<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

PROBLEMOS, NUOMONĖS

Gyvosios istorijos diena prie Žaliūkių vėjo malūno

Vitalija JOKŪBAITIENĖ,
Šiaulių Dainų vidurinės mokyklos mokytoja


Monetų kalykloje buvo kalamos monetos su Stanislovo Augusto Poniatovskio atvaizdu ir „Aušros" muziejaus logotipu. Nuotr. iš „Aušros" muziejaus archyvo. 

Muziejininkai lankytojams parodė, kaip senajame Lietuvos kaime buvo kočiojami skalbiniai ir lyginami drabužiai. Nuotr. iš „Aušros" muziejaus archyvo.

Šventėje galima buvo paskanauti ir kaimiško sviesto. Nuotr. iš „Aušros" muziejaus archyvo. 

Žmonijos istoriją galima apibrėžti kaip pastangų tapti žmogumi istoriją. Įtemptai, sunkiai ir skaudžiai einame pažinimo keliu. Ne tik kylame, bet ir krentame, ne tik einame pirmyn, bet ir grįžtame prie to, kas buvo palikta kitų, ilgėdamiesi ne šalto pažinimo, o šildančio susipažinimo. Šių tikslų siekia ir Šiaulių ,,Aušros“ muziejus, jau ketvirtą kartą rengdamas Senųjų amatų dienas. Šiemet ši edukacinė šventė buvo pavadinta Gyvosios istorijos diena ir buvo skirta Tarptautinei muziejų dienai pažymėti bei ryšiams su Šiaulių miesto ir rajono moksleiviais stiprinti.
Gyvosios istorijos diena – puiki tautos kultūros istorijos pamoka. Čia galima buvo susipažinti su seniausiomis liaudies meno formomis, išlikusiomis ir jau gerokai  pakitusiomis šiuolaikinių puodžių dirbiniuose. Muziejininkai B.Kielienė, A.Šlivinskas, A.Šapaitė, V.Ostašenkovienė, V.Andrulienė ir kt. mokė puodus lipdyti, degti juos lauže, restauruoti, piešti ant jų... Vaikams buvo aiškinama, kaip aplinka veikia daiktus, kaip galima pailginti jų naudojimo laiką, sugrąžinti jiems ankstesnį pavidalą. Mokiniai  džiaugėsi savo ir vadovių – muziejininkių V.Pagrižauskaitės, R.Tamošiūnaitės, E.Jovaišaitės, N.Puščiuvienės piešiniais ant puodų, nes akvarelė, nutepta vašku ir nublizginta, atrodė puikiai.
Labai daug vaikų sulaukė Senovės mokyklėlė ir Raštinė. Čia mokiniai buvo supažindinami su senosiomis rašymo priemonėmis: rašė žąsies plunksna, rašė kalkėmis ant lentelių, plunksnakočiais – rašalu ar tušu. Kūrė sau dokumentus, kuriuos patvirtino antspaudu. O jis ne bet koks – iš senovinio lako. Skaičiavo senoviniais skaitytuvais, kuriuos naudojo jų proseneliai. Visų tų gudrybių mokė muziejininkės I.Nekrašienė, E.Raguckienė, B.Lukošiūtė, B.Girdenienė, A.Malinauskaitė.
Berniukus labiau traukė vyriški amatai – medžio apdirbimas, monetų kalimas ir ginklai. Medžio apdirbimo gudrybių mokė S.Daukanto vidurinės mokyklos moksleiviai. Ginklus demonstravo Lietuvos šaulių sąjungos Šiaulių apskrities gen. P.Plechavičiaus šaulių rinktinės nariai, o monetas kalė muziejininkai N.Erminas ir S.Bieliauskas. Buvo kalamos monetos su Stanislovo Augusto Poniatovskio atvaizdu ir Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus logotipu.
Muziejininkai, parodydami, kaip kočiojami skalbiniai, kaip drabužiai lyginami angliniu lygintuvu, kaip mušamas sviestas, vejamos virvutės, kaip plėšomos plunksnos ir daromos pagalvėlės šventės dalyvius nukėlė į senąjį Lietuvos kaimą. Šventė nebuvo tik stebėjimas, nes kiekvienas galėjo pasimokyti vieno ar kito amato.
Atėjusius į šventę linksmino folkloriniai ansambliai: Mokytojų namų – ,,Salduvė“ (vadovas D.Daknys), Romuvos vidurinės mokyklos – ,,Gabija“ (vadovė V.Užienė), Dainų vidurinės mokyklos – ,,Kupolė“ (vadovė R.Stoškuvienė), „Aido“ vidurinės mokyklos tautinių šokių kolektyvas (vadovė L.Sadauskienė), Moksleivių namų vaikų choras ,,Diemedėlis“ (vadovė V.Berteškienė).
Gyvosios istorijos pamokas stebėjo ir jose dalyvavo gausūs būriai mokinių iš įvairių Šiaulių miesto bei rajono mokyklų. Ir tai ne vienintelės tautos kultūros istorijos pamokos, vedamos muziejininkų. Moksleiviai noriai dalyvauja ir kituose ,,Aušros“ muziejaus darbuotojų organizuojamuose renginiuose. Muziejuje vedamos istorijos, dailės ar literatūros pamokos, klasės valandėlės, ten ieškoma medžiagos rašant projektus ir t.t. Mokytojai, padedami muziejininkų, siekia išaiškinti mokiniams, kad visa, kas nauja, atremta į tai, kas sena. Visi ūgliai – iš seno kamieno, iš vienų šaknų. Ir dėl to reikšminga ir veiksminga visa istorija: praeitis, dabartis ir įsivaizduojama ateitis. Taip kaupiame sielos patirtį, taip mokomės matyti daiktus kitaip, siekiame šildančio susipažinimo ir pažinimo.

The Day of the Living History at The Žaliūkai Wind-Mill

Vitalija JOKŪBAITIENĖ
Teacher, Šiauliai Dainų Secondary School

Šiauliai Museum “Aušra” has organized the Day of the Living History for the fourth time for school children of the Šiauliai town and region. The school children were trained the old crafts at this Day: potter’s, clerk’s, coin maker’s, mangler’s, ironing with coal smoothing-iron, butter maker’s, rope-maker’s, pillow-maker’s etc skills.

Contact: Šiauliai “Aušra” Museum 
89 Vytauto str., LT-5419 Šiauliai
Tel. (+370) 41 524390
Fax (+370) 41 526933.
Email: ausros.muz@takas.lt

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16