<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

NAUJI MUZIEJAI, EKSPOZICIJOS

M. K. Čiurlionio galerija – vienas moderniausių 
Lietuvos muziejų

Vaiva LAUKAITIENĖ

Nacionalinio M.K.Čiurlionio dailės muziejaus M. K. Čiurlionio skyrius 


Rekonstruota M. K. Čiurlionio galerija ir V. Vildžiūno skulptūra „Trys karaliai". V. Valužio nuotr.

M. K. Čiurlionio galerija. Muzikos salė. V. Valužio nuotr.

M. K. Čiurlionio paveikslų ekspozicijos fragmentas. V. Valužio nuotr.

M. K. Čiurlionio ekspozicijos „M. K. Čiurlionis. Gyvenimas. Aplinka. Kūryba" fragmentas. V. Valužio nuotr.

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus – vienintelė vieta pasaulyje, kur galima išsamiai susipažinti su vieno žymiausių lietuvių menininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba. Pagaliau šie trapūs kūriniai sulaukė jų vertų saugojimo ir eksponavimo sąlygų.
2003 metų liepos 1 d. meno mylėtojams ir miesto svečiams duris atvėrė rekonstruota M. K. Čiurlionio galerija Kaune. Šis Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus priestatas buvo atidarytas 1969 m. (arch. F. Vitas). Tuo metu tai buvo modernus muziejus, pritaikytas saugoti itin jautrius menininko kūrinius. Tačiau bėgant laikui, seno tiek įrengimai, tiek pats pastatas. 
Dar 1992 m. M. K. Čiurlionio dailės muziejus kreipėsi į Lietuvių fondą Čikagoje dėl paramos Čiurlionio palikimo išsaugojimui ir gavo 300 tūkst. JAV dolerių. Iš karto imtasi ieškoti firmų, galinčių pasiūlyti naujausią muziejų įrangą – modernias apsaugos, kondicionavimo, apšvietimo, saugyklų sistemas, konsultuotasi su muziejų specialistais Suomijoje, Danijoje, Prancūzijoje. Konsultacijose aktyviai dalyvavo Lietuvių fondo atstovas inžinierius Eugenijus A. Bartkus. Kaip turėjusi didžiausią muziejų renovacijos patirtį, buvo pasirinkta danų firma „DanExpo ConInvest“. 1996 m. uždarą architektų konkursą laimėjo architektai Gražina Janulytė-Bernotienė, Gerardas Balaišis ir Eugenija Balaišienė. Jie rengė techninį galerijos rekonstrukcijos projektą, o jį įgyvendino G. Janulytė-Bernotienė ir jos studijos architektai.
1999 m. spalio 6 d. per galerijos stogą pradėjus lyti lietui, M. K. Čiurlionio kūriniai buvo skubiai perkelti į laikiną ekspozicijų salę, kuri jau po kelių dienų buvo atidaryta lankytojams. Kadangi kapitalinei rekonstrukcijai turėtų lėšų neužteko, 2000 m. Lietuvos Vyriausybė skyrė dar 6,336 mln. litų. 2001 m. prasidėję rekonstrukcijos darbai, kuriuos vykdė UAB „Marijampolės statyba“, buvo baigti 2003 m. balandį. Lietuvių fondui papildomai M. K. Čiurlionio paveikslams rėminti, stiklinti ir eksponuoti skyrus 62,7 tūkst. litų, visa rekonstrukcijos sąmata sudarė 7,222 mln. litų.
Rekonstruotoje M. K. Čiurlionio galerijoje dabar galima rasti ir visiškai nepakitusių, tik atnaujintų erdvių, ir naujų, netikėtų sprendimų. 
Didžiausią metamorfozę patyrė muzikos salė. Tik įžengus lankytojui, atsiveria specialioje stiklo vitrinoje savo nuolatinę eksponavimo vietą suradusi „Rūtos“ draugijos scenos uždanga. Anksčiau nepasižymėjusi gera akustika, salė buvo įgilinta, pakeista jos grindų danga. Atsiradus daugiau erdvės, įrengus modernią garso ir vaizdo techniką, ji tapo viena moderniausių Kauno kamerinių salių. Tiesa, liko viena svarbi užduotis – įsigyti gerą fortepijoną… 
Nauja yra ir ekspozicijos koncepcija – ankstesnį teminį V. Karužienės, P. Gudyno ir P. Stausko parengtą eksponavimą, akcentavusį kilimą aukštyn, dabar pakeitė chronologinis – labiau atspindintis dailininko braižo bei technikos raidą ir kaitą.
Ekspozicinių salių išplanavimas nepasikeitė, anksčiau buvę stendai sumoderninti, atnaujinti minkštasuoliai, paklota nauja kiliminė danga, tačiau daugelį lankytojų stebina tvyranti prieblanda. Silpno apšvietimo reikalauja labai pažeidžiama, jautria aplinkos sąlygų poveikiui technika tapyti paveikslai. Specialūs vokiški muziejiniai šviestuvai su ultravioletinių spindulių filtrais saugo pasteles ir temperas nuo blukimo. Vokiečių firmos kondicionavimo sistema palaiko ir reikiamą temperatūrą bei drėgmę. Paveikslų saugumą užtikrina moderni apsaugos bei gaisro gesinimo sistema. Neįgaliesiems lankytojams įrengtas specialus įėjimas bei liftas, kurio pagalba jie gali nesunkiai pasiekti visas erdves.
Šiuo metu galerijoje eksponuojama 113 M. K. Čiurlionio paveikslų. Jau seniai pradėta kalbėti apie naujų rėmų būtinybę, tačiau naujos konstrukcijos niekas nesugalvojo. 2001 m. muziejaus direktorius Osvaldas Daugelis ir M. K. Čiurlionio skyriaus vadovė Nijolė Adomavičienė lankėsi Tarptautinėje muziejų, kolekcijų, restauravimo ir parodų technologijų mugėje Miunchene (MUTEC 2001). Čia jiems pavyko rasti vienintelę austrų firmą „Heinrich Auer Die Mobelwerkstatte“, pasiūliusią sandarias kasetes, su klimato kontrole. Prasidėjus deryboms buvo pagamintas vienas pavyzdys ir firmos vadovo atgabentas į Kauną. Kadangi rėmo pagrindą sudarė metalinės konstrukcijos, tapo aišku, kad kai kurios sienos gali neišlaikyti kelių rėmų svorio. Po konsultacijų su P. Gudyno restauravimo centro darbuotojais padaryta išvada, kad vis tik tokie rėmai būtų per daug sandarūs, visiškai necirkuliuojantis oras sudarytų sąlygas atsirasti kenksmingiems grybeliams ar bakterijoms. Buvo nuspręsta palikti dar J. Prapuolenio sukonstruotas kasetes su oro tarpu, pakeitus tik kai kurias susidėvėjusias detales bei pačius ąžuolinius rėmus. Viena didžiausių naujovių, apie kurią svajota jau seniai – specialūs neatspindintys vokiečių firmos „Schott“ stiklai. Pagaliau lankytojai gali grožėtis tikromis paveikslų spalvomis. 
Naujiena yra ir po stikliniu koridoriumi atsiradusioje erdvėje įkurta ekspozicijos tąsa - „M. K. Čiurlionis. Gyvenimas. Kūryba. Aplinka“. Čia galima susipažinti su retai arba net niekuomet neeksponuotais M. K. Čiurlionio muzikos kūrinių rankraščiais, piešiniais ir eskizais, grafikos darbais, laiškais ir fotografijoms. Čia pat lankytojas ras ir menininko biografiją su nuotraukomis, kai kuriais dokumentais ir šiuo metu eksponuojamais S. Čiurlionienės memorialiniam kambariui priklausančiais Sofijos ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionių sutuoktuvių žiedais. 
Greta administracinių patalpų įsikūrė Informacijos centras, kuriame kiekvienas muziejaus lankytojas galės susipažinti su ilgus metus kaupta literatūra apie M. K. Čiurlionį ir jo laikmetį, mokytojus bei amžininkus, pasiklausyti muzikos įrašų ar susirasti informacijos internete. Informacinio centro ar M. K. Čiurlionio skyriaus darbuotojai visuomet pasirengę konsultuoti lankytojus. Galerijoje atsirado ir nauja vaikų bei jaunimo edukacijai skirta klasė. 
Didžiausias muziejininkų džiaugsmas ir pasididžiavimas yra moderniai įrengtos M. K. Čiurlionio kūrinių saugyklos. Kondicionuotoje patalpoje pagal naujausius muziejininkystės standartus įrengtos specialios vokiečių kompanijos „Arbitec – Forster GmbH“ (atstovai Lietuvoje UAB „Fibiura“) spintos ir stalčiai yra ypač kompaktiški, užimantys nedaug vietos bei idealiai tinkantys saugoti tiek temperos, tiek pastelės darbus. Gaisro atveju saugyklos bus gesinamos ne vandeniu ar putomis, o dujomis. Sumažėjus fondų patalpai, šalia atsirado vietos skyriaus darbuotojams. Atskirus kabinetus turi skyriaus vadovė ir gidai, nebereikia pietauti prie darbo stalų, nes tam įrengta nedidelė virtuvėlė. Nuo įvairiausių daug vietos užėmusių įrengimų atlaisvinus rūsio patalpas, buvo įrengti taip reikalingi sandėliai, nes iki tol galerijoje tokių patalpų nebuvo, neturėta, kur sandėliuoti net brangių, Čiurlionio paveikslams skirtų dėžių.
Naujovių lankytojai ras ir galerijos aplinkoje. Į savo tikrąją vietą sugrįžo V. Vildžiūno skulptūra „Trys karaliai“, šalia muzikos salės langų įrengtas baseinėlis, muziejus nuo šiol turi ir uždarą kiemelį, puošiamą J. Zikaro ir R. Antinio vyresniojo skulptūrų. Ateityje čia planuojama rengti ir vasaros koncertus.
Muziejuje atsidarė ir nedidukė kavinė, kurioje lankytojai gali atsigaivinti puodeliu kavos, šalia veikia Meno kioskas, kviečiantis įsigyti suvenyrų, knygų, albumų, kompaktinių plokštelių, parodų katalogų bei reprodukcijų.
Orientuotis atnaujintose erdvėse nuo šiol padeda nauja, spalvomis paremta informacinė sistema. Tuo pačiu principu išleistas ir informacinis bukletas lietuvių bei anglų kalbomis (dail. Milda Kairaitienė).

Jau seniai M. K. Čiurlionio galerija matė tiek lankytojų, kiek jų plūstelėjo po atidarymo. Tikimės, kad ir apsipratus su nauju galerijos vaizdu, šis srautas nesumažės.

M. K. Čiurlionis Gallery – One of the Modern Museums in Lithuania

Vaida LAUKAITIENĖ

M. K. Čiurlionio National Art Museum, Division of M. K. Čiurlionis

The gallery of M.K.Čiurlionis was open after reconstruction. There are 113 paintings of the most famous Lithuanian painter and composer of the beginning of the XX-th century exposed here. There were new systems of preservation, conditioning, lighting security equipped for very sensitive paintings, tempera, pastels; the acoustic of the Music Hall was improved.

Contact: Vaiva Laukaitienė
M.K.Čiurlionis National Art Museum
55 V. Putvinskio str., LT-3000 Kaunas
Tel. (+370) 37 229475
Fax (+370) 37 222606
Email:
MKC@takas.lt

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16