<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 4

Pirmoji bažnytinio meno paroda Utenos kraštotyros muziejuje
 
Rolanda GUDYNIENĖ, Utenos kraštotyros muziejus
Bažnytinio meno parodos Utenos kraštotyros muziejuje fragmentas. V. Paknio nuotr.
Bažnytinio meno parodos Utenos kraštotyros muziejuje fragmentas. V. Paknio nuotr.
Nuo 2003 m. kovo iki 2004 m. balandžio mėnesio Utenos kraštotyros muziejuje veikė bažnytinio meno paroda. Joje eksponuoti sakralinės dailės kūriniai iš 12 Utenos rajono bažnyčių (Utenos, Leliūnų, Pakalnių, Vyžuonų, Saldutiškio, Kirdeikių, Daugailių, Kuktiškių, Užpalių, Spitrėnų, Biliakiemio, Sudeikių). Tai apie 150 auksakalystės, tekstilės, tapybos, drožybos kūrinių. Dauguma jų sukurta XIX a. pab. – XX a. pr.
ausiausiai parodoje buvo pristatomi liturginiai drabužiai (arnotai, kapos, stulos, veliumai, manipulai). Puošnūs ir prabangūs arnotai siūti iš brangių to meto audinių, siūvinėti metalo gijomis, žvyneliais, karoliukais, puošti juostelėmis. Vienas arnotas, stula ir veliumas (iš Kuktiškių bažnyčios) siūti iš vadinamųjų kontūšinių juostų. Kai kurie arnotai eksponuoti kartu su stula, veliumu, manipulu. Rodyta nemažai stulų, kurios savo puošyba nenusileidžia arnotams.
Parodoje pristatyti liturginiai indai: monstrancijos, relikvijoriai, taurės, patenos, žvakidės, smilkalų indeliai, smilkytuvas, ampulės, amžinosios ugnies lempa. Kai kurie iš jų yra datuoti ir su įrašais apie auką bažnyčiai. Tai Vyžuonų bažnyčios komuninė („Karol Boianowski rodem z Krakowa robil w. S.Petersburgu. X Maciey Tuszkiewiez Pleban Wizunski I X Jozef Bauer Wikaryusz Wizun:Kosciolowi Wizunskiemu Ru 1842 o offiarowali“), Vyžuonų bažnyčios taurė („Parafianie Wizunscy swojemu Kosciolowi ofiaruią, za Plebanstwa xiędza Macieja Tuszkiewicza Ru P. go. 1842 Karol Bojanowski z Krakowa zrobil“), Vyžuonų bažnyčios taurė („Ao 1765 officatum E cc P. wizune Cazimiro Sabulewski“), Leliūnų bažnyčios taurė („Ro 1815 X. I. A.P. P. L. Kosztuic Rubli Srebr. 30“), Biliakiemio bažnyčios indas švęstam vandeniui laikyti („Ofiara Teodory Bolcewiczowej 1889 r.“).
Parodoje eksponuotos kelios skulptūros. Tai Šv. Florijono ir Šv. Veronikos skulptūros, drožtos XIX a. pab. nežinomo autoriaus (Vyžuonų bažnyčia), Šv. Marijos skulptūrėlė, drožta 1913 m. A.Deveikio (Kuktiškių bažnyčia) šventoriaus kryžiaus angelai (Daugailių bažnyčia), Nukryžiuotieji (Vyžuonų bažnyčia). Šalia skulptūros buvo rodomi tapybos kūriniai. Įdomūs Marijos Maloningosios su įrašu kitoje pusėje („Roku 1839. Mča Listopada 30 dnia. Ten Obraz Ofiarowany do Kaplicy Mogitkowey Parafialney Kokuciskiey, przezs Dworzanina Romuaida Dowoyny. napamiątkę pogrzebionych zwlok s.p. Rodzicow idalszey familij – malowany przez Arlysty Dworzanina Andrzeia Walinowicza.“) ir Šv. Kazimiero paveikslai iš Kuktiškių bažnyčios. Kol nebuvo pastatyta Kuktiškių bažnyčia, jie buvo laikomi Kuktiškių kapinių koplyčioje.
Taip pat eksponuoti Šv. Juozapo paveikslai iš Leliūnų ir Saldutiškio bažnyčių.
Parodoje pristatyti procesijos altorėliai (iš Spitrėnų ir Kuktiškių bažnyčių), žibintai, lazdos, kryžiai; du iš jų kryžiai–skydai iš Kuktiškių (datuotas 1880) ir Utenos bažnyčių.
Eksponuota arkivyskupo Mečislovo Reinio (1884-1953), kilusio iš Madagaskaro kaimo, Utenos r., nukankinto Vladimiro kalėjime, mitra, pijusė, juosta, batai. Juos parodai paskolino Daugailių pagrindinės mokyklos muziejus.
Per parodos eksponavimo laiką kai kurie eksponatai buvo keičiami naujais, parodą lydėjo edukaciniai renginiai, kurie padėjo iš arčiau susipažinti su bažnytiniu menu, liturginiais reikmenimis.
© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16