<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 3

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(2003 m. liepa-rugpjūtis-rugsėjis)

 Birštono sakraliniame muziejuje

Birštono sakraliniame muziejuje iki rugsėjo 30 d veikė kaunietės ikonografistės Dalios Skardžiūtės ikonų ir Algimanto Sakalausko skulptūrų fotografijų parodos.
Liepos 24 d. muziejuje vyko prisiminimų popietė su kunigu Vaclovu Aliuliu. Jis dalijosi prisiminimais apie ilgametį Birštono parapijos kleboną Marijoną Mykolą Petkevičių ir šviesios atminties kunigą - kardinolą Vincentą Sladkevičių, kuris Birštone slapta buvo konsekruotas vyskupu. Prisiminimais dalijosi ir parapijiečiai, kurie puikiai prisimena kunigą M.M.Petkevičių. Popietėje grojo birštonietis, Sauliaus Sondeckio vadovaujamo orkestro fleitistas V.Giknius. Dalyviai klausėsi M.M.Petkevičiaus skaitomų eilių kasetinio įrašo.
Rugpjūčio 27 d. Birštono sakraliniame muziejuje buvusi Vytauto Didžiojo universiteto docentė, menotyrininkė dr. Sigita Samuolienė skaitė paskaitą „Vasaros religinių švenčių siužetai mene“. Rodytos įvairių autorių darbų šiomis temomis skaidrės.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2003.12.17