<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(2003 m. liepa-rugpjūtis-rugsėjis)

Rokiškio krašto muziejuje

Rokiškio krašto muziejaus direktorės pavaduotojo A.Kazulėno ir Obelių istorijos muziejaus vedėjo A.Dručkaus iniciatyva liepos 13 d. Obelių šile vyko atstatyto partizanų bunkerio ir paminklinio kryžiaus šventinimo iškilmės. Obelių miestelis tądien pasipuošė vėliavomis ir tuo atkreipė gausybės atvykusių iškilmių svečių dėmesį. Apie Lietuvos partizaninio judėjimo unikalumą ir reikšmę kalbėjo A.Dručkus, rajono meras E.Vilimas, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos pirmininkas A.Petrusevičius, Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio štabo viršininkas V.Balsys, atkurtos Vytauto apygardos partizanų vadas Br.Zabulis. Paminklinį kryžių ir atstatytą bunkerį pašventino monsinjoras Lietuvos partizanų kapelionas A.Svarinskas. Už rūpestį partizaninio judėjimo įamžintojams dėkojo vienintelė iki šiol likusi gyva Obelių šilo mūšio dalyvė Br.Pupeikytė-Šimkūnienė, apygardos vado B.Vaičėno sesuo E.Vaičėnaitė.
Po oficialių pagerbimų Obeliuose vyko šventė. Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai obeliečius supažindino su šiandieninės Lietuvos kariuomenės ginkluote, vaišino kareiviška grikių koše. Viso renginio metu koncertavo tremtinių choras.
Liepos 16 d. muziejuje atidaryta Rokiškio rajone, Kriaunose vykusio tarptautinio sėlių krašto dailininkų plenero dalyvių iš Rokiškio, Dusetų, Jekabpilio ir Daugpilio (Latvija) tapybos darbų paroda. Prieš tai paveikslus dailininkai pristatė Kriaunų gyventojams. Dailininkai sakė, jog apžiūrint parodą galima grožėtis ne tik peizažais, bet ir palyginti lietuvių ir latvių dailės mokyklas. Jos, anot „Rodos“ vadovo L.Keraičio skiriasi ir spalvomis ir atlikimo būdais. Parodą išvys ir Dusetų, Zarasų, Latvijos miestai. 
Liepos 25 d. muziejuje įvyko respublikinės medžio drožėjų konkurso, skirto L.Šepkos atminimui laureatės V.Briedienės iš Biržų kūrybos darbų parodos atidarymas. 
Rugpjūčio 16 d. Panemunyje vyko renginiai, skirti žuvusiems už Lietuvos laisvę 1944 -1954 metais paminėti. Šventė pradėta moksline konferencija „Ginkluotas pasipriešinimas sovietinei okupacijai 1944-1954 metais“. Ją organizavo ir vedė Rokiškio krašto muziejaus direktorės pavaduotojas A.Kazulėnas. Apie partizanų užimtą 1944 m. gruodžio 12 d. Panemunio miestelį ir jų vadą K.Kalpoką pasakojo istorikas, Anykščių savivaldybės darbuotojas G.Vaičiūnas. Lietuvos istorijos instituto darbuotojas M.Pocius apžvelgė partizaninį pasipriešinimą sovietinei okupacijai Rokiškio krašte. Pranešimą, iki šiol menkai tyrinėtą, tačiau labai aktualia lietuvių ir latvių partizanų bendradarbiavimo tema konferencijoje perskaitė A.Kazulėnas. Vėliau vyko įspūdingiausio Lietuvoje partizanams sukurto paminklo „Angelas“ atidengimo iškilmės. Į jas susirinko minios žmonių. Ceremonijoje dalyvavo garbūs ir garsūs šventės atstovai: kadenciją baigęs Prezidentas V.Adamkus su žmona Alma, krašto apsaugos viceministras J.Gečas, Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo Pirmininkas V.Lansbergis, Panevėžio vyskupas J.Kauneckas, rajono vadovai, gausus būrys Seimo narių. Panemuniečius linksmino karinis orkestras, kareiviai vaišino kareiviška koše. 
Rugsėjo 2 – 12 d. vyko III respublikinis medžio drožėjų pleneras „Improvizacijos Liongino Šepkos kūrybos temomis“. Jo metu sukurtos skulptūros papuošė savivaldybės parką. Jau trečią kartą rengiamame plenere dalyvavo menininkai iš Rokiškio, Alytaus, Druskininkų, Anykščių, Pasvalio ir Garliavos (apie tai plačiau M.Mieliauskienės straipsnyje). 
Rugsėjo 12 d. muziejuje pradėjo veikti šalies medžio drožėjų darbų paroda-konkursas L.Šepkai atminti. Šiemet ji jubiliejinė, dešimtoji. Konkurse dalyvauja 40 drožėjų iš visos Lietuvos. Ypač aktyvūs žemaičiai, daug jaunų autorių. Parodos lygis tikrai aukštas kaip nė vienais metais, sunku surasti nestiprų darbą. Kas taps premijos laureatu, paaiškės spalio 24 d. Tuomet vienam iš dalyvių bus įteikta 2500 Lt premija. Kadangi paroda jubiliejinė, nuspręsta eksponuoti visų ankstesniųjų parodų laureatų darbus. Tą pačią dieną surengta teorinė-praktinė konferencija „Šiandieninė medžio drožyba: senųjų tradicijų ir šiuolaikinių idėjų samplaikoje“. Joje pranešimus skaitė istorikė etnografė S.Urbonienė, dailės istorikė R.Stankevičienė, menotyrininkė J.Zabulytė, dailėtyrininkė A.Počiulpaitė. Kartu su laureatų medžio drožėjų kūriniais, eksponuojama kraštietės, dabar gyvenančios Vilniuje P.Damijonaitienės jubiliejinė juostų paroda. 
Rugsėjo 16 -18 d. muziejuje vyko čekų kompozitoriaus R.Lymano įkurtos vargonininkų mokyklos įkūrimo 120-ųjų metinių jubiliejiniai renginiai. Tris dienas koncertai vyko dvaro menėje. Koncertavo dabartiniai muzikos mokyklos mokiniai ir mokytojai, jau į plačiuosius muzikos vandenis išplaukę studentai. Taip pat svečiai iš Klaipėdos universiteto, Lietuvos muzikos akademijos, Vilniaus konservatorijos. 
Rugsėjo 19 d. atidaryta rajono medžioklių trofėjų paroda. Joje eksponuota per 100 įvairių žvėrių ragų, šernų ilčių, vilkų kailių. Muziejuje išsaugotų grafų medžioklės trofėjų kolekcija siūloma praplėsti geriausiais šių laikų medžioklės trofėjais. Anot parodos atidaryme dalyvavusio tarptautinio trofėjų ekspertizės vyresniojo eksperto E.Tijūšo, jei rajono medžiokliai šią kolekciją praplėstų savo trofėjais būtų unikali ir greičiausia Lietuvoje vienintelė tokia ekspozicija. Įdomiausia, jog ji planuojama mieste, kurio pavadinimas pagal legendą taip pat susijęs su medžiokliais.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2003.12.17