<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 4

Ar didelė T. Ivanausko zoologijos muziejaus paukščių kolekcija?
 
Giedrė PAKELTYTĖ, T.Ivanausko zoologijos muziejus
Sakalo keleivio skeletas iš T. Ivanausko zoologijos muziejaus kolekcijos, gamintas tarpukario Lietuvos laikais. Šiame preparate puikiai matyti, kaip plunksnos tvirtinasi prie sparno. V. Brucienės nuotr.
Paukščių iškamšos iš T. Ivanausko muziejaus kolekcijos. V. Brucienės nuotr.
Paukščių kiaušiniai iš T. Ivanausko zoologijos muziejaus kolekcijos. V. Brucienės nuotr.
1994 m. rugpjūčio 20-25 dienomis Vienoje vykusiame XXI tarptautiniame ornitologų kongrese atviros diskusijos metu kilo mintis atlikti Europos paukščių kolekcijų inventorizaciją.Tai palengvintų keitimąsi duomenimis tarp Europos muziejų bei informacijos teikimą potencialiems kolekcijų naudotojams. 2003 m. Britanijos ornitologijos draugijos išleistame biuletenyje „Kodėl muziejai svarbūs: paukščių archyvai išnykimo amžiuje“ C.S.Roselaar straipsnyje apibendrinti duomenys apie 278 Europos paukščių kolekcijas. Jos buvo suskirstytos į du sąrašus, T.Ivanausko zoologijos muziejaus kolekcija pateko į didžiųjų kolekcijų sąrašą.
Šiandieniniame pasaulyje visi lenktyniauja, kas greitesnis, protingesnis, didesnis, nuolatos sudarinėjami įvairiausi dešimtukai. O ką būtų galima pasakyti apie Kauno centre, Laivės alėjoje, įsikūrusį T.Ivanausko zoologijos muziejų? Žinome, kad tai vienas seniausių muziejų Lietuvoje, įkurtas 1919 metais, praėjus vos metams po nepriklausomybės atgavimo. T.Ivanauskas buvo labai plačių interesų žmogus, domėjosi visomis gyvūnų grupėmis, tačiau didžioji jo gyvenimo meilė buvo paukščiai. Tą liudija jo parašyta keturių tomų monografija „Lietuvos paukščiai“, o ir mūsų muziejus prasidėjo nuo gimtinėje, Lebiodkoje, buvusio „paukščių kambario“. Šiandien muziejuje žiūrovams atvertose šešiose salėse yra apie 14 tūkst. eksponatų, paukščių salėje galima pamatyti beveik tūkstantį paukščių iškamšų. Bet tai tik nedidelė paukščių kolekcijos dalis. Didžioji dalis saugoma muziejaus saugyklose, o iš viso kolekciją sudaro daugiau nei 10 tūkst. vienetų. Tai ne tik paukščių iškamšos, kūneliai, odos, bet ir skeletai bei spiritiniai anatominiai preparatai, paukščių lizdai ir kiaušiniai. Daug tai ar mažai ir apskritai, ar šiandieniniame naujų technologijų ir greičio gyvenime tokios kolekcijos vis dar turi vertę?
Atsakymą į abu šiuos klausimus galima rasti straipsnio pradžioje minėtame biuletenyje. Teigiamas atsakymas į antrąjį klausimą skamba jau pačiame leidinio pavadinime, kuris sako, kad dabar, kai daliai paukščių rūšių gresia išnykimas, muziejai tarytum atlieka archyvų vaidmenį, o paukščių kolekcijos yra turtingas biologinės įvairovės duomenų šaltinis. Įvairių šalių ar pasaulio žinynuose pateikta taksonominė informacija, gauta būtent iš muziejų. Paukščių migracijos keliams nustatyti, labai pasitarnavo morfometriniai duomenys, gauti išmatavus įvairių populiacijų paukščių iškamšas. Tyrinėjant populiacijas labai svarbios paukščių kolekcijos su žinomo amžiaus ir lyties pavyzdžiais. Oponentai galėtų sakyti, kad minėti mokslai buvo svarbūs ir įdomūs praėjusiame šimtmetyje, o dabar yra genetikos ar biochemijos mokslų amžius. Tačiau pastaruoju metu į iškamšas bei plunksnas pradėta žiūrėti kaip į DNR šaltinį filogenetiniams ir populiacijų tyrimams. Antra vertus, biocheminiai duomenys tapo svarbus filogenetinės informacijos šaltinis tiek populiacijų, tiek tipo lygmenyje.
Atsakymą į klausimą, ar didelė mūsų muziejaus paukščių kolekcija, randame minėtame biuletenyje išspausdintame C.S.Roselaar straipsnyje „Didžiųjų paukščių kolekcijų inventorizacija“. Mintis atlikti tokią inventorizaciją kilo 1994 metų rugpjūčio 20-25 dienomis Vienoje vykusiame XXI tarptautiniame ornitologų kongrese atviros diskusijos metu. Šiandien daugelis Europos muziejų kenčia dėl vis labiau mažėjančių biudžetų, nes dėl to atsiranda kolekcijų gausinimo, išlaikymo ir net priėjimo prie jų problemų. Nors šalių vyriausybės gamtininkų rūpestį išsaugoti pasaulio biologinę įvairovę ir pripažįsta, bet muziejai negauna papildomos paramos. Pagrindinis šios inventorizacijos tikslas yra palengvinti apsikeitimą duomenimis tarp Europos muziejų bei teikti informaciją apie pačią kolekciją ir jos buvimo vietą potencialiems kolekcijų naudotojams. Informacija, kurios pagrindu šis sąrašas sudarytas, gauta iš muziejų ir kitų šaltinių.
Visos paukščių kolekcijos buvo suskirstytos į du sąrašus. Į B sąrašą pateko mažosios kolekcijos, turinčios mažiau nei 4000 paukščių iškamšų ar mažiau nei 5000 paukščių preparatų, o taip pat kolekcijos, apie kurias trūksta duomenų. A sąraše yra didžiosios kolekcijos, turinčios moksliniams tyrimams apie 4000 ar daugiau paukščių iškamšų, o taip pat mažesnės kolekcijos, tačiau turinčios daug osteologinių, anatominių ar kitokių paukščių preparatų. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad kolekcijos paukščių preparatų skaičius, nėra vienintelis rodiklis, lemiantis jos svarbą: jei kolekcijoje yra retų ar jau išnykusių paukščių iškamšų ar kitų preparatų bei iškamšų iš regionų, kuriuos kiti muziejai visiškai ar nevisiškai atspindi, tai ir mažesnė kolekcija gali būti ypatingai svarbi. Iš viso A sąraše yra 130 Europos paukščių kolekcijų, turinčių nemažiau kaip 4 mln. paukščių iškamšų; B sąraše yra 148 paukščių kolekcijos, kiekviena turinti ne mažiau kaip po 100 iškamšų.
Paukščių kolekcijų, o tuo pačiu ir zoologijos ar gamtos muziejų skaičius skirtingose šalyse labai skiriasi. Tai priklauso tiek nuo šalies dydžio ar turtingumo, tiek ir nuo kultūrinių bei gamtos tyrimų tradicijų. Panašaus dydžio ir turtingos istorinės praeities šalyse – Vokietijoje, Italijoje ar Anglijoje, yra daugiau kaip po 30 muziejų (Jungtinėje Karalystėje 15 kolekcijų įrašyta į A sąrašą ir 17 – į B sąrašą, Italijoje – 11 – A sąraše, 24 – B sąraše). Tuo tarpu gerokai didesnėje Prancūzijoje, iš viso yra 20 paukščių kolekcijų. Švedijoje ir Norvegijoje yra po 8 kolekcijas, Rusijoje – 10, Ukrainoje – 4, Suomijoje ir Danijoje – po 2. Ką galėtume pasakyti apie mūsų artimiausius kaimynus? Lenkijoje yra 9 kolekcijos, 3 iš jų A sąraše, tačiau Baltarusijoje ir Latvijoje nėra nei vienos kolekcijos, paminėtos šioje inventorizacijoje. Estijoje yra dvi kolekcijos – Tartu muziejaus A sąraše, Talino – B sąraše. Iš Lietuvoje esančių paukščių kolekcijų vienintelė T.Ivanausko zoologijos muziejaus kolekcija paminėta didžiųjų kolekcijų A sąraše, nors į B sąrašą galėtų būti įtraukta ir daugiau, pvz., Vilniaus universiteto, kitų aukštųjų mokyklų ar kai kurių kraštotyros muziejų kolekcijos. Galbūt tai bus padaryta atnaujintame elektroniniame šio sąrašo variante.
Taigi T.Ivanausko zoologijos muziejaus paukščių kolekcija, turinti 10 200 paukščių preparatų, tarp jų 7630 paukščių iškamšų, kūnelių ir odų yra A-sąrašo viduryje, garbingoje 69-oje vietoje. Be abejo, mums sunku lygintis su pirmuoju didžiųjų kolekcijų dešimtuku, turinčiu daugiau nei dešimteriopai didesnes paukščių kolekcijas. Pati didžiausia Europos paukščių kolekcija, turinti daugiau nei ketvirtadalį visų Europos paukščių preparatų, yra Jungtinės Karalystės gamtos muziejuje Tringe. Čia yra beveik 1,3 mln. paukščių preparatų, tarp jų 756 tūkst. paukščių iškamšų. Didžiausia Naujojo žemyno paukščių kolekcija, turinti 900 tūkst. paukščių iškamšų, yra Amerikos gamtos muziejuje Niujorke. Beje, šis muziejus 1931 metais pirko Europoje didžiausią kada nors surinktą asmeninę kolekciją. Tai buvo lordo Rothshild’o kolekcija, kurią sudarė 280 tūkst. iškamšų. Kitose devyniose šio inventorizacijos sąrašo pirmojo dešimtuko kolekcijose yra nuo 100 tūkst. iki 170 tūkst. paukščių preparatų Tai Leideno (Olandija), Sankt Peterburgo, Paryžiaus, Tervureno (Belgija), Berlyno , Maskvos, Stokholmo, Vienos, Kopenhagos gamtos muziejų kolekcijos. Nieko neturėtų stebinti šių kolekcijų dydis, nes kai kurių pirmojo dešimtuko valstybių valstybingumo istorija prasidėjo dar pirmajame tūkstantmetyje. T.Ivanausko muziejus Lietuvoje yra tarp seniausių, tačiau lyginant su didžiaisiais Europos muziejais jis dar visai jaunas. Mūsų muziejus 2004 m. švęs 85 metų sukaktį, o nemažai Europos muziejų jau atšventė šimto, dviejų ar net trijų šimtų metų jubiliejus. Seniausias Europos muziejus, privačios kolekcijos pagrindu įkurtas dar 1683 m., o nuo 1860 m. jis priklauso Oksfordo universitetui. Šiandien, turėdamas 19 tūkst. paukščių iškamšų, jis yra 41-oje A sąrašo vietoje. Didžiausią Europoje paukščių kolekciją turintis Gamtos muziejus Tringe įkurtas 1753 metais. Kiti pirmojo dešimtuko muziejai, taip pat įkurti XVIII amžiuje, yra Sankt Peterburge, Paryžiuje, Stokholme ir Vienoje. Sankt Peterburgo muziejus buvo įkurtas 1714 m. kaip Petro I „Kunstkamera“, tačiau intensyvus paukščių iškamšų kolekcionavimas prasidėjo šimtmečiu vėliau, nuo 1820 metų. Panašiai atsitiko ir Švedijoje. Stokholmo muziejus, įkurtas 1739 m. žymaus gamtininko K. Linėjaus iniciatyva, buvo Karališkosios mokslų akademijos padalinys, ir tik pastačius naują pastatą, 1820 m. prasidėjo spartus eksponatų rinkimas. Kiti penki pirmojo dešimtuko muziejai įkurti jau XIX amžiuje. Tai Leideno, Tervureno, Berlyno, Maskvos ir Kopenhagos gamtos muziejai. Dauguma muziejų yra valstybiniai ir priklauso universitetams (Kopenhagos, Berlyno Humbolto, Maskvos Lomonosovo) ar mokslų akademijoms (Sankt Peterburgo), nors yra ir išimčių. Pavz., antroje vietoje esantis Leideno muziejus buvo įkurtas 1815 m. C.J.Temminck perdavus savo kolekciją valstybei, bet dabar jis, nors ir valstybės remiamas, yra privati institucija. Gamtos muziejai paprastai specializuojasi rinkdami savo šalies fauną, tačiau kartais šalies istorija ar kitos aplinkybės nulemia kitokį kelią. Pavyzdys galėtų būti Tervureno muziejus, kurio specializaciją byloja netgi pavadinimas – Karališkasis Centrinės Afrikos muziejus. 1897 m. šis, sąraše penktoje vietoje esantis muziejus, buvo specialiai įkurtas Centrinės Afrikos kolonijose surinktoms paukščių kolekcijoms saugoti.
T.Ivanausko zoologijos muziejaus paukščių kolekcija yra panaši į šiek tiek didesnę Tartu universiteto kolekciją. Nors čia yra 2 tūkst. preparatų daugiau, bet paukščių iškamšų ir paukščių rūšių skaičius labai panašus. T. Ivanausko zoologijos muziejuje yra 828 paukščių rūšys, paukščių peparatų, čia yra apie 900 skeletų (112 rūšių), 660 spiritinių paukščių preparatų (80 rūšių), apie 900 kiaušinių dėčių ir 113 lizdų. Be abejonės, muziejaus specializacija yra Lietuvos ornitofauna, nors kolekcijoje nemažai iškamšų paukščių iš Pietų Amerikos ir buvusios Tarybų Sąjungos. Šios iškamšos primena didžiausią muziejaus istorijoje 1931 m. ekspediciją į Braziliją ir daugkartines išvykas į įvairias buvusios Tarybų Sąjungos vietas – nuo Kolos pusiasalio šiaurėje iki Usūrijos Tolimuosiuose Rytuose ar Turkmenistano bei Azerbaidžano pietuose (daugiau nei 30 ekspedicijų). Nors muziejaus gimimo diena yra 1919 m. liepos 15 - toji, tačiau pirmieji eksponatai pagaminti dar XIX a. viduryje. Lebiodkos rinkinius (apie 1000 vienetų), kurių pagrindu ir įkurtas zoologijos muziejus, sukaupė T.Ivanauskas ir jo tėvas L.Ivanauskas, kurį visai pagrįstai galima vadinti Lietuvos taksidermijos pradininku. Jo dar 1859 metais pagaminta sadžos (Syrrhaptes paradoxus) iškamša yra seniausias muziejaus eksponatas. Ši bei 1861 m. padarytos žvirblinės pelėdos (Glaucidium passerinum), žvyrės (Lagopus lagopus), rudakaklio krago (Podiceps griseigena), rudakaklio naro (Gavia stellata) ar 1885 m. pagamintos mažojo elnio (Otis tetrax) iškamšos ir šiandien svarbios gamtininkams savo moksline verte. Prie paukščių kolekcijos gausinimo daug prisidėjo muziejaus moksliniai darbuotojai ir taksidermistai K.Bybartas, L.Jezerskas, V.Logminas, V.Mackevičius, A.Mačikūnas, M.Navasaitis, J.Vaškelis bei šiandien muziejuje dirbantys meistrai V.Juška ir B.Talandis. Atlikdami archyvų vaidmenį gamtos muziejai kaupia medžiagą apie visas gyvūnų rūšis, tačiau ypatingą prasmę įgija retų nykstančių paukščių iškamšos ar kiti preparatai. T.Ivanausko zoologijos muziejaus kolekcijoje yra visos paukščių rūšys, įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą, taip pat Oveno kivis (Apteryx owenii), baltapetis erelis (Haliaetus pelagicus), ibisas atsiskyrėlis (Geronticus eremita), baltakaklė gervė (Grus vipio), nemažai fazanų ir kitų paukščių (iš viso 14 rūšių), kurie yra įrašyti į 1996 m. IUCN sudarytą Raudonajį nykstančių gyvūnų sąrašą.
© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16