<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 4

Kazio Šimonio Aukštaitijos tautodailininkų tapybos ir grafikos parodos-konkursai Kupiškio etnografijos muziejuje
 
Loreta BIMBIENĖ, Kupiškio etnografijos muziejus
Kazio Šimonio Aukštaitijos tautodailininkų tapybos ir grafikos parodos-konkurso dalyviai (2002 m.). Nuotr. iš KEM archyvo

A.Petkevičius „Senelio armonika“. Nuotr. iš KEM archyvo

Mintis įamžinti ir pagerbti garsaus tėviškėno dailininko Kazio Šimonio atminimą seniai brendo Kupiškio muziejininkų galvose. Siekdami pažymėti jo didelius nuopelnus lietuvių liaudies vaizduojamajam menui, skatinti tautodailės žanrus ir jų meninį lygį Kupiškyje muziejininkai ėmėsi organizuoti K.Šimonio Aukštaitijos tautodailininkų tapybos ir grafikos parodą-konkursą, kurio pagrindiniai organizatoriai – Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros ir švietimo skyrius bei Etnografijos muziejus.
Dailininkas K.Šimonis gimė Šimonių valsčiuje, Starkonių kaime netoli Kupiškio. Tai dailininkas, turėjęs savitą braižą ir dvasinį pasaulį. Jo darbai – realistiniai gamtos vaizdai, architektūrosi ir liaudies dailės paminklai. Daugeliu atžvilgiu jis artimas M.K.Čiurlioniui. Šių dviejų menininkų kūrybos šaltiniai nemaža dalimi buvo bendri – tai pasakos, legendos, lietuviškas peizažas.
K.Šimonio Aukštaitijos tautodailininkų tapybos ir grafikos parodoje-konkurse dalyvauja Panevėžio ir Utenos apskričių tautodailininkai. Parodai-konkursui pateikiama po 4-6 tapybos, grafikos ar karpinių iš popieriaus darbus. Atskirai vertinama tapyba, grafika, karpiniai. Vertinimo komisiją sudaro parodos rengėjai, Lietuvos liaudies kultūros centro (LLKC) Tautodailės sektorius ir Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio skyriaus atstovai.
Pirmasis K.Šimonio Aukštaitijos rajonų tautodailininkų konkursas įvyko 1999 m. gruodžio 3 d. Parodai-konkursui 20 tautodailininkų iš Anykščių, Biržų, Kupiškio, Molėtų, Zarasų rajonų, Panevėžio ir Visagino miestų pateikė 99 kūrinius. Paroda veikė nuo lapkričio 5 d. iki gruodžio 3 d.
Vertinimo komisija, susidedanti iš Alės Počiulpaitės – LLKC vyr.specialistės, humanitarinių mokslų daktarės, Laisvės Ašmonaitienės – LLKC darbuotojos, Jono Rudzinsko – Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininko, Algimanto Jasaičio – Kupiškio etnografijos muziejaus direktoriaus, Vido Mažuknos – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio skyriaus pirmininko, Vido Vilimo – Kupiškio savivaldybės Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo ir panevežietės tautodailininkės Valerijos Kovalevskajos, paskelbė parodos-konkurso laureatus ir paskyrė rėmėjų prizus.
Pirmoji premija už karpinius-improvizacijas K.Šimonio kūrinių temomis buvo paskirta tautodailininkei Gėnei Vaičikauskienei iš Kupiškio rajono. „Stengiuosi kurti šimoniška dvasia, – sakė konkurso laureatė. Tapyba būtų kopijavimas, todėl ėmiausi kitokios technikos – karpinių“. Subačiaus vidurinės mokyklos dailės mokytoja G. Vaičikauskienė konkursui pristatė keturias karpinių improvizacijas K.Šimonio piešinių temomis.
Antroji premija atiteko tautodailininkui tapytojui iš Panevėžio Rimantui Skunčikui, trečioji premija – tapytojai iš Utenos Odetai Tumėnaitei-Bražėnienei. Rajono savivaldybė laureatams skyrė atitinkamai 1000, 700 ir 500 litų premijas. Jauniausio dalyvio prizu buvo apdovanotas 24 metų molėtiškis tapytojas Sigitas Papšys.
Parodos-konkurso rėmėjų atstovai įteikė vertinimo komisijos rekomenduotiems tautodailininkams savo prizus:
Lietuvos taupamojo banko Kupiškio skyrius – Kęstučiui Preidžiui (Biržų r.);
UAB „Ochoco Lumber“ – Aldonai Grigienei (Anykščių r.);
AB „Simega“ – Bronislavai Manelienei (Zarasų r);
Laikraštis „Kupiškėnų mintys“ – Renei Sriubiškienei (Kupiškio r.);
Kupiškio elektros tinklai – Algirdui Venckui (Kupiškio r.).
Rajono Kultūros ir švietimo skyrius visus parodos dalyvius apdovanojo padėkomis, Kultūros centro kapelija, vadovaujama Broniaus Glemžos, surengė koncertą.
Antrasis konkursas įvyko 2002 m. gruodžio 6 d. Parodai-konkursui savo darbus pateikė 19 tautodailininkų iš Biržų, Utenos, Panevėžio, Kupiškio rajonų. Parodoje buvo eksponuota 95 kūrybos darbai.
Vertinimo komisiją sudarė Jonas Rudzinskas – Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas, Alė Počiulpaitė – LLKC vyr.specialistė, Vidas Mažukna – Lietuvos tautodailininkų sąjungos Panevėžio skyriaus pirmininkas; Vidas Vilimas – Kupiškio savivaldybės Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas, Irena Seliukaitė – Lietuvos kultūros ministerijos Etninės kultūros ir programų skyriaus specialistė, Violeta Aleknienė – Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė, Henrikas Orakauskas – dailininkas.
Antrojo parodos-konkurso laureatu tapo tautodailininkas tapytojas iš Biržų Albertas Petkevičius. Be to, jis yra primityvaus meno puoselėtojas, Adomo Varno tautodailės konkurso Joniškyje prizininkas.
Parodos konkurso rėmėjų prizai paskirti: Kupiškio r. Šimonių seniūnijos – Vidai Kaulakienei, Kupiškio r. Noriūnų seniūnijos – Vytautui Pastarnokui, Kultūros ir švietimo skyriaus – Rimantui Skunčikui, Kupiškio kultūros centro – Gėnei Vaičikauskienei, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kupiškio skyriaus – Daliui Dirsei, laikraščio „Kupiškio žinios“- Arūnui Kučinskui, UAB „Dogrima“ – Adelei Aramėnienei, UAB Kupiškio plytų gamykla – Elvyrai Žemaitienei, UAB „Durpeta“ – Odetai Tumėnaitei-Bražėnienei, UAB „Simega“ – Aldonai Bivainienei, UAB „Jaros sauga“ – Marijai Kadžiulienei, J.Kraujūno firmos „Juovida“ – Donatai Prušinskaitei, V. ir L. Šimonių – Kęstučiui Preidžiui, laikraščio „Kupiškėnų mintys“ – Algirdui Venckui, LR Seimo nario V.Rinkevičiaus – Vincentai Slavėnaitei, Kupiškio rajono elektros tinklų – Vidmantui Šilgaliui, tautodailininkės Vidos Kaulakienės – Alvirai Uglininkienei.
Renginyje kalbėjusi Lietuvos liaudies kultūros centro vyr.specialistė Alė Počiulpaitė sakė, kad šis konkursas išsiskyrė tuo, jog apsiribojo nedideliu regionu – Panevėžio ir Utenos apskritimis. Tačiau ji čia atradusi naujų perspektyvių tautodailininkų, kurie savitai atskleidžia savo regiono specifiką ir tradicijas.
Su renginio dalyviais bendravo ir savo prisiminimais dalijosi dailininko K.Šimonio giminaičiai Vanda Šimonytė ir Albertas Petronis.
Visiems renginyje dalyvavusiems parodos-konkurso K.Šimonio premijai laimėti dalyviams paskirti rajono savivaldybės padėkos raštai, kuriuos įteikė Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Vidas Vilimas.
Trečiasis K.Šimonio Aukštaitijos rajonų tautodailininkų tapybos ir grafikos konkursas turėtų įvykti 2004 m. spalio mėnesį.
© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16