<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

BENDRADARBIAVIMAS

Turizmo informacijos centrai krašto muziejuose

Šilutės muziejaus patirtis

Roza ŠIKŠNIENĖ


Šilutės muziejaus Kultūros ir turizmo informacijos centras įsikūrė restauruotoje H. Šojaus dvaro dalyje. Nuotr. iš Šilutės muziejaus archyvo

Šilutės muziejaus Kultūros ir turizmo informacijos centre informaciją galima gauti ir internetu. Nuotr. iš Šilutės muziejaus archyvo

Poreikis pažinti kraštą per jo kultūrą pastebimai auga ir muziejai, ypač savivaldybių, rūpindamiesi savo ateitimi bando įsitraukti į turizmo verslą. Vienas iš būdų yra rūpintis savo įstaigos perspektyva formuojant muziejaus, kaip integralios kultūrinio turizmo dalies, įvaizdį. 
Jeigu atidžiau peržvelgtume turizmo informacijos centrų, kurių Lietuvoje veikia per trisdešimt, adresus, tai pastebėtume, kad kai kurie iš jų sutampa su krašto muziejų adresais. Turizmo informacijos centrai prie muziejų šiandien jau veikia Kretingoje, Pasvalyje, Plungėje, Šilutėje. Pasitinkant Pasaulinę turizmo dieną rugsėjo mėnesį dar vienas TIC duris atvers Žemaičių vyskupystės muziejuje Varniuose. 
Turizmo informacijos centrų kūrimas krašto muziejuje nauja, tačiau šiandieninės realybės padiktuota darbo forma. Didelę TIC kūrimo ir veiklos patirtį krašto muziejuje yra sukaupę Šilutės muziejininkai. Pasakoja Šilutės muziejaus direktorė Roza ŠIKŠNIENĖ.
Muziejus yra gana uždara įstaiga, pagal savo veiklos pobūdį negalinti labai greitai reaguoti į aplinkos pasikeitimus, tad nenuostabu, kad turistų srautai dažnai praplaukia pro šalį.
Kiekvienas muziejus yra labai skirtingas savo rinkiniais, darbuotojų kvalifikacija bei vieta, kurioje jis įsikūręs, todėl labai svarbu tinkamai panaudoti muziejaus turimą potencialą turistams pritraukti.
Šilutės muziejus negali pasigirti gražiomis, jaukiomis ekspozicijomis – senas namas, patalpos gana niūros, nepatrauklios. Nors eksponatai unikalūs, atspindintys krašto savitumą. Todėl ne kiekvienas turistas, atvykęs į miestą, su jais nori susipažinti. Į Šilutę atvykstantys turistai vadinami „nostalgijos“ turistais, nes sakoma, kad jie krašto istoriją žino geriau už muziejininkus. Tad dažnas turistas į muziejų užsukdavo tik norėdamas paklausti, kur galima pavalgyti ar apsistoti. Muziejaus pastatas yra labai patogioje vietoje, miesto centre, netoli bažnyčios. Bažnyčią aplanko beveik visos turistų grupės. Kadangi mieste nebuvo jokio informacijos centro, kur turistas galėtų gauti reikiamos informacijos, muziejuje įdarbinome kasininke vietos moterį, gerai kalbančią vokiškai, čia gimusią, užaugusią ir mielai atsakančią į visus turistams rūpimus klausimus. Pastebėjome, kad turistus iš užsienio į muziejų viliojo ne ekspozicija, bet tai, kad čia jie gaudavo informaciją jiems suprantama kalba ir galėjo ramiai pasėdėti muziejaus verandoje, pabendrauti su muziejaus darbuotoja. Bet tuo pačiu beveik visi aplankydavo ir ekspoziciją, paaukodavo muziejui, įsigydavo leidinių. Šilutės krašto turistai buvo ne vienadieniai turistai, todėl, tikėdamiesi čia dar sugrįžti, jie primygtinai piršo mintį steigti Šilutėje turistų draugiją. Tokia draugija 1922 m. buvo įsteigta prie muziejaus. Ji išsinuomojo muziejaus verandą, čia turistinio sezono metu rengė susitikimus, pokalbius, reklamavosi, tuo pačiu reklamavo ir muziejų. Tai buvo labai efektyvi priemonė pritraukti turistus, nes užsienyje turistams leidžiamuose leidiniuose, atsirado informacija, jog Šilutėje, Lietuvininkų 36, yra teikiama informacija vokiečių kalba.
2000 metais Šilutės muziejus ir Turistinė draugija parašė bendrą projektą Atviros Lietuvos fondui. Projekto esmė buvo kultūrinio turizmo informacinio centro kūrimas prie muziejaus. Projektas buvo finansuotas ir prie muziejaus įsikūrė „Kultūros ir turizmo informacijos centras“. Šio projekto dėka buvo sukurtas ir centro internetinis puslapis. Centras pats neorganizuoja kelionių, jis tik suteikia kultūrinę, istorinę bei turistinę informaciją. Šalia esančioje muziejaus bibliotekos skaitykloje turistas gali naudotis periodine spauda, bibliotekoje yra sukaupta istorinės medžiagos, rengiamos parodos. Turistai, besidomintys krašto istorija, turi galimybę gauti daugiau informacijos, užsisakyti ekskursiją po miestelį ir net po rajoną. Šias ekskursijas veda patys muziejininkai. Muziejui tai naudinga, nes tokiu būdu uždirbama lėšų. Be to, beveik kiekvienas turistas perka muziejaus leidinių, atviručių, bukletų.
Muziejaus kultūros ir turizmo informacijos centras buvo įkurtas 2001 m. liepos 6 d., o iki rugpjūčio 20 d. jį aplankė 258 žmonės (tarp jų 166 užsienio turistai). 2002 metų vasarą čia apsilankė apie 900 turistų. Gal tai ir nėra labai daug, tačiau Šilutei tai pakankamas skaičius.

Šilutės muziejaus ekspozicija yra dar senajame muziejaus pastate, o Informacinis centras jau įsikūrė restauruotoje Šilutės dvaro dalyje (iš viso restauruotos tik 3 patalpos), todėl mes labai pajutome lankytojų skaičiaus mažėjimą muziejaus ekspozicijoje. Turistai ir turistinių firmų vadovai centre sužino apie dvarą, muziejų, jo perspektyvas. Tikimės, kad tai bus naudinga ir muziejui persikėlus į dvarą – lankytojas jau žinos, kur jis yra. Tokiu būdu Kultūros ir turizmo informacinis centras prie muziejaus sudarė sąlygas labai natūraliai muziejui integruotis į turizmo verslą ir papildyti rajono turizmo infrastruktūrą.

Tourist Informational Centers in Land Museums.
Experience of the Museum of Šilutė

Roza ŠIKŠNIENĖ

There are about 30 tourism-informational centers; few of the are working in the land-museums of Lithuania. Open Society Fund financed the project to create “Cultural and Tourism Informational Center” in The Museum of Šilutė, including the web-site of the center. The Center gives cultural, historical and tourist information gives opportunities to order the guided tours in the town and the region, to buy the publications of the museum. Tourists are aloud to use the funds of the library, periodicals and historical materials. This is useful for the museum in terms of the economy.

Contact: Roza Šikšnienė
Šilutė Museum
36 Lietuvninkų str., LT-5730 Šilutė
Tel./fax (+370) 441 62209.
Email: muziejus@silute.omnitel.net

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16