<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(2003 m. liepa-rugpjūtis-rugsėjis)

Vilkaviškio krašto muziejuje

Vilkaviškio krašto muziejuje rugpjūčio 23 d. surengta šventinė popietė ,,Gyvenimas… kaip amžinybė didelis ir ilgas“ /P.Karuža/, skirta šaulio, žurnalisto, visuomenininko Kazio Karužos, kilusio iš Vilkaviškio aps., gimimo 95-mečiui paminėti.
Renginio metu muziejaus direktorius Antanas Žilinskas papasakojo apie draugiškus muziejaus ryšius su jubiliatu, apžvelgė jo gyvenimo kelią ir visuomeninę veiklą. Lietuvos kariuomenės karių, nukentėjusių nuo sovietinio ir nacistinio genocido, artimųjų sąjungos pirmininkas Vytautas Jasulaitis, kilęs iš gretimo Majoriškių k., pasakojo apie Karužų šeimą, tėvus Andrių ir Katriną, žmogiškąsias Kazio savybes, pasaulėžiūrą. Kalbėjo Petro Karužos šaulių kuopos atstovas Kostas Bubnys, Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos jaunųjų šaulių instruktorius Romualdas Ramanauskas, buvusios Vilkaviškio ,,Žiburio“ mokyklos mokytoja Birutė Šeimienė, Vokiškelių kaimo gyventojas Dalius Anisimavičius, Kovo 11-osios akto signataras Jonas Mačys, buvusi Vilkaviškio krašto muziejaus direktorė Gabrielė Karalienė. 
Muziejuje veikė šiam iškiliam kraštiečiui skirta paroda, kurią parengė muziejininkė Elena Rupeikienė, talkino Aušra Mickevičienė, apipavidalino dailininkė Jūratė Rutkauskienė, kompiuteriu tekstus rinko Kęstutis Inkrata ir Daiva Rožienė. 
Rugsėjo 13 d. atidaryta dailininkės, kilusios iš Matlaukio k., Vilkaviškio r., gyvenančios Floridoje (JAV), Aldonos Alkevičiūtės-Biliūnienės tapybos darbų paroda ,,Spalvų ir idėjų žaismas“. 
Renginį vedė muziejaus direktorius Antanas Žilinskas. Parodą pristatė autorė. Renginyje dalyvavo būrys dailininkės giminaičių ir bičiulių, Kybartų menų centro ,,Gyvybės jėga“ atstovai. Nuotaiką praskaidrino Audronės Navickaitės skaitomas B.Brazdžionio eilėraštis, virš Paežerių dvaro rūmų nuvilnijusi Alkevičių šeimos atliekama daina. Šiltai apie dailininkę kalbėjo giminaitis Arvydas Karaška. Koncertavo Kybartų kultūros centro saviveiklininkai (vadovės I.Šunokienė ir R.Gliaubicienė). A.Biliūnienės darbų parodą parengė vyr.rinkinių saugotoja Irena Pilkauskaitė, dailininkė Jūratė Rutkauskienė.
Rugsėjo 19 d. įvyko žymaus biologo, profesoriaus, habilituoto daktaro, kilusio iš Parausių k., Vilkaviškio aps., Kazio Brundzos (1903-1991) 100-ųjų gimimo metinių paminėjimas.
Renginį vedė muziejaus direktorius Antanas Žilinskas. Prisiminimais apie jubiliatą pasidalino buvęs ilgametis Botanikos sodo direktorius, LŽŪA dr.Ramunis Budriūnas, sūnėnas dr.Jonas Brundza, sūnus Stasys Brundza, dukra Elena Brundzaitė-Baltrus, dukterėčia Ina Šlekytė-Kriščiukaitienė, buvę studentai - Paežerių pagr. m-klos direktorė Vida Petkevičienė ir girininkas Bronius Klimas. Koncertavo Vilkaviškio kultūros centro mišrus choras (vadovas A.Venclova). Eilėraščių apie gamtą bei atsiminimų iš K.Brundzos rankraščių skaitė Alvito ir Paežerių pagrindinių mokyklų mokiniai. 
Muziejuje veikė jubiliatui skirta paroda, kurią parengė muziejininkė Aušra Mickevičienė, apipavidalino dailininkė Jūratė Rutkauskienė.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2003.12.17