<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(2003 m. liepa-rugpjūtis-rugsėjis)

Kretingos muziejuje

Kretingos muziejuje liepos 17 d. atidaryta fotografijos paroda – konkursas „Gimtinės slenkstis traukia žmogų“ (II-a dalis). Parodoje eksponuotos rajono fotomenininkų nuotraukos, atspindinčios miesto ir rajono architektūros paminklus, žmones, jų kasdieninį gyvenimą.
Liepos 18 d. muziejuje atidaryta paroda „Kretingai – 750“, skirta miesto jubiliejui. Parodą parengė ir pristatė Istorijos skyriaus vedėjas J.Kanarskas. Tą pačią dieną muziejuje vyko konferencija „Kretingai – 750“, kurią organizavo muziejaus Istorijos skyrius. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus perskaitė dr. doc. A.Merkevičius, dr. A.Bliujienė, hab. dr. prof. V.Žulkus, J.Kanarskas.
Liepos 19 d. muziejuje įvyko teatralizuoto koncerto „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“ premjera, skirta Kretingos miesto 750-osioms metinėms. Grafų Tiškevičių dvaro istorijas pasakojo, grojo, dainavo, šoko, eiles skaitė aktoriai V.Kochanskytė, P.Venslovas, solistai R.Preikšaitė, T.Ladiga, pianistė R.Blaškytė.
Liepos 20 d. muziejaus Baltojoje salėje koncertavo Klaipėdos muzikos centro choras „Aukuras“. Chorui dirigavo dirigentas iš JAV Ira Spaulding.
Liepos 26 d. muziejaus Baltojoje salėje įvyko iškilmingas vakaras, skirtas žymaus tautodailininko, rajono garbės piliečio Broniaus Žymanto 90-ųjų gimimo metinių sukakčiai paminėti.
Liepos 29 d. muziejuje atidaryta žymaus dailininko ir žurnalisto Vaidoto Žuko keramikos paroda „Augalai, širdys ir angelai“. 
V.Žukas tęsia glazūruotų reljefų ir žiestosios keramikos vasaros parodų ciklą. Dvi skirtingos ekspozicijos, su pasisekimu rodytos Vilniaus senamiesčio foto galerijoje ir Kauno galerijoje „Spalvų paslaptys“, buvo perkeltos arčiau jūros.
Rugpjūčio 26 d. muziejuje organizuotas seminaras ugdymo įstaigų vadovams „Dėl muziejaus edukacinės veiklos 2003-2004 mokslo metams“. Seminare pristatyti nauji abonementai vyresniųjų ir pradinių klasių moksleiviams, atnaujinta pamokų – paskaitų tematika. Ugdymo įstaigų vadovai išsakė savo pageidavimus, davė pasiūlymus kaip efektyviau organizuoti moksleivių užklasinę veiklą muziejuje.
Rugpjūčio 28 d. atidaryta muziejaus dailininko Tomo Bubnio tapybos darbų paroda „Iš jaunystės į brandą...“ 
T.Bubnys 2003 metais baigė Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos vizualinio dizaino specialybę, apgynė bakalauro laipsnį ir įstojo į magistratūrą. Jo darbų tematika – įvairi, nuo konkrečių natiurmortų iki abstrakčių spalvinių nuotaikų, kuriomis dailininkas perteikia savo emocijas, kalbą, supratimą spalviniame gyvenime. 
Rugsėjo 6 d. muziejuje atidaryta tautodailininko, medžio drožėjo Liudo Ruginio jubiliejinė darbų paroda. L.Ruginis nuo pat vaikystės domėjosi medžio drožyba. Pirmieji jo darbai – įvairūs suvenyrai – palaipsniui peraugo į stambiąją skulptūrą. Jo išskobti paminkliniai kryžiai, koplytstulpiai, įvairios kitos skulptūros, puošia ne tik Žemaitijos, bet ir kitų Lietuvos vietovių visuomeninės paskirties teritorijas, kapines. 
L.Ruginis – tautodailininkų sąjungos narys nuo 1973 m. nuolat dalyvauja respublikinėse, apskrities ir rajoninėse parodose. Ąžuolas, Liudo rankomis prakalbintas medis, virsta rūpintojėlių, šventųjų, Kristaus, Šv. Marijos, angelų skulptūromis, kurios į juos žvelgiančius įkvepia būti geresniais, doresniais, dvasingesniais. 
Rugsėjo 17 d. muziejuje įvyko „Žemaitoka – muziejėnoka“ mokyklėlės naujųjų mokslo metų pradžios šventė, kurią organizavo vyr. muziejininkė N.Vasiliauskienė.
Rugsėjo 21-27 d. muziejaus Turizmo informacijos skyrius organizavo renginių ciklą, skirtą Pasaulinei turizmo dienai pažymėti. Per atvirų durų dieną muziejų aplankė 530 lankytojų, ekskursijose „Kretingos vienuolynai ir jų istorija“ pabuvojo 182 asmenys.
Rugsėjo 24 d. muziejaus Gamtos skyrius kartu su Klaipėdos universiteto botanikos sodu organizavo gėlių šventę – parodą „Padovanok sau rudenio spalvas“. Klaipėdiečiai pristatė 30 veislių jurginų kolekciją, o kretingiškiai parengė ir eksponavo rudeninių gėlių puokščių parodą. 
Liepos 14 – rugpjūčio 14 d. Turizmo informacijos skyrius atliko lankytojų apklausos tyrimą „Kretingos muziejaus ir Turizmo informacijos skyriaus veikla. Lankytojų aptarnavimo kokybė“. Tyrimo medžiaga paskelbta rajoninėje spaudoje.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2003.12.17