<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(2003 m. liepa-rugpjūtis-rugsėjis)

Kauno IX forto muziejuje

Kauno IX forto muziejuje birželio 14 d. įvyko renginys, skirtas Gedulo ir vilties dienai paminėti. Renginyje dalyvavo Sargėnų, Domeikavos tremtiniai, politiniai kaliniai, LDK kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų draugijos narės, Kauno miesto gyventojai ir miesto svečiai. Buvę tremtiniai, politiniai kaliniai dalijosi prisiminimais apie 1941m. birželio 14-osios tragiškus įvykius, kurie skaudžiai palietė ir negailestingai pakeitė jų ir jų šeimų gyvenimus. Po to svečiai apžiūrėjo muziejaus ekspozicijas.
Birželio 14 d. muziejuje įvyko Pažaislio muzikos festivalio koncertas. Koncerto metu skambėjo G.Kančeli – „Stryx“ altui, mišriam chorui ir orkestrui ir W.A.Mozart simfonija g-mol. Kūrinius atliko Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, Kauno valstybinis choras, Artūras Statkus (altas), dirigavo Juozas Domarkas. 
Rugpjūčio 13 d. muziejuje įvyko Istorinė holokausto pamoka, kurioje dalyvavo 120 moksleivių iš Izraelio. Mokiniai susipažino su muziejaus ekspozicijomis ir pagerbė Holokausto aukų atminimą IX forto masinių žudynių vietoje.
Rugsėjo 19 d. muziejuje lankėsi tarptautinio seminaro „Švietimas apie Holokaustą Rytų Europos šalių mokyklose“ dalyviai. Svečiai susipažino su muziejaus ekspozicijomis, domėjosi muziejaus edukacine, švietėjiška veikla.
Rugsėjo 22 d. įvyko renginys, skirtas Žydų genocido dienos paminėjimui. Renginio metu buvo atidengti Arbit Blato sukurti septyni bronziniai bareljefai, skirti Kauno IX forte nužudytų žydų atminimui. Šiuos bareljefus Kauno IX forto muziejui padovanojo Arbit Blato našlė Regina Resnik–Blatas ir „Deportuotų Prancūzijos Žydų Sūnų ir Dukterų“ organizacijos prezidentas Serge Klarsfeld. Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas, Izraelio Kneseto pirmininkas Reuvenas Rivlinas, kultūros ministrė Roma Žakaitienė, užsienio šalių ambasadų atstovai, Lietuvos žydų bendruomenės nariai, miesto gyventojai ir svečiai.
Tą pačią dieną muziejuje buvo atidaryta paroda „Arbit Blato sugrįžimas“, skirta visame pasaulyje garsiam ir įžymiam skulptoriui Arbit Blatui (1908–1999). Parodoje pateikta per 110 eksponatų: fotonuotraukų, dokumentų. Medžiaga paimta iš asmeninio Reginos Resnik – Blatas asmeninio archyvo ir Kauno apskrities archyvo.
Rugsėjo 25 d. muziejuje įvyko tarptautinės konferencijos „Gynybinis paveldas Lietuvoje“ dalyvių susitikimas. Susitikime dalyvavo fortifikacijos specialistai, gynybinio paveldo tyrinėtojai iš Lenkijos, Lietuvos Kultūros vertybių apsaugos departamento atstovai. Svečiai apžiūrėjo IX forto gynybinius įtvirtinimus, susipažino su muziejaus ekspozicijomis.
Rugsėjo 27 d., minit Pasaulinę turizmo dieną ir Neįgaliųjų turizmo metus, lankytojai į Kauno IX forto muziejų buvo įleidžiami nemokamai. Žmonės su regėjimo negalia turėjo galimybę eksponatus liesti rankomis.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2003.12.16