė Eglė Griciuvienė, dailininkė Vida Ona Kuraitė, fotografai Kęstutis Stoškus (Lietuva) ir Roberts Karinš (Latvija).
 
Lietuvos himnas. Knyga – Lietuvos nacionalinio muziejaus ir Paramos ir labdaros fondo Vinco Kudirkos vardui įamžinti Vinco Kudirkos fondo leidinys.
Surinkti svarbiausius „Tautiškos giesmės“ istorijos krislus nuo jos sukūrimo iki mūsų dienų yra šios knygos tikslas. Kodėl buvo nutarta išleisti šią knygą? Pirmiausia, noras padaryti pradžią išsamiai, nuosekliai, ikonografiškai dokumentuotai mūsų himno istorijai. Antra, šia knyga siekiama pagerbti didįjį varpininką Vincą Kudirką, kuris jau gulėdamas mirties patale sukūrė šį testamentą tautai. Darbas skiriamas jaunuomenei, moksleiviams, studentijai, kariškiams ir apskritai visuomenei patriotinio auklėjimo tikslais. Leidinys taip pat skiriamas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 15-osioms metinėms.
Sudarė Gintautas Čėsnys, Birutė Kulnytė, Romas Treideris, dailininkė Agnė Beinaravičiūtė, meninis redaktorius Eugenijus Karpavičius.
Knygos leidimą parėmė Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo komisija.
 
Jonas Vaičenonis. Lietuvos karių uniformos ir lengvieji ginklai XX amžiuje. Monografija – „Baltų lankų“ leidyklos leidinys.
Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojo dr. Jono Vaičenonio monografija pasakoja XX amžiaus Lietuvos karių uniformos ir lengvosios ginkluotės istoriją. Iliustracijomis ir tekstu bandoma pristatyti pagrindinius karo atributus, be kurių jis neįsivaizduojamas, - uniformą ir lengvąjį ginklą. Pasakojimas pradedamas Pirmojo pasaulinio karo laikais, kai kilo pirmosios mintys kurti Lietuvos kariuomenę, baigiamas jau peržengus XX amžiaus slenkstį, brėžiant ribą ties 2004 m. kovo 29 d., kai Lietuva tapo visateise Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) nare. Šis įvykis atvertė naują Lietuvos kariuomenės istorijos puslapį.
Knygą recenzavo doc. Dr. Pranas Janauskas, dr. Valdas Rakutis, dailininkė Vida Kuraitė, fotografai H. Sakalauskas,T.Dambrauskas, V.Augustinas, R.Bagdonas ir kt.
Knygos leidimą parėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
 
Taupyklės ir monetinės / Money-Boxes and Coin Boxes. Parodos katalogas. Trakų Salos pilis 2004 05 18 – 2004 09 30 – Trakų istorijos muziejaus leidinys.
“Taupyklės ir monetinės” - Trakų Salos pilies kazematų salėje veikusios Trakų istorijos muziejaus parodos katalogas, supažindinantis su taupyklių ir monetinių istorine bei funkcine evoliucija ir parodantis taupykles, monetines ir aukų dėžutes kaip masinės kultūros dalį, atskleidžiančią atitinkamo istorinio laikotarpio menines, ekonomines ir net politines tendencijas. Daiktai, atspindintys taupymo idėją, apima laikotarpį nuo XIV a. taupyklių, rastų archeologinių tyrimų metu, iki XX a. masinės gamybos taupomųjų kasų. Kai kurie dirbiniai yra aukštos meninės vertės, kiti – savo epochos buities liudininkai. Kataloge pateikta 116 iliustracijų.
Katalogo sudarytojai Virgilijus Poviliūnas ir Saulius Zalys, fotografas Viktoras Neliubinas.
Tiražas 1000 egz. iš jų 50 egz. numeruoti, pirmieji dvidešimt trys vardiniai.
 
Lietuvių keramikos maestro Liudvikas Strolis. Jubiliejinė kūrybos paroda dailininko gimimo 100-mečiui. Katalogas – Lietuvos dailės muziejaus leidinys.
Liudvikas Strolis (1905 – 1996) – dailininkas, profesorius, nusipelnęs meno veikėjas, daug padaręs, kad lietuvių keramika, kartą pravėrusi duris į aukštųjų mokyklų auditorijas, čia ir liktų kaip nauja, įdomi, verta rimtų studijų taikomosios dailės šaka, traukianti smalsius jaunus protus. Jį patį mokė geri mokytojai, bičiuliai ir pats gyvenimas. Apie visa tai, kad nepasimirštų, profesorius, jau sulaukęs garbaus amžiaus, po truputį rašė. Liudviko Strolio gimimo 100-mečiui skirtame leidinyje spausdinama ir paties maestro prisiminimų.
Katalogo sudarytoja ir įvadinio straipsnio autorė Danutė Skromanienė, dailininkė Laima Prišmontaitė, fotografai A.Lukšėnas, M.Sakalauskas, A.Kapčys, R.Ropytė.
Katalogo leidimą parėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
 
Lietuvos Dailės Muziejaus Metraštis 6 (2002-2003). Knyga – Lietuvos dailės muziejaus leidinys.
Leidinyje publikuojami 2002-2003 m. Lietuvos dailės muziejaus svarbiausių dailės palikimo tyrinėjimų darbai, publikacijos, informaciniai tekstai apie minėtu laikotarpiu muziejuje įsigytus eksponatus, išleistas knygas, svarbiausias LDM darbuotojų publikacijas, muziejaus padaliniuose veikusias ekspozicijas ir parodas, vykusias mokslines konferencijas ir kitus renginius.
Leidinio sudarytoja Danutė Mukienė, redaktoriai Lina Biekštaitė, Gediminas Mikelaitis, viršelio dailininkė ir knygos maketo autorė Marija Mikulskienė.
 
Numizmatika 23. Metraštis 2001–2002. Knyga – Lietuvos nacionalinio muziejaus leidinys.
Leidinyje spausdinami straipsniai numizmatikos, medalininkystės, sfragistikos temomis: monetų ir žetonų kalyba, religiniai medaliukai ir medalių ikonografija, muitinių plombos.
Publikuojami radiniai, saugomi Lietuvos, Baltarusijos, Suomijos muziejų rinkiniuose. Diskusijai pateikiama Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės Aleksandro Jogailaičio grašio tema.  Pradedamas Lietuvos muziejuose saugomų numizmatikos rinkinių pristatymas, pateikiami 2000 metais įsigyti eksponatai, tęsiama Lietuvos numizmatikos bibliografija. Aptariami naujausi Lietuvos numizmatikos, medalininkystės ir faleristikos leidiniai. Šio numerio Kronika apima informaciją apie 2000 – 2002 metų numizmatikos įvykius.
Numerį sudarė Dalia Grimalauskaitė, dailininkė Vida Ona Kuraitė. 

 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.13