<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(2003 m. liepa-rugpjūtis-rugsėjis)

Maironio lietuvių literatūros muziejuje:

Maironio lietuvių literatūros muziejuje liepos 1 d. atidaryta paroda „Nešu tau eilėraštį, tą mažytį balto debesio namą…“, skirta J.Degutytės 75-osioms gimimo metinėms. Parodą rengė muziejininkė Albina Protienė, apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė.
Liepos 3 d. įvyko dr. Genovaitės Budreikaitės – Kazokienės knygos „Lietuviai menininkai Australijoje“ pristatymas. Kartu su autore dalyvavo Melbourno universiteto profesorius ir knygos leidėjas Ron Adams, LR garbės konsulas Australijoje Audrius Žilinskas, dainininkė Skaidra Jančaitė, muziejininkė Virginija Paplauskienė. Taip pat atidaryta paroda „Genovaitės ir Vinco Kazokų gyvenimo ir kūrybos kelias“. 
Liepos 9 d. įvyko Dalios Skardžiūtės ikonų parodos „Neregimojo Dievo atvaizdas“ atidarymas. Dalyvavo dailininkė Dalia Skardžiūtė, menotyrininkė Sigita Samuolienė, Jėzuitų gimnazijos direktorius, kunigas Gintaras Vitkus, kunigas Stasys Kazėnas, pranciškonai broliai Paulius Vaineikis, Karlo Bertagnin (Italija), Jėzuitų bažnyčios grigališkojo giedojimo choras. 
Rugpjūčio 12 d. įvyko parodos „Žydų literatūra Čekijoje“ pristatymas. Čekijos ambasadorius Lietuvoje Petr Voznica su žmona Milada Voznicova ir smuikininkas Chaimas Šusteris. 
Rugpjūčio 30 d. surengta interneto svetainės literatų klubo „Rašyk Kitoks“ popietė. Dalyvavo interneto svetainės literatų klubo nariai ir poetai, Rašytojų sąjungos nariai Aldona Ruseckaitė ir Edmundas Janušaitis. 
Rugsėjo 12 d. įvyko Marijos Jūratės Cimbolaitytės fotoetiudų parodos „Vienkiemio dangus“ atidarymas ir Albinos Žiupsnytės poezijos vakaras. Kartu su autorėmis dalyvavo fotomenininkas Juozas Valiušaitis. 
Rugsėjo 25 d. muziejuje vyko literatūros almanacho „Varpai“ 60-mečio minėjimas. 
Vaikų literatūros muziejuje rugsėjo 19 d. atidengta atminimo lenta, skirta advokatui Mykolui Sleževičiui.
Rugsėjo 23 d. paminėtos poetės J.Degutytės 75-ųjų gimimo metinės.
Rugsėjo 24 d. įvyko prozininkės Aldonos Gricienės knygos „Dievulis nebars“ pristatymas. 
J. Grušo memorialiniame muziejuje rugsėjo 24 d. surengta popietė „Juozo Grušo – kūrėjo ir žmogaus etika“ Kauno rajono pagrindinių ir vidurinių mokyklų mokytojams.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2003.12.16