<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

Muziejininkystės biuletenis 2003’2

BIBLIOGRAFINĖ APŽVALGA 

Muziejų leidiniai

Archeologijos paminklas: nuo atsiradimo iki rekonstrukcijos: mokslinės konferencijos, vykusios 2000 m. spalio 5-6 d., medžiaga / Šiaulių universiteto Šiaurės Lietuvos istorijos centro ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidinys; sudarytoja Birutė Salatkienė; redaktorė Rasa Dumčiūtė; maketavo Violeta Bieliauskienė; leidybos vadovė Virginija Šiukščienė; tekstai lietuvių, rusų ir anglų k. – Šiauliai: sp. UAB „Šiaulių knygrišykla“, 2002. Tiražas 200 egz.
Budrys R., Krivickas S.
Po mūzų šventovės skliautais. Muziejininko ir literato dialogas: knyga
/ UAB „Savas takas“ ir Ko leidinys; redaktorius Gediminas Mikelaitis; dizainerė Laima Prišmontaitė; maketuotojas Ričardas Birmanas. – Vilnius, 2003. Tiražas 1000 egz.
Edukacinis projektas „Mano Aleksandras Puškinas“: bukletas / Literatūrinio A.Puškino muziejaus leidinys. – Vilnius, 2003.
Founders of the Lithuanian State (Portraits from the 16th – first half of the 20th century). International Art Exhibition: lankstinys / Lietuvos dailės muziejaus leidinys; sudarytojas Vydas Dolinskas; dailininkės Silva Jankauskaitė, Laima Prišmontaitė; fotografai Antanas Lukšėnas, Arūnas Baltėnas; vertėja Laimutė Zabulienė. – Vilnius, 2003.
ICOM Muziejų etikos kodeksas: informacinis leidinys / Lietuvos dailės muziejaus leidinys; iš anglų k. vertė Gražina Gleizienė; redaktorė Marytė Slušinskaitė; tekstas anglų ir lietuvių k. – Vilnius, 2003.
Klaipėdos pilies muziejus: lankstinys / Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus leidinys; teksto autoriai Ieva Masiulienė ir Jonas Genys; fotografijos Jorano Bružinsko, Antano Stanevičiaus ir iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinių; dizainas Gitanos Jurkienės. – Klaipėda: sp. S.Jokužio leidykla-spaustuvė, 2003.
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė ir Rusija XIV-XVIII amžiuje. Paroda 2003 07 04 – 2003 10 15: bukletas / Lietuvos nacionalinio muziejaus leidinys; tekstas lietuvių, anglų ir rusų kalbomis. – Vilnius, 2003.
Lietuvos muziejų rinkiniai. VI mokslinė konferencija „Eksponatas kaip komunikacinis artefaktas“: konferencijos medžiaga
/ Lietuvos muziejų asociacijos ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidinys; sudarytojas Romutis Navardauskas Palaima; redaktorė Rūta Samuolytė; viršelio dailininkas Vilmantas Dambrauskas; maketuotoja Violeta Bieliauskienė; leidybos vadovė Virginija Šiukščienė. – Šiauliai: sp. „Titnago“ spaustuvė, 2003. Tiražas 250 egz.
Lietuvos sakralinė dailė. I tomas: tapyba, skulptūra, grafika: parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“ katalogas / Lietuvos dailės muziejaus ir dizaino studijos „Savas takas“ ir Ko leidinys; sudarytoja Dalia Tarandaitė; fotografas Antanas Lukšėnas; dailininkės Laima Prišmontaitė, Silva Jankauskaitė; maketuotojai Ričardas Birmanas, Žydrūnas Strumila; redaktorė Teresė Valiuvienė; į anglų k. vertė Laimutė Zabulienė; iš lotynų k. vertė Veronika Gerliakienė. – Vilnius: sp. UAB Adomo Jakšto spaustuvė, 2003. 
Lietuvos valstybės kūrėjai (XVI a. – XX a. pirmosios pusės portretai). Tarptautinė dailės paroda: lankstinys / Lietuvos dailės muziejaus leidinys; sudarytojas Vydas Dolinskas; dailininkės Silva Jankauskaitė, Laima Prišmontaitė; fotografai Antanas Lukšėnas, Arūnas Baltėnas. – Vilnius, 2003.
Metraštis’ 5: straipsnių rinkinys / Lietuvos dailės muziejaus leidinys; sudarė Ona Mažeikienė; fotografai Antanas Lukšėnas, Mečislovas Sakalauskas, Donatas Butkus ir kt.; rinko ir maketavo UAB „Baltų lankų“ leidyba. – Vilnius: sp. AB „Vilspa“, 2002.
Mindaugo karalystės relikvija Vilniuje. Lietuvos karaliaus Mindaugo 1255 m. donacinio rašto su antspaudu ir kitų lituanistinių vertybių iš užsienio kultūros paveldo institucijų paroda: lankstinys / Lietuvos dailės muziejaus ir dizaino studijos „Savas takas“ ir Ko leidinys; teksto autorius ir leidinio sudarytojas Vydas Dolinskas; dailininkė Silva Jankauskaitė; maketuotojai Žydrūnas Strumila ir Ričardas Birmanas; redaktorius Gediminas Mikelaitis; fotografas Antanas Lukšėnas. – Vilnius, 2003. 
Monetos ir medaliai juvelyrikoje bei buityje: parodos, veikusios 2000 m., katalogas / Trakų istorijos muziejaus leidinys; sudarytojai Virgilijus Poviliūnas ir Saulius Zalys; į anglų k. vertė Ona Čepaitytė; fotografas Viktoras Neliubinas; tekstas lietuvių ir anglų k. – Trakai: sp. „Solidarity“, 2003. Tiražas 500 egz.
Musteikis E. Težvengia žirgeliai. Leidinys apie arklį ir Arklio muziejų: knyga / A.Baranausko ir A.Žukausko-Vienuolio memorialinio muziejaus leidinys; redaktorė Alma Ambraškaitė; dailininkė Skaidrė Račkaitytė; užduočių grafiką parengė Algis Pranckevičius; maketavo Raimondas Pakalnis; viršelio fotografija Violetos Bubelytės; fotografai Antanas Dilys, Jonas Dilys, Aloyzas Janušis ir kt. – Vilnius: UAB „Petro ofsetas“, 2003. Tiražas 1 000 egz.
S.Dariaus ir S.Girėno transatlantiniam skrydžiui – 70: bukletas / Vytauto Didžiojo karo muziejaus leidinys; vyr. redaktorius J.Jurevičius; sudarytoja ir teksto autorė D.Naujalienė; stilistė D.Tamošaitienė; leidinyje panaudotos Vytauto Didžiojo karo muziejaus, L.Žiemio ir R.Strikausko nuotraukos; tekstas lietuvių ir anglų k. – Vilnius: sp. Krašto apsaugos ministerijos Leidybos ir informacinio aprūpinimo tarnyba, 2003.
Septyni dešimtmečiai. Rokiškio krašto muziejaus istorija: knyga – straipsnių rinkinys / Rokiškio krašto muziejaus leidinys; sudarė Stasys Varneckas; maketavo Ligitas Keraitis ir Igoris Skripka; fotografijos iš Rokiškio krašto muziejaus rinkinių. – Kaunas: sp. „Mažoji poligrafija“, 2003. 
Šiauliai. Fotografijos muziejus: atvirutė / Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidinys; fotografė J. Siliūnaitė. – Klaipėda: sp. „Druka“, 2003. Tiražas 2000 egz.
Zanavykų krašto muziejus: bukletas / Zanavykų krašto muziejaus leidinys; sudarė muziejaus darbuotojai; redagavo V.Dėdynas; fotografai G.Jokūbaitis, V.Vilčinskas ir V.Venslovaitis. – Kaunas: sp. UAB „JUDEX“, 2002.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16