<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(2003 m. liepa-rugpjūtis-rugsėjis)

Švenčionių muziejuje „Nalšia"

Švenčionių muziejaus „Nalšia“ Etninės veiklos skyriaus vedėjos Vandos Stanevičienės iniciatyva liepos 4 d. Švenčionių rajono tautodailininkai dalyvavo Pasaulio lietuvių dainų šventės metu vykusioje parodoje – pardavime, kur demonstruoti: juostų audimas, pirštinių mezgimas, nėriniai. 
Liepos 9 d. muziejuje atidaryta paroda „Lietuva žemėlapiuose ir graviūrose“. Čia eksponuojami Lietuvos kolekcininkų asociacijos sektoriaus, valdybos nario Zigfrido Jankausko rinkiniai. Gausioje parodoje (eksponuota per 70 žemėlapių ir graviūrų) lankytojai galėjo susipažinti su vertingais eksponatais, pvz., žymaus valstybės veikėjo Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio (1549–1616) iniciatyva išleistu Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės žemėlapiu, G.Brauno ir F.Hegenbergo 1381 m. Vilniaus miesto planu ir pan. Parodą organizavo ir pristatė muziejaus istorikė Giedrė Geniušienė. 
Liepos 18 d. „Nalšios” muziejininkai turistams pristatė Mėžionių etnografinį kaimą. Vyko vakaronė, grojant Cirkliškio kaimo kapelai; dainavo Mėžionių kaimo folkloro ansamblis. Etninės veiklos skyriaus vedėja Vanda Stanevičienė pristatė projektą „Filantropijos plėtra Mėžionių etnografiniame kaime“. Ji organizavo ir patį sambūrį.
Liepos 25 d. daugybę žmonių sutraukė Oninės, kurias muziejus (organizatorė Vanda Stanevičienė) rengė Vidutinės kaime. Čia skambėjo senovinės dainos, atgaivinti Oninių papročiai.
Rugpjūčio 11 d. kultūrinę programą Dvarčiškėse pristatė muziejaus etninės veiklos organizatorė Violeta Balčiūnienė. Ji skaitė paskaitą „Ėjimo parugėmis papročiai Švenčionių krašte“, buvo giedamos sutartinės, kurias atliko muziejaus giedotojų ansamblis.
Rugsėjo 5-7 d. surengta paroda iš muziejaus fondų Labanoro regioniniame parke. Čia eksponuoti Labanoro kaimo istoriją ir buitį atspindintys daiktai.
Rugsėjo 12-21 dienomis buvo vedamos pažintinės ekskursijos po rajoną (Švenčionių senamiestis, Labanoro regioninis parkas ir t.t.). Renginiai skirti Europos paveldo dienoms. Juose aktyviai dalyvavo Švenčionių 2–osios vidurinės mokyklos mokytojai bei moksleiviai, rajono gyventojai.
Rugsėjo 13 d. Adutiškyje buvo pristatyta knyga „Adutiškio kraštas“ ir kompaktinė plokštelė „Ak tu saula sauliula“. Renginį organizavo ir vedė muziejaus etninės veiklos organizatorė Violeta Balčiūnienė (ji ir knygos sudarytoja).

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2003.12.17