<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

PARODŲ SALĖSE

Secesinė vengrų keramika Kaune

Vida MAŽRIMIENĖ 

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus


Secesinė Zsolnay'aus manufaktūros keramika iš Janus Pannonius muziejaus rinkinių (Pečas, Vengrija). Nuotr. iš NČDM archyvo

Secesinė Zsolnay'aus manufaktūros keramika iš Janus Pannonius muziejaus rinkinių (Pečas, Vengrija). Nuotr. iš NČDM archyvo

Secesinė Zsolnay'aus manufaktūros keramika iš Janus Pannonius muziejaus rinkinių (Pečas, Vengrija). Nuotr. iš NČDM archyvo

Nacionaliname M.K.Čiurlionio dailės muziejuje eksponuota unikali XIX a. pab.- XX a. pr. secesinės Zsolnay’aus manufaktūros keramikos ir projektų paroda iš Janus Pannonius muziejaus rinkinių (Pečas, Vengrija). Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje ji pratęsė kultūrinių ryšių su Vengrija programą - prieš tai buvo surengtos įsimintinos V.Vasarely’o, vengrų konstruktyvistinės dailės ir kitos parodos. Palyginti su XIX a. letuviškąja keramika, besivystančia liaudies meno tradicijų linkme, secesinės keramikos paroda reprezentavo pasaulines taikomojo meno tendencijas. Zsolnay’aus įmonės dirbiniai įtraukti į dekoratyviojo meno žinynus šalia Sevro ir Vedžvudo manufaktūrų.
Naujo, dekoratyvaus stiliaus tendencijos plito vidurio ir Vakarų Europos šalyse, JAV. Rusiją XIX a. pabaigoje pasiekdavo secesinio meno idėjas propaguojantis angliškas žurnalas „The studio“, vokiškas „Pan“, prancūziškas „Art et Decoration“. 1897 m. Sankt Peterburge vyko secesijos stiliaus pradininkų O.Ekman’o, E.Grase’s, A.Muchos, H.Toulose’o-Lautrec’o kūrybos parodos. XIX a. viduryje belgų architektas V.Horta, atsisakęs konstruktyvumo ir simetrijos, kūrė projektus su banguotomis, plastiškomis, asimetriškomis linijomis. Pirmą kartą nuo Bruneleski’o laikų architektams buvo pasiūlytas naujas stilius. Prancūzijoje jis pavadintas „Art nouveau“, Vokietijoje - „Jugendstil“, Didžiojoje Britanijoje ir Rusijoje – „Modernu“. Secesijos dailininkų grupuotės 1892 m. kūrėsi Miunchene, 1898 m. – Berlyne, 1897 m. - Vienoje, kuri laikoma secesijos stiliaus tėvyne. Ankstyvųjų stiliaus požymių pastebima ne tik W.Blake’o, J.Whistlerio, Dante’s Gabrielio Rossetti kūryboje, bet ir gotikoje, manierizme, XVIII – XIX a. romantizme. Įvairių meno rūšių sintezės programa rutuliojosi dailėje, poezijoje, muzikoje. 
W.Morriso, J.Ruskino idėjos, raginančios taikomosios paskirties dirbiniams sugrąžinti estetines formas, dekoratyvinės dailės muziejų steigimas Londone, Paryžiuje ir Hamburge, keramikos, porceliano mokyklos ir dirbtuvės Sevre, Vienoje, Budapešte paspartino taikomosios dailės raidą. G.Klimto, A.Beardsley’o, H.Obristo kūryba sintetino secesijos tendencijas vaizduojamuosiuose ir taikomuosiuose menuose. Zsolnay’aus keramikos fabriką 1853 m. Peče įkūrė pirklys Miklosas Zsolnay’us. Po dvylikos metų jam vadovauti ėmė jo sūnus Wilmosas Zsolnay’us, perėmęs manufaktūrą iš vyresniojo brolio Ignaco. Nuo 1870 m. čia darbavosi abi Wilmoso dukros - Tereza ir Julija bei žentas Tade’as Sikorsky’s. Vėliau į šį darbą įsitraukė Terezos sūnus Laszlo, dailininkai Sandoras Apati’s Abtas, Henrikas Darilekas, Lajosas Mackas, Geza Nikelsky’s tapytojas Jozsefas Ripplas-Ronai. Susikūrus Austrijos ir Vengrijos imperijai, 1872 m. parlamentas pasiūlė įsteigti Industrijos ir Taikomųjų menų muziejus. Vienoje buvo organizuotos M.Klingerio, E.Grasse’s, K.Somovo, J.Ripplo-Ronai kūrybos parodos .
Zsolnay’aus keramikos fabrikas savo veiklą pradėjo nuo amatininkiškų dirbinių ir išsirutuliojo į pasaulyje žinomą, pavyzdinę daugiasluoksnę įmonę, aplenkusią 1830 m. įkurtą Herendo manufaktūrą ir tapusią didžiausia keramikos įmone Austrijos ir Vengrijos valstybėje. Skiriamasis Zsolnay’aus fabriko bruožas - preciziška formų ir dekoro vienybė, Wilmoso Zsolnay’aus surasta prislopinto eozino blizgesio tecnologija, jungianti Rytų ir Vakarų keramikos tecnologijų ypatumus. Zsolnay’aus  manufaktūros dirbiniai buvo eksponuoti pasaulinėse 1873 m. Vienos, 1878 ir 1900 m. - Paryžiaus, 1911 m. - Turino parodose, ten pelnė aukščiausius apdovanojimus. 
Į Kauną atgabentoje Zsolnay’aus keramikos ekspozicijoje buvo parodyti 83 XIX - XX a. sandūros darbai bei paspalvinti akvarele  eskizai, piešinių projektai. Lakoniškos formos kaitaliojasi su lanksčiomis, banguotomis, asimetriškomis. Dirbinių charakteriui turėjo įtakos prancūzų „Art nouveau“ žurnalinės, plakatinės grafikos raida, E.Galle’s stiklo dirbiniai, prerafaelitų tapybos ornamentalizmas, japonų, kinų, persų meno estetika. Vyrauja linijinis ir tapybinis ornamentas, jūros kriauklių, medūzos, gėlių žiedų, paukščių ar medžių motyvai, siekiama gamtos įvaizdžių metaforikos. Paryžiaus dailininkų grupuotės „Nabis“ narys Jozsefas Ripplas-Ronai dekoratyvinėse lėkštėse transformuoja R.Dufy, G.Seurat kūrybos motyvus, vengriškos linijos lengvumą - Sandoras Apati Abtas. Julijos Zsolnay vazų formos primena senąją Kretos keramiką, meninė išraiška alsuoja dekoro ir formų vienybe. 
Peržengus 1900-uosius, secesinė vengrų keramika tapo geometriškesnė, sumažėjo dekoro elementų. Mirus M. ir V.Zsolnay’ams, 1925-1933m. buvo jaučiama prabangių, autorinių darbų krizė. Spaudžiamas ekonominių nepriteklių, Zsolnay’aus fabrikas 1948 m. nacionalizuotas. Praėjus dviems dešimtmečiams, panašiai kaip C.Faberge ranga, Zsolnay’aus manufaktūros veikla buvo atgaivinta. Didžiausiais jo dirbinių rinkiniais disponuoja Vengrijos Janus Pannonius muziejus Peče. 2002 m. Bard Graduate centre surengta išplėstinė Zsolnay’aus dirbinių paroda, Yale (Jeilio) universiteto leidykla išleido katalogą. Pabuvojusi Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje, unikali ekspozicija iškeliavo į Bergeną.

Hungarian Ceramics in Kaunas

Vida MAŽRIMIENĖ

National M. K. Čiurlionis Art Museum

The exposition of Hungarian ceramics from XIX-XX centuries is held in M.K.Čiurlionis Art Museum. There are 83 works of ceramics from Zsolnay Ceramics Enterprise and the sketches from Janus Pannonius (Hungary) collections.

Contact: Vida Mažrimienė
M. K. Čiurlionis National Art Museum
55 V. Putvinskio str., LT-3000 Kaunas
Tel. (+370) 37 229475
Fax (+370) 37 222606.
Email: MKC@takas.lt

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16