<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(2003 m. liepa-rugpjūtis-rugsėjis)

Pasvalio krašto muziejuje

Pasvalio krašto muziejuje liepos 9 d. Panevėžio apskrities moterų draugija pristatė projektą „Jaunos asmenybės ugdymas“ muziejuje. Jaunos merginos aplankė muziejaus ekspoziciją, susipažino su lietuvių moterų gyvenimu ankstesniuose šimtmečiuose. 
Liepos 14 d. Lietuvos žmogaus teisių centras muziejuje organizavo seminarą „Nacionalinis žmogaus teisių veiksmų planas ir pilietinė visuomenė“.
Liepos 23 d. Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinio muziejaus vedėjai Stasei Šeštakauskaitei įteiktas Ministro pirmininko Algirdo Brazausko Padėkos raštas už mūsų krašto istorijos kultūros tradicijų puoselėjimą.
Liepos 25 d. pristatyta kraštiečio jubiliejinė tapytojo ir pedagogo Broniaus Uoginto tapybos darbų paroda iš Lietuvos dailės muziejaus fondų.
Liepos 26 d. muziejuje lankėsi kardinolas Audrys Juozas Bačkis ir jo brolis diplomatas Ričardas Bačkis. Jie apžiūrėjo iš Mariaus Katiliškio bibliotekos rankraštyno surengtą parodą, fragmentiškai atspindinčią velionio tėvo – Stasio Bačkio sąsajas su Joniškėlio ir Pasvalio kraštu. Kardinolas šiltai bendravo su muziejuje susirinkusiais pasvaliečiais, prisiminė savo tėvų gyvenimą. Garbius svečius sveikino rajono valdžios atstovai, kunigai. Koncertavo Vaškų sakralinės muzikos mergaičių ansamblis ir muziejaus teatro choras.
Liepos 27 d. muziejuje vyko tradicinė Katalikių moterų draugijos konferencija „Pareikim į savo pastogę viltingi“. Renginį režisavo ir vedė mokyt. Birutė Simonaitienė. Kalbėta apie lietuvės moters vertybes gyvenime ir literatūroje. Skambėjo liaudies dainos, pasakojimai, patarlės.
Rugpjūčio 2 d. atidaryta klaipėdietės fotografės Darijos Vasiliauskienės fotografijų bei tautodailininko Vidmanto Vasiliausko keraminių pypkių parodos.
Rugpjūčio 14 d. atidaryta Biržų krašto tautodailininkų tapybos darbų paroda.
Rugpjūčio 28 d. muziejuje lankėsi muziejaus bičiulis, Livonijos ordino magistro Vilhelmo Fiurstenbergo ainis, Maltos ordino ambasadorius Latvijai ir Lietuvai baronas Peteris von Fiurstenbergas, kuris atsivežė savo seseris apžiūrėti muziejaus ekspozicijos.
Rugsėjo 19 d. atidaryta tradicinė Pasvalio menininkų klubo „Rats“ ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos Pasvalio skyriaus narių dailės darbų paroda, skirta Pasvalio miesto šventei.
Rugsėjo 20 d. prie muziejaus atidengtas profesoriui Petrui Avižoniui skirtas paminklas, kurį už jo dukros Birutės Blaževičienės lėšas sukūrė skulptorius Algirdas Bosas. Šventėje dalyvavo profesoriaus anūkas Saulius Avižonis, anūko žmona Liuda Avižonienė, gyv. JAV, kiti pasvaliečiai.
Rugsėjo 21 d. muziejaus teatras dalyvavo Telšiuose festivalyje „Teatras – tautos sparnai“. Buvo parodytas publicistinis spektaklis „Kilkime ir aukime“ (rež. G.Kutkauskas).
Rugsėjo 26 d. Pasaulinės turizmo dienos proga muziejuje įvyko susitikimas su keliautoju alpinistu Vladu Vitkausku. Susitikimo metu jis kalbėjo apie savo įsimintiniausias keliones, pristatė knygą „Everestas – mano lemtis“. Atidaryta Lėvens mokyklos moksleivių (mokyt. V.Janušonis) lėktuvų ir automobilių modelių paroda.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2003.12.17