<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(2003 m. liepa-rugpjūtis-rugsėjis)

Vytauto Didžiojo karo muziejuje

Vytauto Didžiojo karo muziejaus Karybos istorijos skyriaus S.Dariaus ir S.Gireno transatlantinio skrydžio sektoriaus vedėja D.Naujaliene rugpjūčio mėnesį Kauno J. Dobkevičiaus vidurinėje mokykloje esančiame S.Dariaus ir S.Girėno muziejuje įrengė parodą „S.Dariaus ir S.Girėno transatlantiniam skrydžiui – 70“.
Rugpjūčio 16 d. Kauno karo istorijos klubas prie VDKM dalyvavo Lenkijos Ciechanovo ir Opinoguros miestuose vykusiuose renginiuose, skirtuose I-ajam Lenkijos karui (1806-1807 m.) paminėti.
Rugsėjo 4 d. Vytauto Didžiojo karo muziejaus Centriniuose rūmuose Ryšių su visuomene skyriaus vyresnioji muziejininkė V.Gureckienė vedė renginį Lietuvos kariuomenės kariškiams „Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto vidaus ir užsienio politika“. Renginys skirtas Vytauto Didžiojo karūnavimo dienai.
Rugsėjo 7 d. LDK karybos istorijos skyrius kartu su Vilniaus draugija „Pilis“ muziejuje organizavo šios draugijos 4-ųjų metinių paminėjimą. Рo minėjimo jo dalyviai apžiūrėjo muziejaus ekspozicijas, tarpukario Lietuvos Respublikos Prezidentūrą bei Kauno pilį.
Rugsėjo 8 d. Kauno Kalniečių bibliotekoje, minint Vytauto Didžiojo karūnavimo ir padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimo dieną, bibliotekininkams ir jos lankytojams parodytas teatralizuotas renginys „Vytautas Didysis ir jo palyda: apie save, laimėjimus ir pralaimėjimus“. Renginio organizatorė – skyriaus vedėja R.Dovidavičienė.
Rugsėjo 19 d. Ryšių su visuomene skyriaus vedėja R.Dovidavičienė ir Rinkinių apskaitos ir apsaugos skyriaus Ginklų istorijos sektoriaus vedėjas J.Vaičenonis Karo medicinos universiteto studentams vedė teorinį-praktinį estetikos užsiėmimą „Puošybos elementai VDKM ginklų kolekcijose“.
Rugsėjo 22 d. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre vykusioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Litvakai ir jų pasaulis“, skirtoje Vilniaus žydų bendruomenės žuvimo 60-mečiui paminėti, VDKM direktoriaus pavaduotojas istorijos mokslų daktaras S.Gečas skaitė pranešimą „Litvakų dalyvavimas Lietuvos sporto sąjūdyje 1918-1940 m.“. Pranešimą ruošti padėjo Lietuvos sporto istorijos skyriaus vedėjas A.Jakštas.
Rugsėjo 24 d. buvusioje Prezidentūroje surengtas A.Martinaičio vaikų dailės mokyklos 1 klasės mokinių piešinių parodos „Tėviškės spalvos“ pristatymas šios mokyklos mokiniams, jų tėveliams ir mokytojams. Renginį, kuriame dalyvavo apie 30 žmonių, organizavo Prezidentūros sektoriaus vedėja А.Veilentienė.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2003.12.16