<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 4

Projektas „Kėdainių istorija atraktyviai“
 
Rimantas ŽIRGULIS, Kėdainių krašto muziejaus direktorius

Kėdainių krašto muziejus. Nuotr. iš muziejaus archyvo

Pastaraisiais metais Kėdainių miestas ženkliai pasikeitė. Aktyviai restauruojamas senamiestis, tvarkomos gatvės ir aikštės, atsiranda naujų modernių pastatų. Ypač svarbu, kad tvarkomas ir gaivinamas senamiestis – seniausia ir vertingiausia Kėdainių dalis. Be to, kasmet rengiamose miesto gimtadienio ir kitose šventėse būna nemažai istorinių akcentų: atributikoje naudojama senoji ikonografija ir heraldika, vyksta teatralizuotos eisenos, vaidinimai, mugės, demonstruojami senieji amatai.
Atrodytų, sudaromos visos prielaidos kėdainiečiams žinoti savo istoriją ir ją pažinti gyvai. Prie to prisideda žiniasklaida, mokyklos ir mūsų muziejus per savo edukacinę veiklą. Tačiau, kita vertus, dažnas Kėdainių pilietis dar mažai žino apie savo miestą ir jo praeitį: painioja konfesijas, bažnyčias, aikštes.
Kita problema – apie Kėdainių istoriją ir paveldą, išskyrus agurkus ir „fosfogipso“ kalnus, beveik nieko nežino likusi Lietuvos dalis. Daugelis atvykusių iš kitų miestų tiesiog išsižioja, pamatę išgražėjusį senamiestį ir išgirdę, kas jame vyko praeityje. Tai būtų menka bėda: ne visi domisi praeitimi, baigę istorijos ar kitokius humanitarinius mokslus, todėl yra erdvės kėdainiečiams pasipuikuoti prieš atvykusius ir stebėti jų ištįsusius veidus. Blogiausia yra tai, kad mums jau keletą metų besidžiaugiant senamiesčio tvarkymu, istorijos žinių ir informacijos apie Kėdainius plėtra, apie mus beveik nieko nežino didžioji dalis akademinės visuomenės ir šalies valdžia. Todėl kartais atrodo, kad mūsų krašto paveldas yra mažai reikšmingas, niekam neįdomus, neperspektyvus turizmo plėtrai, todėl jam nereikia jokių investicijų ir t.t.
O juk būtina visiems priminti, kad kažkada Kėdainiai buvo trečias pagal svarbą LDK miestas dabartinėje Lietuvos teritorijoje, garsėjo savo tautinėmis ir konfesinėmis bendruomenėmis, istorinėmis asmenybėmis. Turime gana turtingą materialųjį ir nematerialųjį paveldą: ne tik senamiestį, dvarus, bet ir daug įdomios istorinės informacijos, kurią turėtų žinoti didesnė visuomenės dalis.
Dėl per menkų žinių apie mūsų praeitį ir paveldą galbūt esame kalti ir patys, nepasiūlydami modernesnių ir labiau priimtinų pažinimo būdų. Todėl Kėdainių krašto muziejus Kultūros ministerijos Regionų kultūros projektų rėmimo programai pateikė projektą „Kėdainių istorija atraktyviai“ ir gavo paramą jam įgyvendinti. Projekto esmė – Kėdainių praeities žinojimo ir dabartinio įvaizdžio spragą užpildyti šiuolaikiškai. Stengsimės mūsų miesto istoriją ir paveldą, pateikti elektronine forma, kuri, sparčiai plėtojantis technologijoms, tampa viena efektyviausių informacijos pateikimo priemonių. Viename projekte integruodami tokius informacijos perteikimo būdus kaip tekstas, fotografija, vaizdas, virtualios realybės technologijos, galime pasiekti ir įspūdingų rezultatų. Tam reikia surinkti visą prieinamą vaizdinę ir tekstinę informaciją apie Kėdainių istoriją ir pateikti ją interaktyviame istoriniame miesto plane, kuris būtų prieinamas visuomenei įvairiomis formomis. Iš pradžių bus išleista kompaktinė plokštelė, kuri, pritaikius animaciją, flash technologijas, taps nuo tik paveikslėliais paremto informacijos perteikimo šaltinio patiems mažiausiems vartotojams iki sudėtingos enciklopedijos tipo leidinio kvalifikuotiems specialistams. Siekiant kuo atraktyvesnio ir aiškesnio peržiūros proceso, flash technologijos pagalba bus sukurta intuityviai suprantama navigacinė sistema, kurios pagrindas – interaktyvūs žemėlapiai-schemos. Medžiagą suskirsčius į 3 sąlygines istorines epochas, kiekvieną jų reprezentuos atskiras interaktyvaus žemėlapio „sluoksnis“. Savo ruožtu kiekvieno sluoksnio medžiaga bus suskirstyta į du segmentus:
vertingi istoriniai Kėdainių paveldo objektai;
daugiakultūrė Kėdainių praeitis (su galimybe pasirinkti vienos tautinės ar konfesinės bendruomenės gyvenamąją erdvę atskirai).
Tokios sistemos pagalba visa medžiaga bus patogiai integruota ir lengvai prieinama bet kuriame navigacijos etape. Skirtingiems objektams atskleisti bus naudojamos skirtingos technologijos. Pvz., flash animacija – interaktyviems žemėlapiams–schemoms sukti (suteikia galimybę žemėlapyje dvimatėje erdvėje pažymėtus objektus perkelti į trimatę erdvę); virtuali realybė – 3600 panoramos, skirtos apžvelgti objektą išlikusį natūraliame kontekste; trimačiai skaitmeninti objektai – pastatas, gatvė ar kvartalas, su galimybe interaktyviai apžvelgti iš visų pusių (sferiškai); trimatė virtuali objektų „rekonstrukcija“ (pastatai virtualiai atkuriami iš piešinių ar nuotraukų). Be to, interaktyviame plane bus naudojama įprastinė fotografija, vaizdo medžiaga, istorikų autoriniai tekstai.
Šio Kėdainių krašto muziejaus projekto partneriai yra UAB „Terra Media“, kurios veikla susijusi su internetu ir multimedijos dizainu bei programavimu, ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Kultūros istorijos ir antropologijos katedra ( vadovas prof. A.Bumblauskas).
Sukurtas interaktyvus skaitmeninis Kėdainių miesto planas reprezentuos miesto istoriją ir paveldą, atliks mokomąją ir pažintinę funkciją jis galės būti panaudotas ir interneto svetainei bei muziejaus kompiuteriniam terminalui.
Toks Kėdainių miesto istorijos pateikimo būdas būtų gana novatoriškas Lietuvoje ir, manyčiau, gana populiarus. Panašiu būdu Klaipėdos istorija yra pateikiama Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, kur susilaukia didelio populiarumo: vietos moksleiviai eina po keletą kartų žaisti ir pažinti savo gimtojo miesto istorijas įrengtame kompiuteriniame terminale, mokėdami kas kartą po 4 litus. Galima tikėtis, kad atlikus minėtus darbus, Kėdainių istorijos ir paveldo pažinimas taps labiau prieinamas ir priimtinas plačiajai visuomenei negu iki šiol.
Be to, galbūt atsiras galimybė Kėdainių istoriją ir paveldą populiarinti ir tarptautiniu lygmeniu, jeigu ES programa „Kultūra 2000“ skirs lėšų Londono kultūrinių industrijų plėtros agentūros pateiktam tarptautiniam projektui „Kultūros paveldas interaktyviai“. Projekto tikslas – parengti interaktyvią, žaidimo principu paremtą parodą, kur virtualioje erdvėje būtų atkurta XVII-XVIII a. Londono (Didžioji Britanija), Genujos (Italija), Gichono (Ispanija), Plovdivo (Bulgarija) ir Kėdainių aplinka. Ši paroda veiktų visuose penkiuose miestuose vienu metu, o į ją įtraukti vaikai ir jaunimas galėtų „pasivaikščioti“ po visų miestų praeitį. Tai novatoriškas projektas, besiremiantis naujausiomis technologijomis, todėl dalyvavimas tokioje tarptautinėje veikloje garsintų ne tik Kėdainius, bet ir Lietuvą.
Tokių užmojų įgyvendinimas reikalauja laiko ir nemažų lėšų, todėl mėginame ieškoti įvairių finansavimo šaltinių ir esame dėkingi Kultūros ministerijai už paramą. Tikimės, kad gausime lėšų, ir šis projektas prisidės prie Kėdainių ir visos Lietuvos istorijos populiarinimo.
Nuotraukoje: Kėdainių krašto muziejus. Nuotr. iš muziejaus archyvo.
© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16