<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

NAUJI MUZIEJAI, EKSPOZICIJOS

Atnaujinta V.K.Jonyno galerijos ekspozicija Druskininkuose

Tomas MICKONIS


Vytauto Kazimiero Jonyno galerija Druskininkuose. V. Valužio nuotr. 

V. K. Jonyno galerijos ekspozicijos fragmentas. V. Valužio nuotr.

Pasitinkant profesoriaus Vytauto Kazimiero Jonyno 95-ąsias gimimo metines, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus filiale Druskininkuose, V. K. Jonyno galerijoje, atnaujinta ekspozicija, pakeista eksponuojamų kūrinių išdėstymo tvarka. Ekspozicijos pradžia yra buvusioje dailininko studijoje – erdvioje aukštoje patalpoje su židiniu. Čia chronologiškai eksponuojami europinio laikotarpio profesoriaus medžio raižiniai, iliustracijos, piešiniai, litografijos atskleidžia dailininko meistrystės pradžią ir aukštumas. 
V. K. Jonynas gimė 1907 m. kovo 16 d. Alytaus apskrityje. Nuo mažens piešė, lipdė, skobė. Vidurinį išsilavinimą įgijo Kudirkos Naumiesčio ir Kauno gimnazijose, 1923 - 1929 m. mokėsi Lietuvos meno mokykloje Kaune. 1931 m. tęsti studijų jis išvyko į Paryžių. 
V. K. Jonynas, kaip ir kiti jo kartos jauni dailininkai iš Lietuvos, atrado lietuvių liaudies meno, ypač skulptūros, grafikos, tekstilės, plastines vertybes, kur amžiais grynintose formose, linijose ir spalvose užkoduota giluminė tautos dvasinė patirtis – pasaulio jausena. 
Baigęs dvi aukštąsias mokyklas (vienoje įgijo medžio raižinių ir knygos meno, kitoje – medžio skulptūros ir baldų konstravimo specialybę) ir surengęs personalinę parodą, 1935 m. dailininkas grįžo į Kauną. Čia jis dalyvavo jaunųjų dailininkų grupės „Ars“ veikloje, dėstė Kauno meno mokykloje, vėliau buvo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto direktorius. 
1938 – 1939 m. V. K. Jonynas sukūrė medžio raižinių – Kristijono Donelaičio poemai „Metai“ iliustracijas. Šios iliustracijos – lietuvių profesionaliosios grafikos aukso fondas. 
Galerijoje eksponuojamos 8 iliustracijos ir knygos titulinis puslapis. Anot tapytojo Antano Gudaičio, tai didelis dailės kūrinys visoje Europoje: nepaprastai virtuoziškas, įdomus meniniu sumanymu. 1940 m. V. K. Jonynas išraižė iliustracijas P. Cvirkos „Žemei maitintojai“, 1942 knygai „Zapyškio bažnyčia“( eksponuojamas galerijoje). 1944 m. dailininkas pasitraukė į Vokietiją. 
V. K. Jonyno Vokietijos laikotarpis (1944-1951) buvo turtingas įvykių ir kūrinių. Kito pasaulis, gyvenamoji vieta, keitėsi ir pats dailininkas, jo kūryba. 1946 m. gero pažįstamo R. Šmitleino padedamas V. K. Jonynas Freiburge įkūrė Taikomosios dailės mokyklą, dauguma jos studentų ir dėstytojų buvo lietuviai. 
Šalia medžio raižinių atsirado kitomis technikomis sukurtų darbų. 1946 m. sukurtos spontaniškos V. Šekspyro „Hamleto“ iliustracijos buvo naujos raiškos pradžia, o 1950 – 1951 m. sukurtos Mainco litografijos spinduliavo harmonizuotu spontaniškumu – „meistryste su siela“. Freiburge kuriančius lietuvius veikė prancūzų ir vokiečių kultūra, jų modernusis menas. Atradimų keliu žygiavo ir V. K. Jonynas. 
Ekspozicija pradedama Paryžiuje sukurtais medžio raižiniais, kuriuose atkartodamas liaudies raižinių stilistinius principus, bręstantis menininkas palaipsniui atranda savąją kalbą. 
Vokietijos laikotarpis galerijoje pristatomas medžio raižinių iliustracijomis, sukurtomis J. V. Getės „Jaunojo Verterio kančioms“ (pradėtos 1943 m. Kaune, baigtos 1947 m. Freiburge), P. Merime „Lokiui“. Pirmą kart eksponuojamos iliustracijos V. Šekspyro „Hamletui“ (knyga neišleista), O. Milašiaus „Migeliui Manjarai“ (knyga neišleista), J. V. Getės „Mainco apgulimui“. Iš natūros piešti Nicos, Freiburgo, Vilifranco, Monte Karlo, Sigmaringeno ir kt. peizažai, Mainco litografijos. 
Dar viena naujovė galerijos ekspozicijoje - nedidelis kambarėlis, kuriame eksponuojami dailininko darbo įrankiai bei medžiagos, medžio raižinių klišės. Ant itališko trikojo demonstruojamas 1950 m. piešinys sangina „Moters aktas“. Čia eksponuojama ir papildyta V. K. Jonyno pašto ženklų, sukurtų keturioms Vokietijos žemėms, kolekcija. 
1951 m. V. K. Jonynas išvyko į JAV, ten dėstė aukštosiose mokyklose, įkūrė Vitražo studiją. Jo vitražų yra 60-tyje objektų, daugiausia bažnyčiose, kai kuriose iš jų dailininkas sukūręs įspūdingus vienalyčius interjerus. Galerijos lenktame koridoriuje, 16-koje rėmų, foto medžiagoje, parodyta nedidelė profesoriaus sukurto religinio meno dalis. Kitose galerijos patalpose tapybos, grafikos darbai, piešiniai, skulptūros, bareljefai, keturių dalių vitražas. Ši ekspozicijos dalis veik nepakitusi. Eksponuojamas iš kolekcininko A. A. Juškio pasiskolintas 1982 m. tapybos darbas, rodomoje videomedžiagoje profesorius pasakoja apie savo gyvenimą ir kūrybą, pristatomi kūriniai bažnyčioms. 

V. K. Jonyno galerijos ekspozicija skirta Jums. Taip norėjo dailininkas, visus jo vardo galerijoje saugomus kūrinius dovanojęs Lietuvai.

Renovation of the Exposition of V.K.Jonynas in Druskininkai

Tomas MICKONIS

The renovation of the exposition in the gallery in Druskininkai is dedicated to 95-th anniversary of painter, Prof. Vytautas Kazimieras Jonynas. There are his works from European period exposed from the period of studies in Paris 1931-1935 and period of emigration in Germany in 1944-1951, the wood-carvings, book-illustrations, drawings, litographies.
For the first time, there are illustrations for W.Shakespeares “Hamlet” exposed; illustrations for O.Milosz's “Miguel Manjara (the books were not published yet), illustrations for J.W.Goethe’s “The Siege of Mainz”, the drawings of Nice, Freiburgh, Vilifranco, Monte Carlo, and the other landscape-drawings and the lithographs of Meinz displayed.

Contact: 35 M. K. Čiurlionio str., LT-4690 Druskininkai
Tel. (+370) 313 52755, 51131.
Fax (+370) 313 52755.
Email MKCmemorialm@takas.lt

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16