<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 4

Jubiliejinė medžio drožėjų paroda 
Lionginui Šepkai atminti

Marijona MIELIAUSKIENĖ, Rokiškio krašto muziejaus Dailės skyrius

Dešimties respublikinių medžio drožėjų konkursų-parodų Lionginui Šepkai (1907-1985) atminti laureatai su Rokiškio krašto  muziejaus muziejininkais. G. Dainio nuotr.
Dešimtosios respublikinės medžio drožėjų konkurso-parodos Lionginui Šepkai (1907-1985) atminti laureatė Rūta Kavaliauskienė iš Plungės. G. Dainio nuotr.

Štai ir prabėgo dešimt metų nuo pirmosios respublikinės medžio drožėjų darbų konkursinės parodos Lionginui Šepkai (1907 – 1985) atminti. Pradėta organizuoti su nerimu ir abejone: ar pavyks, ar susilauks drožėjų ir žiūrovų dėmesio, ji tapo prestižiniu renginiu ne tik rajone, bet ir Lietuvoje. Rokiškio krašto muziejus tapo Lietuvos medžio drožybos tobulėjimo, naujų idėjų atsiradimo ir tradicijų išsaugojimo centru.

Nuo 1994 m. šiose konkursinėse parodose dalyvavo 249 medžio skulptoriai (daugelis po keletą kartų) iš visos Lietuvos. Menotyrininkė Alės Počiulpaitės nuomone, šios konkursinės parodos svarbios Lietuvos skulptūros raidai. L. Šepkos konkursai išugdė daug talentingų menininkų. Apie tai byloja ir 2003 m. surengta L.Šepkos premijos laureatų kūrybos paroda.

Jau keletą metų parodos dalyviams yra pasiūlyta konkursui pateikti po 1 skulptūrą, sukurtą interpretuojant L. Šepkos kūrybą. Tai galima vertinti dvejopai: teigiamai ir neigiamai. Vieni meistrai suranda labai įdomių sprendimų, drožia nekopijuodami garsiojo dievdirbio kūrybos, o kiti nueina lengviausiu keliu – ima savo drožinyje „pažodžiui cituoti“ L. Šepkos kūrybą. Reikia tikėtis, kad prisilietimas prie jo kūrybos pažadins kiekvieno drožėjo fantaziją. Svarbu ir tai , kad per 10 metų pastebima jaunimo įsitraukimo į šį konkursą tendencija.

X respublikinė medžio drožėjų konkursinė paroda L.Šepkos premijai laimėti į Rokiškį sutraukė 35 dalyvius iš 15 rajonų. Daugiausia atvyko iš Kauno – 6, Plungės – 5, Marijampolės – 4, iš Jonavos, Rokiškio, Kalvarijos po 3, po 2 drožėjus iš Vilniaus, Telšių. Konkursinėje parodoje 12 drožėjų dalyvavo pirmą kartą. Vyriausia drožėja – Regina Jonušienė (g.1926 m.) iš Plungės, o jauniausias – Dovydas Teresius (g.1989 m.) iš Kauno rajono. Konkursinei parodai pateikta 215 darbų.

X konkursinės parodos laureatu komisija paskelbė Rūtą Kavaliauskienę, gyvenančią Plungėje. Laureatui premiją (20 MGL dydžio) skiria Rokiškio r. savivaldybė. Per 10 metų muziejus surado nemažai šio renginio gerbėjų ir rėmėjų ne tik Rokiškyje, bet ir Vilniuje, Kaune. Jų įsteigtais prizais šiemet buvo apdovanoti 9 dalyviai. Dailininkas Algirdas Liaudanskas šiemet muziejui padovanojo nutapytą L. Šepkos portretą, kurį labai gerai įvertino L.Šepkos našlė Danutė ir kiti meistrą pažinojusieji ir jo kūryba besižavintys žmonės.

L. Šepkos gimtoji Pandėlio seniūnija konkursą remia beveik nuo pirmųjų metų. Ji skiria prizą muziejaus lankytojų geriausiu išrinktam drožėjui. Verslininkė iš Vilniaus Dalia Gruodienė jau treti metai remia jaunąjį drožėją – Laimį Kaziukonį iš Alytaus.

Pateikiame visų L. Šepkos premijos laureatų sąrašą: 1994 m. – Vanda Briedienė (Biržų r.) ir Robertas Matulionis (Vilnius), 1995 m. – Ipolitas Užkurnys (Vilnius) 1996 m. – Antanas Jusevičius (Kaunas), 1997 m. – Antanas Šergalis (Marijampolė), 1998 m. – Arvydas Petrulis (Panevėžys), 1999 m. – Zenonas Skinkys (Vilkaviškis) ir Venecijus Jočys (Rokiškio r.), 2000 m. – Saulius Lampickas (Alytus), 2001 m. – Adolfas Teresius (Garliava, Kauno r.), 2002 m. – Pranas Dužinskas (Telšių r.), 2003 m. – Rūta Kavaliauskienė (Plungė).

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16