<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 4

Lietuvos žydų istorijos „dienos“ Joniškyje
 
Tomas BUTAUTIS, Daliutė PETRULIENĖ, Joniškio istorijos ir kultūros muziejus

Parodos „Žydų gyvenimas Lietuvoje“ katalogas. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus leidinys

T. Butaučio knyga „Joniškio krašto žydų gyvenimas tarpukariu (1918-1940 m.)“. Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus leidinys

Joniškio krašto žydų bendruomenės praeitis neatsiejama nuo bendros krašto istorijos. Vienintelis Lietuvos miestas šiandien gali pasigirti turįs unikalų Lietuvoje dviejų sinagogų kompleksą. Ir ypač džiugu, kad rajono savivaldybės paminklosaugininkės G. Rakštienės pastangomis kompleksas pradėtas restauruoti. Statiniai išties verti dėmesio. Joniškio „baltoji“ sinagoga pastatyta 1823 m., vėlyvuoju klasicizmo laikotarpiu, o vėliau perstatyta. „Raudonoji“ sinagoga statyta 1865 m., istorizmo laikotarpiu. Tai vieni seniausių miesto pastatų. Be to, Joniškyje yra išlikę nemažai žydų gyvenamųjų namų, Žydų liaudies banko pastatas, alinės-cukrainės pastatas, parduotuvių pastatai, buvusios vilnų karšyklos pastatas ir kt. Žinoma, tenka apgailestauti, jog sovietmečiu netinkamas požiūris į kultūros paveldo išsaugojimą sunaikino didelę dalį tarpukario architektūros paminklų. Buvo visiškai pakeistas senojo Joniškio miesto aikštės, apstatytos daugiausia žydų pastatais, vaizdas, XX a. septintojo dešimtmečio antroje pusėje nugriauta Joniškio trečioji sinagoga, stovėjusi Vilniaus gatvėje, bei Kriukų sinagoga. Viena Žagarės sinagoga sovietmečiu buvo perstatyta, kitos stovi apleistos iki šiol. Galima sakyti, jog tai buvo fiziškai sunaikintos tautinės bendruomenės dvasinis-kultūrinis genocidas.
2002 m. Joniškio rajono savivaldybė paminklosaugos prioritetus skyrė žydų kultūriniam-istoriniam (kartu ir viso Joniškio miesto) paveldui išsaugoti. Niekam ne paslaptis, jog šių dienų Lietuvos žydų istorijos tyrinėjimų, kaip ir žydų-lietuvių santykių šiandien, pagrindinė ašis yra žydų holokaustas II pasaulinio karo metais. Tačiau Lietuvos žydų bendruomenių bei visos žydų tautos istorija nėra tik holokausto istorija. Mes nepelnytai pamirštame, kokį svarų indėlį Lietuvos žydai įnešė į mūsų krašto ekonominę-kultūrinę gerovę. Neatsitiktinai Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje užgimė idėja rinkti ir kaupti istorinę bei ikonografinę medžiagą apie tarpukario Joniškio krašto žydų kultūrinį, socialinį ir ūkinį gyvenimą. Švietimo kaitos fondas finansiškai parėmė muziejaus projektą „Joniškio krašto žydų gyvenimas tarpukariu“ (vad. T. Butautis). Projekto baigiamieji akcentai – knyga „Joniškio krašto žydų gyvenimas tarpukariu. 1918 – 1940 m.“ ir paroda „Žydų gyvenimas Lietuvoje“.
Paroda „Žydų gyvenimas Lietuvoje“- Anos Frank namų Amsterdame, Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus, Lietuvos istorijos instituto bendras projektas. Kilnojamoji paroda 2002 m. buvo eksponuota Belgijoje ir JTO rūmuose Ženevoje, ji aplankė nemažai Lietuvos miestų.
Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus mokslinės sekretorės Rūtos Puišytės iniciatyva paroda pasiekė ir Joniškį. Prie to prisidėjo Joniškio istorijos ir kultūros muziejus. 2003 m. gruodžio 16 d. Joniškio kultūros rūmų Mažojoje salėje vyko parodos atidarymas ir muziejininko T. Butaučio knygos „Joniškio krašto žydų gyvenimas tarpukariu“ pristatymas.
Parodos atidarymo proga Joniškio kultūros rūmų salėje susirinkusiems svečiams buvo trumpai pristatyta paroda. Joniškio kultūros rūmų jaunimo klubas (vad. N. Stirblienė) parengė ir parodė Lietuvos žydų istorijai skirtą programą. Atidarymo metu buvo rodomas videofilmas apie holokaustą „Pergyvenę Ostlandą“.
Parodos medžiaga išdėstyta 28-uose stenduose. Dvi savaites veikusioje parodoje Joniškio krašto visuomenė turėjo galimybę susipažinti su XIVa. – XXa. 1 pusės žydų gyvenimu Lietuvoje. Įdomūs stendai skirti tarpukario Lietuvos žydų ūkiniam-kultūriniam gyvenimui ir dviems žydų pasauliams – Vilniui, kuris pelnytai vadinamas Lietuvos Jeruzale, ir štetlui (jidiš kalba reikškia mažą miestelį, provinciją). Didelis dėmesys skirtas XXa. 5-ojo dešimtmečio pradžiai: pirmajai sovietinei okupacijai, nacių vykdytam genocidui, antrajam sovietmečiui. Pabaigoje nušviečiamos šiandienos Lietuvos žydų problemos bei antisemitizmas dabartinėje lietuvių visuomenėje.
Įspūdingai atrodo specialiai šiai parodai išleistas katalogas. Nesuklystume, jei pasakytume, jog tai trumpa Lietuvos žydų istorija, nušviečianti mūsų krašto žydų gyvenimą nuo jų atsikraustymo į Lietuvą iki šių dienų.
Gruodžio 17 d. parodų salėje buvo surengtas mokytojų vienos dienos metodinis seminaras. Tai, beje, viena projekto sudėtinių dalių. Seminarą vedė Rūta Puišytė (Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus) ir Elmantas Meilus (Lietuvos istorijos institutas). 20-čiai Joniškio rajono mokytojų labai išsamiai parodos medžiagą pristatė R. Puišytė, o E. Meilus skaitė paskaitą apie Lietuvos žydų praeitį. Seminaro pabaigoje mokytojai dalyvavo diskusijoje. Tokio pobūdžio seminarai labai naudingi, kadangi istorijos mokytojams labai trūksta žinių ir metodinės literatūros iš Lietuvos žydų istorijos (seminaro dalyviams buvo išdalinti parodos katalogai), o mokykliniuose Lietuvos istorijos vadovėliuose akcentuojamas tik genocidas.
Vienas parodos „Žydų gyvenimas Lietuvoje“ atidarymo akcentų buvo muziejininko T. Butaučio knygos „Joniškio krašto žydų gyvenimas tarpukariu. 1918-1940 m.“ pristatymas. Knyga nedidelės apimties, tačiau pakankamai informatyvi. Nagrinėjamas Joniškio krašto žydų socialinis, kultūrinis gyvenimas, ūkinė,visuomeninė ir politinė veikla. Labai vertinga XX a. pirmosios pusės ikonografinė medžiaga: žydų šeimų, žydų ūkinių, gyvenamųjų pastatų, sinagogų fotografijos. Pakankamai informatyvūs knygos priedai. Tai šaltinių publikacijos, kuriose pateikti 1922 – 1924 m. Joniškio rabinato žydų tautybės žmonių gimimo, sutuoktuvių ir mirties registrai, bei Joniškio žydų liaudies klubo įstatai.
Reikia tikėtis, jog ši knyga ir paroda „Žydų gyvenimas Lietuvoje“ bus gera pradžia, skatinanti kuo daugiau žmonių domėtis Joniškio krašto (ir ne tik) žydų istorija ir kultūra bei jos paveldo išsaugojimu.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16