<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 4

Slovakijos numizmatų šventės ir kasdienybė
Dalia GRIMALAUSKAITĖ, Lietuvos nacionalinis muziejus Numizmatikos skyrius
Auksinių monetų, auksinių ir sidabrinių daiktų lobis, rastas Kremnicos pilies bokšte. Saugomas Monetų ir medalių muziejuje Kremnicoje. M. Červenansky nuotr.
Proginio numizmatikos simpoziumo voko su 1736 m. Kremnicos kalyklos ženklu fragmentas
Medalis, skirtas Kremnicos miesto įkūrimo 670-osioms metinėms (reversas). Dail. Štefanas Novotny. Slovakijos nacionalinio banko Monetų ir medalių muziejus Kremnicoje, 1998 m. Kaldinimas, vario lydinys, 40,3 mm. LNM
2003 m. Kremnicos miestas Slovakijoje šventė 675-ąsias metines. 1328 m. lapkričio 17 d. Vengrijos karalius Karolis Robertas Anžujietis (1308-1342) suteikė Kremnicai karališkojo miesto statusą. Tauriųjų metalų klodai, kuriais buvo turtingos miesto ir jo apylinkių žemės, lėmė miesto specifiką. Vos ne kiekvienas miestietis namo rūsyje turėjo nuosavą kasyklą, o po žeme išrausti tuneliai buvo išsiraizgę po visu miestu. XIV-XV a. Kremnica buvo Vengrijos kasybos, o nuo XVI a. – ir medalininkystės centras.
Prieš 675 metus Kremnicoje buvo įkurta monetų kalykla, kurioje nukaldintos sidabrinės ir auksinės monetos plačiai pasklido po Centrinę ir Rytų Europą, jos buvo neatsiejamos ir nuo monetų apyvartos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Lietuvos numizmatams ir archeologams iš lobių ir pavienių monetų radinių, istorikams iš rašytinių šaltinių gerai žinomos auksinės monetos – Kremnicos kalykloje XVI-XVIII a. kaldinti dukatai. LDK rašytiniuose šaltiniuose jie dar buvo vadinami vengriškais raudonaisiais (uhorskije červonyje). Medalių gi kolekcijose dažnai sutinkami Kremnicoje kaldinti įvairių laikų sidabriniai ar sidabruoti, auksuoti, bronziniai ir variniai žetonai – amuletai su Šv.Jurgiu ir būriniu laivu, turėjusių saugoti keleivius bei pirklius.
Perfrazavus Lietuvos kunigo disidento Alfonso Svarinsko posakį apie lietuvius ir Sibiro laktas, gal ir ne visai rimtai, bet galima pasakyti, kad „tas ne LDK numizmatas, kuris Kremnicos kalykloje nepabuvojo“.
Monetų kalyklos įkūrimo metinėms bei Slovakijos valiutos įvedimo 10-mečiui paminėti Slovakijos numizmatų draugija suorganizavo tarptautinį numizmatų simpoziumą Pinigų istorija centrinėje ir Rytų Europoje. Jis spalio 2-5 dienomis vyko kalnų viešbutyje Fortūna, esančiame Kremnicos priemiestyje, Skalkoje. Dalyvavo Čekijos, Kroatijos, Lenkijos, Lietuvos ir Slovakijos numizmatai – muziejininkai, kolekcininkai, akademinių įstaigų darbuotojai, bankininkai. Tarp jų buvo Kroatijos numizmatų draugijos prezidentas dr. Damir Kovač, sekretorius Edgar Fabry, Lenkijos numizmatai – Lodzės archeologijos ir etnografijos muziejaus numizmatas Jerzy Pininski, Bialystoko karo muziejaus direktorius dr. Krzysztof Filipow, Lenkijos numizmatų draugijos nariai Adam Zając, Wieslaw Kopicki, Slovakijos mokslų akademijos Archeologijos instituto numizmatas dr. Jan Hunka, Bratislavos miesto muziejaus Numizmatikos skyriaus vedėjas Anton Fiala ir kt.
Iš Lietuvos dalyvavo Lietuvos nacionalinio muziejaus numizmatai: šios informacijos autorė (pranešimas „Numizmatika ir numizmatikos kolekcionavimas Lietuvoje XIX a. – XX a. pr.“) ir vyresnysis muziejininkas Eduardas Remecas („Seniausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystes monetų (XIV a. pabaiga) datavimas“). Kelionę ir dalyvavimą simpoziume finansavo muziejus.
Per tris dienas buvo perskaityta 17 pranešimų. Išleistame tezių rinkinyje International numismatic symposium. Kremnica 2003. Lectures summaries (Bratislava, 2003, P.1-24) paskelbta 20-ties autorių 23 pranešimų tezės slovakų, anglų, lenkų, rusų, kroatų ir vokiečių kalbomis su slovakiškais ar angliškais vertimais. Rinkinį sudarė ir vertimus parengė Slovakijos numizmatų draugijos narys, poliglotas Zbyšek Šustek.
Be minėtų dalyvių iš Lietuvos, tezių rinkinyje yra bendro E.Remeco ir Baltarusijos numizmato Ivano Sinčiuko (Minskas) pranešimo apie monetų ir jų klastočių ruošinius, rastus Lietuvoje, bei Vytauto Smilgevičiaus pranešimo apie Prahos grašių lobius Lietuvos muziejuose tezės. 2004 m. planuojamas išleisti draugijos leidinio Numizmatika specialus priedas, kuriame bus išspausdinti visi pranešimai.
u Simpoziumo tema pakankamai plati, apimanti ne tik pinigų istoriją Centrinėje ir Rytų Europoje, bet ir apskritai jų istoriją ir gamybą. Pasisakymams buvo planuojama ne daugiau kaip po 15 minučių, tačiau, kaip kartais būna numizmatų susibūrimuose, kai kurie iš jų užsitęsė iki 40 minučių ar net valandos (neskaitant klausimų, kurių vis tik atsirado ir po tokių išsamių pranešimų).
Ypatingo klausytojų dėmesio, ypač slovakų, susilaukė bene ilgiausi simpoziumo pranešimai – slovako Peter Zoričak pranešimas apie nūdienos Slovakijos medalininkystę ir Čekijos nacionalinio banko numizmato Jaroslav Moravec pranešimas apie Čekijos nacionalinės valiutos – kronos 10-metį. Pastarasis pranešimas buvo dinamiškas, gausiai iliustruotas vaizdine medžiaga, jis apėmė ne tik kronos kūrimą, įvedimą, bet ir falsifikavimą. Tai, kad temos chronologiniai rėmai apėmė pastarąjį dešimtmetį, sudarė puikią galimybę Slovakijos numizmatams palyginti savosios kronos 10 metų istoriją su kaimynų, buvusių bendrapiliečių. Tačiau metinių sutapimas turėjo ir šioką tokią neigiamą pusę. Po kelių dienų Olomouce (Čekija) taip pat buvo suorganizuota numizmatų konferencija, tad kviestiems svečiams teko rinktis, kurioje iš jų dalyvauti.
Simpoziumo dalyviams buvo parengta kultūrinė programa. Įspūdingas vargonų koncertas įvyko Kremnicos Šv. Kotrynos bažnyčioje, esančioje XV a. pilyje. Dalyvius pasveikino miesto meras (primator) Miroslav Nįrožnż, aplankyta Kremnicos monetų kalykla ir naujai atidaryta Slovakijos nacionalinio banko Monetų ir medalių muziejaus Kremnicoje ekspozicija.
Skirtingai nuo LDK Vilniaus monetų kalyklos, dėl kurios buvimo vietos ginčijasi tyrinėtojai, Kremnicos kalykla išliko, o joje iki šiol kaldinamos proginės monetos, medaliai, žetonai. Apyvartinių monetų gamyba buvo perkelta į modernią kalyklą, pastatytą Kremnicos priemiestyje. Senosios kalyklos pastatai yra miesto centrinėje aikštėje ir sudaro atskirą kvartalą. Pastatuose atsispindi kalyklos pastato istorija nuo arkinių XVI a. skliautų iki XX a. nedailių pramoninio stiliaus priestatų. Šiuo metu kalykla turi ekonominių sunkumų, tačiau visais būdais siekiama išsaugoti šią, gilias tradicijas turinčią, nacionalinę vertybę.
Į kalyklą buvo įleisti tik užsienio piliečiai (išskyrus vieną labai aktyvų jauną kolekcininką, vad. „naująjį“ slovaką). Iš pradžių, kiekvienas ekskursantas, sukdamas nedidelio senovinio balansyro (mechaninis presas medaliams, monetoms kaldinti) rankeną, galėjo nusikaldinti kalyklos atminimo varinį žetoną. Buvo aplankyta modelių dirbtuvė, beveik visi cechai, parodytas ir tuo metu gamintų proginių „monetų“– banknotų (t.y. apyvartiniai banknotai metale) gamybos procesas. Pamatyti senųjų Kremnicos kalyklos darbo įrankių, deja, nepavyko. Kaip pasakojo kalyklos valdytojas Vlastimil Kalinec, per I pasaulinį karą visa įranga buvo „evakuota“ į Vengriją ir šiuo metu yra Budapešte. Vyksta neoficialios derybos dėl dalies jų grąžinimo. Dabartiniai darbo įrankiai – monetų ir medalių kaldinimo spaudai, skirtingai nei Lietuvos monetų kalykloje, Kremnicos kalykloje yra saugomi, nenaikinami. Medalių pavyzdžiai, modeliai ir projektai perduodami muziejui.
Simpoziumo metu, Kremnicoje buvo atidarytas kolekcininkų klubas, slovakiškai vadinamas „burza“. Prekyba vyko Kremnicos monetų kalyklos valgyklos salėje, buvo galima įsigyti monetų, popierinių pinigų, medalių, žetonų, ženklelių, literatūros apie numizmatiką. Įėjimas kainavo 30 Slovakijos kronų (apie 3 litus, simpoziumo dalyviams – nemokamas), kaina už staliuką prekybai – 60 kronų. Kartu buvo platinami proginiai simpoziumo leidiniai – vokai, antspauduojami 2-jų dienų spaudais. Tai, kad klubas buvo specialiai suorganizuotas mieste, kur iki tol kolekcininkai nesirinkdavo, t.y. netradicinėje vietoje, turėjo ir trūkumų – dalyvių ir prekių buvo palyginti negausu. Nepaisant to, net ir labiausiai išpaikinti numizmatinės rinkos turtingumu Lenkijos numizmatai neišėjo tuščiomis. Lietuvos nacionalinio muziejaus numizmatikos kolekcijai buvo įsigytos vienintelės pasaulyje išleistos monetos su J.Stalino portretu – Čekoslovakijos 50 ir 100 kronų (1949 m.), taip pat Kremnicos miesto 650-mečio sidabrinis medalis (1978 m.), ženklelių numizmatikos tema.
Numizmatika Slovakijoje turi gilias tradicijas ir laikoma viena iš svarbesnių istorijos mokslų. Nuolatinės ekspozicijos yra Bratislavoje, Košicoje, Kremnicoje. Gausi yra ir Slovakijos numizmatų draugija. Dar prieš 5 metus draugijai priklausė apie 2500 narių, 2003 m. jų liko apie 1000. Draugijai vadovauja buvęs geležinkelininkas, kolekcininkas iš Bratislavos Mariįn Ondrejmiška. Pasak draugijos nario, pagrindinio simpoziumo organizatoriaus L’udovķto Turčįni, pastaraisiais metais besidominčių numizmatikos kolekcionavimu, tyrimu bei publikavimu Slovakijoje sumažėjo daugiau dėl ekonominių priežasčių. Tačiau, turint omenyje, kad Lietuvoje apskritai nėra draugijos, o besidominčių numizmatika ir tyrinėjančių susirinktų ne daugiau pusės šimto, tenka tik pavydėti nedaug už Lietuvą didesnei Slovakijai (5,38 mln. gyventojų). Taip yra, matyt, dėl to, kad sovietmečiu Lietuvoje įvairiais būdais buvo naikinamos numizmatikos kolekcionavimo tradicijos, (draudimas prekiauti tauriaisiais metalais), o Slovakijoje buvo įstatymas, leidžiantis kolekcionuoti, t.y. kaupti po vieną egzempliorių bet kokio metalo monetų ir medalių.
Slovakijoje leidžiami du tęstiniai numizmatikos leidiniai. Mokslų akademijos Archeologijos instituto (kartu su Slovakijos nacionaliniu numizmatikos komitetu) leidinys – Slovenska numizmatika (Nitra) yra mokslinis leidinys, apimantis numizmatiką daugiau siaurąja jos prasme (2002 m. išleistas XVI numeris). Slovakijos numizmatų draugija leidžia operatyvesnį periodinį kasmetinį leidinį Numizmatika (Bratislava). Pastarąjį redaguoja Zbyšekas Šustekas, kuris sudaro sąlygas autoriams rašyti ne tik pagrindinėmis užsienio kalbomis, bet ir visomis slavų kalbomis. Leidinys spalvotas, pasižymi aukšto lygio bonistikos straipsniais ir pastoviu dėmesiu šių dienų medalių menui.
Medalininkystė Slovakijoje, nepaisant šalies ekonominių problemų, išlaiko aukštą lygį. Dailininkų sąjungos medalininkų sekcijai priklauso apie 40 menininkų, o kuriančių yra žymiai daugiau. Dar netolimais, bendros su Čekija, valstybės laikais Slovakijoje medalių parodos ir medalininkų stovyklos tapo pastovios, tokios išliko ir iki šių dienų. Nuo 1985 m. kas dveji metai Kremnicoje, menininkų Angyalov’ų name vyksta teminės medalininkų stovyklos, kurias organizuoja Monetų ir medalių muziejus, remiamas Dailininkų sąjungos. Nuo 1988 m. jos tapo tarptautinėmis, vienoje iš jų dalyvavo ir medalininkas iš Lietuvos – Romualdas Inčirauskas (1989).
Stovyklose sukurtus medalius dailininkai gali pamatyti visiškai įgyvendintus metale: lietus ir kaldintus Kremnicos monetų kalykloje. Vienas kaldintas medalis tenka autoriui, vienas perduodamas muziejui. Palyginus su Lietuva, kur dauguma sumanymų lieka gipse, Slovakijoje padėtis žymiai geresnė. Lietuvos medalininkus kolegos šioje šalyje gerai pažįsta ir geru žodžiu mena. Pasak dailininkės Gabrielos Grosmanovos-Illešovos, prieš 15-20 metų Lietuvos ir Slovakijos medalininkų susitikimai tarptautinėse parodose bei stovyklose buvo daug dažnesni G.Grosmanova-Illešova yra viena žymesnių Slovakijos medalininkių, ir viena iš nedaugelio dailininkų, besidominanti numizmatika bei medalininkystės istorija. 2003 m. pavasarį ją teko sutikti ir konferencijoje SanktPeterburge (Rusija). Lietuvos nacionaliniame muziejuje nuo šiol saugomas Gabrielos sukurtas medalis „Bezmocnoc“ (1987), FIDEM smulkiosios plastikos bianalėje Ravenoje (Italija) 1990 m. pelnęs II vietą.
Medalių meno nuolatinei ekspozicijai yra skirtos kelios salės Monetų ir medalių muziejuje. Medaliai Kremnicos kalykloje pradėti kaldinti XVI a. Daugumos senųjų medalių eksponuojamos kopijos, nes tai – ypač reti ir vertingi eksponatai. Ekspozicija nuolat papildoma naujausiais Slovakijos medalininkų darbais.
Monetų ir medalių muziejus Kremnicoje įkurtas 1890 m., jis yra vienas seniausių šalies muziejų. Nuo 1994 m. priklauso Slovakijos nacionaliniam bankui (oficialus muziejaus pavadinimas Nįrodnį banka Slovenska – Muześm mincķ a medailķ (NBS-MMM). Pagrindinis jo veiklos baras – Kremnicos monetų kalyklos veiklos ir istorijos fiksavimas. Muziejus įsikūręs centrinėje senamiesčio aikštėje penkių aukštų gotikiniame name. Lankėmės atnaujintoje ir tik ką atidarytoje ekspozicijoje, kuria slovakai labai didžiuojasi. Paskutinė muziejaus rekonstrukcija, beje, smarkiai suniokojo senojo pastato interjerą: pakeisti perdengimai, įrengtas modernus liftas. Rūsyje atkurtas čia buvusios kasyklos vaizdas, pirmame aukšte – kasa, drabužinė, suvenyrų lentynos. Muziejuje galima buvo įsigyti Kremnicos kalyklos produkcijos – nebrangių medalių ir žetonų, naujų ir dešimtmečio senumo leidinių, plakatų. Antrasis muziejaus aukštas skirtas monetoms ir bonistikai, trečiasis ir ketvirtasis – medalininkystei. Saugumo sumetimais ekspozicijose naudojama labai daug kopijų (tai buvo galima pastebėti ir Bratislavos miesto muziejuje). Monetų, lydinių, monetų spaudų galvanoplastinės bei lietos kopijos panaudotos ir siekiant parodyti visuotinės pinigų istorijos raidą, atkurti visą Slovakijos numizmatikos vaizdą. Suprantama, tai yra ekspozicijos koncepcijos reikalas, tačiau tai, kad anotacijose nepažymėta, ar eksponatas yra originalas, ar kopija (jei kopija, tai reikėtų nurodyti originalo kilmę), – klaidina lankytoją ir verčia koncentruoti jo dėmesį, rodomo daikto kokybei ir vertei suvokti. Nepaisant šio trūkumo suvoki, kad tokia turtinga, daug temų apimanti, informatyvi ekspozicija skirta nevienkartiniam apsilankymui.
Kaip ir po kiekvienos konferencijos, aktualia ir naujausia Slovakijos, Lenkijos, Kroatijos numizmatine literatūra pasipildė Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka, o rinkiniai – naujais eksponatais. Kelias į Kremnicą ėjo per Varšuvą ir Krokuvą, tad buvo puiki proga aplankyti ir naujas kaimynų parodas.
© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16