<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

PROBLEMOS, NUOMONĖS

Muziejai interneto informacijos labirintuose

Danutė MUKIENĖ,
Portalo „Lietuvos muziejai“ vadovė

Internetas daugelio žmonių gyvenime tapo kasdienybė. Šiais laikais veiklus žmogus, planuodamas atostogas ar keliones, taip pat jau neapsieina be interneto – kur kitur taip greitai susirasi reikalingą informaciją, jei ne internete. Taip elgiamės mes, taip būsimoms kelionėms rengiasi ir užsienio šalių gyventojai. Taigi galime turėti efektingą muziejų, galime jam parinkti patalpas pačiame miesto centre, tačiau jei nebus tinkamos jo reklamos, jei manysime, kad internetas – tik neturinčių ką veikti pramoga, šiais laikais pasaulyje būsime mažai kam žinomi ir daugelio nesuprasti.
Skaitmeninis leidinys, nesvarbu kas tai būtų – informacinė ar edukacinė svetainė, portalas, virtuali paroda ar ekspozicija – šiandien kiekvienam muziejui jau būtinybė. Lietuvoje diduma muziejų, ypač savivaldybių, žinybinių, visuomeninių, kol kas jų dar neturi. Analizuodami, kaip šiuos, į interneto erdvę savo daugiau ar mažiau solidžiais leidiniais dar neįsiliejusius muziejus pasauliui pristato didžiausi Lietuvos informaciniai elektroniniai leidiniai – interneto „drambliai“, taip pat ir turizmo portalai, išsiaiškinome, kad dažniausiai pateikiama nuoroda į konkrečiam muziejui sukurtus tinklapius „Lietuvos muziejų“ portale – http://www.muziejai.lt . Taigi, neklydome prieš maždaug ketverius metus pradėję kurti šį portalą, manydami, kad ateityje jis su visų svarbiausių Lietuvos muziejų tinklapiais bus reikalingas. Šio portalo adresą įvairiems šalies interneto leidinių katalogams, portalams, informacinėms svetainėms dažnai pateikia net ir kai kurie muziejai, turintys savo svetaines internete. Taip yra dėl to, kad prieš keletą metų komercinių firmų susikurtos svetainės dėl lėšų stygiaus nėra atnaujinamos. Tuo tarpu „Lietuvos muziejų“ portalas atnaujinamas iš karto po to, kai portalo kūrybinė grupė iš muziejų ar Lietuvos muziejų asociacijos gauna naują informaciją apie ten vykstančius renginius, veikiančias parodas ar ekspozicijas. Bėda tik ta, kad ne visi Lietuvos muziejai kol kas jaučia poreikį atnaujinti informaciją internete. Ypač sunku informaciją gauti iš tų įstaigų, kurios neturi efektyvios ir šiuolaikiškos ryšių su visuomene sistemos.
Muziejininkų pasitarimuose jau esame kalbėję apie tai, kad įstaigai, t. p. ir muziejui, neužtenka vien susikurti elektroninį leidinį, jį paskelbti internete ir nuolat atnaujinti. Būtina tokį leidinį ir nuolat reklamuoti spaudoje, radijuje, televizijoje, skaitmeniniuose, periodiniuose ir neperiodiniuose leidiniuose.
Didžioji dalis muziejų savo leidiniuose (kataloguose, informaciniuose lankstukuose) dažniausiai jau nurodo elektroninių leidinių adresus. Visa kita dažniausiai paliekama savieigai. Priežasčių daug. Bene pagrindinė yra ta, kad didžiąją dalį muziejų svetainių yra sukūrę ne patys muziejai, o įvairios komercinės firmos. Jos sukuria svetainių struktūrą, dizainą, tinklapius pagal muziejų pateiktus tekstus, iliustracijas, prijungia leidinius prie interneto ir… atsisveikina su muziejininkais. Taip dirbdami muziejų darbuotojai ne tik kad neišmoksta tokius leidinius administruoti, kurti, atnaujinti, bet ir nežino, kad reikalinga rūpintis jų reklama. Suprantama, taip daro ne visi muziejai. Savo reklama tiek televizijoje, tiek spaudoje, tiek internete itin rūpinasi VšĮ Europos parkas su Europos centro skulptūrų muziejumi.
Komercinės, o dažnai ir valstybinės įstaigos, kurdamos elektroninius leidinius, ypač portalus, dažnai nepaiso tokiems leidiniams keliamų reikalavimų, tarp jų ir autorių teisių (bene didžiausia išimtis – elektroninių leidinių katalogas „Lietuva internete“ http://www.on.lt ). Neretai pasitaiko atvejų, kai firmos, dažnai ir turistinės, savo leidinius kuria iš nuorodų į kitas skaitmenines svetaines, net nepasiteiravusios jų kūrėjų, ar apskritai ta ar kita įstaiga sutinka, kad į jų leidinius būtų pateikta tokia nuoroda. Taip į savo leidinius atsiradusias nuorodas pamatę informaciniuose portaluose ar kataloguose, kai kas įsivaizduoja, kad jos savaime atsiras ir kituose muziejininkus ar turistus dominančiuose skaitmeniniuose leidiniuose. Tuo tarpu minėtų portalų ir katalogų kūrėjų entuziazmas „papuošti“  leidinių puslapius nuorodomis į muziejus dažniausiai baigiasi kartu su pirmuoju leidinio kūrimo etapu – jo prijungimu prie interneto ir pirmaisiais leidinio reprezentaciniais tinklapiais. Tokių portalų ar katalogų kūrėjai vartotojams siekia sudaryti tik efektingo, solidaus leidinio įspūdį, kad viena ar kita firma jame reklamuotųsi, kad ir jos užsakytų sukurti panašių leidinių. Tuo tarpu ilgiau pavarčius tokių leidinių puslapius pamatysime, kad „kuo gilyn į mišką, tuo tamsyn“ – ten neberasime jokios informacijos apie muziejus, beveik nėra nuorodų į rajonų savivaldybių muziejų elektroninius leidinius. Taigi jeigu bent jau didžiausi Lietuvos muziejai ir gali tikėtis, kad kuriamuose naujuose portaluose ar kataloguose, nuoroda į jų leidinius, „Lietuvos muziejų“ portalą ten „netyčia“, net negavus šių muziejų sutikimo, bus pateikta, tačiau čia ir bus sustota. Mažesnių muziejų dažniausiai niekas nepastebės, ir jokios informacijos, net ir mažytės nuorodos, tokiuose leidiniuose apie juos nebus pateikta. 
Tokių elektroninių leidinių gigantai kaip DELFI http://www.delfi.lt,  TAKAS http://www.takas,lt dažniausiai pateikia nuorodas į kitus leidinius tik po to, kai jų savininkai atsiunčia paraišką (skyrelyje „Pridėti nuorodą“). Tačiau paskutiniais metais tikimybė, kad šiuose leidiniuose bus pateikta nuoroda į mūsų leidinius, nors mes paraišką ir keletą kartų pateiksime, yra labai maža. Lietuvos muziejų svetainės nepropaguoja nei smurto, nei terorizmo, nei ko nors kito, kas draudžiama internete, tad oficialaus pagrindo tokioms paraiškoms atmesti nėra. Nors ir pasiuntę paraišką, kad ir į tą pačią DELFI, elektroniniu paštu gausime atsakymą, kad per dvi savaites nuoroda jų leidinyje atsiras, jos, ko gero, ten nebus nei po dviejų savaičių, nei po dviejų mėnesių. Negausime ir jokio motyvuoto ar nemotyvuoto atsakymo, kodėl taip yra. Tai rodo, kad apskritai tokiuose seniai gyvuojančiuose elektroniniuose leidiniuose anksčiau sukurtų tinklapių administravimas yra apleistas veiklos baras, čia tam niekas neskiria reikiamo dėmesio. Daugiausia dėmesio ten teikiama leidinių tituliniams (turinio) puslapiams, „bėgančiai“ informacijai, o giluminiai puslapiai tik vegetuoja. Susidaro įspūdis, kad tuos leidinius kuriančioms ir administruojančioms firmoms trūksta tiek finansinių, tiek fizinių išteklių juos administruoti, o kartais ir paprasčiausio noro tinkamai tvarkytis internete išviešintoje savo „troboje“. Išanalizavę daugiau tokių ir panašių svetainių portalinių puslapių turinį pastebėsime, kad naujos nuorodos kartais vis dėlto yra pateikiamos, tačiau išimtys dažniausiai taikomos tik pramoginėms, su šou bizniu susijusioms ir skandalingoms svetainėms.
Sunkus uždavinys paprastam interneto vartotojui tokiuose leidiniuose kaip DELFI, TAKAS susirasti ir tinklapius, kuriuose į Lietuvos muziejus pateiktos tos nuorodos. Dažniausiai kelias panašus: tituliuose puslapiuose tarp gausybės nuorodų susirandame „A-W“. Atsidūrę kataloginiame nuorodų puslapyje ieškome skyriaus „Kultūra“. Iš čia patenkame į tinklapį, kuriame turime ieškoti skyriaus „Muziejai ir galerijos“ ar „Muziejai“. Atvertę dar vieną puslapį (tinklalapį) jau galime tikėtis pamatyti ir nuorodą į vieną ar kitą muziejų. Bet jos čia sudėtos be jokios sistemos, į kai kuriuos muziejus galime rasti net po keletą nuorodų, jos skirtingai apibūdinamos ir pan. Informacinių leidinių kūrėjų paprašius pakoreguoti nuorodas, dažniausiai nesulauki jokios reakcijos (publikacijos autorė šias ir kitas išvadas daro analizuodama trijų paskutinių metų darbo patirtį).
Panaši padėtis ir su Lietuvos kultūros ministerijos kuriama informacine svetaine, kurią iki šios vasaros daugelis susirasdavo adresu http://www.muza.lt (dabartinis leidinio adresas – http://lrkm.lt ). Minėtoje svetainėje tiek anksčiau, tiek ir dabar gana nesunku susirasti „Muziejų“ skyrių. Čia yra nuoroda ir į „Lietuvos muziejų“ portalą. Tačiau nauja informacija, bent jau iki šios vasaros, būdavo atnaujinama vangiai, mažai skelbiama nuorodų į Lietuvoje sukurtus ar kuriamus naujausius kultūros ir švietimo elektroninius leidinius, sunku būdavo priprašyti, kad neteisingai pateiktos nuorodos būtų pataisytos.
Beveik nė viename informaciniame leidinyje, portale ar kataloge išskyrus Vilniaus miesto savivaldybės skaitmeninį leidinį „Vilnius“ http://www.vilnius.lt, „Turizmas“ http://www.turizmas.lt ir kelis kitus į juos panašius nėra nuorodų į Lietuvos muziejus tiek, kiek jų reikėtų. Minėtuose Vilniaus miesto savivaldybės skaitmeniniuose leidiniuose nuorodos į muziejus sudėtos gana atsakingai (nors ir be muziejų žinios) ir dar pateikta kitos svarbios informacijos apie muziejus – jų adresai, telefonai, nurodyti muziejų pavadinimai.
Tie muziejai, kurie nutarė bendradarbiauti su katalogo „Lietuva internete“ http://www.on.lt kūrybine grupe, taip pat neapsiriko – nusiuntus paraišką į šį leidinį, visada gali būti tikras, kad nuoroda ten atsiras. Kitas reikalas, ar, patekęs į šį katalogą sugebėsi tą nuorodą rasti – nors ir keista, bet didžioji dalis nuorodų į muziejus pateikiama skyriuje „Renginiai“, kurio vienas iš poskyrių vadinasi „Muziejai“. Dalį nuorodų į muziejus čia galima rasti ir pagal jų profilį. Pvz., skyriuje „Dailė“ yra nuorodų į Lietuvos dailės muziejus. Taigi jei neesi nuolatinis vieno ar kito elektroninio portalo ar katalogo lankytojas, rasti informacijos apie tave dominantį muziejų nebus lengva. Labirintas… Klaidžiojame mes, lietuvaičiai, dar klaidžiau tuose interneto labirintuose apie mūsų šalį informacijos ieškantiems užsieniečiams. Informacijos anglų kalba (ką kalbėti apie vokiečių, rusų, prancūzų kalbomis sukurtus tinklapius – juos vis dar ant pirštų Lietuvoje gali suskaičiuoti!), visuose elektroniniuose leidiniuose ir kataloguose yra skelbiama gerokai mažiau negu lietuvių kalba. Beje, tinklapiai, sukurti užsienio kalbomis, Lietuvoje sukurtuose interneto leidiniuose rečiau ir atnaujinami – matyt, vėl dėl to, kad trūksta  finansinių ir fizinių išteklių.
Lietuvoje elektroninių leidinių „lietus“ prasidėjo maždaug prieš 10 metų. Kuo toliau, tuo jis stipresnis. Dabar kasmet tokių pasaulinio voratinklio „gyventojų“ pas mus jau sukuriama po kelis ar net keliolika tūkstančių. Vieni gimsta, kiti numiršta, dar kiti, lyg vaikai, palikti be priežiūros, klaidžioja nebylūs ir šalti interneto erdvėje.
Didžiųjų Lietuvos informacinių portalų ir katalogų  bėda ta, kad juose gana daug pasenusių, jau nebeveikiančių nuorodų. Muziejai, nežinodami, kur ir kokios nuorodos yra pateiktos į jų skaitmeninius leidinius, pakeitę savo svetainių, tinklapių adresus, susikūrę naujus leidinius, nežino, kam išsiųsti informaciją apie nuorodų atnaujinimą. Tuo pat metu portalų, katalogų kūrėjai, fiziškai neturėdami galimybės patikrinti visas nuorodas, pasmerkia savo leidinių lankytojus ilgoms ir neefektyvioms paieškoms.
Elektroninis leidinys – tai lyg žmogus. Idealiausia, kad jį „pagimdytų“, auklėtų, į pasaulį išleistų ir prižiūrėtų tie patys tėvai (leidinio kūrybinė grupė), jį „gydytų“, tobulintų kvalifikuoti specialistai. Gyvenime dažnai būna kitaip. Štai kad ir jau mūsų minėtoje viename iš geriausių Lietuvos skaitmeninių leidinių „Vilnius“ http://www.vilnius.lt nuoroda į reprezentacinį Lietuvos nacionalinį muziejų pateikta tokia: http://muziejai.mch.mii.lt/Vilnius/lietuvos_nacionalinis_muziejus.htm . Tai nuoroda į „Lietuvos muziejų“ portale sukurtą lietuvišką informacinį, nuolat atnaujinamą tinklapį, skirtą Lietuvos nacionaliniam muziejui. Tuo tarpu šis muziejus jau keletas metų turi savarankišką ir nuolat atnaujinamą savo elektroninį leidinį – http://www.lnm.lt . Antra, „Lietuvos muziejų“ adresas jau treti metai ne http://muziejai.mch.mii.lt, o labiau įsimenamas – http://www.muziejai.lt . Beje, tie interneto vartotojai, kurie portalo naujo adreso nežino, surinkę senąjį, patenka į tą patį „Lietuvos muziejų“ portalą – leidinyje veikia atitinkama paiešką peradresuojanti programa. Beje, šis faktas rodo, kad naujai savo leidinius kuriantys muziejai, kaip ir kitos įstaigos, leidinių adresams turi skirti ypatingą dėmesį – jie turi būti trumpi, greitai įsimenami, kad jų vėliau nereikėtų keisti. Reikėtų vengti muziejų leidinius „pririšti“ prie kitų savarankiškų leidinių, nes tai pailgina adresus.
Jau minėtoje nuorodoje į Lietuvos nacionalinį muziejų, jo pavadinimas parašytas netaisyklingai ir gramatiškai – „Lietuvos Nacionalinis Muziejus“ (pavadinimo visų trijų žodžių pirmosios raidės didžiosios). Šiuo atveju dar pusė bėdos, nes kur kas dažniau, pateikiant nuorodas į muziejus (taip pat ir į kitas įstaigas), nepaisoma ne tik gramatikos taisyklių, bet ir logikos, pavadinimai iškraipomi. Šis faktas rodo, kad atsakingiau muziejams turėtų būti parenkami ir pavadinimai. Nors ir gerbiu Rietavo muziejininkus, tačiau sumanymas šioje savivaldybėje įkurtą muziejų pavadinti Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejumi yra ydingas. Gramatiškai, logiškai jis teisingas, tačiau, kaip jį tokį, ištęstą, ir gana painų, įsiminti? Kai toks pavadinimas, nenuostabu, kad ne vienas jį ir iškraipo. Taigi nieko nuostabaus, kad daug kur ir Valstybinio Kernavės archeologijos ir istorijos muziejaus-rezervato (dabar jau Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato), Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus, Lietuvos liaudies buities muziejaus, Rašytojo Tomo Mano memorialinio, Maironio lietuvių literatūros muziejaus ir daugelio kitų muziejų pavadinimai net ir pačiuose oficialiausiuose skaitmeniniuose leidiniuose rašomi klaidingai.
Paskutiniais metais gana daug ir įdomių svetainių sukurta rajonų savivaldybėse ir apskrityse. Pabandėme ir po šiuos leidinius pasižvalgyti. Be kai kurių nedidelių išimčių, čia „sergama“ tomis pačiomis „ligomis“. Visa tai rodo, kad internete daug kas dar vyksta stichiškai, kad mes ne visada, kad ir labai to norime, galime garantuoti, jog informacija apie mūsų muziejus kitų įstaigų kuriamuose skaitmeniniuose leidiniuose bus pateikta tokia, kokios labiausiai reikia, o svarbiausia – teisinga.
Antra, elektroninei leidybai tiek muziejai, tiek žmonės, atsakingi už ryšius su visuomene, tiek ir patys direktoriai turi skirti kur kas daugiau dėmesio. Lietuvoje trūksta seminarų šiomis temomis, trūksta konferencijų, kvalifikacijos kėlimo kursų šioje sferoje dirbantiems žmonėms, trūksta muziejų vadovų supratimo, nesuvokiama kokiomis kryptimis šioje srityje dirbama, kas pažangu, o kas jau pasenę. Trūksta ir lėšų šiai muziejų veiklos sferai.
Problemų daug. Tuo pat metu akivaizdu, kad Lietuvos muziejai elektroninės leidybos srityje nėra stipriai atsilikę nuo kitų šalies įstaigų ir organizacijų. 2003 m. pradžioje vykusiame tradiciniame geriausių web’ų aštuntajame čempionate dalyvavo keletas Lietuvos muziejų elektroninių leidinių (tiek kuriamų savo jėgomis, tiek ir tų, kuriuos sukūrė komercinės firmos). „Dailės, fotografijos, literatūros, kino ir kitų kultūros reiškinių“ elektroninių leidinių nominacijoje į geriausių dešimtuką pateko trys svetainės – 2003 m. sukurta Kaišiadorių muziejaus informacinė svetainė http://www.kaisiadoriumuziejus.lt , interneto senbuvis „Lietuvos muziejų“ portalas http://www.muziejai.lt ir prieš pora metų sukurta Žemaičių vyskupystės muziejaus informacinė svetainė http://www.varniai-museum.lt . Iš jų prizininkais pripažinti du – Kaišiadorių muziejaus informacinė svetainė http://www.kaisiadoriumuziejus.lt ir „Lietuvos muziejų“ portalas http://www.muziejai.lt .
Tiems, kas domėjosi minėto čempionato eiga, kad ir kaip prieštaringai jis buvo vertinamas, turėjo pasidaryti aišku, kokios yra šiuolaikinių elektroninių leidinių raidos tendencijos. Čempionatas išryškino ir elektroninės leidybos sferos darbuotojų profesionalumo svarbą. Tobulėja technologijos, kyla ir reikalavimai žmonėms, dirbantiems šioje srityje.
Elektroninė leidyba – kolektyvinis darbas. Ir kiekvienas kolektyvo narys savo muziejaus leidinį turėtų priimti į muziejininkų šeimą kaip vaiką, nuolat rūpintis jo augimu ir tobulinimu, reprezentacija visuomenėje – internete.

Museums in the Labyrinths of the Internet Information

Danutė MUKIENĖ,
Manager of the Internet-Portal „Lithuanian Museums"

Internet-portal “Lithuanian Museums” informs about all Lithuanian museums in Lithuanian, English, German and French languages (http://www.muziejai.lt).
Several museums have their web-sites separately from this portal even when they lack the experience of the web-administration of these sites. 

Three of the presented at the competition web-sites were nominated in the category “The Art, Photography, Literature, Cinema and the other Cultural Phenomena” at the 8-th, traditional Lithuanian Championship of the Best Web-Sites, held in the beginning of the year 2003. Those were: informational web-site of The Kaišiadorys Museum http://www.kaisiadoriumuziejus.lt, Internet-portal “Lithuanian museums” http://www.muziejai.lt,  and informational web-site of The Museum of The Samogitian Diocese http://www.varniai-museum.lt

Contact: Danutė Mukienė
The Informational Cultural Centre - Reading Hall of Digital Publications of LAM 
22 Vilniaus str., LT-2001 Vilnius
Tel./Fax (+370) 5 2619670
Email: samogit@delfi.lt

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16