<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(2003 m. liepa-rugpjūtis-rugsėjis)

Kupiškio etnografijos muziejuje

Kupiškio etnografijos muziejuje liepos 6 d., minint Mindaugo karūnavimo 750-metines, buvo švenčiamos ir kraštiečio, žymaus architekto Lauryno Gucevičiaus 250-osios gimimo metinės. 
Vienas iš daugelio jubiliejinių renginių Kupiškyje – parodų „Klasicizmo labirintais“, ir „Kupiškėnai žymieji menininkai“ atidarymas. Iš Lietuvos dailės muziejaus fondų atgabenti meno korifėjų K.Šimonio, B.Jacevičiūtės, V.Palaimos, J.Kėdainio, В.Motuzos-Matuzevičiaus, E.Jurėno, A.Lauciaus ir D.Eidukaitytės kūriniai, klasicizmo laiktų klasikų J.Rustemo, Bišebua, Р.Smuglevičiaus, J.Ozemblovskio, Derua, Benua darbų originalai bei jų kopijos. 
Parodų atidaryme klasicizmo laikų nuotaiką sukūrė Panevėžio muzikinio teatro styginių kvartetas ir J.Miltinio dramos teatro aktorės Vitos Šaučūnaitės skaitomos J.Marcinkevičiaus poemos „Katedra“ ištraukos. 
Renginyje dalyvavo Kupiškyje viešėję svečiai iš Latvijos, Gudijos, Lenkijos, Rusijos, Slovakijos, miesto savivaldybės, kultūros įstaigų vadovai, miesto visuomenė. 
Žymiųjų kupiškėnų ir klasicizmo laikotarpio menininkų darbai etnografijos muziejuje puikavosi iki rugsėjo l dienos. 
Rugsėjo l d. Mažojoje parodų salėje įvyko vilniečio tapytojo Juliaus Jakubonio tapybos darbų parodos atidarymas. 
Tamsių, sodrių spalvų paveikslai žiūrovą traukė atidžiau pažvelgti į prieblandoje ir šešėliuose skendinčius daiktus – tulpes ir krėslą studijoje, natiurmortą su buteliais, kaimo peizažą, erškėčių krūmą ir tiltą, alksnių guotą. 
Prie šių jaukių naminių ir gamtos kampelių gražiai derėjo parodos autoriui giminaitės, Kupiškio L.Gucevičiaus gimnazijos direktorės Laimos Gudaitės įteikta gelių puokštė iš dar išlikusios Juliaus močiutės sodybos Kuosėnų kaime. 
Parodos atidaryme dalyvavo visa Jokūbonių šeima. Tapytojas Julius surengęs parodų ne tik Lietuvoje, bet ir JAV, Vokietijoje, Lenkijoje, Australijoje iki šiol nesidomėjo savo tėvo ir senelių gimtine. 
Su ilgesiu ir gera nostalgija savo gimtinę prisiminė skulptorius Gediminas Jakubonis. Iš Mažeikių kilusi jo žmona grafikė Bronė Valantinaitė juokais prisipažino, kad vyro tėviškė jaukumu lenkia net jos gimtinę. 
Parodos atidaryme dalyvavo tarptautinio plenero simpoziumo „Kupiškis – 2003“ dalyviai, miesto savivaldybės, kultūros įstaigų vadovai ir darbuotojai, bendrojo lavinimo mokyklų dailės mokytojai, miesto visuomenė. 
Kupiškio miesto visuomenė labai šiltai įvertino savo senelių gimtinėn atvežtų jauno tapytojo Juliaus Jakūbonio kūrybą. 
Rugsėjo l-9 d. pirmą kartą vyko tarptautinis Šiaurės šalių menininkų pleneras – simpoziumas. Į vieną kūrybinę grupę susibūrę Lietuvos, Islandijos, Norvegijos ir Suomijos menininkai drobėse, stikle, akmenyje, metale, molyje įamžino šiame krašte širdimi pajaustus ir akimi pamatytus vaizdus, įspūdžius. 
Rugsėjo 9 d. muziejaus Didžiojoje parodų salėje įvyko plenero simpoziumo „Kupiškis – 2003“ uždarymas. Kiekvienas kūrybines stovyklos dalyvis – tekstilininkas Jonas Stankevičius, tapytojas Viktoras Zuoza, skulptorius Henrikas Orakauskas, tapytoja Eugenija Paslauskienė, fotografas Alis Balbierius, juvelyras Svajūnas Ūdrys, keramikė Nerutė Čiukšienė, tapytojas Ričardas Jazukevičius, islandė keramikė Elfa Jansdottin, suomė tapytoja Elina Uusitupa, norvegė tapytoja Sigfrid Hunes žiūrovų teismui pateikė po 3-4 kūrybos darbus. 
Daugelyje iš jų – Kupiškio apylinkių, miesto ir bažnyčios vaizdai, vasariškų spalvų peizažai. Yra šmaikščių asmeniškų įspūdžių, perteiktų piešiniuose. 
Menininkus sužavėjo per Kupiškio miestą tekanti Kupa: „Niekur Lietuvoje nemačiau tokio tamsaus, rudų atspalvių vandens, kaip Kupoje,“ – stebėjosi savo atradimu stovyklos vadovas Viktoras Zuoza. 
Sukurti darbai džiugino miesto visuomenę, ypač muziejininkus, kurie po šio renginio pasiryžo kaupti savo fonduose kūrybinių stovyklų autorių dovanotus darbus. 
Plenero simpoziumo „Kupiškis – 2003“ uždarymo šventėje koncertavo Rokiškio rajono Pandėlio miestelio moksleivių meno centro merginų ansamblis, kurio vadovė Vilma Likienė. 
Menininkams kūrybinio polėkio, stiprybės, savitumo, sveikatos linkėjo Kupiškio rajono mero pavaduotojas Jonas Jarutis, švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Vidas Vilimas, Tautodailininkų sąjungos Kupiškio skyriaus pirmininkas Vytautas Jasinskas, renginį vedusi muziejaus direktorė Violeta Aleknienė. 
Išvykdami iš Kupiškio simpoziumo plenero dalyviai tikino savo darbuose palikę tik mažą naujos patirties ledkalnio dalį.
Šventės pabaigos kulminacija – Svajūno Ūdrio sukurtos šiaudinės skulptūros sudeginimas ant Kupos upės kranto. 
Rugsėjo 20 d. senasis muziejaus pastatas sutiko su gėlių puokštėmis būreliais ir po vieną skubančius lankytojus. Jie rinkosi pasveikinti tautodailininkės, dailės mokytojos ekspertės Genės Vaičikauskienės su pirmuoju gyvenimo brandos jubiliejumi – penkiasdešimtmečiu. 
Jubiliejinei parodai tautodailininkė pateikė pačius naujausius tapybos, grafikos, keramikos, asmabliažo darbus. Ji tikra eksperimentuotoja! Gal todėl, kad dirba su vaikais ir privalo lavinti fantaziją. Kad šis metodas teisingas rodo faktai: mokytoja ne vienetais, о dešimtimis skaičiuoja savo mokinius rajoninių, respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatus. 
Lankytojai, apžiūrėdami jos kūrinius pasijunta tarsi šalia gerumo laužo, kuris sušildo, traukia, džiugina. 
Į G.Vaičekauskienės šventę muziejuje susirinko jos kolegos mokytojai, tautodailininkai, rajono vadovai ir kiti meno mylėtojai. Pasveikinti jubiliatės atvyko Tautodailininkų sąjungos Panevėžio apskrities pirmininkas Vidas Mažukna, Utenos tautodailininkų sąjungos skyriaus pirmininkė Odeta Tumėnaitė-Bražienė, tautodailininkas keramikas Vytautas Valiušis. 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2003.12.17