<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2 

NAUJI MUZIEJAI, EKSPOZICIJOS

Nauja galerija Vilniuje

Lijana ŠATAVIČIŪTĖ

Kultūros, meno ir filosofijos institutas


A. ir A. Tamošaičių galerijos „Židinys" ekspozicijos fragmentas. L. Valužienės nuotr.


Galerijos „Židinys" atidarymas. Kalba galerijos vedėja L. Lukoševičienė. L. Valužienės nuotr.  


Galerijoje „Židinys" įsikūrė tautinių drabužių audėjų grupė „Tautinis kostiumas". L.Valužienės nuotr.

A. ir A. Tamošaičių galerijos „Židinys" ekspozicijos fragmentas. L. Valužienės nuotr.

Birželio 19 d. Vilniaus senamiestyje įsikūrė dar vienas kultūros centras – Dominikonų g. 15/1 duris atvėrė Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerija „Židinys“. Išsipildė Lietuvos tekstilės patriarcho, tautinių drabužių tyrinėjimų pradininko Antano Tamošaičio (g. 1906) svajonė po gyvenimo klajonių sugrįžti į tėvynę ir įsteigti galeriją, kurioje būtų eksponuojami jo dar tarpukario Lietuvoje surinkti liaudies audinių ir drabužių rinkiniai, asmeniniai ir velionės žmonos Anastazijos Tamošaitienės (1910–1991) gobelenai, rištiniai kilimai, tapybos ir grafikos kūriniai. 
Lietuvių dailininkų išeivių patriotinės akcijos – savo sukauptų rinkinių dovanojimas Lietuvai – tampa tradicija. Pačių sukurti dailės darbai, kultūros ir meno objektų rinkiniai sudaro Kazimiero Varnelio ir Kazimiero Žoromskio (Vilniuje), Vytauto Kazimiero Jonyno (Druskininkuose), Janinos Monkutės-Marks (Kėdainiuose) namų-muziejų ekspozicijų pagrindą. Tamošaičiai, palyginti su kitomis į Lietuvą sugrįžusių dailininkų galerijomis, „Židinyje“ sutelkė tautiniam paveldui itin reikšmingų dirbinių. Kas iš mūsų nesklaidė „Sodžiaus meno“ (1931–1939) leidinių, prie kurių rengimo ir redagavimo prisidėjo Kauno meno mokyklos absolventas, tuometinis Žemės ūkio rūmų Namų pramonės skyriaus vedėjas A. Tamošaitis? Paskutinėje serijos knygoje „Lietuvių moterų tautiniai drabužiai“ (1939) jis pirmą kartą suskirstė tautinius drabužius pagal etnografines apylinkes ir sudarė prielaidas tolesniam jų tyrimui.
Į gimtąją šalį A. Tamošaitis visam laikui sugrįžo 2000 m., dar prieš tai brandinęs galerijos įkūrimo idėją. 1993 m. vasarą, po 49 metų priverstinės emigracijos pirmą kartą aplankęs Lietuvą, viešai pareiškė, kad ketina dovanoti tėvynei tarpukario laikotarpiu sukauptus tautodailės rinkinius ir savo bei žmonos Anastazijos kūrinius. Lietuvos nacionaliniam muziejui tada padovanojo vertingą lietuviškų juostų rinkinį. Tamošaičių galerijos įkūrimo idėją parėmė Vilniaus dailės akademija, kuriai dabar priklauso „Židinys“. Prie ekspozicijos įrengimo daug prisidėjo galerijos vedėja Laimutė Lukoševičienė, galerijos darbuotoja Ramutė Raciūtė, architektė Gražina Pajarskaitė. Jos ne vienerius metus brandino ir aptarinėjo galerijos koncepciją, pagrindinių eksponatų atrankos kriterijus ir jų išdėstymo tvarką. Dar iki oficialaus galerijos atidarymo buvo sudarytos galimybės čia dirbti Vilniaus dailės akademijos ir kitų aukštųjų mokyklų studentams, menotyrininkams, visiems besigilinantiems į tautinės kultūros problemas.
Ką galima pamatyti galerijoje „Židinys“? Nuolatinėje ekspozicijoje kabo paties galerijos įkūrėjo A. Tamošaičio tapybos ir grafikos kūriniai, kurių tematika ir meninė forma labai lietuviška, išaugusi iš tautinių šaknų. Kartu rodomi ekspresyvūs, ryškiaspalviai A. Tamošaitienės gobelenai, rištiniai kilimai, tapybos darbai. Visų akis traukia ant autentiško, dar prieškaryje pagal A. Tamošaičio projektą Ąžuolų Būdoje išausto rištinio kilimo stovintys manekenai, aprengti įvairių etnografinių sričių tautiniais drabužiais, įrėmintos fotografijos, iliustruojančios pagrindinius Tamošaičių gyvenimo etapus nepriklausomoje Lietuvoje ir emigracijoje – Austrijoje, Vokietijoje, Kanadoje.
A.Tamošaitis neišsklaidė savo rinkinių svečiose šalyse. Neatidavė jų užsienio muziejams, nors tokių siūlymų, gyvendamas Kanadoje, ne kartą buvo sulaukęs. Baiminosi, kad jie dūlės užsienio muziejų saugyklose. Itin vertinga rinkinių dalis – net XVIII a. pab. – XIX a. siekiantys lietuvių liaudies audiniai (lovatiesės, rankšluosčiai, staltiesės) ir drabužiai (prijuostės, sijonai, marškiniai, liemenės, skaros), netgi ištisi aprangos komplektai, kuriuos A. Tamošaitis surinko kaimuose tuo metu, kai tautinių drabužių dėvėjimo mada buvo ką tik nunykusi ir patys drabužiai neseniai jų savininkų vilkėti. Ne kiekvienas Lietuvos muziejus gali pasigirti tokia gausia (keli šimtai vienetų) ir vertinga audinių bei drabužių kolekcija.
A.Tamošaičiui svarbu, kad galerijoje virtų darbas: veiktų audimo ir kitų dailiųjų amatų kursai, būtų plėtojami edukaciniai projektai jaunimui. Neseniai „Židinyje“ įsikūrė tautinių drabužių specialistės profesorės Vidos Kulikauskienės vadovaujama audėjų grupė „Tautinis kostiumas“, audžianti tautinius drabužius ir studijuojanti čia saugomus rinkinius. 
A. ir A. Tamošaičių galerijos „Židinys“ durys atviros trečiadieniais - šeštadieniais liaudies meno tyrinėtojams, studentams, menotyrininkams ir visiems, kurie domisi lietuvių kultūros paveldu, kam svarbu susipažinti su unikalia lietuvybės puoselėjimo veikla emigracijoje. 

New Gallery in Vilnius

Lijana ŠATAVIČIŪTĖ

Institute of Culture, Art and Philosophy

The gallery “Židinys” of Lithuanian exile artists Anastazija and Antanas Tamošaitis was open this year in Vilnius. Antanas Tamošaitis is named a Patriarch of the Lithuanian textile; he is, also, the initiator of the researche of the folk-costume.
There are paintings and graphic-works by Antanas Tamošaitis displayed in the gallery; tapestries, carpets and paintings by Anastazija Tamošaitienė (1910-1991). A.Tamošaitis’ collections of the folk-art from pre-WWII period are exposed in the gallery. Especially valuable is the part of the collection of fabrics from the XVIII – XIX centuries: bedspreads, towels, tablecloths and clothing (aprons, skirts, shirts, waistcoats, shawls), even completed sets of clothing. The items collected by A.Tamošaitis at the time, when the fashion to wear a folk-costume just disappeared and the clothing were used by the owner very short time ago. 

Contact: Lijana Šatavičiūtė
Institute of Culture, Art and Philosophy
Tel. (+370) 5 213 51 03.
Email: lijana@erdves.lt

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16